Cách xóa cache trên Twitter rất dễ dàng

Cách xóa cache trên Twitter rất dễ dàng và nhanh chóng. Đầu tiên, hãy mở ứng dụng Twitter trên thiết bị của bạn. Sau đó, vào mục cài đặt và tìm đến phần “Lưu trữ và dữ liệu”. Ở đây, bạn sẽ thấy tùy chọn “Xóa cache”. Chạm vào tùy chọn này và chờ cho quá trình xóa cache hoàn thành. Khi hoàn thành, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận. Việc xóa cache sẽ giúp làm sạch bộ nhớ đệm và tăng hiệu suất của ứng dụng Twitter trên thiết bị của bạn.

How To Clear Cache On Twitter

Cách xóa bộ nhớ đệm trên Twitter rất dễ dàng.

Xóa cache trên ứng dụng Twitter giúp khắc phục vấn đề khởi động chậm và tiết kiệm dung lượng trên thiết bị. Cách này rất đơn giản và dễ thực hiện.

Hướng dẫn xóa cache trên ứng dụng Twitter trên điện thoại Android.

Bước 1:

Tại giao diện trên điện thoại, người dùng nhấn vào “Cài đặt”, sau đó nhấn vào “Ứng dụng” để truy cập danh sách tất cả các ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại. Tiếp theo, nhấn vào “Quản lý ứng dụng”.

Ứng dụng trên Android
Quản lý ứng dụng trên Android

Bước 2:

Trong danh sách ứng dụng cài trên điện thoại Android, người dùng chọn ứng dụng Twitter để xem thông tin về ứng dụng.

Ứng dụng Twitter

Bước 3:

Trên giao diện thông tin ứng dụng, bạn hãy nhấn vào “mục Xóa dữ liệu” ở phía dưới. Sau đó, bạn có hai lựa chọn, hãy nhấn vào “Xóa bộ nhớ đệm” để xóa cache của ứng dụng Twitter.

Cuối cùng, người dùng xóa bộ nhớ cache trên ứng dụng Twitter.

Xóa dữ liệu trên Twitter
Xóa bộ nhớ đệm Twitter
Xóa cache trên Twitter

Cách xóa cache trên Twitter iOS

Bước 1:

Tại giao diện ứng dụng Twitter trên iPhone, người dùng chạm vào ảnh đại diện tài khoản. Sau đó, ta tạo menu ứng dụng bằng cách chạm vào mục Cài đặt và hỗ trợ, tiếp đó chạm vào Cài đặt và riêng tư.

Giao diện Twitter trên iPhone
Cài đặt và riêng tư Twitter

Bước 2:

Sau đó, người dùng nhấn vào giao diện tiếp theo bằng cách chọn mục Trợ năng, hiển thị và ngôn ngữ để điều chỉnh. Sau đó, họ tiếp tục nhấn vào mục Sử dụng dữ liệu.

Chỉnh Trợ năng trên Twitter
Sử dụng dữ liệu trên Twitter

Bước 3:

Trong giao diện quản lý dữ liệu trên Twitter, khi bạn đang ở trong mục Lưu trữ, hãy nhấn vào Lưu trữ phương tiện. Sau đó, bạn cần nhấn vào Xóa lưu trữ phương tiện để xóa bộ nhớ cache của các tệp đa phương tiện từ ứng dụng Twitter.

Tiếp theo, chúng tôi thực hiện việc xóa lưu trữ phương tiện trên ứng dụng.

Lưu trữ phương tiện trên Twitter
Xóa lưu trữ phương tiện Twitter
Đồng ý xóa lưu trữ phương tiện Twitter

Bước 4:

Tiếp tục bấm vào phần Lưu trữ web và sau đó nhấn vào Xóa toàn bộ lưu trữ web. Đồng thời, bạn cũng cần đồng ý xóa lưu trữ web trên ứng dụng Twitter.

Xóa lưu trữ trang web
Đồng ý xóa lưu trữ trang web Twitter

Việc xóa cache trên Twitter rất dễ dàng, chỉ cần làm theo hướng dẫn sau: