Hướng dẫn gửi email sử dụng php chi tiết từng bước

PHP mail() function có thể được dùng để gửi email sử dụng PHP. Nó thuận tiện nếu bạn muốn tạo form liên hệ trên website của bạn. Với PHP mail(), emails có thể được gửi sử dụng script PHP đơn giản. Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ học cách gửi emails sử dụng PHP và kiểm tra tính năng PHP mail() functions

Bạn cần chuẩn bị gì

Trước khi bắt đầu bạn cần chuẩn bị:

  • Truy cập vào tài khoản hosting
  • PHP mail() function được kích hoạt

Bước 1 — Tạo một file PHP mới

Đầu tiên, bạn cần tạo file PHP trong tài khoản hosting. File PHP của bạn có thể được truy cập qua tên miền, vì vậy, nó cần được thay thế trong folder public_html. Để tạo file bạn sử dụng File Manager hoặc FTP client. Điền tên file của bạn là testmail.php.

tạo file testmail.php

Bước 2 — Sửa file PHP để kiểm tra tính năng gửi email

Bây giờ hãy đặt code này vào trong file testmail.php:

<?php

ini_set( 'display_errors', 1 );

error_reporting( E_ALL );

$from = "testing@yourdomain";

$to = "recipientemailaddress";

$subject = "Checking PHP mail";

$message = "PHP mail works just fine";

$headers = "From:" . $from;

mail($to,$subject,$message, $headers);

echo "The email message was sent.";
 ?>
  • 2 dòng đầu tiên là bật tính năng hiện lỗi để bạn thấy lỗi nếu có.
  • $from – Email gửi từ. Nhiều nhà cung cấp không cho phép sử dụng email address tùy ý nên bạn cần điền email address bạn đã tạo cho tên miền này trong trường này để thành công xác thực để gửi được email đi
  • $to – Email người nhận. Khi bạn gửi đi cho mục đích kiểm tra, hãy dùng email cá nhân của bạn để thử.
  • $subject – Tiêu đề email
  • $message – Nội dung của email
  • $headers – Mỗi email có headers. Chúng bao gồm những thông tin như là email gửi từ
  • mail($to,$subject,$message, $headers) – Đây là hàm PHP để chạy lệnh gửi email. Bạn không nên thay đổi gì trong dòng này.
  • echo “The email message was sent.” – PHP function echo sẽ hiển thị thông báo trên màn hình là script đã được thực thi thành công.

Bước 3 — Chạy script

Nếu (như được khuyên dùng) bạn đã đặt PHP script trong thư mục public_html, bạn có thể chạy script bằng cách truy cập yourdomainname/testmail.php. Nếu bạn thấy thông báo The email message was sent. trên trình duyệt có nghĩa là email đã được gửi thành công và bạn có thể thấy nó trong inbox (hoặc trong spam/junk folder)

Nếu có lỗi, bạn nên kiểm tra các thông tin xem điền đúng chưa. Nếu lỗi không hiện trên trình duyệt bạn có thể thử kiểm tra file error_log trong tài khoản của bạn. Nếu bạn không biết cách kiểm tra hãy tham khảo hướng dẫn này trên error logs.

Kết luận

Bây giờ bạn đã biết làm thế nào để gửi email qua PHP. mặc dù bài hướng dẫn này chỉ cho mục đích kiểm tra, nhưng phương pháp cũng cùng như vậy nếu bạn muốn tạo contact form trên website của bạn. Tuy nhiên nếu bạn muốn có thêm những script cao cấp chạy lệnh gửi email sử dụng PHP, hãy xem qua PHPMailer project. Nó có tích hợp tính năng SMTP, mã lỗi error_logs trên 47 ngôn ngữ và nhiều tính năng hữu ích khác.

Scores: 5 (89 votes)

Có thể bạn quan tâm  Làm thế nào để thêm JavaScript trong HTML

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn