Hướng dẫn đổi tên máy Ubuntu 18.04 – Change hostname Ubuntu

Nếu bạn dùng cùng một hostname (tên máy) cho tất cả hệ điều hành, công tác quản lý vận hành sẽ kém hiệu quả.

Host name trong Linux là tên định danh hệ thống duy nhất trong một mạng máy tính. Hostname mặc định được đặt lúc đầu khi cài đặt là localhost. Một số dịch vụ cloud cài theo tên của họ định ra chứ không hẵn là localhost.

Ứng dụng khi cài sẽ dùng hostname làm tên xác định mặc định khi liên lạc với các hệ thống khác.

Vì vậy, để các hệ thống máy tính trong network liên lạc với nhau mà không gây nhầm lẫn, tốt nhất là nên thay đổi tên từng hệ thống. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ bạn cách change hostname Ubuntu – đổi tên máy Ubuntu phiên bản 18.04 LTS.

Change Hostname Ubuntu bằng lệnh hostnamectl

Lưu ý, tất cả các phương pháp bên dưới bạn cần có quyền truy cập SSH tới server Linux trước. Nếu chưa biết cách kết nối, bài hướng dẫn này là dành cho bạn.

Cách dễ nhất để change hostname Ubuntu là sử dụng command hostnamectl. Lệnh này là lệnh cơ bản trong hệ thống nên được cài mặc định. Nếu như vì lý do nào đó bạn không thấy nó thì có thể cài bằng lệnh apt-get như sau:

apt-get install systemd

Giờ hostnamectl command đã sẵn sàng. Bạn gõ hostnamectl trong terminal bạn sẽ thấy thông tin server hiển thị ra:

hostnamectl

Kết quả sẽ như sau:

Static hostname: hostinger
        Icon name: computer-vm
          Chassis: vm
       Machine ID: 45598cbdb6ee462e8696166b520fe788
          Boot ID: 99526e56aeea45c2a0f3b2ffaaffe9d9
   Virtualization: xen
 Operating System: Ubuntu 18.04.1 LTS
           Kernel: Linux 4.15.0-1021-aws
     Architecture: x86-64

Kết quả của lệnh trên liệt kê hostname tĩnh. Để thay đổi hostname của máy vĩnh viễn thì bạn dùng lệnh hostnamectl như sau:

hostnamectl set-hostname hostinger

Lệnh trên sẽ không xuất kết quả. Nên để xác nhận lại tên đã thay đổi thì bạn chạy lại lệnh hostnamectl từ terminal để kiểm tra thông tin hiện hành:

hostnamectl

Đổi Hostname trên Ubuntu bằng lệnh hostname

Lệnh hostname command được dùng để hiển thị hay đặt tên host cho máy tính (hostname). Cấu trúc cơ bản của lệnh hostname như sau:

hostname [options] [new_host_name]

Để xem cấu hình ban đầu của máy, với hostname mà không có option hay argument nào:

hostname

Để đổi hostname, bạn chỉ cần dùng lệnh hostname và thêm tham số vào.

hostname hostinger

Để xác nhận tên máy đã được thay đổi đúng, bạn dùng lại lệnh hostname để xem kết quả.

Lưu ý là thay đổi bằng hostname chỉ tạm thời. Sau khi reboot, hostname sẽ bị đưa trở về như cũ.

Lệnh hostname hữu dụng khi trong tình huống bạn cần tạo một thay đổi tạm thời cho tên host, nhưng không muốn nó giữ luôn thay đổi đó.

Đổi Hostname trên Ubuntu thủ công

Bạn cũng có thể đổi hostname bằng cách thay đổi thông tin file cấu hình trực tiếp. Bạn chỉ cần cập nhật hostname vào trong 2 file cấu hình là – /etc/hostname/etc/hosts.

Đầu tiên, chỉnh sửa /etc/hostname và cập nhật hostname với tên mới như sau:

vi /etc/hostname
hostinger

Tiếp theo cập nhật record hostname mới trong hosts file ở /etc/hosts để hệ thống phân giải hostname tới địa chỉ máy tính.

# vi /etc/hosts
127.0.0.1 hostinger

Vào lúc này, bạn đã hoàn tất cập nhật thông tin cấu hình. Nhưng vẫn còn một bước trước khi thay đổi diễn ra.

Bước đó là bạn cần cập nhật file cấu hình cloud. Cloud init package được cài trong images gốc bởi nhiều nhà cung cấp dịch vụ cloud vps để thiết lập ban đầu cho một cloud instance.

Bạn chỉnh file sau và đổi giá trị của preserve_hostname thành true.

# vi /etc/cloud/cloud.cfg


# This will cause the set+update hostname module to not operate (if true)
preserve_hostname: true

Nếu file cấu hình trên không có trong hệ thống cũng đừng lo. Bạn có thể bỏ qua bước này.

Khởi động lại và mở lại terminal session. Xác nhận hostname đã được đổi bằng cách gõ lệnh sau vào và kiểm tra kết quả:

hostname

Đổi hostname từ công cụ control panel của Hostinger

Để change hostname Ubuntu hay đổi hostname của Linux distro nào bằng Hostinger control panel, chỉ cần chuyển tới menu Servers, ở trên cùng thanh điều hướng và chọn instance bạn muốn đổi hostname. Trong cửa sổ mới, bạn chỉ cần cập nhật giá trị của hostname tới cái mới và nhấn nút Save changes. Chúc mừng, giờ bạn đã thành công đổi hostname bằng giao diện quản trị control panel của Hostinger:

change hostname ubuntu vps

Lời kết

Change hostname Ubuntu quá dễ phải không. Giờ bạn đã biết cách thực hiện qua giao diện và cả qua dòng lệnh terminal trong máy Linux Ubuntu bản 18.04. Chúc bạn quản lý VPS tốt nhé!

Scores: 4.3 (90 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn