If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Bạn đang tìm hiểu về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement hữu ích với bạn.

1. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

CÂU HỎI:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

“If I were you, I wouldn’t read the job advertisement and position description carelessly.” Helen said.

A. Helen advised me on reading the job advertisement and position description carelessly.
B. Helen recommended that I take no notice of the job advertisement and position description.
C. I was blamed for not reading the job advertisement and position description carefully by Helen.
D. Helen advised me against reading the job advertisement and position description carelessly.

Kiến thức: Câu đồng nghĩa, câu tường thuật
Giải thích:
Câu trực tiếp: “If I were you, I wouldn’t+V+O”, s1 said to S2.: Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không …
Câu tường thuật: S1 advised S2+ against + V_ing +0: Ai đó khuyên ai chống lại việc làm gì (không nên làm gi)
Tạm dịch: “Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn như vậy.”, Helen nói.
=Helen khuyên tôi không nên đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn. A. Helen khuyên tôi đọc quảng cáo việc làm và mô tả công việc một cách bất cẩn. => sai về nghĩa B. Helen khuyên tôi không nên chú ý đến quảng cáo việc làm và mô tả công việc. => sai về nghĩa C. Tôi đã bị đổ lỗi vì đã không đọc quảng cáo công việc và mô tả công việc một cách cẩn thận bởi Helen. => sai về nghĩa
Đáp án D.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444
Lượt xem: 24442444

2. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ VNExpress

VNExpress
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement rồi nhỉ? Bài viết If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

3. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

4. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

5. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement rồi nhỉ? Bài viết If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

6. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ tienphong.vn

tienphong.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

7. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

8. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ soha.vn

soha.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement rồi nhỉ? Bài viết If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

9. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ 24h.com.vn

24h.com.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

10. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ kenh14.vn

kenh14.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

11. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ zingnews.vn

zingnews.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement rồi nhỉ? Bài viết If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

12. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

13. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ vov.vn

vov.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

14. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ afamily.vn

afamily.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement rồi nhỉ? Bài viết If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

15. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

16. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

17. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ coccoc.com

coccoc.com
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement rồi nhỉ? Bài viết If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

18. If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement từ facebook.com

facebook.com
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2444

Câu hỏi về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement

If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
cách If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
hướng dẫn If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement
If I Were You I Wouldn’T Read The Job Advertisement miễn phí

Scores: 4.6 (147 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn