Isobutan là gì? Công thức phân tử của isobutan mới nhất 2023

Isobutan là gì?

Isobutan
Isobutane 1.svg
Isobutane4.png
Isobutane-3D-balls.png
Isobutane3.png
Danh pháp IUPAC Metylpropan[1]
Nhận dạng
Số CAS 75-28-5
PubChem 6360
Số EINECS 200-857-2
KEGG D04623
ChEBI 30363
Số RTECS TZ4300000
Ảnh Jmol-3D ảnh
SMILES
Tham chiếu Beilstein 1730720
Tham chiếu Gmelin 1301
Thuộc tính
Bề ngoài Chất khí không màu
Mùi Không có mùi
Khối lượng riêng 2,51 mg mL−1 (ở 15 °C, 100 kPa)
Điểm nóng chảy −159,42 °C (113,73 K; −254,96 °F)[2]
Điểm sôi −11,7 °C (261,4 K; 10,9 °F)[2]
Áp suất hơi 204,8 kPa (ở 21 °C)
kH 8,6 nmol Pa−1 kg−1
Nhiệt hóa học
Entanpi
hình thành ΔfHo298
−134,8 đến −133,6 kJ mol−1
DeltaHc −2,86959 đến −2,86841 MJ mol−1
Nhiệt dung 96,65 J K−1 mol−1
Các nguy hiểm
MSDS praxair.com
Phân loại của EU Rất dễ cháy F+
Chỉ mục EU 601-004-00-0
NFPA 704

NFPA 704.svg

4
1
0
Chỉ dẫn R R12
Chỉ dẫn S S2, S16
Giới hạn nổ 1,4–8,3%
Ký hiệu GHS The flame pictogram in the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS)
Báo hiệu GHS DANGER
Chỉ dẫn nguy hiểm GHS H220
Chỉ dẫn phòng ngừa GHS P210
Các hợp chất liên quan
Ankan liên quan Isopentan
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
KhôngN kiểm chứng (cái gì ☑YKhôngN ?)
Tham khảo hộp thông tin

Isobutan hay metylpropan là một hợp chất có công thức phân tử C4H10. Isobutan là một đồng phân của butan.[3]

Tham khảo

  1. ^ .mw-parser-output cite.citation{font-style:inherit}.mw-parser-output .citation q{quotes:”“”””””‘””’”}.mw-parser-output .id-lock-free a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-free a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/Lock-green.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-limited a,.mw-parser-output .id-lock-registration a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .id-lock-subscription a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Lock-red-alt-2.svg”)right 0.1em center/9px no-repeat}.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration{color:#555}.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration span{border-bottom:1px dotted;cursor:help}.mw-parser-output .cs1-ws-icon a{background:linear-gradient(transparent,transparent),url(“//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg”)right 0.1em center/12px no-repeat}.mw-parser-output code.cs1-code{color:inherit;background:inherit;border:none;padding:inherit}.mw-parser-output .cs1-hidden-error{display:none;font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-visible-error{font-size:100%}.mw-parser-output .cs1-maint{display:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em}.mw-parser-output .cs1-format{font-size:95%}.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-left{padding-left:0.2em}.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-right{padding-right:0.2em}.mw-parser-output .citation .mw-selflink{font-weight:inherit}“ISOBUTANE – Compound Summary”. PubChem Compound. USA: National Center for Biotechnology Information. ngày 16 tháng 9 năm 2004. Identification and Related Records. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2012.
  2. ^ a ă Thông tin từ [1] trong GESTIS-Stoffdatenbank của IFA
  3. ^ “Patent Watch, ngày 31 tháng 7 năm 2006”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 3 năm 2007. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2014.

Liên kết ngoài

  • International Chemical Safety Card 0901
  • NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Isobutan&oldid=64494093”

Từ khóa: Isobutan, Isobutan, Isobutan

isobutan
iso butan
isobutan là gì
iso-butan
isobutan.
iisobutan
isoputan
secbutan
iiso butan
isubutan
isobuta
công thức isobutan
công thức phân tử của isobutan
isobutam
isobutab
iso buten
izo butan
izobutan
site:ladigi.vn

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO LADIGI giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4 (63 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn