Top 20+ Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên – Tuy Hòa (huyện) – Wikipedia tiếng Việt

Bạn đang tìm kiếm về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên hữu ích với bạn.

Tuy Hòa (huyện) – Wikipedia tiếng Việt

Bài này viết về huyện cũ thuộc tỉnh Phú Yên. Đối với thành phố tỉnh lỵ tỉnh Phú Yên ngày nay, xem Tuy Hòa. Đối với các định nghĩa khác, xem Tuy Hòa (định hướng).
Tuy Hòa là một huyện cũ thuộc tỉnh Phú Khánh, sau thuộc tỉnh Phú Yên.
Huyện Tuy Hòa tồn tại đến ngày 16 tháng 5 năm 2005.[1]

Địa lý[sửa | sửa mã nguồn]
Huyện Tuy Hòa nằm ở phía nam tỉnh Phú Yên, có vị trí địa lý:

Phía đông giáp biển Đông
Phía tây giáp huyện Sông Hinh, tây bắc giáp huyện Sơn Hòa
Phía nam giáp huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Phía bắc giáp thị xã Tuy Hòa và huyện Phú Hòa với ranh giới là sông Đà Rằng.
Trước khi giải thể vào năm 2005, huyện Tuy Hòa có diện tích 880,02 km², dân số là 235.863 người, mật độ dân số đạt 268 người/km².

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]
Dưới thời Việt Nam Cộng hòa, huyện Tuy Hòa bấy giờ là hai quận Tuy Hòa và Hiếu Xương thuộc tỉnh Phú Yên.
Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hợp nhất thành tỉnh Phú Khánh, hai quận Tuy Hòa và Hiếu Xương được hợp nhất thành huyện Tuy Hòa.
Phía Bắc giáp thị xã Tuy Hòa và Phú Hòa, phía Nam giáp huyện Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp hai huyện Sơn Hòa và Sông Hinh.
Huyện Tuy Hòa ban đầu gồm thị trấn Phú Lâm và 16 xã: Hòa An, Hòa Bình, Hòa Định, Hòa Đồng, Hòa Hiệp, Hòa Mỹ, Hòa Phong, Hòa Quang, Hòa Tân, Hòa Thắng, Hòa Thành, Hòa Thịnh, Hòa Trị, Hòa Vinh, Hòa Xuân, Sơn Thành.
Ngày 10 tháng 3 năm 1977, sáp nhập thị xã Tuy Hòa vào huyện Tuy Hòa và đổi thành thị trấn Tuy Hòa[2]. Nhưng một năm sau (ngày 22 tháng 9 năm 1978), thị trấn Tuy Hòa lại tách ra để tái lập thị xã Tuy Hòa.[3]
Ngày 23 tháng 4 năm 1979, thành lập ở vùng kinh tế mới thôn Phong Hậu, buôn Hố Hầm (xã Sơn Hà, huyện Tây Sơn) và thôn Lỗ Rong (xã Hòa Quang, huyện Tuy Hòa) một xã mới lấy tên là xã Hòa Hội.[4]
Ngày 5 tháng 9 năm 1981, chuyển 6 xã: Hòa Trị, Hòa An, Hòa Thắng, Hòa Quang, Hòa Định, Hòa Hội về thị xã Tuy Hòa quản lý (nay các xã này thuộc huyện Phú Hòa).[5]
Ngày 30 tháng 9 năm 1981, chia xã Hòa Bình thành 2 xã lấy tên là xã Hòa Bình 1 và xã Hòa Bình 2; chia xã Hòa Mỹ thành 2 xã lấy tên là xã Hòa Mỹ Đông và xã Hòa Mỹ Tây; chia xã Hòa Tân thành 2 xã lấy tên là xã Hòa Tân Đông và xã Hòa Tân Tây; chia xã Hòa Hiệp thành 3 xã lấy tên là xã Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Nam; thành lập xã Hòa Tâm gồm có thôn Phước Giang và Lạc Long của xã Hòa Xuân.[6]
Ngày 30 tháng 6 năm 1989, tỉnh Phú Yên được tái lập từ tỉnh Phú Khánh cũ, huyện Tuy Hòa thuộc tỉnh Phú Yên.
Ngày 30 tháng 12 năm 1993, Nghị quyết kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa IX điều chỉnh ranh giới giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, tách thôn Vũng Rô thuộc xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa để sáp nhập vào xã Hòa Xuân, huyện Tuy Hòa (nay thôn này thuộc xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa).[7]
Ngày 27 tháng 8 năm 1994, chia xã Hòa Xuân thành 3 xã: Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Xuân Tây; chia xã Hòa Phong thành 2 xã: Hòa Phong và Hòa Phú.
Cuối năm 2004, đơn vị hành chính của huyện Tuy Hòa gồm thị trấn Phú Lâm (huyện lỵ) và 20 xã: Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Đồng, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Trung, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Tân Tây, Hòa Thành, Hòa Thịnh, Hòa Vinh, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Xuân Tây, Sơn Thành.
Ngày 5 tháng 1 năm 2005, thị trấn Phú Lâm được sáp nhập vào thành phố Tuy Hòa mới được thành lập và chuyển thành phường Phú Lâm (nay là 3 phường: Phú Đông, Phú Lâm, Phú Thạnh).[8]
Ngày 16 tháng 5 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2005/NĐ-CP[1]. Theo đó, chia xã Sơn Thành thành hai xã Sơn Thành Đông và Sơn Thành Tây, chia huyện Tuy Hòa thành hai huyện mới là huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa.

Huyện Đông Hòa gồm 10 xã: Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Trung, Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Vinh, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Nam.
Huyện Tây Hòa gồm 11 xã: Hòa Bình 1, Hòa Bình 2, Hòa Đồng, Hòa Mỹ Đông, Hòa Mỹ Tây, Hòa Phong, Hòa Phú, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Sơn Thành Đông, Sơn Thành Tây.
Từ đó, huyện Tuy Hòa không còn tồn tại.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

^ a b .mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output .citation qquotes:”“”””””‘””’”.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat.mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em.mw-parser-output .citation .mw-selflinkfont-weight:inherit“Nghị định 62/2005/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hòa, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hòa thành huyện Đông Hòa và huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên”.

^ “Quyết định 49-CP năm 1977 về việc hợp nhất và điều chỉnh địa giới một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh”.

^ “Quyết định 241-CP năm 1978 về việc chia một số huyện thuộc tỉnh Phú Khánh”.

^ “Quyết định 177-CP năm 1979 về việc thành lập ở vùng kinh tế mới Phong Hậu, Hồ Hầm và Lỗ Rong một xã mới lấy tên là xã Hòa Hội, thuộc huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Khánh”.

^ “Quyết định 48-HĐBT năm 1981 về việc mở rộng thị xã Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Khánh”.

^ “Quyết định 100-HĐBT năm 1981 về việc phân vạch địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Phú Khánh”.

^ “Nghị quyết ở kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa IX điều chỉnh ranh giới giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa”.

^ “Nghị định 03/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Tuy Hoà thuộc tỉnh Phú Yên, điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hoà và thành lập phường Phú Lâm thuộc thành phố Tuy Hoà”.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Bài viết tỉnh Phú Yên, Việt Nam này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.xts

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4144
Lượt xem: 11561983

Thành phố Tuy Hòa: Những vấn đề địa lý! từ Youtube

Chân thành cảm ơn
PHU YEN CHANNEL https://www.youtube.com/channel/UCKKGPPcsM1nqmp0o1yzPDFQ
PHÚ YÊN QUA GÓC NHÌN FLYCAM https://www.youtube.com/channel/UCZkY0GhP2nZvSr4Q9pcWn7A
Hình thu nhỏ video: Huỳnh Lê Viễn Duy

Liên hệ facebook Dương Địa Lý
Instagram @duongdialy https://www.instagram.com/duongdialy/
Email: nguyenquocduong.jnl@gmail.com
www.duongdialy.com
https://www.tiktok.com/@duongdialyofficial

Donate: Nguyen Quoc Duong Tài khoản 1020097526 tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kiên Lương, Kiên Giang
From abroad
Bene Bank: Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) Swift code: BFTVNNVX 009

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1712

3. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7356

4. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2404

5. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên rồi nhỉ? Nội dung Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2765

6. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ tienphong.vn

tienphong.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1543

7. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7619

8. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ soha.vn

soha.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên rồi nhỉ? Bài viết Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9873

9. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7536

10. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ kenh14.vn

kenh14.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1013

11. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ zingnews.vn

zingnews.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên rồi nhỉ? Bài viết Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9412

12. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5102

13. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ vov.vn

vov.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các bài viết về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9143

14. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ afamily.vn

afamily.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên rồi nhỉ? Bài viết Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1789

15. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9219

16. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Tóm tắt: Trong đây là TOP các bài viết về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4076

17. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ coccoc.com

coccoc.com
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên rồi nhỉ? Bài viết Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2001

18. Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên từ facebook.com

facebook.com
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9850

Câu hỏi về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên

Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
cách Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
hướng dẫn Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên
Huyện Tuy Hòa Tỉnh Phú Yên miễn phí

Scores: 4.2 (97 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn