Hướng dẫn cách Install Anaconda lên Ubuntu 18.04 chi tiết

Anaconda là một platform phổ biến và thường dùng Python/R Data Science platform, cho những người dùng khoa học dữ liệu hoặc các cộng động khoa học khác. Nền tảng này phân phối dưới dạng mã nguồn mở, có nghĩa bạn có thể làm data science trên Python/R và Machine learning của những hệ điều hành phổ biến như Linux, Windows, Mac OS X. Bài này hướng dẫn bạn install anaconda trên Ubuntu 18.04 nhưng với các bản khác quy trình cài cũng tương tự.

Anaconda là gói qua package và mỗi trường miễn phí chứa tất cả những thư viện cần thiết cho  lập trình Python và R development khi cài đặt cho IDE (Integrated Development Environment).

Bạn cũng có thể cài và có tới 1,500 bộ mã nguồn mở từ respository của nó. Anaconda thường được dùng để xử lý dữ liệu, khoa học máy tính và phân tích dự đoán.

Install Anaconda trên Ubuntu

Tại thời điểm viết bài, chúng ta download bản mới nhất – Anaconda 2018.12. Nếu bạn đã đọc tới bài này Anaconda có thể đã ra cập nhật mới nhưng đừng lo, vì quá trình install anaconda về cơ bản như nhau.

Đầu tiên, bạn sử dụng SSH để đăng nhập vào VPS. Trong trường hợp bạn cần hướng dẫn thêm, bạn có thể tham khảo thêm bài này để sử dụng SSH qua PuTTY. Nếu bạn đang dùng máy Linux hay MAC OS, bạn chỉ cần mở terminal.

Khi đã đăng nhập vào VPS, chúng tôi chuyển tới thư mục /tmp và sử dụng curl để tải bộ cài đặt Anaconda thừ repository chính thức

cd /tmp
curl -O https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-5.2.0-Linux-x86_64.sh

Khi thanh tiến trình hoàn tất xác nhận bạn đã tải xong, bạn có thể kiểm tra tính đồng nhất của package. Để làm vậy, bạn hãy chạy lệnh sau:

sha256sum Anaconda3-5.2.0-Linux-x86_64.sh

Kết quả sẽ thông báo nếu có lỗi gì xảy ra. Đối với chúng tôi, không có lỗi gì hết. Bạn có thể chuyển tới bước cài thực sự. Bạn chỉ cần chạy bash script install Anaconda bash script:

bash Anaconda3-5.2.0-Linux-x86_64.sh

Sau khi chạy bash command, bạn sẽ được chào mừng tới màn hình cài đặt Anaconda. Nhưng trước khi cài, bạn cần xem qua và đồng ý điều khoản giấy phép. Chỉ cần nhấn Enter để đồng ý và tiếp tục.

Bạn có thể thấy một bảng thỏa thuật dài, nhấn nút khoảng trắng nhiều lần sẽ đưa bạn tới cuối trang của License agreement, tại đó bạn có thể tiếp tục bằng cách nhấn nút Yes và nhấn Enter.

Sau khi đồng ý với điều khoản giấy phép, bước tiếp theo sẽ hỏi bạn nhập thư mục cài Anaconda Python vào máy Ubuntu. Thư mục mặc định là thư mục HOME của user trong Ubutnu. Chúng tôi khuyên cài Anaconda trên thư mục này. Chỉ cần nhấn Enter để xác nhận (bạn cũng có thể thay đổi thư mục cài đặt bằng cách chỉ định thư mục cài)

Giờ tiếp theo bạn sẽ thấy quá trình cài đặt sẽ diễn ra. Chờ một ít phút đến khi cài đặt hoàn tất.

Sau khi hoàn tất install Anaconda Python trên máy tính, câu hỏi tiếp theo là bạn có muốn chọn đặt Anaconda Python vào đường dẫn trên Ubuntu 18.04 của bạn không. Chỉ cần nhấn Yes và gõ Enter.

Sau khi cài xong, bạn sẽ được hỏi cài thêm Visual Studio Code, là trình biên tập code của Microsoft gần đây đã kết hợp với Anaconda.

Nếu bạn thích dùng VSCode editor, thì hãy gõ Yes để cài đặt, còn không chỉ cần gõ No và nhấn Enter để hoàn tất cài đặt. Đóng Terminal lại và mở ra lại để kích hoạt thay đổi. Giờ bạn có thể sử dụng Terminal để chạy Anaconda Python trên Ubuntu 18.04 VPS rồi đấy.

Lời kết

Chúng tôi hy vọng bài viết này giúp bạn install Anaconda vào máy VPS Ubuntu 18.04 dễ dàng, đây là công cụ tuyệt vời sử dụng trên dự án của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hay đề nghị nào, hãy để lại bình luận ngay bên dưới nhé!

Scores: 4.3 (58 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn