Hướng dẫn cài MySQL trong CentOS 7

access_time

hourglass_empty

person_outline

Hướng dẫn cài MySQL trong CentOS 7

Giới thiệu

MySQL là một trong số các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lớn nhất trên thế giới về mảng ứng dụng website/server. Nó giúp lưu trữ thông tin dữ liệu và quản lý chúng bằng lệnh SQL trên nhiều nền tảng khác nhau. Với bài này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cài MySQL trong CentOS 7  bằng dòng lệnh trên server.

Bạn cần gì

Trước khi bắt đầu bạn cần chuẩn bị:

Bước 1 — Tải và chuẩn bị MySQL repository

Để bắt đầu, bạn nên kết nối tới server của bạn qua SSH và chuẩn bị các lệnh bên dưới để dùng trong command line.

 1. Đầu tiên, bạn cần kiểm tra xem hệ thống có được cập nhật chưa và cập nhật nếu cần. Gõ lệnh sau:
  sudo yum update
 2. Đợi hệ thống cập nhật. Sau đó hãy cài MySQL  repositories. Bản mới nhất của năm 2016 là el7-9, chúng tôi sẽ sử dụng chúng (Bạn có thể xem qua các phiên bản khác tại đây: https://dev.mysql.com/downloads/repo/yum/). Hãy gõ lệnh sau:
   wget http://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm
 3. Sau khi tải xong,  bạn sẽ thấy là file .rpm đã được lưu lại.
  Cài đặt MySQL repository CentOS
 4. Giờ bạn đã có thể prepare repository rồi cài đặt MySQL packages từ nó. Hãy gõ lệnh:
  sudo rpm -Uvh mysql57-community-release-el7-9.noarch.rpm

  Bạn có thể sẽ thấy kết quả tương tự:
  Cài đặt MySQL repository

Có thể bạn quan tâm  CDN là gì? Giải thích tường tận về Content Delivery Network

Khi bạn thấy nó đạt tới 100%, bạn sẽ có thể bắt đầu install MySQL CentOS 7. Hướng dẫn chi tiết sẽ nằm ở Bước 2 sắp tới.

Bước 2 — Hướng dẫn cài MySQL trên server

 1. Giờ bạn đã có thể cài đặt MySQL ngay bằng dòng lệnh này:
  sudo yum install mysql-server
 2. Dan sách file cài sẽ được đưa ra và bạn có sẽ nhận được thông báo xác nhận để tải chúng. Gõ y rồi nhấn ENTER.
  Hướng dẫn cài đặt MySQL trên CentOS 07
  Bạn sẽ thấy quá trình tải file như sau:
  Quá trình cài đặt MySQL trên CentOS 7
 3. Khi đã hoàn tất tải file, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận cài đặt. Gõ  y và nhấn ENTER để xác nhận
  hướng dẫn cài đặt mysql trên centos
 4. Đợi quá trình cài đặt hoàn tất. Kết quả:
  Hướng dẫn cài đặt CentOS 7 11

Nếu bạn thấy chữ Complete! ở cuối trang có nghĩa là MySQL đã được cài đặt thành công trên server.

Bước 3 — Khởi động MySQL và kiểm tra xem nó có hoạt động không

 1. MySQL chưa được khởi động sau khi cài đặt xong, nên bạn cần khởi động với lệnh sau:

  sudo systemctl start mysqld
 2. Đợi một vài giây. Bạn sẽ không nhận được phản hồi về việc MySQL khởi động, để kiểm tra hãy gõ lệnh sau:
  sudo systemctl status mysqld

  Kết quả về tình trạng MySQL sẽ được hiện như sau:
  Hướng dẫn cài đặt CentOS 7 11

Nếu bạn nhìn thấy MySQL active và chạy như hình bên trên, nghĩa là bạn đã cài đặt thành công MySQL và đã khởi động được MySQL trên server.

Lời kết

Chúng tôi đã hướng dẫn cài MySQL trên CentOS 7 server cho bạn. Từ giờ bạn có thể lưu trữ database trên đó để quản lý chúng với một hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu mạnh mẽ nhất.

Có thể bạn quan tâm  Toàn tập hướng dẫn sử dụng TeamSpeak 3

Scores: 4.3 (54 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn