Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Chi Hội Gia Định (update 2023)

Hội thánh Tin Lành Việt Nam là một cộng đồng tôn giáo được thành lập tại Việt Nam từ năm 1941. Đây là một trong những giáo phái đông đảo và phát triển nhanh chóng tại đất nước này với hơn 1 triệu thành viên trên toàn quốc. Hội thánh Tin Lành Việt Nam được xây dựng dựa trên đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, và hoạt động với mục đích lan tỏa tình yêu thương và lòng thương xót của Chúa đến với mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị đói kém về tinh thần. Ngoài các hoạt động tôn giáo truyền thống, Hội thánh Tin Lành Việt Nam cũng tham gia tích cực trong các hoạt động xã hội như công tác đóng góp xã hội, giảng dạy, phát triển và giúp đỡ các trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn. Hội thánh Tin Lành Việt Nam luôn đề cao cao trọng giá trị con người và tôn trọng các giá trị đạo đức và tôn giáo.

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Chi Hội Gia Định

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Chi Hội Gia Định là một tổ chức tôn giáo đặc trưng của người Tin Lành trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong các chi hội của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, tổ chức này được thành lập vào năm 1934 tại Hà Nội và ngày nay có hơn 300 chi hội trên toàn quốc. Hội Thánh Tin Lành Việt Nam là một nhóm người tín hữu Cơ Đốc giáo tôn trọng Kinh Thánh, tin rằng Chúa là Thiên Chúa của tất cả mọi người và tin vào giải cứu bởi Chúa Giê-su Kitô. Họ cũng tôn trọng giáo lý và văn hóa nước Việt Nam và tham gia đóng góp vào việc hỗ trợ và xây dựng cộng đồng.

HTTL Gia Định

Hội thánh Tin Lành Việt Nam

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có thể chỉ đến:

  • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) (từ Quảng Trị trở vào nam), có trụ sở Tổng liên hội đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) (từ Quảng Bình trở ra bắc), có trụ sở Tổng hội đặt tại Hà Nội.
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Hội thánh Tin Lành Việt Nam.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hội_thánh_Tin_Lành_Việt_Nam&oldid=69556782”

Scores: 4.8 (134 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn