Top 18+ Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Bạn đang tìm kiếm về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố cacbon.

Cong thuc cau tao phan tu hop chat huu co don gian nhat metan
Công thức cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ đơn giản nhất – Metan
Một hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 78 đvC. Vậy A là

A. axetilen

B. metan

C. etilen

D. benzen

Có bao nhiêu CTPT hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi so với H2 bằng 30?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Một hợp chất hữu cơ có công thức C3H7Cl , có số công thức cấu tạo là

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Trong phân tử hợp chất hữu cơ cacbon, hiđro, oxi có hoá trị lần lượt là:

A. II; I; II.

B. IV; I; II.

C. VI; I; II.

D. IV; II; II.

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử là C2H6O. biết A phản ứng với Na giải phóng H2. Công thức cấu tạo của A là

A. CH3 – CH2 – OH

B. CH3 – O – CH3

C. CH3 – CH3 = O

D. CH3 – OH – CH2

Một hợp chất hữu cơ A có phân tử khối là 28 đvC. Vậy A là

A. axetilen

B. metan

C. etilen

D. benzen

Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?

A. C3H8 ; C2H2 .

B. C3H8 ; C4H10

C. C4H10 ; C2H2

D. C4H10 ; C6H6(benzen)

Trong mô thực vật có bao nhiêu con đường liên kết NH3 với các hợp chất hữu cơ?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Cây xanh tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ nhờ sử dụng năng lượng ánh sáng trong quá trình nào sau đây?

A. Hóa tổng hợp

B. Hóa phân li

C. Quang tổng hợp

D. Quang phân li

Hợp chất hữu cơ được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các axit amin. Hợp chất hữu cơ này có tên gọi là gì?

A. Lipit

B. Axit nuclêôtit

C. Cacbohiđrat

D. Prôtêin

Từ thời thượng cổ con người đã biết sơ chế các hợp chất hữu cơ. Cách làm nào sau đây là phương pháp kết tinh?

A. Làm đường cát, đường phèn từ mía.

B. Giã cây chàm, cho vào nước, lọc lấy dung dịch màu để nhuộm sợi, vải.

C. Nấu rượu để uống.

D. Ngâm rượu thuốc.

Chất nào sau không phải là hợp chất hữu cơ?

A. Thạch cao.

B. Ancol etylic.

C. Benzen.

D. Metan.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666
Lượt xem: 46664666

2. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ VNExpress

VNExpress
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố rồi nhỉ? Bài viết Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

3. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

4. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

5. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố rồi nhỉ? Bài viết Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

6. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ tienphong.vn

tienphong.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

7. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

8. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ soha.vn

soha.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố rồi nhỉ? Bài viết Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

9. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

10. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ kenh14.vn

kenh14.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

11. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ zingnews.vn

zingnews.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố rồi nhỉ? Bài viết Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

12. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

13. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ vov.vn

vov.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

14. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ afamily.vn

afamily.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố rồi nhỉ? Bài viết Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

15. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

16. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

17. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ coccoc.com

coccoc.com
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố rồi nhỉ? Bài viết Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

18. Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố từ facebook.com

facebook.com
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4666

Câu hỏi về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố

Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
cách Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
hướng dẫn Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố
Hợp Chất Hữu Cơ Nhất Thiết Phải Chứa Nguyên Tố miễn phí

Scores: 4.3 (76 votes)

Có thể bạn quan tâm  Tóm Tắt Nội Dung Trình Bày Của Người Khác Soạn bài Tóm tắt nội dung trình bày của người khác - Chân trời sáng tạo 6 Ngữ văn lớp 6 trang 24 sách Chân trời sáng tạo tập 2

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn