Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới Kế hoạch dạy học lớp 5 năm 2023 – 2023 theo Công văn 2345 Hoạt động giáo dục khối 5 đầy đủ các môn

Bạn đang tìm kiếm về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới hữu ích với bạn.

1. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới Kế hoạch dạy học lớp 5 năm 2022 – 2023 theo Công văn 2345 Hoạt động giáo dục khối 5 đầy đủ các môn

Kế hoạch dạy học lớp 5 năm 2022 – 2023 giúp thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch giảng dạy cho phù hợp với trường của mình. Mỗi môn học bao gồm số tiết tương ứng có nội dung điều chỉnh, nội dung tích hợp tùy vào điều kiện thực tế tại mỗi địa phương.

Kế hoạch dạy học lớp 5 dựa theo Công văn 2345 với 8 môn học: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý, Thể dục, Đạo đức, Kĩ thuật, thầy cô sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch dạy học cho mình. Mời thầy cô cùng tải miễn phí.

Kế hoạch dạy học lớp 5 theo Công văn 2345

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt lớp 5 CV 2345

Tuần Chủ đề Phân môn Tên bài Số tiết theo PPCT Số tiết thực hiện Trang Nội dung điều chỉnh Nội dung tích hợp

1

Việt Nam – Tổ quốc em

Tập đọc

Thư gửi các học sinh

1

1

4

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử

Chính tả

Nghe – viết: Việt Nam thân yêu
Ôn tập quy tắc viết c/k,g/gh, ng/ngh

1

1

6

Luyện từ và câu

Từ đồng nghĩa

1

1

7

Kể chuyện

Lý Tự Trọng

1

1

9

Kể từng đoạn và kể nối tiếp

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử

Tập đọc

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

1

1

10

Bỏ câu hỏi 2

Nội dung bài tích hợp dạy học phân môn tập làm văn và môn mĩ thuật

Tập làm văn

Cấu tạo của bài văn tả cảnh

1

1

11

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

1

1

13

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

14

2

Việt Nam – Tổ quốc em

Tập đọc

Nghìn năm văn hiến

1

1

15

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử và địa lí

Chính tả

Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến
Cấu tạo của phần vần

1

1

17

Giảm bớt các tiếng có vần giống nhau ở bài tập 2

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn lịch sử

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Tổ quốc

1

1

18

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

18

Tập đọc

Sắc màu em yêu

1

1

19

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn mĩ thuật

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

21

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

1

1

22

Tập làm văn

Luyện tập làm báo cáo thống kê

1

1

23

3

Việt Nam – Tổ quốc em

Tập đọc

Lòng dân

1

1

24

Chính tả

Nhớ – Viết: Thư gửi các học sinh
Quy tắc đánh dấu nhanh

1

1

26

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Nhân dân

1

1

27

Không làm bài tập 2

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

28

Tập đọc

Lòng dân (Tiếp theo)

1

1

29

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn lịch sử

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

31

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ đồng nghĩa

1

1

32

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

34

4

Cánh chim hoà bình

Tập đọc

Những con sếu bằng giấy

1

1

36

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn LS và ĐĐ

Chính tả

Nghe-viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Quy tắc đánh dấu thanh

1

1

38

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn LS

Luyện từ và câu

Từ trái nghĩa

1

1

38

Kể chuyện

Tiếng vĩ cầm Mỹ Lai

1

1

40

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học môn LS

Tập đọc

Bài ca về trái đất

1

1

41

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

43

Luyện từ và câu

LT về từ trái nghĩa

1

1

43

Tập làm văn

Tả cảnh (kiểm tra viết)

1

1

44

5

Cánh chim hoà bình

Tập đọc

Một chuyên gia máy xúc

1

1

45

Chính tả

Nghe – viết: Một chuyên gia máy xúc
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa uô/ua)

1

1

46

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Hoà bình

1

1

47

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

2

2

48

Tập đọc

Ê – mi – li, con …

1

1

49

Phần tìm hiểu bài tich hợp dạy học môn lịch sử

Tập làm văn

Luyện tập làm báo cáo thống kê

1

1

51

Luyện từ và câu

Từ đồng âm

1

1

51

Tập làm văn

Trả bài văn tả cảnh

1

1

53

6

Cánh chim hoà bình

Tập đọc

Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai

1

1

54

Không hỏi câu hỏi 3

Phần tìm hiểu bài tich hợp dạy học môn lịch sử

Chính tả

Nhớ – Viết: Ê-mi-li, con …
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa ươ/ưa)

1

1

55

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác

1

1

56

Không làm bài tập 4

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

57

Không dạy. Thay bằng: Kể chuyện đã nghe đã đọc ( tiếp tuần 5)

Tập đọc

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

1

1

58

Tập làm văn

Luyện tập làm đơn

1

1

59

Luyện từ và câu

Dùng từ đồng âm để chơi chữ

1

1

61

Không dạy. Thay bằng: Luyện tập về từ đồng âm ( giữ nguyên bài 2/tr 61, thay yêu cầu bài 1: Tìm từ đồng âm trong các câu sau, thay yêu cầu bài 2: Đặt câu với các từ đông âm em vừa tùm được ở bài tập 1)

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

62

7

Con người với thiên nhiên

Tập đọc

Những người bạn tốt

1

1

64

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức

Chính tả

Nghe – viết: Dòng kinh quê hương
Luyện tập đánh dấu thanh (các tiếng chứa iê/ia)

1

1

65

Luyện từ và câu

Từ nhiều nghĩa

1

1

66

Kể chuyện

Cây cỏ nước Nam

1

1

68

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn lịch sử

Tập đọc

Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

1

1

69

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

70

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

1

1

73

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

74

8

Con người với thiên nhiên

Tập đọc

Kì diệu rừng xanh

1

1

75

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn

Chính tả

Nghe – viết: kì diệu rừng xanh
Luyện tập đánh dấu thanh ( các tiếng chứa yê/ya)

1

1

76

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

1

1

78

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

79

Tập đọc

Trước cổng trời

1

1

80

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

1

1

81

Luyện từ và câu

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

1

1

82

Không làm bài tập 2

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh (dựng đoạn mở bài, kết bài)

1

1

83

9

Con người với thiên nhiên

Tập đọc

bài ca về trái đất

1

1

85

Chính tả

Nhớ – viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Phân biệt âm đầu l/n, âm cuối n/ng

1

1

86

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

1

1

87

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

88

Không dạy. Thay bằng: Kể chuyện đã nghe, đã đọc ( tiếp tuần 8)

Tập đọc

Đất Cà Mau

1

1

89

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn tập làm văn và địa lý

Tập làm văn

Luyện tập thuyết trình tranh luận

1

1

91

Không làm bài tập 3

Luyện từ và câu

Đại từ

1

1

92

Tập làm văn

Luyện tập thuyết trình tranh luận

1

1

93

10

Ôn tập và kiểm tra giữa kì I

Ôn tập: tập đọc, học thuộc lòng, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn
Kiểm tra: đọc – viết

95-100

Tiết 6 trang 97 không làm bài tập 3

11

Giữ lấy màu xanh

Tập đọc

Chuyện một khu vườn nhỏ

1

1

102

Chính tả

Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường
Phân biệt âm đầu l/n, âm cối n/ng

1

1

103

Luyện từ và câu

Đại từ xưng hô

1

1

104

Kể chuyện

Người đi săn và con nai

1

1

107

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức và khoa học

Tập đọc

Tiếng vọng

1

1

108

Không dạy. Thay bằng: Tiết tập đọc “Ôn tập các bài tập đọc học thuộc lòng đã học”

Tập làm văn

Trả bài văn tả cảnh

1

1

109

Luyện từ và câu

Quan hệ từ

1

1

109

Tập làm văn

Luyện tập làm đơn

1

1

111

Chọn đề 1

12

Giữ lấy màu xanh

Tập đọc

Mùa thảo quả

1

1

113

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy học phân môn tập làm văn

Chính tả

Nghe – viết: Mùa thảo quả
Phân biệt âm đầu s/x, âm cuối t/c

1

1

114

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

1

1

115

Không làm bài tập 2

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

116

Tập đọc

Hành trình của bầy ong

1

1

117

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

Tập làm văn

Cấu tạo của bài văn tả người

1

1

119

Luyện từ và câu

Luyện tập về quan hệ từ

1

1

121

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Quan sát và chọn lọc chi tiết)

1

1

122

13

Giữ lấy màu xanh

Tập đọc

Người gác rừng tí hon

1

1

124

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức. Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học môn khoa học

Chính tả

Nghe – viết: Hành trình của bầy ong
Phân biệt âm đầu s/x, âm cuối t/c

1

1

125

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường

1

1

126

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

127

Tập đọc

Trồng rừng ngập mặn

1

1

128

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức. Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học phân môn tập làm văn và môn khoa học

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

1

1

130

Luyện từ và câu

Luyện tập về quan hệ từ

1

1

131

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Tả ngoại hình)

1

1

132

14

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc

Chuỗi ngọc lam

1

1

134

Chính tả

Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam
Phân việt âm đầu tr/ch, vần ao/au

1

1

136

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ loại

1

1

137

Kể chuyện

Pa-xtơ và em bé

1

1

138

Tập đọc

Hạt gạo làng ta

1

1

139

Nội dung bài tích hợp dạy học môn âm nhạc, đạo đức. Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học phân môn luyện từ và câu và tập làm văn.

Tập làm văn

Làm biên bản cuộc họp

1

1

140

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ loại

1

1

142

Tập làm văn

Luyện tập làm biên bản cuộc họp

1

1

143

15

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc

Buôn Chư Lênh đón cô giáo

1

1

144

Nội dung bài tích hợp dạy phân môn kể chuyện

Chính tả

Nghe – viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Phân biệt âm đầu tr/ch, thanh hỏi/ thanh ngã

1

1

145

Luyện từ và câu

Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc

1

1

146

Không làm bài tập 3

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

147

Tập đọc

Về ngôi nhà đang xây

1

1

148

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

1

1

150

Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ

1

1

151

Tập làm văn

Luyện tập tả người (Tả hoạt động)

1

1

152

16

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc

Thầy thuốc như mẹ hiền

1

1

153

Nội dung bài tích hợp dạy học môn đạo đức và phân môn tập làm văn

Chính tả

Nghe – viết: Về ngôi nhà đang xây
Phân biệt các âm đầu r/d/gi, v/d, các vần iêm/im, iêp/ip

1

1

154

Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ

1

1

156

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

157

Tập đọc

Thầy cúng đi bệnh viện

1

1

158

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức

Tập làm văn

Tả người (Kiểm tra viết)

1

1

159

Luyện từ và câu

Tổng kết vốn từ

1

1

159

Tập làm văn

Làm biên bản một vụ việc

1

1

161

Không dạy. Thay bằng: Luyện tập tả người. Đề bài: “Tả một người mà em yêu quý”

17

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc

Ngu Công xã Trịnh Tường

1

1

164

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức. Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy học phân môn kể chuyện

Chính tả

Nghe – viết: Người mẹ của 51 đứa con

1

1

165

Luyện từ và câu

Ôn tập về từ và cấu tạo từ

1

1

166

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

168

Tập đọc

Ca dao về lao động sản xuất

1

1

168

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy học môn đạo đức.

Tập làm văn

Ôn tập về viết đơn

1

1

170

Giữ nguyên 2 bài tập SGK

Luyện từ và câu

Ôn tập về câu

1

1

171

Tập làm văn

Trả bài văn tả người

1

1

172

18

Ôn tập và kiểm tra cuối học kì I

Ôn tập: tập đọc, học thuộc lòng, chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn
Kiểm tra: đọc – viết

173 – 177

Kì II
Tuần Chủ đề Phân môn Tên bài Số tiết theo PPCT Số tiết thực hiện Trang ND cần điều chỉnh ND tích hợp

19

Người công dân

Tập đọc

Người công dân số Một

1

1

4

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

Chính tả

Nghe – viết : Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực.

1

1

6

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

LT&C

Câu ghép

1

1

8

Kể chuyện

Chiếc đồng hồ

1

1

9

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy phân môn Tập làm văn

Tập đọc

Người công dân số Một ( tiếp theo)

1

2

10

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

T LV

Luyện tập tả người( dựng đoạn mở bài)

1

1

12

LT&C

Cách nối các vế câu ghép

1

1

12

T LV

Luyện tập tả người( dựng đoạn kết bài)

1

1

14

20

Người công dân

Tập đọc

Thái sư Trần Thủ Độ

1

1

15

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

Chính tả

Nghe – viết: Cánh cam lạc mẹ

1

1

17

LT&C

Mở rộng vốn từ : Công dân

1

1

18

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

1

1

19

Tập đọc

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

1

1

20

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

T LV

Tả người:(Kiểm tra viết)

1

1

21

Giữ nguyên đề trong SGK

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

21

T LV

Lập chương trình hoạt động

1

1

23

Phần luyện tập tích hợp dạy tiết Giáo dục tập thể

21

Người công dân

Tập đọc

Trí dũng song toàn

1

1

25

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Lịch sử

Chính tả

Nghe -viết: Trí dũng song toàn

1

1

27

LT&C

MRVT: Công dân

1

1

28

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

29

Tập đọc

Tiếng rao đêm

1

1

30

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Đạo đức, phân môn Tập làm văn

T LV

Lập chương trình hoạt động

1

1

32

Phần luyện tập tích hợp dạy tiết Giáo dục tập thể

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

32

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT 3,4ở phần luyện tập. Thêm yêu cầu bài 3(Xác định các vế câu trong từng câu ghép trên.), bài 4( xác định CN, VN trong từng vế câu ghép)

T LV

Trả bài văn tả người

1

1

34

22

Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc

Lập làng giữ biển

1

1

36

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn Đạo đức, phân môn Tập làm văn, Địa lí

Chính tả

Nghe- viết: Hà Nội

1

1

36

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

38

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT 2,3ở phần luyện tập. Thêmyêucầu bài 2(Xác định CN,VN), bài 3(Tìm các cặp quan hệ từ trong từng câu)

Kể chuyện

Ông Nguyễn Khoa Đăng

1

1

40

Phần giới thiệu bài tích hợp dạy môn Lịch sử

Tập đọc

Cao Bằng

1

1

41

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy môn Địa lí, phân môn Tập làm văn

T LV

Ôn tập văn kể chuyện

1

1

42

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

44

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm BT ở phần luyện tập.

T LV

Kể chuyện (Kiểm tra viết)

1

1

45

23

Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc

Phân xử tài tình

1

1

46

Chính tả

Nhớ-viết: Cao Bằng

1

1

46

LT&C

Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

1

1

48

Không dạy. Thay bằng bài : Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ.

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

49

Tập đọc

Chú đi tuần

1

1

51

Bỏ câu hỏi 2

Phần giới thiệu bài tích hợp dạy môn Lịch sử

T LV

Lập chương trình hoạt động

1

1

53

Phần luyện tập tích hợp dạy tiết Giáo dục tập thể

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

1

1

54

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm bài tập phần luyện tập.

T LV

Trả bài văn kể chuyện

1

1

55

24

Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc

Luật tục xưa của người Ê-đê

1

1

56

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn địa lí

Chính tả

Nghe – viết: Núi non hùng vĩ.

1

1

56

Phần nội dung bài tích hợp phân môn tập làm văn

LT&C

MRVT: Trật tự – An ninh

1

1

59

Bỏ bài tập 2,3.Khắc sâu thêm kiến thức ở bài tập 4 bằng các tình huống.

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

1

1

60

Không dạy. Thay bằng bài: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

(Tiếp tuần 23)

Tập đọc

Hộp thư mật

1

1

62

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử

T LV

Ôn tập về tả đồ vật

1

1

63

LT&C

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

1

1

64

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Chỉ làm bài tập phần luyện tập.Không cần gọi những từ dùng để nối các vế câu ghép là “ từ hô ứng”. Sửa yêu cầu bài 2: Tìm các cặp từ nối thích hợp với mỗi chỗ trống.

T LV

Ôn tập về tả đồ vật

1

1

66

25

Nhớ nguồn

Tập đọc

Phong cảnh đền Hùng

1

1

68

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử, phần tìm hiểu bài tích hợp môn tập làm văn

Chính tả

Nghe-viết: Ai là thủy tổ loài người?

1

1

68

Phần nội dung bài tích hợp dạy môn khoa học

LT&C

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

1

1

71

Không làm bài 1

Kể chuyện

Vì muôn dân

1

1

73

Phần tìm hiểu nội dung bài tích hợp dạy môn lịch sử

Tập đọc

Cửa sông

1

1

74

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn địa lí, và phân môn tập làm văn

T LV

Tả đồ vật:(Kiểm tra viết)

1

1

75

LT&C

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

1

1

76

T LV

Tập viết đoạn đối thoại

1

1

77

Tự điều chỉnh

26

Nhớ nguồn

Tập đọc

Nghĩa thầy trò

1

1

79

Phần tìm hiểu bài tích hợp dạy môn đạo đức

Chính tả

Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

1

1

80

LT&C

MRVT: Truyền thống

1

1

81

Không làm bài 1

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

82

Tập đọc

Hội thổi cơm thi ở ĐồngVân

1

1

83

Câu 1 phần tìm hiểu bài tích hợp dạy môn lịch sử

T LV

Tập viết đoạn đối thoại

1

1

85

LT&C

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

1

1

86

Không dạy bài 3

T LV

Trả bài văn tả đồ vật

1

1

87

27

Nhớ nguồn

Tập đọc

Tranh làng Hồ

1

1

88

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn mĩ thuật

Chính tả

Nhớ viết: Cửa sông

1

1

89

LT&C

Mở rộng vốn từ: Truyền thống

1

1

90

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

92

Tập đọc

Đất nước

1

1

94

Thay đổi câu hỏi:

Câu 1: Những ngày thu đẹp và buồn được tả trong khổ thơ nào?

Câu 2:Nêu một hình ảnh đẹp và vui về mùa thu mới trong khổ thơ 3.

Câu 3: Nêu một, hai câu thơ nói lên lòng tự hào về đất nước tự do, về truyền thống bất khuất của dân tộc trong khổ thơ thứ tư và thứ năm.

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử

T LV

Ôn tập tả cây cối

1

1

96

LT&C

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

1

1

97

Bài 1: Chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối.

T LV

Tả cây cối (Kiểm tra viết)

1

1

99

28

Ôn tập giữa học kì II

Tập đọc

Ôn tập giữa HKII(Tiết 1)

1

1

100

Chính tả

Ôn tập giữa HKII(Tiết 2)

1

1

100

LT&C

Ôn tập giữa HKII(Tiết 3)

1

1

101

Kể chuyện

Ôn tập giữa HKII(Tiết 4)

1

1

102

Tập đọc

Ôn tập giữa HKII(Tiết 5)

1

1

102

T LV

Ôn tập giữa HKII(Tiết 6)

1

1

103

LT&C

Ôn tập giữa HKII: Kiểm tra (Đọc)

1

1

103

T LV

Ôn tập giữa HKII: Kiểm tra (Viết)

1

1

106

29

Nam và nữ

Tập đọc

Một vụ đắm tàu

1

1

108

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

Chính tả

Nhớ-viết: Đất nước

1

1

109

LT&C

Ôn tập về dấu câu

(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

1

1

110

Kể chuyện

Lớp trưởng lớp tôi

1

1

112

Tập đọc

Con gái

1

1

112

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

T LV

Tập viết đoạn đối thoại

1

1

113

LT&C

Ôn tập về dấu câu

(Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)

2

1

115

T LV

Trả bài văn tả cây cối

1

1

116

30

Nam và nữ

Tập đọc

Thuần phục sư tử

1

1

116

Không dạy. Thay bằng bài: Ôn tập các bài tập đọc, học thuộc lòng tuần 29.

Chính tả

Nghe – viết: Cô gái của tương lai

1

1

118

LT&C

MRVT: Nam và nữ

1

1

120

Không làm bài 3

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

120

Tập đọc

Tà áo dài Việt Nam

1

1

122

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy phân môn tập làm văn

T LV

Ôn tập về tả con vật

1

1

123

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

1

1

124

T LV

Tả con vật (Kiểm tra viết)

1

1

125

31

Nam và nữ

Tập đọc

Công việc đầu tiên

1

1

126

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử

Chính tả

Nghe-viết: Tà áo dài Việt Nam

1

1

128

LT&C

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

1

1

129

Không làm bài tập 3

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia.

1

1

129

Tập đọc

Bầm ơi

1

1

130

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn lịch sử

T LV

Ôn tập về tả cảnh

1

1

131

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

1

1

133

T LV

Ôn tập về tả cảnh

1

1

134

32

Những chủ nhân tương lai

Tập đọc

Út Vịnh

1

1

136

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy môn đạo đức

Chính tả

Nhớ – viết : Bầm ơi

1

1

137

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

1

2

138

Kể chuyện

Nhà vô địch

1

1

139

Tập đọc

Những cánh buồm

1

1

140

Phần liên hệ thực tế tích hợp dạy phân môn tập làm văn

T LV

Trả bài văn tả con vật

1

1

141

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

1

1

143

T LV

Tả cảnh (Kiểm tra viết)

1

1

144

33

Tình yêu cuộc sống

Tập đọc

Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

1

1

145

Chính tả

Nghe-viết: Trong lời mẹ hát

1

1

146

LT&C

MRVT: Trẻ em

1

1

147

Sửa câu hỏi bài 1: Em hiểu nghĩa của từ trẻ em thế nào?Chọn ý đúng nhất. Không làm BT3

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

1

1

148

Tập đọc

Sang năm con lên bảy

1

1

149

T LV

Ôn tập về tả người

1

1

150

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)

1

1

151

T LV

Tả người (Kiểm tra viết)

1

1

152

34

Tình yêu cuộc sống

Tập đọc

Lớp học trên đường

1

1

153

Chính tả

Nhớ- viết: Sang năm con lên bảy.

1

1

154

LT&C

Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận

1

1

155

Không dạy. Thay bằng bài: Ôn tập về dấu câu.

Kể chuyện

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

1

1

156

Tập đọc

Nếu trái đất thiếu trẻ con

1

1

157

Phần khởi động tích hợp dạy môn âm nhạc

T LV

Trả bài văn tả cảnh

1

1

158

LT&C

Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

1

1

159

T LV

Trả bài văn tả người

1

1

161

35

Ôn tập cuối học kì II

Tập đọc

Ôn tập cuối HKII(Tiết 1)

1

1

162

Chính tả

Ôn tập cuối HKII(Tiết 2)

1

1

162

LT&C

Ôn tập cuối HKII(Tiết 3)

1

1

163

Kể chuyện

Ôn tập cuối HKII(Tiết 4)

1

1

164

Tập đọc

Ôn tập cuối HKII(Tiết 5)

1

1

165

T LV

Ôn tập cuối HKII(Tiết 6)

1

1

166

LT&C

Ôn tập cuối HKII(Tiết 7): Kiểm tra

1

1

166

T LV

Ôn tập cuối HKII (Tiết 8): Kiểm tra

1

1

168

Kế hoạch dạy học môn Toán lớp 5 CV 2345

Tuần Chủ đề Tên bài Số tiếtTheo PPCT Số tiết thực hiện Trang Nội dung điều chỉnh Nội dung tích hợp

1

Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Ôn tập: Khái niệm về phân số

1

1

3

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

1

1

5

Ôn tập: So sánh hai phân số

1

1

6

Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)

1

1

7

Phân số thập phân

1

1

8

2

Luyện tập

1

1

9

Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số

1

1

10

Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số

1

1

11

Hỗn số

1

1

12

Hỗn số (tiếp theo)

1

1

13

3

Luyện tập

1

1

14

Luyện tập chung

1

1

15

Luyện tập chung

1

1

15

Luyện tập chung

1

1

16

Ôn tập về giải toán

1

1

17

4

Ôn tập và bổ sung về giải toán

1

1

18

Luyện tập

1

1

19

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo)

1

1

20

Luyện tập

1

1

21

Luyện tập chung

1

1

22

5

Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài

1

1

22

Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng

1

1

23

Luyện tập

1

1

24

Đề – ca – mét vuông. Héc – tô – mét vuông

1

1

25

Bài 3: Chỉ yêu cầu làm bài tập 3 (a) cột 1

Mi – li – mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

1

1

27

Không làm bài tập 3

6

Luyện tập

1

1

28

Héc – ta

1

1

29

Luyện tập

1

1

30

Luyện tập chung

1

1

31

Luyện tập chung

1

1

31

7

Luyện tập chung

1

1

32

Số thập phân

Khái niệm số thập phân

1

1

33

Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

1

1

36

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

1

1

37

Luyện tập

1

1

38

8

Số thập phân bằng nhau

1

1

40

So sánh hai số thập phân

1

1

41

Luyện tập

1

1

43

Luyện tập chung

1

1

43

– Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất

– Không làm bài tập 4 (a)

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

1

1

44

9

Luyện tập

1

1

45

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

1

1

45

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

1

1

46

Luyện tập chung

1

1

47

Luyện tập chung

1

1

48

Không làm bài 2

10

Luyện tập chung

1

1

48

Kiểm tra

1

1

Các phép tính với số thập phân

Cộng hai số thập phân

1

1

49

Luyện tập

1

1

50

Tổng nhiều số thập phân

1

1

51

11

Luyện tập

1

1

52

Trừ hai số thập phân

1

1

53

Luyện tập

1

1

54

Luyện tập chung

1

1

55

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

1

1

55

12

Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000;…

1

1

57

Luyện tập

1

1

58

Nhân một số thập phân với một số thập phân

1

1

58

Luyện tập

1

1

60

Luyện tập

1

1

61

13

Luyện tập chung

1

1

61

Luyện tập chung

1

1

62

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

1

1

63

Luyện tập

1

1

64

Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000; …

1

1

65

14

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

1

1

67

Luyện tập

1

1

68

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

1

1

69

Luyện tập

1

1

70

Chia một số thập phân cho một số thập phân

1

1

71

15

Luyện tập

1

1

72

Luyện tập chung

1

1

72

Không làm bài tập 1 (c)

Luyện tập chung

1

1

73

Tỉ số phần trăm

1

1

73

Giải toán về tỉ số phầm trăm

1

1

75

16

Luyện tập

1

1

76

Giải toán về tỉ số phầm trăm ( tiếp theo)

1

1

76

Luyện tập

1

1

77

Giải toán về tỉ số phầm trăm ( tiếp theo)

1

1

78

Luyện tập

1

1

79

17

Luyện tập chung

1

1

79

Luyện tập chung

1

1

80

Giới thiệu máy tính bỏ túi

1

1

81

– Không yêu cầu: Chuyển một số phân số thành số thập phân

– Không làm bài tập 2, bài tập 3

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

1

1

82

– Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm

– Không làm bài tập 3

Hình tam giác

1

1

85

18

Hình học

Diện tích hình tam giác

1

1

87

Luyện tập

1

1

88

Luyện tập chung

1

1

89

Kiểm tra học kì I

1

1

Hình thang

1

1

91

19

Diện tích hình thang

1

1

93

Luyện tập

1

1

94

Luyện tập chung

1

1

95

Hình tròn. Đường tròn

1

1

96

Chu vi hình tròn

1

1

97

20

Luyện tập

1

1

99

Diện tích hình tròn

1

1

99

Luyện tập

1

1

100

Luyện tập chung

1

1

100

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

1

1

101

21

Luyện tập về tính diện tích

1

1

103

Luyện tập về tính diện tích ( tiếp theo)

1

1

104

Luyện tập chung

1

1

106

Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương

1

1

107

Hình thành bài mới: tích hợp môn Mĩ thuật

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

1

1

109

22

Luyện tập

1

1

110

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

1

1

111

Luyện tập

1

1

112

Luyện tập chung

1

1

113

Thể tích của một hình

1

1

114

23

Xăng – xi- mét khối. Đề – xi – mét khối

1

1

116

Mét khối

1

1

117

– Không làm bài tập 2(a)

Luyện tập

1

1

119

Thể tích hình hộp chữ nhật

1

1

120

Thể tích hình lập phương

1

1

122

24

Luyện tập chung

1

1

123

Luyện tập chung

1

1

124

Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu

1

1

125

Chuyển thành bài đọc thêm. Thay bằng tiết Luyện tập chung

Luyện tập chung

1

1

127

Luyện tập chung

1

1

128

25

Số đo thời gian, toán chuyển động đều

Kiểm tra giữa học kì II

1

1

Bảng đơn vị đo thời gian

1

1

129

Cộng số đo thời gian

1

1

131

Trừ số đo thời gian

1

1

132

Luyện tập

1

1

134

26

Nhân số đo thời gian với một số

1

1

135

Chia số đo thời gian cho một số

1

1

136

Luyện tập

1

1

137

Luyện tập chung

1

1

137

Vận tốc

1

1

138

27

Luyện tập

1

1

139

Quãng đường

1

1

140

Luyện tập

1

1

141

Thời gian

1

1

142

Luyện tập

1

1

143

28

Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Luyện tập chung

1

1

144

Luyện tập chung

1

1

144

Luyện tập chung

1

1

145

– Tập trung vào bài toán cơ bản (mối quan hệ: vận tốc, thời gian, quãng đường)

– Chuyển bài tập 2 làm trước bài tập 1 (a)

Ôn tập về số tự nhiên

1

1

147

Ôn tập về phân số

1

1

148

29

Ôn tập về phân số (tiếp theo)

1

1

149

Ôn tập về số thập phân

1

1

150

Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

1

1

151

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

1

1

152

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

1

1

153

30

Ôn tập về số đo diện tích

1

1

154

Ôn tập về số đo thể tích

1

1

155

Ôn tập về số đo diện tích và thể tích

1

1

155

Ôn tập về đo thời gian

1

1

156

Ôn phép cộng

1

1

158

31

Ôn tập về các phép tính với các số tự nhiên, phân số, số thập phân

Ôn phép trừ

1

1

159

Luyện tập

1

1

160

Ôn phép nhân

1

1

161

Luyện tập

1

1

162

Ôn phép chia

1

1

163

32

Ôn tập về hình học

Luyện tập

1

1

164

Luyện tập

1

1

165

Ôn tập các phép tính với số đo thời gian

1

1

165

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

1

1

166

Luyện tập

1

1

167

33

Ôn tập về hình học

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

1

1

168

Luyện tập

1

1

169

Luyện tập chung

1

1

169

Một số dạng bài toán đã học

1

1

170

Luyện tập

1

1

171

34

Luyện tập

1

1

171

Luyện tập

1

1

172

Ôn tập về biểu đồ

1

1

173

Luyện tập chung

1

1

175

Luyện tập chung

1

1

176

35

Luyện tập chung

1

1

176

Luyện tập chung

1

1

177

Luyện tập chung

1

1

178

Luyện tập chung

1

1

179

Kiểm tra

1

1

Kế hoạch dạy học môn Đạo đức, Khoa học, Lịch sử, Địa lí, Thể dục, Kĩ thuật

>> Tải file để tham khảo trọn bộ Kế hoạch dạy học lớp 5 theo CV 2345

Kế hoạch dạy học lớp 5 theo Công văn 405

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Tiếng Việt

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Việt Nam – Tổ quốc em

Việt Nam – Tổ quốc em

Việt Nam – Tổ quốc em

Tập đọc:

Thư gửi các học sinh

1

Tập đọc:

Quang cảnh làng mạc ngày mùa

2

Không hỏi câu hỏi 2, THBVMT

Chính tả:

(Nghe-viết): Việt Nam thân yêu

1

Kể chuyện:

Lý Tự Trọng

1

TLV:

Từ đồng nghĩa

1

THBVMT

TLV:

Luyện tập về từ đồng nghĩa

2

THBVMT

LTVC:

Từ đồng nghĩa

1

LTVC:

Luyện tập về từ đồng nghĩa

2

2

Tập đọc:

Nghìn năm văn hiến

3

Tập đọc:

Sắc màu em yêu

4

THBVMT

Chính tả:

(Nghe viết): Lương Ngọc Quyến

2

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

2

TLV:

Luyện tập tả cảnh

3

THBVMT

TLV:

Luyện tập làm báo cáo thống kê

4

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Tổ Quốc

3

LTVC:

Luyện tập về từ đồng nghĩa

4

3

Tập đọc:

Lòng dân (phần 1)

5

Tập đọc:

Lòng dân (phần 2)

6

Chính tả:

Nhớ viết): Thư gửi các học sinh

3

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

3

TLV:

Luyện tập tả cảnh

5

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả cảnh

6

THBVMT

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Nhân dân

5

Không làm BT2

LTVC:

Luyện tập về từ đồng nghĩa

6

4

Cánh chim hòa bình

Cánh chim hòa bình

Cánh chim hòa bình

Tập đọc:

Những con sếu bằng giấy

7

Tập đọc:

Bài ca về trái đất

8

Chính tả:

Nghe- viết: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ

4

Kể chuyện:

Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai

4

– GV liên hệ: Giặc Mĩ không chỉ giết hại trẻ em, cụ già ở Mĩ Lai mà còn tàn sát, hủy diệt cả môi trường sống của can người ( thiêu cháy nhà của, ruộng vườn, giết hại gia súc,…

TLV:

Luyện tập tả cảnh

7

TLV:

Tả cảnh (Kiểm tra viết)

8

LTVC:

Từ trái nghĩa

7

LTVC:

Luyện tập về từ trái nghĩa

8

5

Tập đọc:

Một chuyên gia máy xúc

9

Tập đọc:

Ê-mi-li, con…

10

Chính tả:

(Nghe viết): Một chuyên gia máy xúc

5

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

5

TLV:

Luyện tập làm báo cáo thống kê

9

TLV:

Trả bài văn tả cảnh

10

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Hòa bình

9

LTVC:

Từ đồng âm

10

6

Tập đọc:

Sự sụp đổ của chế độ a-pac-thai

11

Không hỏi câu 3.

Tập đọc:

Tác phẩm của Si-le và tên phát xít

12

Chính tả:

(Nhớ viết): Ê-mi-li, con…

6

Kể chuyện:

Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc

( Tuần 5)

6

Thay bài : Kể chuyện được chứng kiến tham gia:

TLV:

Luyện tập làm đơn

11

TLV:

Luyện tập tả cảnh

12

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác

11

LTVC:

Ôn mở rộng vốn từ Hữu nghị – hợp tác

12

Thay bài Dùng từ đồng âm để chơi chữ ( trang 61, tập 1)

7

Con người với thiên nhiên

Con người với thiên nhiên

Con người với thiên nhiên

Tập đọc:

Những người bạn tốt

13

Tập đọc:

Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà

14

Chính tả:

(Nghe viết): Dòng kinh quê hương

7

THBVMT

Kể chuyện:

Cây cỏ nước Nam

7

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả cảnh

13

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả cảnh

14

THBVMT

LTVC:

Từ nhiều nghĩa

13

LTVC:

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

14

8

Tập đọc:

Kì diệu rừng xanh

15

THBVMT

Tập đọc:

Trước cổng trời

16

Chính tả:

(Nghe viết): Kì diệu rừng xanh

8

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

8

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả cảnh

15

TLV:

Luyện tập tả cảnh (Dùng đoạn mở bài, kết bài)

16

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

15

THBVMT

LTVC:

Luyện tập về từ nhiều nghĩa

16

9

Tập đọc:

17

Tập đọc:

Cái gì quí nhất

17

Tập đọc

Đất Cà Mau

18

THBVMT

Chính tả:

Nhớ –viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

9

Kể chuyện:

Ôn kể chuyện đã nghe, đã đọc

( Tuần 8)

9

Thay bài: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia:

TLV:

Luyện tập thuyết trình, tranh luận

17

THBVMT

TLV:

Luyện tập thuyết trình,tranh luận

18

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

17

THBVMT

LTVC:

Đại từ

18

10

Ôn tập giữa học kì I

Tập đọc:

Ôn tập: Tiết 1

19

Tập đọc:

Ôn tập: Tiết 2

20

Chính tả:

Ôn tập: Tiết 3

10

Kể chuyện:

Ôn tập: Tiết 4

10

TLV:

Ôn tập: Tiết 5

19

TLV:

Tiết 8: Kiểm tra GIỮA KÌ I : Kiểm tra viết (phần Tập làm văn)

20

LTVC:

Ôn tập: Tiết 5

19

LTVC:

Tiết 7: Kiểm tra GIỮA KÌ I : Phần đọc – hiểu và Luyện từ và câu.

20

11

Giữ lấy màu xanh

Giữ lấy màu xanh

Giữ lấy màu xanh

Tập đọc:

Chuyện một khu vườn nhỏ.

21

Tập đọc:

Ôn: Chuyện một khu vườn nhỏ

22

Thay bài

Tiếng vọng

Chính tả:

Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường.

11

THBVMT

Kể chuyện:

Người đi săn và con nai.

11

THBVMT

TLV:

Trả bài văn tả cảnh.

21

TLV:

Luyện tập làm đơn.

22

Chọn ND viết đơn phù hợp

LTVC:

Đại từ xưng hô.

21

LTVC:

Quan hệ từ.

22

12

Tập đọc:

Mùa thảo quả.

23

Tập đọc:

Hành trình của bầy ong.

24

Chính tả:

Nghe viết: Mùa thảo quả.

12

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc.

12

THBVMT

TLV:

Cấu tạo của một bài văn tả người.

23

TLV:

Luyện tập tả người (Quan sát và lựa chọn chi tiết).

24

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

23

THBVMT

LTVC:

Luyện tập về quan hệ từ.

24

THBVMT

13

Tập đọc:

Người gác rừng tí hon

25

THBVMT

Tập đọc:

Trồng rừng ngập mặn.

26

THBVMT

Chính tả:

Nghe – viết: Hành trình của bầy ong.

13

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

13

THBVMT

TLV:

Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình).

25

TLV:

Luyện tập tả người: (Tả ngoại hình).

26

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường.

25

THBVMT

LTVC:

Luyện tập về quan hệ từ.

26

14

Vì hạnh phúc con người

Vì hạnh phúc con người

Vì hạnh phúc con người

Vì hạnh phúc con người

Tập đọc:

Chuỗi ngọc lam.

27

Tập đọc:

Hạt gạo làng ta.

28

Chính tả:

Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam.

14

Kể chuyện:

Pa-xtơ và em bé.

14

TLV:

Làm biên bản cuộc họp.

27

TLV:

Luyện tập làm biên bản cuộc họp.

28

LTVC:

Ôn tập về từ loại.

27

LTVC:

Ôn tập về từ loại.

28

15

Tập đọc:

Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

29

Tập đọc:

Vễ ngôi nhà đang xây.

30

Chính tả:

Nghe viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo.

15

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

15

TLV:

Luyện tập tả người: (Tả hoạt động).

29

TLV:

Luyện tập tả người: (Tả hoat động).

30

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc.

29

Không làm BT3

LTVC:

Tổng kết vốn từ.

30

16

Tập đọc:

Thầy thuốc như mẹ hiền

31

Tập đọc:

Thầy cúng đi bệnh viện

32

Chính tả:

Nghe viết: Về ngôi nhà đang xây

16

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

16

TLV:

Tả người: Kiểm tra viết

31

TLV:

Ôn tập tả người

32

Thay bài : Làm biên bản một vụ việc

LTVC:

Tổng kết vốn từ

31

LTVC:

Tổng kết vốn từ

32

17

Tập đọc:

Ngu Công xã Trịnh Tường

33

THBVMT

Tập đọc:

Ca dao về lao động sản xuất

34

Chính tả:

Nghe-viết: Người mẹ của 51 đứa con

17

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

17

THBVMT

TLV:

Ôn tập về viết đơn

33

Chọn ND viết đơn phù hợp

TLV:

Trả bài văn tả người

34

LTVC:

Ôn tập về từ và cấu tạo từ

33

LTVC:

Ôn tập về câu

34

18

Ôn tập cuối học kì I

Tập đọc:

Ôn tập: tiết 1

35

Tập đọc:

Ôn tập: tiết 2

36

Chính tả:

Ôn tập: tiết 3

18

Kể chuyện:

Ôn tập: tiết 4

18

TLV:

Kiểm tra học kì 1 (KT đọc)

35

TLV:

Kiểm tra học kì 1 (KTviết)

36

LTVC:

Ôn tập: tiết 5

35

LTVC:

Ôn tập: tiết 6

36

19

Người công dân

Người công dân

Người công dân

Tập đọc:

Người công dân số Một

37

Tập đọc:

Người công dân số Một (tt)

38

Chính tả:

Nghe viết: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

19

Kể chuyện:

Chiếc đồng hồ

19

TLV:

Luyện tập tả người: dựng đoạn mở bài

37

TLV:

Luyện tập tả người: dựng đoạn kết bài

38

LTVC:

Câu ghép

37

LTVC:

Cách nối các vế câu ghép

38

20

Tập đọc:

Thái sư Trần Thủ Độ

39

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng

40

Chính tả:

Nghe viết: Cánh cam lạc mẹ

20

THBVMT

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

20

TLV:

Tả người: Kiểm tra viết

39

Ra đề phù hợp với địa phương

TLV:

Lập chương trình hoạt động

40

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Công dân

39

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

40

21

Tập đọc:

Trí dũng song toàn

41

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Tiếng rao đêm

42

Viết lời cảm ơn cho người bán bánh giò- người thương binh đã cứu người trong đám cháy

Chính tả:

Nghe viết: Trí dũng song toàn

21

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

21

TLV:

Lập chương trình hoạt động

41

TLV:

Trả bài văn tả người

42

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Công dân

41

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

42

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ, BT3,4

22

Vì cuộc sống thanh bình

Vì cuộc sống thanh bình

Vì cuộc sống thanh bình

Tập đọc:

Lập làng giữ biển

43

THBVMT

Tập đọc:

Cao Bằng

44

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Chính tả:

Nghe viết: Hà Nội

22

THBVMT

Kể chuyện:

Ông Nguyễn Khoa Đăng

22

TLV:

Ôn tập văn kể chuyện

43

TLV:

Kể chuyện (Kiểm tra viết)

44

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

43

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ, BT2,3

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

44

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ, luyện tập

23

Tập đọc:

45

Tập đọc:

Phân xử tài tình

45

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc

Chú đi tuần

46

Không hỏi câu hỏi 2

Chính tả:

Nhớ-viết: Cao Bằng

23

THBVMT

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

23

TLV:

Lập chương trình hoạt động

45

TLV:

Trả bài văn kể chuyện

46

LTVC:

Ôn nối các vế câu ghép bằng QHT

45

Thay bài MRVT Trật tự – An ninh

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ

46

Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ, …

24

Tập đọc:

Luật tục xưa của người Ê-đê

47

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Hộp thư mật

48

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Chính tả:

Nghe-viết: Núi non hùng vĩ

24

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

24

TLV:

Ôn tập về tả đồ vật

47

TLV:

Ôn tập về tả đồ vật

48

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Trật tự – An ninh

47

LTVC:

Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng

48

25

Nhớ nguồn

Nhớ nguồn

Nhớ nguồn

Tập đọc:

Phong cảnh đền Hùng

49

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Cửa song

50

THBVMT Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Chính tả:

Nghe viết: Ai là thủy tổ loài người

25

Kể chuyện:

Vì muôn dân

25

TLV:

Tả đồ vật: Kiểm tra viết

49

TLV:

Tập viết đoạn đối thoại

50

Chon nội dung phù hợp

LTVC:

Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ

49

LTVC:

Liên kết các câu trong bài bằng cách thay thế từ ngữ

50

26

Tập đọc:

Nghĩa thầy trò

51

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân

52

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Chính tả:

Nghe-ghi: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

26

Lồng ghép: Nhận biết công dụng của dấu gạch nối.CV405

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

26

TLV:

Tập viết đoạn đối thoại

51

TLV:

Trả bài văn tả đồ vật

52

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Truyền Thống

51

Không làm BT1

LTVC:

Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu

52

Không làm BT3

27

Tập đọc:

Tranh làng Hồ

53

Nghe – ghi lại ý chính của bài Tập đọc

Tập đọc:

Đất nước

54

Giới thiệu biện pháp điệp từ, điệp ngữ. CV 405

Chính tả:

Nhớ – viết: Cửa sông

27

Cho HS nghe bình giảng về khổ cuối và ghi chép lại một số ý quan trọng về đoạn thơ vừa chép.CV405

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

27

TLV:

Ôn tập tả cây cối

53

TLV:

Tả cây cối (Kiểm tra viết)

54

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Truyền thống

53

GV nêu nghĩa của một câu tục ngữ và yêu cầu HS ghi lại ý nghĩa của câu tục ngữ. CV405

LTVC:

Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối

54

BT1 chỉ tìm từ ngữ nối ở 3 đoạn đầu hoặc 4 đoạn cuối

28

Ôn tập giữa học kì II

Tập đọc:

Ôn tập (Tiết 1)

55

Tập đọc:

Ôn tập (Tiết 2)

56

Chính tả:

Ôn tập (Tiết 3)

28

Kể chuyện:

Ôn tập (Tiết 4)

28

TLV:

Ôn tập (Tiết 5)

55

TLV:

Kiểm tra GKII (Kiểm tra viết)

56

LTVC:

Ôn tập ( tiết 6)

55

LTVC:

Kiểm tra GKII (Kiểm tra đọc)

56

29

Nam và nữ

Nam và nữ

Nam và nữ

Tập đọc:

Một vụ đắm tàu

57

Thay một kết thúc vui cho câu chuyện

Tập đọc:

Con gái

58

Viết đoạn văn nêu suy nghĩ về quan niệm một số người coi trọng con trai hơn con gái.

Chính tả:

Nhớ – viết: Đất nước

29

Kể chuyện:

Lớp trưởng lớp tôi

29

TLV:

Tập viết đoạn đối thoại

57

TLV:

Trả bài văn tả cây cối

58

LTVC:

Ôn tập về dấu câu

57

Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu chấm, chấm hỏi, chấm than miêu tả cây cối. CV 405

LTVC:

Ôn tập về dấu câu

58

30

Tập đọc:

Ôn bài Con gái

59

Thay Thuần phục sư tử

Tập đọc:

Tà áo dài Việt Nam

60

Chính tả:

Nghe – ghi: Cô gái tương lai

30

CV405

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

31

TLV:

Ôn tập về tả con vật

59

TLV:

Tả con vật (Kiểm tra viết)

60

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

59

Không làm BT3

LTVC:

Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)

60

Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu phẩy miêu tả con vật em yêu thích. CV405

31

Tập đọc:

Công việc đầu tiên

61

Tập đọc:

Bầm ơi

62

Chính tả:

Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam

31

Kể chuyện:

Kể chuyện đựơc chứng kiến hoặc tham gia

31

TLV:

Ôn tập tả cảnh

61

TLV:

Ôn tập về tả cảnh

62

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

61

Không làm BT3

LTVC:

Ôn tập về dấu câu (dấu phảy)

62

Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu phẩy miêu tả cảnh đẹp ở quê hương em. CV405

32

Những chủ nhân tương lai

Những chủ nhân tương lai

Những chủ nhân tương lai

Tập đọc:

Út Vịnh

63

Tập đọc:

Những cánh buồm

64

Chính tả:

Nhớ viết: Bầm ơi

32

Kể chuyện:

Nhà vô địch

32

TLV:

Trả bài văn tả con vật

63

TLV:

Tả cảnh: Kiểm tra viết

64

LTVC:

Ôn tập về dấu câu: (Dấu phẩy) (tt)

63

Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu hai chấm miêu tả cảnh đẹp ở quê hương em.

CV405

LTVC:

Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)

64

33

Tập đọc:

Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục về trẻ em

65

Tập đọc:

Sang năm con lên bảy

66

Chính tả:

Nghe viết: Trong lời mẹ hát

33

Kể chuyện:

Kể chuyện đã nghe, đã đọc

33

TLV:

Ôn tập về tả người

65

TLV:

Tả người (Kiểm tra viết)

66

LTVC:

Mở rộng vốn từ: Trẻ em

65

Không làm BT3

LTVC:

Ôn tập về dấu câu

66

Bài 3: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép tả thầy (cô ) giáo của em. CV405

34

Tập đọc:

Lớp học trên đường

67

1. Đặt mình vào vai Rê mi, nêu suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em; 2. Xung quanh em có ai gặp hoàn cảnh như Rê mi không? Em có có cảm nghĩ gì về những bạn có hoàn cảnh đó)…CV405

Tập đọc:

Nếu trái đất thiếu trẻ em

68

Chính tả:

Nhớ viết: Sang năm con lên bảy

34

Kể chuyện:

Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

34

TLV:

Trả bài văn tả cảnh

67

TLV:

Trả bài văn tả người

68

LTVC:

Ôn tập về dấu cấu dấu ngoặc kép

67

Thay bài Quyền và bổn phận

LTVC:

Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)

68

Bài 2: Điều chỉnh thành yêu cầu bài tập: Viết đoạn văn có sử dụng dấu gạch ngang miêu tả một người bạn học. CV405

35

Ôn tập cuối học kì II

Tập đọc:

Ôn tập: Tiết 1

69

Tập đọc:

Ôn tập: Tiết 2

70

Chính tả:

Ôn tập: Tiết 3

35

Kể chuyện:

Ôn tập: Tiết 4

35

TLV:

Ôn tập: Tiết 5

69

TLV:

Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra viết)

70

LTVC:

Ôn tập: Tiết 6

69

LTVC:

Kiểm tra cuối kì 2 (kiểm tra: Đọc – hiểu)

70

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Toán

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chương I: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán lên quan đấn tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích.

Toán:

Ôn tập: Khái niệm về phân số

1

Toán:

Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số

2

Toán:

Ôn tập: So sánh hai phân số

3

Toán:

Ôn tập: So sánh hai phân số (tt)

4

Toán:

Phân số thập phân

5

2

Toán:

Luyện tập

6

Toán:

Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS

7

Toán:

Ôn tập: phép cộng, trừ, nhân, chia hai PS(tt)

8

Toán:

Hỗn số

9

Toán:

Hỗn số (tt)

10

3

Toán:

Luyện tập

11

Toán:

Luyện tập chung

12

Toán:

Luyện tập chung (tt)

13

Toán:

Luyện tập chung (tt)

14

Toán:

Ôn tập về giải toán

15

4

Toán:

Ôn tập và bổ sung về giải toán

16

Toán:

Luyện tập

17

Toán:

Ôn tập và bổ sung về giải toán (tt)

18

Toán:

Luyện tập

19

Toán:

Luyện tập chung

20

5

Toán:

Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

21

Toán:

Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

22

Toán:

Luyện tập

23

Toán:

Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

24

Bài 3 : Chỉ yêu cầu làm bài tập 3 (a) cột 1.

Toán:

Mi-li mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích

25

Không làm bài tập 3.

6

Toán:

Luyện tập

26

Toán:

Héc-ta

27

Toán:

Luyện tập

28

Toán:

Luyện tập chung

29

Toán:

Luyện tập chung (tt)

30

7

Toán:

Luyện tập chung (tt)

31

Bài 4(Trang32)

Điều chỉnh giá phù hợp thực tế hiện nay theo CV 405

Chương II: Số thập phân, các phép tính với số thập phân

Toán:

Khái niệm số thập phân

32

Toán:

Khái niệm số thập phân (tt)

33

Toán:

Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

34

Toán:

Luyện tập

35

8

Toán:

Số thập phân bằng nhau

36

Toán:

So sánh số thập phân

37

Toán:

Luyện tập

38

Toán:

Luyện tập chung

39

– Không yêu cầu: Tính bằng cách thuận tiện nhất.

– Không làm bài tập 4 (a).

Toán:

Viết các số đo độ dài dưới dạng số thâp phân

40

9

Toán:

Luyện tập

41

Toán:

Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.

42

Toán:

Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân.

43

Toán:

Luyện tập chung.

44

Toán:

Luyện tập chung (tt)

45

Không làm bài 2

10

Toán:

Luyện tập chung.

46

Toán:

Kiểm tra giữa kì I.

47

Toán:

Cộng hai số thập phân.

48

Toán:

Luyện tập.

49

Toán:

Tổng nhiều số thập phân.

50

11

Toán:

Luyện tập.

51

Toán:

Trừ hai số thập phân.

52

Toán:

Luyện tập.

53

Toán:

Luyện tập chung.

54

Toán:

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên.

55

12

Toán:

Nhân một số thập với 10; 100; 1000 ; …

56

Toán:

Luyện tập.

57

Toán:

Nhân một số thập phân với một số thập phân.

58

Toán:

Luyện tập.

59

Toán:

Luyện tập (tt)

60

13

Toán:

Luyện tập chung.

61

Toán:

Luyện tập chung.

62

Toán:

Chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

63

Toán:

Luyện tập.

64

Toán:

Chia một số thập phân cho 10; 100; 1000;…

65

14

Toán:

Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

66

Toán:

Luyện tập.

67

Toán:

Chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

68

Toán:

Luyện tập.

69

Toán:

Chia một số thập phân cho một số thập phân.

70

15

Toán:

Luyện tập.

71

Toán:

Luyện tập chung.

72

Không làm bài tập 4 ý b, d

Toán:

Luyện tập chung.

73

Toán:

Tỉ số phần trăm.

74

Toán:

Giải bài toán về tỉ số phần trăm.

75

16

Toán:

Luyện tập

76

Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 2)

77

Toán:

Luyện tập

78

Toán:

Giải toán về tỉ số phần trăm (tiết 3)

79

Bài 1(Trang78) Điều chỉnh thông tin đánh giá HS theo quy định hiện hành. CV 405

Toán:

Luyện tập

80

17

Toán:

Luyện tập chung

81

Toán:

Luyện tập chung

82

Toán:

Giới thiệu máy tính bỏ túi

83

– Không yêu cầu: chuyển một số phân số thành số thập phân.

– Không làm bài tập 2, bài tập 3.

Toán:

Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

84

– Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.

– Không làm bài tập 3.

Chương III: Hình học

Toán:

Hình tam giác

85

18

Toán:

Diện tích hình tam giác

86

Toán:

Luyện tập

87

Toán:

Luyện tập chung

88

Toán:

Kiểm tra học kì 1

89

Toán:

Hình thang

90

19

Toán:

Diện tích hình thang

91

Toán:

Luyện tập

92

Toán:

Luyện tập chung

93

Toán:

Hình tròn – Đường tròn

94

Toán:

Chu vi hình tròn

95

20

Toán:

Luyện tập

96

Toán:

Diện tích hình tròn

97

Toán:

Luyện tập

98

Toán:

Luyện tập chung

99

Toán:

Giới thiệu biểu đồ hình quạt

100

21

Toán:

Luyện tập về diện tích

101

Toán:

Luyện tập về diện tích (tt)

102

Toán:

Luyện tập chung

103

Toán:

Hình hộp chữ nhật-Hình lập phương

104

Toán:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

105

22

Toán:

Luyện tập

106

Toán:

Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

107

Toán:

Luyện tập

108

Toán:

Luyện tập chung

109

Toán:

Thể tích của một hình

110

23

Toán:

Xăng-ti-mét khối; Đề-xi-mét khối

111

Toán:

Mét khối

112

Không làm bài tập 2 (a).

Toán:

Luyện tập

113

Toán:

Thể tích hình hộp chữ nhật

114

Toán:

Thể tích hình lập phương

115

24

Toán:

Luyện tập chung

116

Toán:

Luyện tập chung

117

Toán:

Giới thiệu hình trụ. Giời thiệu hình cầu.

118

Công văn 405

Toán:

Luyện tập chung

119

Toán:

Luyện tập chung

120

25

Toán:

Kiểm tra định kì giữa kì 2

121

Toán:

Bảng đơn vị đo thời gian

122

Chương IV: Số đo thời gian – Toán chuyển động đều.

Toán:

Cộng, Trừ số đo thời gian

123

Toán:

Cộng. Trừ số đo thời gian

124

Toán:

Luyện tập

125

26

Toán:

Nhân số đo thời gian

126

Toán:

Chia số đo thời gian

127

Toán:

Luyện tập

128

Toán:

Luyện tập chung

129

Toán:

Vận tốc

130

27

Toán:

Luyện tập

131

Toán:

Quãng đường

132

Toán:

Luyện tập

133

Toán:

Thời gian

134

Toán:

Luyện tập

135

28

Toán:

Luyện tập chung

136

Toán:

Luyện tập chung

137

Toán:

Luyện tập chung

138

Toán:

Ôn tập về số tự nhiên

139

Toán:

Ôn tập về phân số

140

29

Toán:

Ôn tập về phân số (tt)

141

Toán:

Ôn tập về số thập phân

142

Toán:

Ôn tập về số thập phân (tt)

143

Toán:

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

144

Toán:

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tt)

145

30

Toán:

Ôn tập về đo diện tích

146

Toán:

Ôn tập về đo thể tích

147

Toán:

Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tt)

148

Toán:

Ôn tập về đo thời gian

149

Toán:

Ôn tập: Phép cộng

150

31

Toán:

Phép trừ

151

Toán:

Luyện tập

152

Toán:

Phép nhân

153

Toán:

Luyện tập

154

Bài 3(Tr162)

Cập nhật dân số nước ta năm 2021. CV 405

Toán:

Phép chia

155

32

Toán:

Luyện tập

156

Toán:

Luyện tập (tt)

157

Toán:

Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

158

Toán:

Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình

159

Lồng ghép giới thiệu đặc điểm tam giác đều, tam giác nhọn, tam giác tù. CV405

Toán:

Luyện tập

160

33

Toán:

Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình

161

Toán:

Luyện tập

162

Toán:

Luyện tập chung

163

Toán:

Một số dạng bài toán đã học

164

Tổ chức trò chơi: Tập tầm vông. CV 405

Toán:

Luyện tập

165

Tổ chức trò chơi: gieo đồng xu. CV 405

34

Toán:

Luyện tập

166

Toán:

Luyện tập

167

Toán:

Ôn tập về biểu đồ

168

Toán:

Luyện tập chung

169

Toán:

Luyện tập chung

170

35

Toán:

Luyện tập chung

171

Toán:

Luyện tập chung

172

Toán:

Luyện tập chung

173

Toán:

Luyện tập chung

174

Toán:

Kiểm tra định kì (Cuối học kì II)

175

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Khoa học

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Con người và sức khỏe

Khoa học:

Sự sinh sản

1

Khoa học:

Nam hay nữ (tiết 1)

2

2

Khoa học:

Nam hay nữ (tiết 2)

3

Khoa học:

Cơ thể chúng ta được hình thnh như thế nào?

4

3

Khoa học:

Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?

5

Khoa học:

Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

6

4

Khoa học:

Từ tuổi vị thành niên đến tuổi già

7

Khoa học:

Vệ sinh tuổi dậy thì

8

5

Khoa học:

Thực hành: Nói “Không” đối với các chất gây nghiện

9

Khoa học:

Thực hành: Nói “Không” đối với các chất gây nghiện (tt)

10

6

Khoa học:

Dùng thuốc an toàn

11

Khoa học:

Phòng bệnh sốt rét

12

7

Khoa học:

Phòng bệnh sốt xuất huyết

13

Khoa học:

Phòng bệnh viêm não

14

8

Khoa học:

Phòng bệnh viêm gan A

15

Khoa học:

Phòng tránh HIV/AIDS

16

9

Khoa học:

Thái độ đối với người nhiễm HIV/AIDS.

17

Khoa học:

Phòng tránh bị xâm hại.

18

10

Khoa học:

Phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.

19

Khoa học:

Ôn tập con người và sức khỏe

20

11

Khoa học:

Ôn tập: con người và sức khỏe.

21

Vật chất và năng lượng

Khoa học:

Tre, mây, song.

22

12

Khoa học:

Sắt, gang, thép.

23

Khoa học:

Đồng và hợp kim đồng

24

13

Khoa học:

Nhôm.

25

Khoa học:

Đá vôi.

26

14

Khoa học:

Gốm xây dựng: Gạch, ngói.

27

Khoa học:

Xi măng.

28

15

Khoa học:

Thủy tinh.

29

Khoa học:

Cao su.

30

16

Khoa học:

Chất dẻo

31

Khoa học:

Tơ sợi

32

17

Khoa học:

Ôn tập học kì 1

33

Khoa học:

Kiểm tra học kì 1

34

18

Khoa học:

Sự chuyển thể của chất

35

Khoa học:

Hỗn hợp

36

19

Khoa học:

Dung dịch

37

Khoa học:

Sự biến đổi hóa học

38

20

Khoa học:

Sự biến đổi hóa học

39

Khoa học:

Năng lượng

40

21

Khoa học:

Năng lượng mặt trời

41

Khoa học:

Sử dụng năng lượng chất đốt

42

22

Khoa học:

Sử dụng năng lượng chất đốt

43

Khoa học:

Sử dụng năng lượng gió và năng lượng nước chảy

44

23

Khoa học:

Sử dụng năng lượng điện

45

Khoa học:

Lắp mạch điện đơn giản

46

24

Khoa học:

Lắp mạch điện đơn giản

47

Khoa học:

An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện

48

25

Khoa học:

Ôn tập: Vật chất và năng lượng

49

Khoa học:

Ôn tập: Vật chất và năng lượng (tt)

50

26

Thực vật và động vật

Khoa học:

Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

51

Khoa học:

Sự sinh sản của thực vật có hoa

52

Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

27

Khoa học:

Cây con mọc lên từ hạt

53

Khoa học:

Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ

54

28

Khoa học:

Sự sinh sản của động vật

55

Không yêu cầu tất cả HS vẽ hoặc sưu tầm tranh ảnh những con vật mà bạn thích. GV HD, động viên, khuyến khích để những em có khả năng, có điều kiện được vẽ, sưu tầm, triển lãm.

Khoa học:

Sự sinh sản của côn trùng

56

29

Khoa học:

Sự sinh sản của ếch

57

Khoa học:

Sự sinh sản và nuôi con của chim

58

Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim. GV HD, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

30

Khoa học:

Sự sinh sản của thú

59

Khoa học:

Sự nuôi và dạy con của một số loài thú

60

31

Khoa học:

Ôn tập: thực vật và động vật

61

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Khoa học:

Môi trường

62

Lồng ghép: Vi khuẩn. CV 405

32

Khoa học:

Tài nguyên thiên nhiên

63

Khoa học:

Vai trò của môi trường tự nhiên đối với con người

64

33

Khoa học:

Tác động của con người đến môi trường rừng

65

Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về nạn phá rừng và hậu quả của nó. GV HD, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

Lồng ghép: Đất.

Khoa học:

Tác động của con người đến môi trường đất

66

Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm một số tranh ảnh, thông tin về tác động của con người đến môi trường đất và hậu quả của nó. GV HD, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

34

Khoa học:

Tác động của con người đến môi trường không khí và nước

67

Khoa học:

Một số biện pháp bảo vệ môi trường

68

Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các biện pháp bảo vệ môi trường. GV hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

35

Khoa học:

Ôn tập: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

69

Khoa học:

Kiểm tra cuối năm

70

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Lịch sử

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Hơn tám mươi năm chống thực dâ Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945)

Lịch sử:

“Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định

1

2

Lịch sử:

Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

2

3

Lịch sử:

Cuộc phản công ở kinh thành Huế

3

Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc phản công ở kinh thành Huế.

4

Lịch sử:

Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – Đầu thế kỉ XX

4

5

Lịch sử:

Phan Bội Châu và phong trào Đông Du

5

6

Lịch sử:

Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

6

7

Lịch sử:

Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

7

8

Lịch sử:

Xô viết Nghệ – Tĩnh

8

9

Lịch sử:

Cách mạng mùa thu.

9

Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội.

10

Lịch sử:

Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập.

10

Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.

11

Lịch sử:

Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ (1858 – 1945).

11

12

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến trống thực dân Pháp (1945 – 1954)

Lịch sử:

Vượt qua tình thế hiểm nghèo.

12

13

Lịch sử:

“Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không

chịu mất nước”.

13

14

Lịch sử:

Thu – Đông 1947, Việt Bắc

“mồ chôn giặc Pháp”

14

Không yêu cầu trình bày diễn biến, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947.

15

Lịch sử:

Chiến thắng Biên giới Thu – Đông 1950.

15

Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Biên Giới

16

Lịch sử:

Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

16

17

Lịch sử:

Ôn tập học kì 1

17

18

Lịch sử:

Kiểm tra cuối học kì 1

18

19

Lịch sử:

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

19

Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch Điện Biên Phủ.

20

Lịch sử:

Ôn tập chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

20

21

Xây dựng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954–1975)

Lịch sử:

Nước nhà bị chia cắt

21

22

Lịch sử:

Bến tre đồng khởi

22

23

Lịch sử:

Nhà máy hiện đại đầu tiên ở nước ta

23

24

Lịch sử:

Đường Trường Sơn

24

25

Lịch sử:

Sấm sét đêm giao thừa

25

26

Lịch sử:

Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

26

27

Lịch sử:

Lễ kí Hiệp định Pa – ri

27

28

Lịch sử:

Tiến vào Dinh Độc lập

28

29

Lịch sử:

Hoàn thành thống nhất đất nước

29

30

Lịch sử:

Xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình

30

31

Lịch sử:

(LS địa phương): Khu di tích LS Đồng Nai

31

32

Lịch sử:

Một số chiến thắng…1947

32

33

Lịch sử:

Ôn tập lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

33

34

Lịch sử:

Ôn tập học kì 2

34

35

Lịch sử:

Kiểm tra định kì cuối học kì II

35

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Địa lí

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Địa lí Việt Nam

Địa lý:

Việt Nam – Đất nước chúng ta

1

2

Địa lý:

Địa hình và khoáng sản

2

3

Địa lý:

Khí hậu

3

4

Địa lý:

Sông ngòi

4

5

Địa lý:

Vùng biển nước ta

5

6

Địa lý:

Đất và rừng

6

7

Địa lý:

Ôn tập

7

Không yêu cầu hệ thống hoá, chỉ cần nêu một số đặc điểm chính về địa lí tự nhiên Việt Nam: địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, rừng

8

Địa lý:

Dân số nước ta

8

9

Địa lý:

Các dân tộc, sự phân bố dân cư.

9

10

Địa lý:

Nông nghiệp.

10

Sử dụng lược đồ để nhận biết về cơ cấu và phân bố của nông nghiệp (không yêu cầu nhận xét)

11

Địa lý:

Lâm nghiệp và thủy sản.

11

Sử dụng sơ đồ, bản số liệu để nhận biết về cơ cấu và phân bố của lâm nghiệp và thuỷ sản (không yêu cầu nhận xét).

12

Địa lý:

Công nghiệp.

12

13

Địa lý:

Công nghiệp (tiếp theo).

13

14

Địa lý:

Giao thông vận tải.

14

15

Địa lý:

Thương mại và du lịch.

15

16

Địa lý:

Ôn tập

16

Không yêu cầu hệ thống hoá các kiến thức đã học, chỉ cần biết một số đặc điểm về địa lí tự nhiên, dân cư, các ngành kinh tế của nước ta.

17

Địa lý:

Ôn tập học kì 1

17

18

Địa lý:

Kiểm tra cuối học kì 1

18

19

Địa lí thế giới

Địa lý:

Châu Á

19

20

Địa lý:

Châu Á(tt)

20

Dạy lồng ghép hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Vào mục 5. Khu vực Đông Nam Á)

21

Địa lý:

Các nước láng giềng của Việt Nam

21

22

Địa lý:

Châu Âu

22

23

Địa lý:

Một số nước ở Châu Âu

23

Dạy lồng ghép văn minh Hy Lạp (Thêm mục 3. Hy Lạp)

24

Địa lý:

Ôn tập

24

25

Địa lý:

Châu Phi

25

26

Địa lý:

Châu Phi ( tiếp theo)

26

Dạy lồng ghép văn minh Ai Cập (Thêm mục 5. Ai Cập)

27

Địa lý:

Châu Mĩ

27

28

Địa lý:

Châu Mĩ (tt)

28

29

Địa lý:

Châu Đại Dương và châu Nam Cực

29

30

Địa lý:

Các dại dương trên thế giới

30

31

Địa lý:

(ĐL địa phương): Vị trí địa lí…

31

32

Địa lý:

Dân cư và hoạt động kinh tế tỉnh Đồng Nai

32

33

Địa lý:

Ôn tập cuối năm

33

Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm chính về điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế của các châu lục.

34

Địa lý:

Ôn tập học kì 2

34

35

Địa lý:

Kiểm tra định kì cuối học kì II

35

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Kĩ thuật

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Kĩ thuật:

Đính khuy hai lỗ (tiết 1)

1

2

Kĩ thuật:

Đính khuy hai lỗ (tiết 2)

2

3

Kĩ thuật:

Thêu dấu nhân (tiết 1)

3

4

Kĩ thuật:

Thêu dấu nhân (tiết 2)

4

5

Kĩ thuật:

Một số dụng cụ nấu ăn và ằn uống trong gia đình.

5

6

Kĩ thuật:

Chuẩn bị nấu ăn.

6

7

Kĩ thuật:

Nấu cơm (tiết 1)

7

8

Kĩ thuật:

Nấu cơm (tiết 2)

8

9

Kĩ thuật:

Luộc rau.

9

10

Kĩ thuật:

Bày, dọn bữa ăn trong gia đình.

10

11

Kĩ thuật:

Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống.

11

12

Kĩ thuật:

Cắt, khâu, thêu tự chọn (T1).

12

13

Kĩ thuật:

Cắt, khâu, thêu tự chọn (tiết 2).

13

14

Kĩ thuật:

Cắt, khâu, thêu tự chọn (tiết 3).

14

15

Kĩ thuật:

Lợi ích của việc nuôi gà.

15

16

Kĩ thuật:

Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta

16

17

Kĩ thuật:

Thức ăn nuôi gà (tiết 1)

17

18

Kĩ thuật:

Thức ăn nuôi gà (tiết 2)

18

19

Lắp ghép mô hình kĩ thuật

Kĩ thuật:

Nuôi dưỡng gà

19

20

Kĩ thuật:

Sử dụng điện thoại

20

CV 405

21

Kĩ thuật:

Sử dụng điện thoại

21

CV 405

22

Kĩ thuật:

Lắp xe cần cẩu (tiết 1)

22

23

Kĩ thuật:

Lắp xe cần cẩu (tiết 2)

23

24

Kĩ thuật:

Lắp xe ben (tiết 1)

24

25

Kĩ thuật:

Lắp xe ben (tiết 2)

25

26

Kĩ thuật:

Lắp xe ben (Tiết 3)

26

27

Kĩ thuật:

Lắp máy bay trực thăng (tiết 1)

27

28

Kĩ thuật:

Lắp máy bay trực thăng (tiết 2)

28

29

Kĩ thuật:

Lắp máy bay trực thăng (tiết 3)

29

30

Kĩ thuật:

Lắp rô bốt (tiết 1)

30

31

Kĩ thuật:

Lắp rô bốt (Tiết 2)

31

32

Kĩ thuật:

Lắp rô bốt (Tiết 3)

32

33

Kĩ thuật:

Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 1)

33

34

Kĩ thuật:

Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 2)

34

35

Kĩ thuật:

Lắp ghép mô hình tự chọn (tiết 3)

35

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Đạo đức

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Đạo đức:

Em là học sinh lớp 5 (tiết 1)

1

2

Đạo đức:

Em là học sinh lớp 5 (tiết 2)

2

3

Đạo đức:

Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 1)

3

4

Đạo đức:

Có trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2)

4

5

Đạo đức:

Có chí thì nên (tiết 1)

5

6

Đạo đức:

Có chí thì nên (tiết 2)

6

7

Đạo đức:

Nhớ ơn tổ tiên (tiết 1)

7

8

Đạo đức:

Nhớ ơn tổ tiên (tiết 2)

8

9

Đạo đức:

Tình bạn (tiết 1)

9

10

Đạo đức:

Tình bạn (tiết 2)

10

11

Đạo đức:

Thực hành giữa kì 1

11

12

Đạo đức:

Kính già yêu trẻ (tiết 1)

12

13

Đạo đức:

Kính già, yêu trẻ (tiết 2).

13

14

Đạo đức:

Tôn trọng phụ nữ (tiết 1).

14

15

Đạo đức:

Tôn trọng phụ nữ (tiết 2).

15

16

Đạo đức:

Hợp tác với những người xung quanh (tiết 1)

16

17

Đạo đức:

Hợp tác với những người xung quanh (tiết 2)

17

18

Đạo đức:

Thực hành cuối kì 1

18

19

Đạo đức:

Em yêu quê hương (tiết 1)

19

20

Đạo đức:

Em yêu quê hương (tiết 2)

20

21

Đạo đức:

Uy ban nhân dân xã, phường em

21

22

Đạo đức:

Ủy ban nhân dân xã phường em (tiết 2)

22

Không yêu cầu HS làm bài tập 4 (trang 33).

23

Đạo đức:

Em yêu Tổ quốc Việt Nam

23

24

Đạo đức:

Em yêu tổ quốc Việt nam (tiết 2)

24

Không yêu cầu HS làm Bài tập 4 (trang 36).

25

Đạo đức:

Thực hành giữa kì 2

25

Lồng ghép: Sử dụng tiền hợp lý.

26

Đạo đức:

Em yêu hòa bình (tiết 1)

26

27

Đạo đức:

Em yêu hòa bình( tiết 2)

27

Không yêu cầu HS làm

Bài tập 4 (trang 39)

28

Đạo đức:

Bảo vệ cái đúng, cái tốt

28

Thay bài :Em tìm hiểu về Liên hợp quốc

CV 405

29

Đạo đức:

Bảo vệ cái đúng, cái tốt

29

Thay bài :Em tìm hiểu về Liên hợp quốc

CV 405

30

Đạo đức:

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên

30

31

Đạo đức:

Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Tiết 2)

31

32

Đạo đức:

Phòng,tránh xâm hại

32

CV 405

CV 405

33

Đạo đức:

Phòng, tránh xâm hại

33

34

Đạo đức:

ĐĐĐP: Em yêu Tuyên Quang

34

35

Đạo đức

Thực hành cuối học kì 2 và cuối năm

35

Lồng ghép: Sử dụng tiền hợp lý. CV 405

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Âm nhạc

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Âm nhạc:

Ôn tập một số bài hát đã học

1

2

Âm nhạc:

Học hát: bài Reo vang bình minh. –

N&L: Lưu Hữu Phước

2

3

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh.– TĐN: số 1

3

4

Âm nhạc:

Học hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

– N&L: Huy Trân

4

5

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Hãy giữ cho em bầu trời xanh

.– TĐN: số 2

5

6

Âm nhạc:

Học hát bài: Con chim hay hót

. N&L: Phan Huỳnh Điểu

6

7

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Con chim hay hót. – TĐN: Số 1-số 2

7

8

Âm nhạc:

Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh. – Hãy giữ cho em bầu trời xanh. Nghe nhạc

8

9

Âm nhạc:

Học hát: bài: Những bông hoa những bài ca – (Nhạc và lời: Hồng Long).

9

10

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Những bông hoa những bài ca.

Giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoài.

10

11

Âm nhạc:

Tập đọc nhạc: TĐN số 3. Nghe nhạc.

11

12

Âm nhạc:

Học hát: Bài: Ước mơ

(Nhạc Trung Quốc – Lời việt: An Hòa).

12

13

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Ước mơ. TĐN: số 4

13

14

Âm nhạc:

Ôn 2 bài hát: Những … những bài ca & Ước mơ

. – Nghe nhạc.

14

15

Âm nhạc:

Ôn tập TĐN số 3, số 4. – Nghe nhạc.

15

16

Âm nhạc:

Học hát: “Mùa hoa phượng nở” – Nhạc và lời: Hoàng Vân

16

17

Âm nhạc:

Tập biểu diễn hai bài hát: Những bông hoa những bài ca; Ước mơ – Ôn tập: TĐN số 2

17

18

Âm nhạc:

Tập biểu diễn 2 bài hát: Những bông hoa những bài ca; Ước mơ. – Ôn tập: TĐN: số 4

18

19

Âm nhạc:

Học hát: Hát mừng (Dân ca Tây Nguyên)

19

20

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Hát mừng – TĐN: số 5

20

21

Âm nhạc:

Học hát bài: Tre ngà bên Lăng Bác

– N&L: Hàn Ngọc Bích

21

22

Âm nhạc:

Ôn bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác -TĐN: số 6

22

23

Âm nhạc:

Ôn tập 2 bài hát: Hát mừng; Tre ngà bên Lăng Bác – Ôn tập TĐN số 6

23

24

Âm nhạc:

Học hát bài: Đất nước tươi đẹp sao

(Nhạc: Malaysia – Lời: Vũ Trọng Tường)

24

25

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Đất nước tươi đẹp sao

– TĐN: số 7

25

26

Âm nhạc:

Học hát bài “Em vẫn nhớ trường xưa”

– Nhạc và lời: Thanh Sơn

26

Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát

– Nhận biết được 2 âm hình tiết tấu

– Sử dụng 2 nhạc cụ gõ khác nhau hòa tấu đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa.(CV405)

27

Âm nhạc:

Ôn tập bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa

– Tập đọc nhạc TĐN: số 8

27

28

Âm nhạc:

Ôn tập 2 bài hát: Đất nước….; Em vẫn nhớ trường xưa – Kể chuyện âm nhạc

28

29

Âm nhạc:

Ôn tập đọc nhạc: TĐN số 7, số 8 – Nghe nhạc

29

– Nhận biết được âm hình tiết tấu; sử dụng nhạc cụ gõ đệm âm hình tiết tấu cho bài TĐN số 8.

30

Âm nhạc:

Học hát bài: Dàn đồng ca mùa hạ

(Nhạc Lê minh Châu – Lời: Phỏng thơ Nguyễn Minh Nguyên).

30

31

Âm nhạc:

Ôn bài hát: Dàn đồng ca mùa hạ – Nghe nhạc

31

32

Âm nhạc:

Học hát: Bài mùa hoa phượng nở

– Nhạc và lời: Hoàng Vân

32

33

Âm nhạc:

Ôn tập và kiểm tra 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác & Đất nước tươi đẹp sao

33

Hát kết hợp vận động cơ thể (vỗ tay, giậm chân…)

CV 405

34

Âm nhạc:

Tập biểu diễn các bài hát

34

Hát kết hợp vận động cơ thể (vỗ tay, giậm chân…)

CV 405

35

Âm nhạc

Tập biểu diễn các bài hát

35

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Mĩ thuật

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Mĩ thuật:

Chân dung tự họa

1

2

Mĩ thuật:

Chân dung tự họa

2

3

Mĩ thuật:

Sự liên kết thú vị của các hình khối

3

4

Mĩ thuật:

Sự liên kết thú vị của các hình khối

4

5

Mĩ thuật:

Sự liên kết thú vị của các hình khối

5

6

Mĩ thuật:

Âm nhạc và sắc màu

6

7

Mĩ thuật:

Âm nhạc và sắc màu

7

8

Mĩ thuật:

Sáng tạo với những chiếc lá

8

9

Mĩ thuật:

Sáng tạo với những chiếc lá

9

10

Mĩ thuật:

Sáng tạo với những chiếc lá

10

11

Mĩ thuật:

Trường em

11

12

Mĩ thuật:

Trường em

12

13

Mĩ thuật:

Trường em

13

14

Mĩ thuật:

Trường em

14

15

Mĩ thuật:

Chú bộ đội của chúng em

15

16

Mĩ thuật:

Chú bộ đội của chúng em

16

17

Mĩ thuật:

Ước mơ của em

17

18

Mĩ thuật:

Ước mơ của em

18

19

Mĩ thuật:

Trang trí sân khấu

19

20

Mĩ thuật:

Trang trí sân khấu

20

21

Mĩ thuật:

Trang trí sân khấu

21

22

Mĩ thuật:

Trang trí sân khấu

22

23

Mĩ thuật:

Trang phục yêu thích

23

24

Mĩ thuật:

Trang phục yêu thích

24

25

Mĩ thuật:

Trang phục yêu thích

25

26

Mĩ thuật:

Cuộc sống quanh em

26

27

Mĩ thuật:

Cuộc sống quanh em

27

28

Mĩ thuật:

Cuộc sống quanh em

28

29

Mĩ thuật:

Vẽ biểu cảm các đồ vật

29

30

Mĩ thuật:

Vẽ biểu cảm các đồ vật

30

31

Mĩ thuật:

Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

31

32

Mĩ thuật:

Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

32

33

Mĩ thuật:

Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

33

34

Mĩ thuật:

Xem tranh Bác Hồ đi công tác

34

Giới thiệu về Đồ họa (tranh in). CV 405

35

Mĩ thuật:

Xem tranh Bác Hồ đi công tác

35

Giới thiệu về Đồ họa vi tính. CV 405

Kế hoạch dạy học lớp 5 môn Thể dục

>> Tải file để tham khảo trọn bộ kế hoạch dạy học lớp 5

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999
Lượt xem: 59995999

2. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ VNExpress

VNExpress
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

3. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

4. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

5. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

6. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ tienphong.vn

tienphong.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

7. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

8. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ soha.vn

soha.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

9. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

10. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ kenh14.vn

kenh14.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

11. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ zingnews.vn

zingnews.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

12. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

13. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ vov.vn

vov.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

14. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ afamily.vn

afamily.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

15. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

16. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

17. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ coccoc.com

coccoc.com
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

18. Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới từ facebook.com

facebook.com
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5999

Câu hỏi về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới

Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
cách Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
hướng dẫn Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới
Kế Hoạch Dạy Học Lớp 5 Theo Chương Trình Mới miễn phí

Scores: 4.7 (72 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn