Top 18+ Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Bạn đang tìm hiểu về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Hòa tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được 2 lít dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn cẩn thận dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 106,38

Giải hệ phương trình số mol và tỉ khối hai khí trong $Y$ có $0,03$ mol $N2$ và $0,03$ mol $N2O$ $HNO3$ loãng, dư; kim loại là $Al$ và sản phẩm không nhắc gì đến duy nhất $rightarrow$ nhớ ngay “muối amoni”.

Sơ đồ phản ứng:

$underset0,46 molAl+ HNO _3 longrightarrowleft\begin{arrayl Al left( NO _3right)_3 \ NH _4 NO _3endarrayright}+left\begin{arraylfrac0,03 molN _2 \ fracN _{2 O }0,03 molendarrayright}+ H _2 O$

Bào toàn eletron ta có:

$sum_ n_{NH _{ 4^+}}=frac0,46 times 3-0,03 times 10-0,03 times 88=0,105 mol$

Theo đó, giá trị của

$m=0,46 times 213 + 0,105 times 80 = 106,38$ gam

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444
Lượt xem: 14441444

2. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ VNExpress

VNExpress
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư rồi nhỉ? Nội dung Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

3. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

4. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

5. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư rồi nhỉ? Nội dung Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

6. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

7. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

8. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ soha.vn

soha.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư rồi nhỉ? Nội dung Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

9. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

10. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

11. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư rồi nhỉ? Nội dung Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

12. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

13. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ vov.vn

vov.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

14. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ afamily.vn

afamily.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư rồi nhỉ? Nội dung Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

15. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

16. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

17. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ coccoc.com

coccoc.com
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư rồi nhỉ? Nội dung Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

18. Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư từ facebook.com

facebook.com
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1444

Câu hỏi về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư

Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
cách Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
hướng dẫn Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư
Hòa Tan Hoàn Toàn 12 42 Gam Al Bằng Dung Dịch Hno3 Loãng Dư miễn phí

Scores: 4.5 (167 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn