Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 Kế hoạch dạy học lớp 2 năm 2023 – 2023 (3 bộ sách) Kế hoạch giảng dạy các môn học lớp 2 năm 2023 – 2023

Bạn đang tìm hiểu về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 hữu ích với bạn.

1. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 Kế hoạch dạy học lớp 2 năm 2022 – 2023 (3 bộ sách) Kế hoạch giảng dạy các môn học lớp 2 năm 2022 – 2023

Kế hoạch dạy học lớp 2 năm 2022 – 2023 giúp thầy cô tham khảo, có thêm nhiều kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch dạy học lớp 2 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Mời thầy cô cùng theo dõi kế hoạch dạy học của 3 bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo trong bài viết dưới đây để nhanh chóng xây dựng kế hoạch giảng dạy năm 2022 – 2023 cho phù hợp với trường mình. Mời thầy cô cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây nhé:

Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2
Năm học 2022 – 2023

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Toán bộ Kết nối

Tuần, tháng Chương trình và sách giáo khoa Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có) (Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…) Ghi chú
Chủ đề/Mạch nội dung Tên bài học Tiết học/thời lượng
Tuần 1 Chủ đề 1: Ôn tập và bổ sung Bài 1: Ôn tập các số đến 100 Tiết 1: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 2: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 3: Luyện tập/ 35 phút
Bài 2: Tia số. Số liền trước, số liền sau Tiết 4: Tia số. Số liền trước, số liền sau/ 35 phút
Tiết 5: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 2 Bài 3: Các thành phần của phép cộng, phép trừ Tiết 6: Số hạng. Tổng/ 35 phút
Tiết 7: Số bị trừ, số trừ, hiệu/ 35 phút
Tiết 8: Luyện tập/ 35 phút
Bài 4: Hơn kém nhau bao nhiêu Tiết 9: Hơn, kém nhau bao nhiêu/ 35 phút
Tiết 10: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 3 Bài 5: Ôn tập phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 Tiết 11: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 12: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 13: Luyện tập/ 35 phút
Bài 6: Luyện tập chung Tiết 14: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 15: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 4 Chủ đề 2: Phép cộng phép trừ trong phạm vi 20 Bài 7: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 Tiết 16: Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20/ 35 phút
Tiết 17: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 18: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 19: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 20: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 5 Bài 8: Bảng cộng (qua 10) Tiết 21: Bảng cộng/ 35 phút
Tiết 22: Luyện tập/ 35 phút
Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị Tiết 23: Giải bài toán về thêm một số đơn vị/ 35 phút
Tiết 24: Giải bài toán về bớt một số đơn vị/ 35 phút
Tiết 25: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 6 Bài 10: Luyện tập chung Tiết 26: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 27: Luyện tập/ 35 phút
Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 Tiết 28: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20/ 35 phút
Tiết 29: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 30: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 7 Tiết 31: Luyện tập/ 35 phút
Bài 12: Bảng trừ (qua 10) Tiết 32: Bảng trừ (qua 10)/ 35 phút
Tiết 33: Luyện tập/ 35 phút
Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị Tiết 34: Giải bài toán về nhiều hơn một số đơn vị/ 35 phút
Tiết 35: Giải bài toán về ít hơn một số đơn vị/ 35 phút
Tuần 8 Tiết 36: Luyện tập/ 35 phút
Bài 14: Luyện tập chung Tiết 37: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 38: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 39: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 3: Làm quen với khối lượng, dung tích Bài 15: Ki – lô- gam Tiết 40: Nặng hơn, nhẹ hơn/ 35 phút
Tuần 9 Tiết 41: Ki – lô- gam/ 35 phút
Tiết 42: Luyện tập/ 35 phút
Bài 16: Lít Tiết 43: Lít/ 35 phút
Tiết 44: Luyện tập/ 35 phút
Bài 17: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít Tiết 45: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít/ 35 phút
Tuần 10 Tiết 46: Thực hành và trải nghiệm với các đơn vị Ki – lô – gam, Lít (tiếp)/ 35 phút
Bài 18: Luyện tập chung Tiết 47: Luyện tập chung/ 35 phút
Chủ đề 4: Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số Tiết 48: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số/ 35 phút
Tiết 49: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 50: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 11 Bài 20: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số Tiết 51: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số/ 35 phút
Tiết 52: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 53: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 54: Luyện tập/ 35 phút
Bài 21: Luyện tập chung Tiết 55: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 12 Tiết 56: Luyện tập/ 35 phút
Bài 22: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số Tiết 57: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số/ 35 phút
Tiết 58: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 59: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 60: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 13 Bài 23: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số Tiết 61: Phép trừ (có nhớ) số có hai chữ số với số có hai chữ số/ 35 phút
Tiết 62: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 63: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 64: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 65: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 14 Bài 24: Luyện tập chung Tiết 66: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 67: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng Tiết 68: Điểm, đoạn thẳng/ 35 phút
Tiết 69: Đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng/ 35 phút
Bài 26: Đường gấp khúc. Hình tứ giác Tiết 70: Đường gấp khúc. Hình tứ giác/ 35 phút
Tuần 15 Tiết 71: Luyện tập/ 35 phút
Bài 27: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình. Vẽ đoạn thẳng Tiết 72: Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình/ 35 phút
Tiết 73: Vẽ đoạn thẳng/ 35 phút
Bài 28: Luyện tập chung Tiết 74: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 6: Ngày – giờ, giờ – phút, ngày – tháng Bài 29: Ngày – giờ, giờ – phút Tiết 75: Ngày – giờ, giờ – phút/ 35 phút
Tuần 16 Tiết 76: Xem đồng hồ/ 35 phút
Bài 30: Ngày – tháng Tiết 77: Ngày – tháng/ 35 phút
Tiết 78: Luyện tập/ 35 phút
Bài 31: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch Tiết 79: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch/ 35 phút
Tiết 80: Thực hành và trải nghiệm xem đồng hồ, xem lịch (tiếp)/ 35 phút
Tuần 17 Chủ đề 7: Ôn tập học kì I Bài 32: Luyện tập chung Tiết 81: Luyện tập/ 35 phút
Bài 33: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20, 100 Tiết 82: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20/ 35 phút
Tiết 83: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 84: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100/ 35 phút
Tiết 85: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 18 Bài 34: Ôn tập hình phẳng Tiết 86: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 87: Luyện tập/ 35 phút
Bài 35: Ôn tập đo lường Tiết 88: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 89: Luyện tập/ 35 phút
Bài 36: Ôn tập chung Tiết 90: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 19 Tiết 91: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 8: Phép nhân, phép chia Bài 37: Phép nhân Tiết 92: Phép nhân/ 35 phút
Tiết 93: Luyện tập/ 35 phút
Bài 38: Thừa số, tích Tiết 94: Thừa số, tích/ 35 phút
Tiết 95: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 20 Bài 39: Bảng nhân 2 Tiết 96: Bảng nhân 2/ 35 phút
Tiết 97: Luyện tập/ 35 phút
Bài 40: Bảng nhân 5 Tiết 98: Bảng nhân 5/ 35 phút
Tiết 99: Luyện tập/ 35 phút
Bài 41: Phép chia Tiết 100: Phép chia/ 35 phút
Tuần 21 Tiết 101: Luyện tập/ 35 phút
Bài 42: Số bị chia, số chia, thương Tiết 102: Số bị chia, cố chia, thương/ 35 phút
Tiết 103: Luyện tập/ 35 phút
Bài 43: Bảng chia 2 Tiết 104: Bảng chia 2/ 35 phút
Tiết 105: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 22 Bài 44: Bảng chia 5 Tiết 106: Bảng chia 5/ 35 phút
Tiết 107: Luyện tập/ 35 phút
Bài 45: Luyện tập chung Tiết 108: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 109: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 110: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 23 Tiết 111: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 112: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 9: Làm quen với hình khối Bài 46: Khối trụ, khối cầu Tiết 113: Khối trụ, khối cầu/ 35 phút
Tiết 114: Luyện tập/ 35 phút
Bài 47: Luyện tập chung Tiết 115: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 24 Tiết 116: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 10: Các số trong phạm vi 1000 Bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn Tiết 117: Đơn vị, chục, trăm, nghìn/ 35 phút
Tiết 118: Luyện tập/ 35 phút
Bài 49: Các số tròn trăm, tròn chục Tiết 119: Các số tròn trăm/ 35 phút
Tiết 120: Các số tròn chục/ 35 phút
Tuần 25 Bài 50: So sánh các số tròn trăm, tròn chục Tiết 121: So sánh các số tròn trăm, tròn chục/ 35 phút
Tiết 122: Luyện tập/ 35 phút
Bài 51: Số có ba chữ số Tiết 123: Số có ba chữ số/ 35 phút
Tiết 124: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 125: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 26 Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị Tiết 126: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị/ 35 phút
Tiết 127: Luyện tập/ 35 phút
Bài 53: So sánh các số có ba chữ số Tiết 128: So sánh các số có ba chữ số/ 35 phút
Tiết 129: Luyện tập/ 35 phút
Bài 54: Luyện tập chung Tiết 130: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 27 Tiết 131: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 11: Độ dài và đơn vị đo độ dài. Tiền Việt Nam Bài 55: Đề – xi – mét. Mét. Ki-lô-mét Tiết 132: Đề – xi – mét. Mét/ 35 phút
Tiết 133: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 134: Ki-lô-mét/ 35 phút
Bài 56: Giới thiệu Tiền Việt Nam Tiết 135: Giới thiệu Tiền Việt Nam/ 35 phút
Tuần 28 Bài 57: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài Tiết 136: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài/ 35 phút
Tiết 137: Thực hành và trải nghiệm đo độ dài (tiếp)/ 35 phút
Bài 58: Luyện tập chung Tiết 138: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 139: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 12: Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 Bài 59: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000 Tiết 140: Phép cộng (không nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút
Tuần 29 Tiết 141: Luyện tập/ 35 phút
Bài 60: Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 Tiết 142: Phép cộng (có nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút
Tiết 143: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 144: Luyện tập/ 35 phút
Bài 61: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 Tiết 145: Phép trừ (không nhớ)trong phạm vi 1000/ 35 phút
Tuần 30 Tiết 146: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 147: Luyện tập/ 35 phút
Bài 62: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 Tiết 148: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000/ 35 phút
Tiết 149: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 150: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 31 Tiết 151: Luyện tập/ 35 phút
Bài 63: Luyện tập chung Tiết 152: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 153: Luyện tập/ 35 phút
Chủ đề 13: Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu Tiết 154: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu/ 35 phút
Bài 65: Biểu đồ tranh Tiết 155: Biểu đồ tranh/ 35 phút
Tuần 32 Tiết 156: Luyện tập/ 35 phút
Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể Tiết 157: Chắc chắn, có thể, không thể/ 35 phút
Bài 67: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu Tiết 158: Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu/ 35 phút
Chủ đề 14: Ôn tập cuối năm Bài 68: Ôn tập các số trong phạm vi 1000 Tiết 159: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 160: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 33 Bài 69: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 Tiết 161: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 162: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 163: Luyện tập/ 35 phút
Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 Tiết 164: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 165: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 34 Tiết 166: Luyện tập/ 35 phút
Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia Tiết 167: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 168: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 169: Luyện tập/ 35 phút
Bài 72: Ôn tập hình học Tiết 170: Luyện tập/ 35 phút
Tuần 35 Tiết 171: Luyện tập/ 35 phút
Bài 73: Ôn tập đo lường Tiết 172: Luyện tập/ 35 phút
Tiết 173: Luyện tập/ 35 phút
Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng Tiết 174: Luyện tập/ 35 phút
Bài 75: Ôn tập chung Tiết 175: Luyện tập/ 35 phút

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Tiếng Việt bộ Kết nối

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Em lớn lên từng ngày

Bài 1. Tôi là học sinh lớp 2

Tiết 1,2: Tập đọc: Tôi là học sinh lớp 2 /70 phút.

Tiết 1: Tập viết: Chữ hoa A /35 phút

Tiết 1: Nói và nghe: Những ngày hè của em/35 phút

Bài 2: Ngày hôm qua đâu rồi?

Tiết 3,4,: Tập đọc: Ngày hôm qua đâu rồi /70 phút

Tiết 1: Chính tả: Nghe- viết: Ngày hôm qua đâu rồi /35 phút

Tiết 1: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu giới thiệu/35 phút Tiết 1,2: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu bản thân/70 phút

2

Bài 3: Niềm vui của Bi và Bống

Tiết 5,6: Tập đọc: Niềm vui của Bi và Bông/70 phút

Tiết 2: Tập viết: Chữ hoa Ă, Â/35 phút

Tiết 2: Nghe và nói: Kể chuyện Niềm vui của Bi và Bông/35 phút

Bài 4: Làm việc thật là vui

Tiết 7,8: Tập đọc: Làm việc thật là vui/70 phút

Tiết 2: Chính tả: Nghe- viết : Làm việc thật là vui/35 phút

Tiết 2: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 3,4: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà/70 phút

3

Mái ấm gia đình

Bài 5: Em có xinh không?

Tiết 9, 10: Tập đọc: Em có xinh không/70 phút

Tiết 3: Tập viết: Chữ hoa B/35 phút

Tiết 3: Nói và nghe: Kể chuyện em có xinh không/35 phút

Bài 6: Một giờ học.

Tiết 11,12: Tập đọc: Một giờ học/70 phút

Tiết 3: Chính tả: Nghe- viết: Một giờ học /35 phút

Tiết 3: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 5,6: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể việc thường làm/70 phút

4

Bài 7: Cây xấu hổ

Tiết 13, 14: Tập đọc: Cây xấu hổ/70 phút

Tiết 4: Tập viết: Chữ hoa B/35 phút

Tiết 4: Nói và nghe: Kể chuyện cây xấu hổ/35 phút

Bài 8: Cầu thủ dự bị

Tiết 15, 16: Tập đọc: Cầu thủ dự bị/70 phút

Tiết 4: Chính tả: Nghe- viết: Cầu thủ dự bị /35 phút

Tiết 4: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về hoạt động thể thao, vui chơi; Câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 7,8: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một hoạt động thể thao hoặc trò chơi/70 phút

5

Đi học vui sao

Bài 9: Cô giáo lớp em

Tiết 17, 18: Tập đọc: Cô giáo lớp em/70 phút

Tiết 5: Tập viết: Chữ hoa D/35 phút

Tiết 5: Nói và nghe: Kể chuyện Cậu bé ham học/35 phút

Bài 10: Thời khóa biểu

Tiết 19,20: Tập đọc: Thời khóa biểu/70 phút

Tiết 5: Chính tả: Nghe- viết: Thời khóa biểu /35 phút

Tiết 5: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động; Câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 9,10: Viết đoạn văn: Viết thời gian biểu/70 phút

6

Bài 11: Cái trống trường em

Tiết 21, 22: Tập đọc: cái trống trường em/70 phút

Tiết 6: Tập viết: Chữ hoa Đ/35 phút

Tiết 6: Nói và nghe: Ngôi trường em/35 phút

Bài 12:Danh sách học sinh

Tiết 23,24: Tập đọc: Danh sách học sinh/70 phút

Tiết 6: Chính tả: Nghe- viết: cái trống trường em /35 phút

Tiết 6: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm /35 phút

Tiết 11,12: Viết đoạn văn: Lập danh sách học sinh/70 phút

7

Bài 13: Yêu lắm trường ơi!

Tiết 25, 26: Tập đọc: Yêu lắm trường ơi/70 phút

Tiết 7: Tập viết: Chữ hoa E,Ê/35 phút

Tiết 7: Nói và nghe: Kể chuyện Bữa ăn trưa/35 phút

Bài 14: Em học vẽ

Tiết 27,28: Tập đọc: Em học vẽ/70 phút

Tiết 7: Chính tả: Nghe- viết: Em học vẽ/35 phút

Tiết 7: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 13,14: Viết đoạn văn: Mở rộng vốn từ chỉ đồ dùng học tập; Dấu chấm, dấu chấm hỏi/70 phút

8

Bài 15: Cuốn sách của em

Tiết 29, 30: Tập đọc: Cuốn sách của em/70 phút

Tiết 8: Tập viết: Chữ hoa G/35 phút

Tiết 8: Nói và nghe: Kể chuyện Họa mi, vẹt và quạ/35 phút

Bài 16: Khi trang sách mở ra

Tiết 31,32: Tập đọc: Khi trang sách mở ra/70 phút

Tiết 8: Chính tả: Nghe- viết: Khi trang sách mở ra/35 phút

Tiết 8: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm; Dấu chấm, dấu chấm hỏi/35 phút

Tiết 15,16: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn tả đồ dùng học tập/70 phút

9

Ôn tập giữa học kì 1

Tiết 33,34: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra GHKI T1+ T2/ 70 phút

Tiết 9: Tập viết: Ôn tập và kiểm tra GHKI T3/ 35 phút

Tiết 9: Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra GHKI T4/ 35 phút

Tiết 35,36: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra GHKI T5+ T6/ 70 phút

Tiết 9: Chính tả: Ôn tập và kiểm tra GHKI T7/ 35 phút

Tiết 9: Luyện từ và câu: Ôn tập và kiểm tra GHKI T8/ 35 phút

Tiết 17,18: Viết đoạn văn: Ôn tập và kiểm tra GHKI T9 + T10/ 70phút

10

Niềm vui tuổi thơ

Bài 17: Gọi bạn

Tiết 37, 38: Tập đọc: Gọi bạn/70 phút

Tiết 10: Tập viết: Chữ hoa H/35 phút

Tiết 10: Nói và nghe: Kể chuyện Gọi bạn/35 phút

Bài 18: Tớ nhớ cậu

Tiết 39,40: Tập đọc: Tớ nhớ cậu/70 phút

Tiết 10: Chính tả: Nghe- viết: Tớ nhớ cậu/35 phút

Tiết 10: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về tình cảm bạn bè. Dấu châm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than/35 phút

Tiết 19,20: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về một hoạt động em tham gia cùng bạn/70 phút

11

Bài 19: Chữ A và những người bạn

Tiết 41, 42: Tập đọc: Chữ A và những người bạn/70 phút

Tiết 11: Tập viết: Chữ hoa I, K/35 phút

Tiết 11: Nói và nghe: Niềm vui của em /35 phút

Bài 20: Nhím Nâu kết bạn

Tiết 43,44: Tập đọc: Nhím Nâu kết bạn/70 phút

Tiết 11: Chính tả: Nghe- viết: Nhím Nâu kết bạn/35 phút

Tiết 11: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ đặc điểm, hoạt động. Câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 21,22: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về một giờ ra chơi/70 phút

12

Bài 21: Thả diều

Tiết 45, 46: Tập đọc: Thả diều/70 phút

Tiết 12: Tập viết: Chữ hoa L/35 phút

Tiết 12: Nói và nghe: Kể chuyện Chúng mình là bạn /35 phút

Bài 22: Tớ là Lê- Gô

Tiết 47,48: Tập đọc: Tớ là Lê- Gô/70 phút

Tiết 12: Chính tả: Nghe- viết: Đồ chơi yêu thích /35 phút

Tiết 12: Luyện từ và câu: Từ ngữ chỉ sự vật, đặc điểm; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 23,24: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ chơi/70 phút

13

Bài 23: Rồng rắn lên mây

Tiết 49, 50: Tập đọc: Rồng rắn lên mây/70 phút

Tiết 13: Tập viết: Chữ hoa M/35 phút

Tiết 13: Nói và nghe: Kể chuyện búp bê biết khóc /35 phút

Bài 24: Nặn đồ chơi

Tiết 51,52: Tập đọc: Nặn đồ chơi/70 phút

Tiết 13: Chính tả: Nghe- viết: Nặn đồ chơi/35 phút

Tiết 13: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ đồ chơi; Dấu phẩy/35 phút

Tiết 25,26: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn tả đồ chơi/70 phút

14

Mái ấm gia đình

Bài 25: Sự tích hoa tỉ muội

Tiết 53, 54: Tập đọc: Sự tích hoa tỉ muội /70 phút

Tiết 14: Tập viết: Chữ hoa N/35 phút

Tiết 14: Nói và nghe: Kể chuyện Hai anh em/35 phút

Bài 26: Em mang về yêu thương

Tiết 55,56: Tập đọc: Em mang về yêu thương/70 phút

Tiết 14: Chính tả: Nghe- viết: Em mang về yêu thương/35 phút

Tiết 14: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về gia đinh, từ ngữ chỉ đặc điểm; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 27,28: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một việc người thân…/70 phút

15

Bài 27: Mẹ

Tiết 57,58: Tập đọc: Mẹ/70 phút

Tiết 15: Tập viết: Chữ hoa O/35 phút

Tiết 15: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vũ sữa/35 phút

Bài 28: Trò chơi của bố

Tiết 59,60: Tập đọc: Trò chơi của bố/70 phút

Tiết 15: Chính tả: Nghe- viết: Trò chơi của bố /35 phút

Tiết 15: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than/35 phút

Tiết 29,30: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân/70 phút

16

Bài 29: Cánh cửa nhớ bà

Tiết 61,62: Tập đọc: Cánh của nhớ bà/70 phút

Tiết 16: Tập viết: Chữ hoa Ô,Ơ/35 phút

Tiết 16: Nói và nghe: Kể chuyện Bà cháu/35 phút phút

Bài 30: Thương ông

Tiết 63,64: Tập đọc: Thương ông/70 phút

Tiết 16: Chính tả: Nghe- viết: Thương ông/35 phút

Tiết 16: Luyện từ và câu: Từ chỉ sự vật hoạt động; Câu nêu hoạt động/35 phút

Tiết 131,32: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể việc đã làm cùng người thân/70 phút

17

Bài 31: Ánh sáng của yêu thương

Tiết 65,66: Tập đọc: Ánh sáng của yêu thương/70 phút

Tiết 17: Tập viết: Chữ hoa P/35 phút

Tiết 17: Nói và nghe: Kể chuyện Ánh sáng của yêu thương /35 phút

Bài 32: Chơi chong chóng

Tiết 67,68: Tập đọc: Chơi chông chóng/70 phút

Tiết 17: Chính tả: Nghe- viết: Chơi chong chóng/35 phút

Tiết 17: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về tình cảm gia đình; Dấu phẩy/35 phút

Tiết 33,34: Viết đoạn văn: Viết tin nhắn/70 phút

18

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1

Tiết 69,70: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKI T1+ T2/ 70 phút

Tiết 18: Tập viết: Ôn tập và kiểm tra CHKI T3/ 35 phút

Tiết 18: Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra CHKI T4/ 35 phút

Tiết 71,72: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKI T5+ T6/ 70 phút

Tiết 18: Chính tả: Ôn tập và kiểm tra CHKI T7+ T8/ 70 phút

Tiết 18: Luyện từ và câu: Kiểm tra định kì CHKI ( Phần Đọc- hiểu)/35 phút

Tiết 35,36: Viết đoạn văn: Kiểm tra định kì CHKI ( Phần viết)/70 phút

19

Vẻ đẹp quanh em

Bài 1: Chuyện bốn mùa

Tiết 73,74: Tập đọc: Chuyện bốn mùa/70 phút

Tiết 19: Tập viết: Chữ hoa Q/35 phút

Tiết 19: Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện bốn mùa/35 phút

Bài 2: Mùa nước nổi

Tiết 75,76: Tập đọc: Mùa nước nổi/70 phút

Tiết 19: Chính tả: Nghe- viết: Mùa nước nổi/35 phút

Tiết 19: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về các mùa; Dấu chấm, dấu chấm hỏi/35 phút

Tiết 37,38: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn tả một đồ vật/70 phút

20

Bài 3: Họa mi hót

Tiết 77,78: Tập đọc: Họa mi hót /70 phút

Tiết 20: Tập viết: Chữ hoa R35 phút

Tiết 20: Nói và nghe: Kể chuyện Hồ nước và mây/35 phút

Bài 4: Tết đến rồi

Tiết 79,80: Tập đọc: Tết đến rồi/70 phút

Tiết 20: Chính tả: Nghe- viết: Tết đến rồi /35 phút

Tiết 20: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về ngày Tết; Dấu chấm, dấu châm hỏi/35 phút

Tiết 39,40: Viết đoạn văn: Viết thhieepj chúc mừng/70 phút

21

Bài 5: Giọt nước và biển lớn

Tiết 81,82: Tập đọc: Giọt nước và biển lớn /70 phút

Tiết 21: Tập viết: Chữ hoa S/35 phút

Tiết 21: Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc đèn lồng/35 phút

Bài 6: Mùa vàng

Tiết 83,84: Tập đọc: Mùa vàng/70 phút

Tiết 21: Chính tả: Nghe- viết: Mùa vàng/35 phút

Tiết 21: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về cây/35 phút

Tiết 41,42: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn về việc chăm sóc cây cối/70 phút

22

Bài 7: Hạt thóc

Tiết 85,86: Tập đọc: Hạt thóc/70 phút

Tiết 22: Tập viết: Chữ hoa T/35 phút

Tiết 22: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây khoai lang/35 phút

Bài 8: Lũy tre

Tiết 87,88: Tập đọc: Lũy tre/70 phút

Tiết 22: Chính tả: Nghe- viết: Lũy tre/35 phút

Tiết 22: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về thiên nhiên; Câu nêu đặc điểm/35 phút

Tiết 43,44: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể lại một sự việc đã chứng kiến hoặc tham gia/70 phút

23

Hành trình xanh của em

Bài 9: Vè chim

Tiết 89,90: Tập đọc: Vè chim/70 phút

Tiết 23: Tập viết: Chữ hoa U,Ư/35 phút

Tiết 23: Nói và nghe: Kể chuyện Cảm ơn họa mi/35 phút

Bài 10: Khủng long

Tiết 91,92: Tập đọc: Khủng long/70 phút

Tiết 23: Chính tả: Nghe- viết: khủng long/35 phút

Tiết 23: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về muông thú; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than/35 phút

Tiết 45,46: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu tranh ảnh về một con vật/70 phút

24

Bài 11: Sự tích cây thì là

Tiết 93,94: Tập đọc: Sự tích cây thì là/70 phút

Tiết 24: Tập viết: Chữ hoa V/35 phút

Tiết 24: Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây thì là/35 phút

Bài 12: Bờ tre đón khách

Tiết 95,96: Tập đọc: Bờ tre đón khách/70 phút

Tiết 24: Chính tả: Nghe- viết: Bờ tre đón khách /35 phút

Tiết 24: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về vật nuôi; Câu nêu đặc điểm của các loài vật /35 phút

Tiết 47,48: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về hoạt động cuarcon vật/70 phút

25

Bài 13: Tiếng chổi tre

Tiết 97,98: Tập đọc: Tiếng chổi tre/70 phút

Tiết 25: Tập viết: Chữ hoa H35 phút

Tiết 25: Nói và nghe: Kể chuyện Hạt giống nhỏ/35 phút

Bài 14: Cỏ non cười rồi

Tiết 99,100: Tập đọc: Cỏ non cười rồi /70 phút

Tiết 25: Chính tả: Nghe- viết: Cỏ non cười rồi/35 phút

Tiết 25: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường; Dấu phẩy/35 phút

Tiết 49,50: Viết đoạn văn: Viết lời xin lỗi /70 phút

26

Bài 15: Những con sao biển

Tiết 101,102: Tập đọc: những con sao biển/70 phút

Tiết 26: Tập viết: Chữ hoa Y/35 phút

Tiết 26: Nói và nghe: Bảo vệ môi trường/35 phút

Bài 16: Tạm biệt cánh cam

Tiết 103,104: Tập đọc: Tạm biệt cánh cam/70 phút

Tiết 26: Chính tả: Nghe- viết: Tạm biệt cánh cam/35 phút

Tiết 26: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về các loài vật nhỏ bé; Dấu chấm, dấu chấm hỏi/35 phút

Tiết 51,52: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo vệ môi trường/70 phút

27

Ôn tập giữa học kì 2

Tiết 105,106: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra GHKII T1+ T2/ 70 phút

Tiết 27: Tập viết: Ôn tập và kiểm tra GHKII T3/ 35 phút

Tiết 27: Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra GHKII T4/ 35 phút

Tiết 107,108: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra GHKII T5+ T6/ 70 phút

Tiết 27: Chính tả: Ôn tập và kiểm tra GHKII T7/ 35 phút

Tiết 27: Luyện từ và câu: Ôn tập và kiểm tra GHKII T8/ 35 phút

Tiết 53,54: Viết đoạn văn: Ôn tập và kiểm tra GHKII T9 + T10/ 70phút

28

Giao tiếp và kết nối

Bài 17: Những cách chào độc đáo

Tiết 109,110: Tập đọc: Những cách chào độc đáo /70 phút

Tiết 28: Tập viết: Chữ hoa F( kiểu 2) /35 phút

Tiết 28: Nói và nghe: Kể chuyện Lớp học viết thư/35 phút

Bài 18: thư viện biết đi

Tiết 111,112: Tập đọc: Thư viện biết đi /70 phút

Tiết 28: Chính tả: Nghe- viết: Thư viện biết đi/35 phút

Tiết 28: Luyện từ và câu: Luyện tập sử dụng dấu câu; Dấu chấm , dấu chấm than, dấu chấm phẩy/35 phút

Tiết 55,56: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ dùng học tập /70 phút

29

Bài 19:Cảm ơn anh hà mã

Tiết 113,114: Tập đọc: Cảm ơn anh hà mã/70 phút

Tiết 29: Tập viết: Chữ hoa J( kiểu 2)/35 phút

Tiết 29: Nói và nghe: Kể chuyện cảm ơn anh hà mã/35 phút

Bài 20: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét

Tiết 115,116: Tập đọc: Từ chú bồ câu đến in- tơ- nét /70 phút

Tiết 29: Chính tả: Nghe- viết: Từ chú bồ câu đến in- tơ- net /35 phút

Tiết 29: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối; Dâu chấm, dấu phẩy/35 phút

Tiết 57,58: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn tả một đồ dùng trong gia đình /70 phút

30

Con người Việt Nam

Bài 21: Mai An Tiêm

Tiết 117,118: Tập đọc: mai An Tiêm/70 phút

Tiết 30: Tập viết: Chữ hoa W( kiểu 2)/35 phút

Tiết 30: Nói và nghe: kể chuyện Mai An Tiêm /35 phút

Bài 22: Thư gửi bố ngoài đảo

Tiết 119,120: Tập đọc: Thư gửi bố ngoài đảo /70 phút

Tiết 30: Chính tả: Nghe- viết: Thư gửi bố ngoài đảo/35 phút

Tiết 30: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp/35 phút

Tiết 59,60: Viết đoạn văn: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân /70 phút

31

Bài 23: Bóp nát quả cam

Tiết 121,122: Tập đọc: Bóp nát quả cam/70 phút

Tiết 31: Tập viết: Chữ hoa Z ( kiểu 2)/35 phút

Tiết 31: Nói và nghe: Kể chuyện Bóp nát quả cam/35 phút

Bài 24: Chiếc rễ đa tròn

Tiết 123,124: Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn /70 phút

Tiết 31: Chính tả: Nghe- viết: Chiếc rễ đa tròn/35 phút

Tiết 31: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về Bác Hồ và nhân dân/35 phút

Tiết 61,62: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể một sự việc /70 phút

32

Việt Nam quê hương em

Bài 25: Đất nước chúng mình

Tiết 125,126: Tập đọc: Đất nước chúng mình /70 phút

Tiết 32: Tập viết: Chữ hoa f( kiểu 2)/35 phút

Tiết 32: Nói và nghe: Kể chuyện Thánh Gióng /35 phút

Bài 26: Trên các miền đất nước

Tiết 127,128: Tập đọc: Trên các miền đất nước /70 phút

Tiết 32: Chính tả: Nghe- viết: trên các miền đát nước/35 phút

Tiết 32: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về sản phẩm truyền thống của đát nước; Câu giới thiệu/35 phút

Tiết 63,64: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn giới thiệu một đồ vật được làm bằng tre hoặc gỗ /70 phút

33

Bài 27: Chuyện quả bầu

Tiết 129,130: Tập đọc: Chuyện quả bầu/70 phút

Tiết 33: Tập viết: Chữ hoa F,J,W( kiểu 2)/35 phút

Tiết 33: Nói và nghe: Kể chuyện chuyện quả bầu/35 phút

Bài 28: Khám phá đáy biển ở Trường Sa

Tiết 131,132: Tập đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa /70 phút

Tiết 33: Chính tả: Nghe- viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa/ 35 phút

Tiết 33: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển; Dấu chấm, dấu phẩy/35 phút

Tiết 65,66: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi /70 phút

34

Bài 29: Hồ Gươm

Tiết 133,134: Tập đọc: hồ Gương /70 phút

Tiết 34: Tập viết: Chữ hoa Z,f ( kiểu 2)/35 phút

Tiết 34: Nói và nghe: Nói về quê hương, đát nước em/35 phút

Bài 30: Cánh đồng quê em

Tiết 135,136: Tập đọc: Cánh đồng quê em /70 phút

Tiết 34: Chính tả: Nghe- viết: Cánh đồng quê em/35 phút

Tiết 34: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp/35 phút

Tiết 67,68: Viết đoạn văn: Viết đoạn văn kể về công việc của một người /70 phút

35

Ôn tập và đánh giá cuối học kì 2

Tiết 137,138: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKII T1+ T2/ 70 phút

Tiết 35: Tập viết: Ôn tập và kiểm tra CHKII T3/ 35 phút

Tiết 35: Nói và nghe: Ôn tập và kiểm tra CHKII T4/ 35 phút

Tiết 139,140: Tập đọc: Ôn tập và kiểm tra CHKII T5+ T6/ 70 phút

Tiết 35: Chính tả: Ôn tập và kiểm tra CHKII T7+ T8/ 70 phút

Tiết 35: Luyện từ và câu: Kiểm tra định kì CHKII ( Phần Đọc- hiểu)/35 phút

Tiết 69,70: Viết đoạn văn: Kiểm tra định kì CHKII ( Phần viết)/70 phút

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Tự nhiên xã hội bộ Kết nối

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Gia đình

Các thế hệ trong gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

2

Nghề nghiệp của người lớn trong gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

3

Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

4

Giữ sạch nhà ở

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

5,6

Ôn tập chủ đề về Gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

6,7

Trường học

Chào đón ngày khai giảng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7,8

Ngày hội đọc sách của chúng em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

8,90

An toàn khi ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

9,10

Giữ vệ sinh trường học

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

10,11

Ôn tập chủ đề Trường học

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

12

Cộng đồng địa phương

Hoạt động mua bán hàng hóa

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

13

Thực hành mua bán hàng hóa

Tiết 1/ 35 phút

13,14

Hoạt động giao thông

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

14,15

Cùng tham gia giao thông

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

15,16

Ôn tập chủ đề Cộng đồng đại phương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

17

Thực vật động vật

Thực vật sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

18

Động vật sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

19,20

Cần làm gì để bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

20,21

Thực vật và động vật quanh em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

22,23

Ôn tập chủ đề Động vật và thực vật

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

23,24

Con người và sức khỏe

Tìm hiểu cơ quan vận động

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

24,25

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

25,26

Tìm hiểu cơ quan hô hấp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

26,27

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

27,28

Tìm hiểu cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

28,29

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

29,30

Ôn tập về chủ đề Con người và sức khỏe

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

31

Trái đất và bầu trời

Các mùa trong năm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

32

Một số thiên tai thường gặp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

33,34

Luyện tập ứng phó với thiên tai

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

34,35

Ôn tập chủ đề Trái đất và bầu trời

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Đạo Đức bộ Kết nối

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1,2

Quê hương em

Vẻ đẹp quê hương em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

3,4

Em yêu quê hương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

5,6

Kính trọng thầy giáo,cô giáo và yêu bạn bè

Kính trọng thầy giáo,cô giáo

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7,8

Yêu quý bạn bè

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

9,10

Quý trọng thời gian

Quý trọng thời gian

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung :Tuần 9: Ôn tập giữa học kì 1. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 10,11. Chủ đề: Quý trọng thời gian. Bài :Quý trọng thời gian. Tiết học: 1, 2. Thời lượng 35 phút

11,12

Nhận lỗi và sửa lỗi

Nhận lỗi và sửa lỗi

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 12,13.Chủ đề: Nhận lỗi và sửa lỗi. Bài Nhận lỗi và sửa lỗi. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

13,14

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Bảo quản đồ dùng cá nhân

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuấn 14,15.Chủ đề: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài Bảo quản đồ dùng cá nhân. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

15,16

Bảo quản đồ dùng gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 16,17. Chủ đề: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Bài Bảo quản đồ dùng gia đình. Tiết 1,2.Thời gian 35 phút.

17,18

Thể hiện cảm xúc bản thân

Cảm xúc của em

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung: Tuần 18: Ôn tập cuối học kì 1. Tiết 1/35 phút

Tuần 19,20. Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân. Bài: Cảm xúc của em. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

19,20

Kiềm kế cảm xúc tiêu cực

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35phút,

Tuần 21,22.Chủ đề: Thể hiện cảm xúc bản thân. Bài: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực. Tiết 1,2.Thời gian 35 phút.

21, 22

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 23,24. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

23,24

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 25,26. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm

sự hỗ trợ khi ở trường. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

25,26

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở cộng đồng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Bổ sung :Tuần 27: Ôn tập giữa học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 28,29. Chủ đề: Tìm kiếm sự hỗ trợ. Bài: Tìm kiếm

sự hỗ trợ khi ở cộng đồng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút

27,28

Tuân thủ quy định nơi công cộng

Tìm hiểu quy định nơi công cộng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 30, 31. Chủ đề: Tuân thủ quy định nơi công cộng. Bài: Tìm hiểu quy định nơi công cộng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

29,30

Em tuân thủ quy định nơi công cộng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tuần 32, 33. Chủ đề: Tuân thủ quy định nơi công cộng. Bài: Em tuân thủ quy định nơi công cộng. Tiết 1,2. Thời gian 35 phút.

Bổ sung :Tuần 34: Ôn tập, kiểm tra cuối học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

Tuần 35: Ôn tập, kiểm tra cuối học kì 2. Tiết 1/ 35 phút

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Hoạt động trải nghiệm bộ Kết nối

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia Lễ khai giảng

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trỏ chơi “Tôi có thể…”

– Nhận biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,…

Tiết 1/35phút

2

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy nhà trường

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu những việc làm để xây dựng hình ảnh của bản thân

– Đề xuất những việc làm để xây dựng hình ảnh bản thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy lớp học

Tiết 1/35phút

3

Sinh, hoạt dưới cờ: Hoạt động vui Trung thu

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Lập bảng theo dõi việc làm của em để xây dựng hình ảnh bản thân

– Thực hành giao tiếp phù hợp với bạn bè

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia vui Trung thu ở lớp

Tiết 1/35phút

4

Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát tập thể theo chủ đề “Em và mái trường mến yêu”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em

– làm món quà tặng bạn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện nền nếp học tập và sinh hoạt ở trường Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

5

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “Vì một cuộc sống an toàn”

13

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc

– Nhận biết những địa điểm dễ bị lạc

– Nhận diện tình huống có nguy cơ bị bắt cóc

14

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cách giữ an toàn cho bản thân

Tiết 1/35phút

6

Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn

Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu về cách phòng tránh, bị lạc

– Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hành: Em tham gia giao thông an toàn

Tiết 1/35phút

7

Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo đục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Bingo”

– Xác định các bước xử trí khi bị lạc

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hành những cách bảo vệ bản thân

Tiết 1/35phút

8

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc

– Sắm vai thực hành cảch xử li tình huống khi bị lạc

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những hiểu biết của em về cách phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

9

Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô thân thiện với bạn bè

Sinh hoạt dưới cờ: Tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Hát bài hát về thầy cô và mái trưởng

– Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 1/35phút

10

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

– Thực hành ứng xử với thầy cô

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi “Ong tìm chữ”

Tiết 1/35phút

11

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết

– Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè

– Em cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Làm “Hộp thư niềm vui”

Tiết 1/35phút

12

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Kết bạn”

– Thực hành tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia “Hái hoa dân chủ” Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

13

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng hoạt động giữ “Truyền thống quê em”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Hát bài “Bầu và bí”

– Nhận biết những người gặp hoàn cảnh khổ khăn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Xây dựng kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 1/35phút

14

Chủ đề 4. Truyền thống quê em

Sinh hoạt dưói cờ: Truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ điều em biểt về các hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đõ những người gặp hoàn cảnh khỗ khăn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

15

Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tìm hiểu truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

– Chia sẻ vói nhũng người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”

Tiết 1/35phút

16

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khỏ khăn

– Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Thục hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

17

Sinh hoạt duỗi cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Chơi trò chơi “Đi chợ”

– Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hoá

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu một sổ đồ đùng để trang trí năm mới

Tiết 1/35phút

18

Sinh hoạt dưới cờ: Tỉm hiểu phong tục đỏn năm mới của địa phương

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Tỉm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá

– Nhận biết tiền Việt Nam

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Làm sản phẩm chuẩn bị cho Hội chợ Xuân

Tiết 1/35phút

19

Chủ đề 5. Chào năm mới

Chủ đề 6. Chăm sóc và phục vụ bản thân

Sinh hoạt đirói cờ: Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đềỉ

– Sử dụng các đồng tiền phù hợp đề mua sắm

– Thực hành mua sắm hàng hoá

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lởp: Tham gia chuẩn bị tổ chức Hội chợ Xuân

Tiết 1/35phút

20

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết chủ đề “Chào năm mới”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chỏ đề:

Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

21

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ửng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản tbân”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò choi ‘Tiếp sức”

– Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiện

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tỉm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân

Tiết 1/35phút

22

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Gọn-Nhanh-Khéo”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tim hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi

– Làm dựng cụ gấp quần áo

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân

Tiết 1/35phút

23

Chủ đề 7. Yên thương gia đình – Quý trọng phụ nữ

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào “Chăm sóc vả phục vụ bản thân”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục tầeo chủ đề:

-Thực hành sắp xếp đồ dùng cá nhân ở lỏp – Sắm vai xử li tình huổng sắp xểp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những việc tự phục vụ bản thân và việc nhà em đã làm Đánh gỉá hoạt động

Tiết 1/35phút

24

Sinh hoạt dưới cờ: Múa bát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo đục theo chủ đề:

– Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình

– Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biểt ơn vói ngưởi thân trong gia đình

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Tiết 1/35phút

25

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Lởi nhắn nhủ yêu thương”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ những hoạt động chung của gia đinh

– Lập thời gian biểu hoạt động chung của các thảnh viên trong gia đình

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp:

Làm thiệp hoặc món quà tặng người phụ nữ mà em yêu quý

Tiết 1/35phút

26

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Chia sẻ thời gian biểu hoạt động chung của gia đình

– Xây dựng kế hoạch thực hiện một hoạt động chung của gia đình

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về gia đình

Tiết 1/35phút

27

Sinh hoạt duới cờ: Biểu điễn văn nghệ về chủ đề gia đỉnh

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Múa dân vũ theo bài “Chung sống”

– Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu thương”

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho người thân trong gia đình

Đánh giả hoạt động

Tiết 1/35phút

28

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia phơng trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Chơi trò chơi “Khám phá địa danh”

– Giới thiệu cảnh đẹp của địa phương em

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tỉm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường nơi em sống

Tiết 1/35phút

29

Chủ đề 8, Môi trường xanh- Cuộc sống xanh

Sinh hoạt dưới cờ Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Chuyền hoa”

– Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường quanh em

Tiết 1/35phút

Sỉnh hoạt lớp: làm chậu trồng cây từ đồ vậtđẩ qua sử đụng

Tiết 1/35phút

30

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách.”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nhận biết những đụng cụ phù hợp khi lao động

– Tìm hiểu cách sử dụng an toàn một sổ dụng cụ lao động

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia hoạt động “Đổi giấy lấy cây”

Tiết 1/35phút

31

Chủ đề 9.

Những người sống quanh em

Sinh, hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hiện một số việc làm để giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan

Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

32

Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Gương người tôt, việc tốt

Tiết 1/35phút

Hoạt động gỉáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Nhìn hành động đoán nghề nghiệp”

– Giới thiệu nghề nghiệp của bố, mẹ, người thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn tìm hiểu nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 1/35phút

33

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện về việc làm tốt của em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chù đề:

– Chia sẻ về nghề nghiệp của bé, mẹ hoặc người thân

– Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Hát về chủ đề nghề nghiệp

Tiết 1/35phút

34

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Sắm vai trải nghiệm vởi một số nghề

– Bày tỏ cảm xúc về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Trò chơi giải ô chữ về

nghề nghiệp

Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

35

Tuần Tổng kết

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Làm thiệp chia tay bạn bè

Tiết 1/35phút

Sinh hoạt lớp: Múa hát tập thể chia tay thầy cô, bạn bè Đánh giá hoạt động

Tiết 1/35phút

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Âm nhạc bộ Kết nối

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Sắc màu âm thanh

– Hát: Dàn nhạc trong vườn

1 tiết

Tuần 2

– Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn
– Thường thức âm nhạc: Ước mơ của bạn Đô

1 tiết

Tuần 3

– Đọc nhạcBài số 1

1 tiết

Tuần 4

– Ôn tập đọc nhạc: Bài số 1
– Ôn tập bài hát: Dàn nhạc trong vườn

1 tiết

Tuần 5

Chủ đề 2: Em yêu làn điệu dân ca

– Hát: Con chim chích chòe

1 tiết

Tuần 6

– Ôn tập bài hát: Con chim chích chòe
– Nhạc cụ: Song Loan

1 tiết

Tuần 7

– Thường thức âm nhạc: Đàn bầu Việt Nam

1 tiết

Tuần 8

– Ôn tập bài hát: Con Chim chích chòe

1 tiết

Tuần 9

Chủ đề 3: Mái trường thân yêu

– Hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan

1 tiết

Tuần 10

– Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
– Đọc nhạc: Bài số 2

1 tiết

Tuần 11

– Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2
– Nghe nhạc: Vui đến trường

1 tiết

Tuần 12

– Ôn tập bài hát: Học sinh lớp 2 chăm ngoan
– Ôn tập đọc nhạc: Bài số 2

1 tiết

Tuần 13

Chủ đề 4: Tuổi thơ

Hát: Chú chim nhỏ dễ thương

1 tiết

Tuần 14

– Ôn tập bài hát: Chú chim nhỏ dễ thương
– Nghe nhạc: Múa sư tử thật là vui

1 tiết

Tuần 15

– Nhạc cụ
Dùng nhạc cụ gõ thể hiện hình tiết tấu

1 tiết

Tuần 16

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Tuần 17

Ôn tập cuối học kì I

1 tiết

Tuần 18

Đánh giá cuối học kì I

1 tiết

Tuần 19

Chủ đề 5: Mùa xuân

– Hát: Hoa lá mùa xuân

1 tiết

Tuần 20

– Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân
– Đọc nhạc: Bài số 3

1 tiết

Tuần 21

– Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
– Thường thức âm nhạc: Câu chuyện về bài hát Chú voi con ở Bản Đôn

1 tiết

Tuần 22

– Ôn tập đọc nhạc: Bài số 3
– Ôn tập bài hát: Hoa lá mùa xuân

1 tiết

Tuần 23

Chủ đề 6: Gia đình yêu thương

– Hát: Mẹ ơi có biết

1 tiết

Tuần 24

– Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết
– Nghe nhạc: Ru con

1 tiết

Tuần 25

– Thường thức âm nhạc: Nhạc cụ ma-ra-cát (maracas)

1 tiết

Tuần 26

– Ôn tập bài hát: Mẹ ơi có biết

1 tiết

Tuần 27

Chủ đề 7: Những con vật quanh em

– Hát: Trang trại vui vẻ

1 tiết

Tuần 28

– Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ
– Đọc nhạc: Bài số 4

1 tiết

Tuần 29

– Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4- Nghe nhạc: Vũ khúc đàn gà con

1 tiết

Tuần 30

– Ôn tập đọc nhạc: Bài số 4
– Ôn tập bài hát: Trang trại vui vẻ

1 tiết

Tuần 31

Chủ đề 8: Mùa hè vui

Hát: Ngày hè vui

1 tiết

Tuần 32

– Ôn tập bài hát: Ngày hè vui
– Nhạc cụ: Dùng nhạc cụ gõ thể hiện các hình tiết tấu

1 tiết

Tuần 33

– Nghe nhạc: Mùa hè ước mong
– Ôn tập bài hát: Ngày hè vui

1 tiết

Tuần 34

Ôn tập cuối năm

1 tiết

Tuần 35

Kiểm tra đánh giá cuối năm

1 tiết

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giáo viên (Giáo viên phụ trách môn học, giáo viên chủ nhiệm).

2. Tổ trưởng (Khối trưởng).

3. Tổng phụ trách đội.

Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Chân trời sáng tạo

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 2
Năm học 2022 – 2023

1. Căn cứ xây dựng kế hoạch (chương trình môn học, hoạt động giáo dục,sách giáo khoa sử dụng tại nhà trường, các sách giáo khoa khác thực hiện môn học có trong danh mục được Bộ GDĐT phê duyệt, kế hoạch thời gian thực hiện chương trình các môn học của nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học, hướng dẫn thực hiện các môn học của các cấp có thẩm quyền…)

2. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục (đội ngũ giáo viên, đặc điểm đối tượng học sinh,nguồn học liệu, thiết bị dạy học, phòng học bộ môn (nếu có); các nội dung về: giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể, nội dung thực hiện tích hợp liên môn,…)

3. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

1

Em đã lớn hơn

Bài 1. Bé Mai đã lớn

Tiết 1- Đọc Bé Mai đã lớn / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bé Mai đã lớn / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa A / 35 phút

Tiết 4 – Từ và câu / 35 phút

Bài 2: Thời gian biểu

Tiết 1- Đọc Thời gian biểu / 35 phút

Tiết 2- Nghe viết Bé Mai đã lớn / Bảng chữ cái / Phân biệt c/k / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trẻ em / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi. / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết lời tự giới thiệu / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về trẻ em / 35 phút

2

Em đã lớn hơn

Bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi?

Tiết 1– Đọc Ngày hôm qua đâu rồi / 35 phút

Tiết 2- Đọc Ngày hôm qua đâu rồi / 35 phút

Tiết 3– Viết chữ hoa A, Ă / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 4: Út Tin

Tiết 1– Đọc Út Tin / 35 phút

Tiết 2– Nhìn – viết Ngày hôm qua đâu rồi? /Bảng chữ cái. Phân biệt g/gh / 35 phút

Tiết 3– MRVT Trẻ em (tt) / 35 phút

Tiết 4– Nghe kể Thử tài / 35 phút

Tiết 5– Viết thời gian biểu / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về trẻ em/ 35 phút

3

Mỗi người một vẻ

Bài 1: Tóc xoăn và tóc thẳng

Tiết 1– Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Tóc xoăn và tóc thẳng / 35 phút

Tiết 3– Viết chữ hoa B / 35 phút

Tiết 4– Từ chỉ hoạt động / Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Làm việc thật là vui

Tiết 1– Đọc Làm việc thật là vui / 35 phút

Tiết 2– Nghe viết Làm việc thật là vui / Bảng chữ cái. Phân biệt s/x; en/eng / 35 phút

Tiết 3– Mở rộng vốn từ: Bạn bè / 35 phút

Tiết 4– Nói và đáp lời chúc mừng, lời khen ngợi / 35 phút

Tiết 5– Nói, viết lời cảm ơn. / 35 phút

Tiết 6– Đọc một bài thơ về trẻ em / 35 phút

4

Mỗi người một vẻ

Bài 3: Những cái tên

Tiết 1- Đọc Những cái tên / 35 phút

Tiết 2- Đọc Những cái tên / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa C, Có chí thì nên / 35 phút

Tiết 4- Viết hoa tên người / 35 phút

Bài 4: Cô gió

Tiết 1- Đọc Cô gió / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Ai dậy sớm. Phân biệt ai/ay / 35 phút

Tiết 3– MRVT Bạn bè (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe – kể Chuyện ở phố Cây Xanh / 35 phút

Tiết 5- Đặt tên cho bức tranh. Nói về bức tranh / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về trẻ em / 35 phút

5

Bố mẹ yêu thương

Bài 1: Bọ rùa tìm mẹ

Tiết 1- Đọc Bọ rùa tìm mẹ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bọ rùa tìm mẹ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa D, Đ, Đi chào về hỏi / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 2: Cánh đồng của bố

Tiết 1- Đọc Cánh đồng của bố / 35 phút

Tiết 2 – Nghe -viết Bọ rùa tìm mẹ . Phân biệt ng/ngh; l/n, dấu hỏi/ dấu ngã / 35 phút

Tiết 3- MRVT Gia đình / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối / 35 phút

Tiết 5- Viết tin nhắn / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về gia đình / 35 phút

6

Bố mẹ yêu thương

Bài 3: Mẹ

Tiết 1- Đọc Mẹ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Mẹ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa E, Ê, Em là con ngoan / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật / Dấu chấm / 35 phút

Bài 4: Con lợn đất

Tiết 1- Đọc Con lợn đất / 35 phút

Tiết 2- Nhìn – viết Mẹ / Phân biệt c/k; iu/ưu, d/v / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4 – Nghe kể Sự tích hoa cúc trắng / 35 phút

Tiết 5- LT đặt tên cho bức tranh / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về gia đình / 35 phút

7

Ông bà yêu quý

Bài 1: Cô chủ nhà tí hon

Tiết 1- Đọc Cô chủ nhà tí hon / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô chủ nhà tí hon / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Bưu thiếp

Tiết 1- Đọc Bưu thiếp / 35 phút

Tiết 2- Nhìn – viết Ông tôi. Phân biệt ng/ngh; iu/ưu, g/r / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chào hỏi / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết lời xin lỗi / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về gia đình / 35 phút

8

Ông bà yêu quý

Bài 3: Bà nội, bà ngoại

Tiết 1- Đọc Bà nội, bà ngoại / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bà nội, bà ngoại / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa H, Học thầy, học bạn / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Bà tôi

Tiết 1- Đọc Bà tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Bà tôi / Bảng chữ cái / Phân biệt l/n, uôn/uông / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt) / 35 phút

Tiết 4- Xem – kể Những quả đào / 35 phút

Tiết 5- Viết bưu thiếp / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về gia đình / 35 phút

9

Ôn tập giữa học kì I

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2)- Luyện tập viết chữ hoa Â, B, C, Đ, Ê, G, H / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 3)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập nghe – viết Gánh gánh gồng gồng / Luyện tập phân biệt ng/ngh; ch/tr, dấu hỏi/ dấu ngã / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 5)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, học thuộc lòng văn bản thơ / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 6)- LT xem kể Vai diễn của Mít / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 7- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 8)- Luyện tập từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm / Câu Ai là gì?, Ai làm gì? / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 9)- LT đọc lưu loát và đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 10)- Luyện tập viết bưu thiếp / Luyện tập chia sẻ về một truyện em thích / 35 phút

10

Những người bạn nhỏ

Bài 1: Cô chủ không biết quý tình bạn

Tiết 1- Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô chủ không biết quý tình bạn / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa I, Im lặng lắng nghe / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Dấu chấm hỏi / 35 phút

Bài 2: Đồng hồ báo thức

Tiết 1- Đọc Đồng hồ báo thức / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Đồng hồ báo thức Phân biệt c/k; ay/ây, âc/ât / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Đồ vật / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối / 35 phút

Tiết 5- Giới thiệu đồ vật quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về đồ vật hoặc con vật / 35 phút

11

Những người bạn nhỏ

Bài 3: Đồ đạc trong nhà

Tiết 1- Đọc Đồ đạc trong nhà / 35 phút

Tiết 2- Đọc Đồ đạc trong nhà / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa K, Kính thầy yêu bạn / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Cái bàn học của tôi

Tiết 1- Đọc Cái bàn học của tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Chị tẩy và em bút chì Phân biệt c/k; d/r, ươn/ương / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Đồ vật / 35 phút

Tiết 4- Xem – kể Con chó nhà hàng xóm / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về đồ vật hoặc con vật / 35 phút

12

Ngôi nhà thứ hai

Bài 1: Bàn tay dịu dàng

Tiết 1- Đọc Bàn tay dịu dàng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Bàn tay dịu dàng / 35 phút

Tiết – Viết chữ hoa L, Lên rừng, xuống biển / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2: Danh sách tổ em

Tiết 1- Đọc Danh sách tổ em / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Bàn tay dịu dàng Bảng chữ cái. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt / 35 phút

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Trường học

Tiết 4- Nói và đáp lời chia buồn, lời chia tay/ 35 phút

Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về trường học/ 35 phút

13

Ngôi nhà thứ hai

Bài 3: Yêu lắm trường ơi!

Tiết 1- Đọc Yêu lắm trường ơi! / 35 phút

Tiết 2- Đọc Yêu lắm trường ơi! / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa M, Mỗi người một vẻ / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Góc nhỏ yêu thương

Tiết 1- Đọc Góc nhỏ yêu thương / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Ngôi trường mới / Phân biệt g/gh; au/âu, ac/at / 35 phút

Tiết 3– MRVT Trường học / 35 phút

Tiết 4- Nghe – kể Loài chim học xây tổ / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về trường học / 35 phút

14

Bạn thân ở trường

Bài 1: Chuyện của thước kẻ

Tiết 1- Đọc Chuyện của thước kẻ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện của thước kẻ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa N, Nghĩ trước nghĩ sau / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật /Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Thời khoá biểu

Tiết 1- Đọc Thời khoá biểu / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Chuyện của thước kẻ / Phân biệt g/gh; ch/tr, ao/au / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trường học (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời chào, lời khuyên bảo / 35 phút

Tiết 5- Tả đồ vật quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về bạn bè / 35 phút

15

Bạn thân ở trường

Bài 3: Khi trang sách mở ra

Tiết 1 Đọc Khi trang sách mở ra / 35 phút

Tiết 2- Đọc Khi trang sách mở ra / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa O, Ong chăm làm mật/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Bạn mới

Tiết 1- Đọc Bạn mới / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Mỗi người một vẻ. Phân biệt g/gh; ay/ây, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trường học (tt) / 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Chuyện của thước kẻ/ 35 phút

Tiết 5- Luyện tập tả đồ vật quen thuộc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về bạn bè / 35 phút

16

Nghề nào cũng quý

Bài 1: Mẹ của Oanh

Tiết 1- Đọc Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 2- Đọc Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Ô, Ơ, Ở hiền gặp lành/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu? / 35 phút

Bài 2: Mục lục sách

Tiết 1- Đọc Mục lục sách / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Mẹ của Oanh / Phân biệt eo/oeo; d/r, ăc/ăt / 35 phút

Tiết – Mở rộng vốn từ Nghề nghiệp / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời cảm ơn / 35 phút

Tiết 5- LT tả đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc 1 bài thơ về nghề nghiệp/ 35 phút

17

Nghề nào cũng quý

Bài 3: Cô giáo lớp em

Tiết 1- Đọc Cô giáo lớp em / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cô giáo lớp em / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa P, Phố xá nhộn nhịp / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ người, hoạt động. Đặt câu hỏi Ở đâu? / 35 phút

Bài 4: Người nặn tò he

Tiết 1- Đọc Người nặn tò he/ 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Vượt qua lốc dữ / Phân biệt ng/ngh; s/x, uôc/uôt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nghề nghiệp/ 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Mẹ của Oanh / 35 phút

Tiết 5- LT tả đồ vật quen thuộc (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về nghề nghiệp / 35 phút

18

Ôn tập và đánh giá cuối học kì I

Ôn tập 1(tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / Luyện tập viết chữ hoa I, K, L, M, N, P, Ơ / 35 phút

Ôn tập 1(tiết 2)- Luyện tập từ chỉ sự vật, từ chỉ hoạt động Luyện tập câu Ai là gì?, Ai làm gì? / 35 phút

Ôn tập 1(tiết 3)- Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời khen ngợi / Luyện tập chia sẻ bài đọc về người lao động / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 5)- Luyện tập phân biệt c/k, g/gh, ng/ngh; ch/tr, ui/ uôi / Luyện tập dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 6)- Luyện tập tả một đồ vật trong nhà / 35 phút

Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 7)- Đọc thành tiếng Cá chuồn tập bay / 35 phút

Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 8)- Đọc hiểu Bữa tiệc ba mươi sáu món / 35 phút

Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 9)- Nghe – viết Bữa tiệc ba mươi sáu món Dấu chấm câu / Phân biệt d/gi / 35 phút

Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 10)- Giới thiệu một đồ dùng học tập / Nói và nghe Dòng suối và viên nước đá / 35 phút

19

Nơi chốn thân quen

Bài 1: Khu vườn tuổi thơ

Tiết 1- Đọc Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 2- Đọc Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Q, Quê hương tươi đẹp/ 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ người, chỉ hoạt động. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2: Con suối bản tôi

Tiết 1- Đọc Con suối bản tôi / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Con suối bản tôi. Phân biệt eo/oe; iêu/ươu, ui/uôi / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nơi thân quen / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời đề nghị, lời đồng ý / 35 phút

Tiết 5- Thuật việc được chứng kiến/ 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về nơi thân quen, gắn bó / 35 phút

20

Nơi chốn thân quen

Bài 3: Con đường làng

Tiết 1- Đọc Con đường làng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Con đường làng / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa R, Rừng vàng biển bạc / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Dấu phẩy / 35 phút

Bài 4: Bên cửa sổ

Tiết 1- Đọc Bên cửa sổ / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Bên cửa sổ / Viết hoa tên địa lí. Phân biệt ch/tr, ong/ông / 35 phút

Tiết 3- MRVT Nơi thân quen (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Khu vườn tuổi thơ / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến / 35 phút

Tiết 6 – Đọc một bài đọc về nơi thân quen, gắn bó/ 35 phút

21

Bốn mùa tươi đẹp

Bài 1: Chuyện bốn mùa

Tiết 1- Đọc Chuyện bốn mùa / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện bốn mùa / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa S, Sông sâu sóng cả / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Đầm sen

Tiết 1Đọc Đầm sen / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Đầm sen Phân biệt êu/uê; l/n, in/inh / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bốn mùa / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời mời, lời khen ngợi / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về bốn mùa/ 35 phút

22

Bốn mùa tươi đẹp

Bài 3: Dàn nhạc mùa hè

Tiết 1- Đọc Dàn nhạc mùa hè / 35 phút

Tiết 2- Đọc Dàn nhạc mùa hè / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa T, Tấc đất tấc vàng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm / 35 phút

Bài 4: Mùa đông ở vùng cao

Tiết 1 – Đọc Mùa đông ở vùng cao / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Mưa cuối mùa / Phân biệt d/gi; iu;/iêu; oăn/oăng / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bốn mùa (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe kể Sự tích mùa xuân và bộ lông trắng của thỏ. / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được chứng kiến (tt) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về bốn mùa / 35 phút

23

Thiên nhiên muôn màu

Bài 1: Chuyện của vàng anh

Tiết 1- Đọc Chuyện của vàng anh / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện của vàng anh / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa U, Ư, Uống nước nhớ nguồn / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút

Bài 2: Ong xây tổ

Tiết 1- Đọc Ong xây tổ / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Ong xây tổ. / Phân biệt ua/ươ; r/d/gi; ên/ênh / 35 phút

Tiết 3- MRVT Thiên nhiên / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời đồng ý, lời không đồng ý / 35 phút

Tiết 5- Thuật việc được tham gia / 35 phút

Tiết 6 – Đọc một truyện về thiên nhiên / 35 phút

24

Thiên nhiên muôn màu

Bài 3: Trái chín

Tiết 1- Đọc Trái chín / 35 phút

Tiết 2- Đọc Trái chín / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa V, Văn hay chữ tốt / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? Dấu chấm; dấu chấm than / 35 phút

Bài 4: Hoa mai vàng

Tiết 1- Đọc Hoa mai vàng / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Hoa mai vàng / Phân biệt ao/oa; ch/tr; ich/it / 35 phút

Tiết 3- MRVT Thiên nhiên (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe kể Sự tích cá thờn bơn / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tham gia / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài đọc về thiên nhiên / 35 phút

25

Sắc màu quê hương

Bài 1: Quê mình đẹp nhất

Tiết 1- Đọc Quê mình đẹp nhất / 35 phút

Tiết 2- Đọc Quê mình đẹp nhất/ 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa X, Xuân về hoa nở / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Dấu chấm than / 35 phút

Bài 2 Rừng ngập mặn Cà Mau

Tiết 1- Đọc Rừng ngập mặn Cà Mau / 35 phút

Tiết 2– Nghe – viết Rừng ngập mặn Cà Mau / Viết hoa tên địa lí; phân biệt r/d/gi,im/iêm / 35 phút

Tiết 3- MRVT Quê hương / 35 phút

Tiết 4 – Nói và đáp lời cảm ơn / 35 phút

Tiết 5 – Luyện tập thuật việc được tham gia (tt) / 35 phút

Tiết 6 – Đọc một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút

26

Sắc màu quê hương

Bài 3: Mùa lúa chín

Tiết 1 – Đọc Mùa lúa chín / 35 phút

Tiết 2 – Đọc Mùa lúa chín / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Y, Yêu nước thương nòi/ 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4: Sông Hương

Tiết 1- Đọc Sông Hương / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Sông Hương Phân biệt oe/eo; iu/iêu, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Quê hương (tt) / 35 phút

Tiết 4- Nghe – kể Sự tích Hồ Gươm / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập thuật việc được tham gia (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về quê hương / 35 phút

27

Ôn tập giữa học kì II

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản truyện / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2) – Luyện tập viế’t chữ hoa: Q, R, S, T, Ư, V, X, Y / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 3) – Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu văn bản thông tin / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4)- Luyện tập nghe – viế’t Chiều mùa hạ Luyện tập phân biệt d/gi; s/x, iên/iêng / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 5)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu, đọc thuộc lòng văn bản thơ / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 6)- Luyện tập nghe – kể Món quà quê / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 7)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu văn bản miêu tả / 35 phút

Ôn tập 4 (tiết 8)- Luyện tập từ chỉ đặc điểm, dấu câu (dấu chấm than, dấu phẩy) / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 9)- Luyện tập đọc lưu loát và đọc hiểu Một ngày ở vườn quốc gia / 35 phút

Ôn tập 5 (tiết 10) – Luyện tập thuật lại một việc được tham gia. Luyện tập chia sẻ một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút

28

Bác Hồ kính yêu

Bài 1: Ai ngoan sẽ được thưởng

Tiết 1- Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng / 35 phút

Tiết 2- Đọc Ai ngoan sẽ được thưởng / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa A (kiểu 2), Ai cũng đáng yêu / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2: Thư Trung thu

Tiết 1- Đọc Thư Trung thu / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Thư Trung thu Phân biệt uy/uyu; l/n, ươn/ương / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bác Hồ kính yêu / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời từ chối, lời bày tỏ sự ngạc nhiên, vui mừng / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với người em yêu quý / 35 phút

Tiết 6 – Đọc một truyện về Bác Hồ / 35 phút

29

Bác Hồ kính yêu

Bài 3 Cháu thăm nhà Bác

Tiết 1- Đọc Cháu thăm nhà Bác / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cháu thăm nhà Bác / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa Ă (kiểu 2), Ăn ngay nói thẳng / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ tình cảm. Câu kiểu Ai làm gì?, Ai thế nào? / 35 phút

Bài 4 Cây và hoa bên lăng Bác

Tiết 1- Đọc Cây và hoa bên lăng Bác / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Cây và hoa bên lăng Bác Phân biệt ui/uy;s/x, ưc/ưt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Bác Hồ kính yêu (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Ai ngoan sẽ được thưởng/ 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với bạn bè/ 35 phút

Tiết 6 – Đọc một bài đọc về Bác Hồ / 35 phút

30

Việt Nam mến yêu

Bài 1 Chuyện quả bầu

Tiết 1- Đọc Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 2- Đọc Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa  (kiểu 2), Ân sâu nghĩa nặng / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy / 35 phút

Bài 2 Sóng và cát ở Trường Sa

Tiết 1- Đọc Sóng và cát ở Trường Sa / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Chim rừng Tây Nguyên Phân biệt d/gi; iêu/ươu, oan/oang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Đất nước / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời an ủi, lời mời / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với người thân / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về đất nước Việt Nam / 35 phút

31

Việt Nam mến yêu

Bài 3 Cây dừa

Tiết 1 – Đọc Cây dừa / 35 phút

Tiết 2 – Đọc Cây dừa / 35 phút

Tiết 3 – Viết chữ hoa Q (kiểu 2), Quê cha đất tổ / 35 phút

Tiết 4 – Từ chỉ sự vật, chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? ; dấu chấm, dấu phẩy / 35 phút

Bài 4 Tôi yêu Sài Gòn

Tiết 1 – Đọc Tôi yêu Sài Gòn / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Tôi yêu Sài Gòn Phân biệt eo/oe; s/x, ac/at / 35 phút

Tiết 3- MRVT Đất nước (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Đọc – kể Chuyện quả bầu / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với người thân / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về đất nước Việt Nam / 35 phút

32

Bài ca Trái Đất

Bài 1 Cây nhút nhát

Tiết 1- Đọc Cây nhút nhát / 35 phút

Tiết 2- Đọc Cây nhút nhát / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa N (kiểu 2), Non sông tươi đẹp / 35 phút

Tiết 4-Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? / 35 phút

Bài 2 Bạn có biết?

Tiết 1- Đọc Bạn có biết? / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Cây nhút nhát Phân biệt eo/oe; ch/tr, an/ang / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất / 35 phút

Tiết 4- Nói và đáp lời không đồng ý, lời đề nghị / 35 phút

Tiết 5- Nói, viết về tình cảm với một sự việc/ 35 phút

Tiết 6- Đọc một truyện về thiên nhiên / 35 phút

33

Bài ca Trái Đất

Bài 3: Trái Đất xanh của em

Tiết 1- Đọc Trái Đất xanh của em / 35 phút

Tiết 2- Đọc Trái Đất xanh của em / 35 phút

Tiết 3- Viết chữ hoa M (kiểu 2), Mưa thuận gió hoà / 35 phút

Tiết 4- Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? / 35 phút

Bài 4 Hừng đông mặt biển

Tiết 1- Đọc Hừng đông mặt biển / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Hừng đông mặt biển Phân biệt ui/uy; r/d/gi, iêc/iêt / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Nghe – kể Chuyện của cây sồi / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài thơ về thiên nhiên / 35 phút

34

Bài ca Trái Đất

Bài 5 Bạn biết phân loại rác không?

Tiết 1Đọc Bạn biết phân loại rác không? / 35 phút

Tiết 2Đọc Bạn biết phân loại rác không? / 35 phút

Tiết 3Viết chữ hoa V (kiểu 2), Vâng lời cha mẹ / 35 phút

Tiết 4Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì? / 35 phút / 35 phút

Bài 6: Cuộc giải cứu bên bờ biển

Tiết 1 – Đọc Cuộc giải cứu bên bờ biển / 35 phút

Tiết 2- Nghe – viết Rừng trưa. Phân biệt d/gi; ch/tr, dấu hỏi/dấu ngã / 35 phút

Tiết 3- MRVT Trái Đất (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 4- Xem – kể Ngày như thế nào là đẹp? / 35 phút

Tiết 5- Luyện tập nói, viết về tình cảm với một sự việc (tiếp theo) / 35 phút

Tiết 6- Đọc một bài văn về thiên nhiên / 35 phút

35

Ôn tập và đánh giá cuối học kì II

Ôn tập 1 (tiết 1)- Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu. Luyện tập viết chữ hoa: A, Ă, Â, Q, N, M, V (kiểu 2) / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 2)- Luyện tập từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than / 35 phút

Ôn tập 1 (tiết 3) – Luyện tập chia sẻ một bài thơ về cảnh đẹp thiên nhiên / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 4) – Luyện tập đọc lưu loát, đọc hiểu / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 5) – Luyện tập nghe – viết Tiếng chim buổi sáng . Luyện tập phân biệt d/gi; ch/tr, iên/iêng, dấu hỏi/dấu ngã / 35 phút

Ôn tập 2 (tiết 6) – Luyện tập tả một đồ chơi của em. Luyện tập nói và đáp lời cảm ơn, lời chia tay, lời đề nghị / 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 7) – Đọc thành tiếng Người thiếu niên anh hùng / 35 phút

Đọc hiểu Một chuyến đi

Ôn tập 3 (tiết 8) – Ngh e – viết Một chuyến đi Phân biệt d/gi/ 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 9) – Dấu chấm, dấu chấm than/ 35 phút

Ôn tập 3 (tiết 10) – Thuật việc được tham gia

Nói và nghe Kiến và ve / 35 phút

Kế hoạch dạy học môn Toán

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Ôn tập và bổ sung

Ôn tập các số đến 100 (t1)

Ôn tập các số đến 100 (t2)

Ước lượng

Số hạng – tổng (t1)

Số hạng – tổng (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

2

Số bị trừ – số trừ – Hiệu (t1)

Số bị trừ – số trừ – Hiệu (t2)

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (t1)

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu (t2)

Em làm được những gì (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

3

Em làm được những gì (t2)

Điểm – đoạn thẳng (t1)

Điểm – đoạn thẳng (t2)

Tia số – số liền trước – số liền sau (t1)

Tia số – số liền trước – số liền sau (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

4

Đề – xi – mét (t1)

Đề – xi – mét (t2)

Em làm được những gì (t1)

Em làm được những gì (t2)

Thực hành và trải nghiệm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

5

Phép cộng, trừ qua 10 trong phạm vi 20

Phép cộng có tổng bằng 10

9 cộng với một số

8 cộng với một số

7 cộng với một số, 6 cộng một số (t1)

7 cộng với một số, 6 cộng một số (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

6

Bảng cộng (t1)

Bảng cộng (t2)

Bảng cộng (t3)

Đường thẳng – đường cong

Đường gấp khúc

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

7

Ba điểm thẳng hàng

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Phép trừ có hiệu bằng 10.

11 trừ đi một số

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

8

12 trừ đi một số

13 trừ đi một số

14,15,16,17,18 trừ đi một số (t1)

14,15,16,17,18 trừ đi một số (t2)

Bảng trừ (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

9

Bảng trừ (t2)

Bảng trừ (t3)

Em giải bài toán (t1)

Em giải bài toán (t2)

Bài toán nhiều hơn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

10

Bài toán ít hơn

Đựng nhiều nước, đựng ít nước

Lít

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

11

Em làm được những gì? (t3)

Thực hành và trải nghiệm

Kiểm tra

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Phép cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100

Phép cộng có tổng là số tròn chục (t1)

Phép cộng có tổng là số tròn chục (t2)

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

12

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t1)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t2)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 (t3)

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

13

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (t1)

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (t2)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t1)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t2)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t3)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

14

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Thu thập, phân loại, kiểm điếm

Biểu đồ tranh (t1)

Biểu đồ tranh (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

15

Biểu đồ tranh (t3)

Có thể, chắc chắn, không thể

Ngày giờ (t1)

Ngày giờ (t2)

Ngày, tháng (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

16

Ngày, tháng (t2)

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Ôn tập học kỳ 1

Ôn tập học kỳ 1 (t1)

Ôn tập học kỳ 1 (t2)

Tiết 4/35 phút

Tiết 5/35 phút

17

Ôn tập học kỳ 1 (t3)

Ôn tập học kỳ 1 (t4)

Ôn tập học kỳ 1 (t5)

Ôn tập học kỳ 1 (t6)

Ôn tập học kỳ 1 (t7)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

18

Ôn tập học kỳ 1 (t8)

Ôn tập học kỳ 1 (t9)

Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông (t1)

Thực hành và trải nghiệm: Đi tàu trên sông (t2)

Kiểm tra học kỳ 1

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

19

Phép nhân, chép chia

Tổng các số hạng bằng nhau

Phép nhân (t1)

Phép nhân (t2)

Phép nhân (t3)

Thừa sổ – Tích (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

20

Bảng nhân 2 (t1)

Bảng nhân 2 (t2)

Bảng nhân 5 (t1)

Bảng nhân 5 (t2)

Phép chia (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

21

Phép chia (t2)

Phép chia (t3)

Thực hành và trải nghiệm

Số bị chia – Số chia -Thương

Bảng chia 2 (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

22

Bảng chia 2 (t2)

Bảng chia 5 (t1)

Bảng chia 5 (t2)

Giờ, phút, xem đồng hồ (t1)

Giờ, phút, xem đồng hồ (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

23

Giờ, phút, xem đồng hồ (t3)

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Em làm được những gì? (t3)

Thực hành và trải nghiệm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

24

Các số đến 1000

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t1)

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t2)

Đơn vị, chục, trăm, nghìn (t3)

Các số từ 101 đến 110 (t1)

Các số từ 101 đến 110 (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

25

Các số từ 111 đến 200 (t1)

Các số từ 111 đến 200 (t2)

Các số có ba chữ số (t1)

Các số có ba chữ số (t2)

Các số có ba chữ số (t3)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

26

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

So sánh các số có ba chữ số (t1)

So sánh các số có ba chữ số (t2)

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

27

Em làm được những gì? (t3)

Mét (t1)

Mét (t2)

Ki-lô-mét (t1)

Ki-lô-mét (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

28

Khối trụ – Khối cầu (t1)

Khối trụ – Khối cầu (t2)

Hình tứ giác

Xếp hình, gấp hình (t1)

Xếp hình, gấp hình (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

29

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Em làm được những gì? (t3)

Thực hành và trải nghiệm

Kiểm tra

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

30

Phép cộng, trừ trong phạm vi 1000

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

Nặng hơn, nhẹ hơn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

31

Ki-lô-gam

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 (t3)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t1)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

32

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t2)

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 (t3)

Tiền Việt Nam

Em làm được những gì? (t1)

Em làm được những gì? (t2)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

33

Em làm được những gì? (t3)

Ôn tập cuối năm (t1)

Ôn tập cuối năm (t2)

Ôn tập cuối năm (t3)

Ôn tập cuối năm (t4)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

34

Ôn tập cuối năm

Ôn tập cuối năm (t5)

Ôn tập cuối năm (t6)

Ôn tập cuối năm (t7)

Ôn tập cuối năm (t8)

Ôn tập cuối năm (t9)

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

35

Ôn tập cuối năm (t10)

Ôn tập cuối năm (11)

Thực hành và trải nghiệm (t)

Thực hành và trải nghiệm (t2)

Kiểm tra cuối năm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

Tiết 5/ 35 phút

Kế hoạch dạy học môn Tự nhiên xã hội

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Gia đình

Các thế hệ trong gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

2

Nghề nghiệp của người thân trong gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

3

Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

4

Giữ vệ sinh nhà ở

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

5

Ôn tập chủ đề Gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

6

Trường học

Một số sự kiện ở trường em

Tiết 1/35 phút

6, 7

Ngày nhà giáo Việt Nam

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7, 8

An toàn và giữ vệ sinh khi tham gia các hoạt động ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

9

Ôn tập chủ đề Trường học

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

10

Cộng đồng địa phương

Đường giao thông

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

11, 12

Tham gia giao thông an toàn

Tiết 1/ 35 phút

Tiết 2/ 35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

13, 14

Hoạt động mua bán hàng hoá

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/ 35 phút

15

Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

16

Thực vật và động vật

Thực vật sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

17

Động vật sống ở đâu?

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

18

Ôn tập

Ôn tập cuối HK I

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

19

Thực vật và động vật

Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

20, 21

Thực hành tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động vật

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

Tiết 4/ 35 phút

22

Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

23

Con người và sức khỏe

Cơ quan vận động

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

24

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

25

Cơ quan hô hấp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

26

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan hô hấp

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

27

Cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

28

Chăm sóc, bảo vệ cơ quan bài tiết nước tiểu

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

29, 30

Ôn tập chủ đề Con người và sức khoẻ

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

30, 31

Trái đất và bầu trời

Các mùa trong năm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/ 35 phút

32

Một số hiện tượng thiên tai

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

33

Phòng tránh rủi ro thiên tai

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

34

Ôn tập chủ đề Trái Đất và bầu trời

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

35

Ôn tập

Ôn tập cuối năm

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Kế hoạch dạy học môn Đạo Đức

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Quý trọng thời gian

Quý trọng thời gian

Tiết 1/35 phút

2

Quý trọng thời gian

Tiết 2/35 phút

3

Nhận lỗi và sửa lỗi

Nhận lỗi và sửa lỗi

Tiết 1/35 phút

4

Nhận lỗi và sửa lỗi

Tiết 1/35 phút

5, 6

Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Bảo quản đồ dùng cá nhân

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

7, 8

Bảo quản đồ dùng gia đình

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

9, 10, 11

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tăng 1 tiết so với SGV

12, 13

Yêu quý bạn bè

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tăng 1 tiết so với SGV

14, 15

Quan tâm, giúp đỡ bạn

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tăng 1 tiết so với SGV

16, 17

Chia sẻ yêu thương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tăng 1 tiết so với SGV

18

Ôn tập

Ôn tập tổng hợp

Tiết 1/35 phút

19, 20

Thể hiện cảm xúc bản thân

Những sắc màu cảm xúc

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

21, 22

Kiềm chế cảm xúc tiêu cực

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

23, 24

Tìm kiếm sự hỗ trợ

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Giảm 1 tiết so với SGV

25, 26

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở cộng đồng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

27, 28

Quê hương em

Em yêu quê hương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Giảm 1 tiết so với SGV

29, 30

Giữ gìn cảnh đẹp quê hương

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

31, 32, 33, 34

Tuân thủ quy định nơi công cộng

Thực hiện quy định nơi công cộng

Tiết 1/35 phút

Tiết 2/35 phút

Tiết 3/35 phút

Tiết 4/35 phút

35

Ôn tập

Ôn tập tổng hợp

Tiết 1/35 phút

Kế hoạch dạy học môn Hoạt động trải nghiệm

Tuần, tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)

Ghi chú

Chủ đề/

Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/

thời lượng

1

Chủ đề 1. Em và mái trường mến yêu

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia Lễ khai giảng

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Tôi có thể…”

– Nhận biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng,…

Tiết 3/35phút

2

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy nhà trường

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu những việc làm để xây dựng hình ảnh của bản thân

– Đề xuất những việc làm để xây dựng hình ảnh bản thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy lớp học

Tiết 3/35phút

3

Sinh, hoạt dưới cờ: Hoạt động vui Trung thu

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Lập bảng theo dõi việc làm của em để xây dựng hình ảnh bản thân

– Thực hành giao tiếp phù hợp với bạn bè

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia vui Trung thu ở lớp

Tiết 3/35phút

4

Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát tập thể theo chủ đề “Em và mái trường mến yêu”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ kết quả việc làm xây dựng hình ảnh đẹp của em

– làm món quà tặng bạn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện nền nếp học tập và sinh hoạt ở trường Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

5

Chủ đề 2. Vì một cuộc sổng an toàn

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia chương trình “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nghe kể câu chuyện về một tình huống bị lạc hoặc bị bắt cóc

– Nhận biết những địa điểm dễ bị lạc

– Nhận diện tình huống có nguy cơ bị bắt cóc

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cách giữ an toàn cho bản thân

Tiết 3/35phút

6

Sinh hoạt dưới cờ: Nghe nói chuyện về an toàn giao thông

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu về cách phòng tránh, bị lạc

– Tìm hiểu về cách phòng tránh bị bắt cóc

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hành: Em tham gia giao thông an toàn

Tiết 3/35phút

7

Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ theo chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo đục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Bingo”

– Xác định các bước xử trí khi bị lạc

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hành những cách bảo vệ bản thân

Tiết 3/35phút

8

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết hoạt động chủ đề “Vì một cuộc sống an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Xây dựng những lưu ý để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc

– Sắm vai thực hành cảch xử li tình huống khi bị lạc

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những hiểu biết của em về cách phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

9

Chủ đề 3. Kính yêu thầy cô thân thiện với bạn bè

Sinh hoạt dưới cờ: Tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Hát bài hát về thầy cô và mái trưởng

– Làm sản phẩm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 3/35phút

10

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện “Thầy cô trong trái tim em”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự kính yêu thầy cô

– Thực hành ứng xử với thầy cô

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chơi trò chơi “Ong tìm chữ”

Tiết 3/35phút

11

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo việt Nam

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nghe và hát bài hát “Lớp chúng ta đoàn kết

– Tìm hiểu những việc làm thể hiện sự thân thiện với bạn bè

– Em cách hoà giải với bạn khi có mâu thuẫn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Làm “Hộp thư niềm vui”

Tiết 3/35phút

12

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia tổng kết tháng hành động “Em là HS thân thiện”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Kết bạn”

– Thực hành tìm đến sự hỗ trợ khi hoà giải với bạn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia “Hái hoa dân chủ” Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

13

Chủ đề 4. Truyền thống quê em

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng hoạt động giữ “Truyền thống quê em”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Hát bài “Bầu và bí”

– Nhận biết những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Xây dựng kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 3/35phút

14

Sinh hoạt dưói cờ: Truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ điều em biểt về các hoạt động của cộng đồng nhằm giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu truyền thống quê em

Tiết 3/35phút

15

Sinh hoạt dưới cờ: Giao lưu tìm hiểu truyền thống quê em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ những việc làm để giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khỏ khăn

– Chia sẻ vói nhũng người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:

Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”

Tiết 3/35phút

16

Sinh hoạt dưới cờ: Chào mừng ngày thảnh lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn

– Thực hiện giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Thục hiện kế hoạch quyên góp, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn ở địa phương Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

17

Chủ đề 5. Chào năm mới

Sinh hoạt duỗi cờ: Hội diễn văn nghệ chào năm mới

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Chơi trò chơi “Đi chợ”

– Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hoá

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:

Tìm hiểu một sổ đồ đùng để trang trí năm mới

Tiết 3/35phút

18

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu phong tục đón năm mới của địa phương

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Tỉm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá

– Nhận biết tiền Việt Nam

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Làm sản phẩm chuẩn bị cho Hội chợ Xuân

Tiết 3/35phút

19

Sinh hoạt dưới cờ: Tìm hiểu trang phục đón năm mới của một số dân tộc

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Sử dụng các đồng tiền phù hợp đề mua sắm

– Thực hành mua sắm hàng hoá

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia chuẩn bị tổ chức Hội chợ Xuân

Tiết 3/35phút

20

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết chủ đề “Chào năm mới”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Mua sắm trong Hội chợ Xuân lớp em

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ cảm nhận sau khi tham gia Hội chợ Xuân. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

21

Chủ đề 6. Chăm sóc và phục vụ bản thân

Sinh hoạt dưới cờ: Hưởng ứng phong trào “Chăm sóc và phục vụ bản tbân”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi ‘Tiếp sức”

– Nhận biết những việc nhà em có thể thực hiện

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:Tìm hiểu việc làm chăm sóc và phục vụ bản thân

Tiết 3/35phút

22

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Gọn-Nhanh-Khéo”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Tìm hiểu cách làm một số công việc nhà phù hợp với lứa tuổi

– Làm dụng cụ gấp quần áo

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Rèn luyện thói quen chăm sóc và phục vụ bản thân

Tiết 3/35phút

23

Sinh hoạt dưới cờ: Tổng kết phong trào “Chăm sóc vả phục vụ bản thân”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

-Thực hành sắp xếp đồ dùng cá nhân ở lớp – Sắm vai xử lí tình huống sắp xểp đồ dùng ngăn nắp, gọn gàng

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ những việc tự phục vụ bản thân và việc nhà em đã làm Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

24

Chủ đề 7. Yên thương gia đình – Quý trọng phụ nữ

Sinh hoạt dưới cờ: Múa hát chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8 – 3

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nhận biết những việc làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình

– Chia sẻ việc em đã làm thể hiện sự quan tâm chăm sóc, lòng biết ơn với người thân trong gia đình

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Tiết 3/35phút

25

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Lởi nhắn nhủ yêu thương”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ những hoạt động chung của gia đinh

– Lập thời gian biểu hoạt động chung của các thảnh viên trong gia đình

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp:

Làm thiệp hoặc món quà tặng người phụ nữ mà em yêu quý

Tiết 3/35phút

26

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động giao lưu với những phụ nữ tiêu biểu của địa phương

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Chia sẻ thời gian biểu hoạt động chung của gia đình

– Xây dựng kế hoạch thực hiện một hoạt động chung của gia đình

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Vẽ tranh về gia đình

Tiết 3/35phút

27

Sinh hoạt duới cờ: Biểu diễn văn nghệ về chủ đề gia đình

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Múa dân vũ theo bài “Chung sống”

– Làm chiếc lọ “Kỉ niệm yêu thương”

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về việc em đã làm thể hiện tình cảm dành cho người thân trong gia đình. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

28

Chủ đề 8. Môi trường xanh- Cuộc sống xanh

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia phong trào “Môi trường xanh – Cuộc sống xanh”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

– Chơi trò chơi “Khám phá địa danh”

– Giới thiệu cảnh đẹp của địa phương em

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường nơi em sống

Tiết 3/35phút

29

Sinh hoạt dưới cờ Truyền thông điệp “Chung tay bảo vệ môi trường”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Chuyền hoa”

– Báo cáo kết quả tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường quanh em

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: làm chậu trồng cây từ đồ vật đã qua sử dụng

Tiết 3/35phút

30

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động “Ngày hội đọc sách.”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Nhận biết những dụng cụ phù hợp khi lao động

– Tìm hiểu cách sử dụng an toàn một sổ dụng cụ lao động

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Tham gia hoạt động “Đổi giấy lấy cây”

Tiết 3/35phút

31

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động làm kế hoạch nhỏ

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Xây dựng kế hoạch giữ gìn vệ sinh môi trường ở trường

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Thực hiện một số việc làm để giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo vệ cảnh quan. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

32

Chủ đề 9.

Những người sống quanh em

Sinh hoạt dưới cờ: Kể chuyện “Gương người tốt, việc tốt

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chơi trò chơi “Nhìn hành động đoán nghề nghiệp”

– Giới thiệu nghề nghiệp của bố, mẹ, người thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Nghe hướng dẫn tìm hiểu nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 3/35phút

33

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kể chuyện về việc làm tốt của em

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Chia sẻ về nghề nghiệp của bé, mẹ hoặc người thân

– Chia sẻ những đức tính liên quan đến nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Hát về chủ đề nghề nghiệp

Tiết 3/35phút

34

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia kỉ niệm sinh nhật Bác Hồ

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

– Sắm vai trải nghiệm với một số nghề

– Bày tỏ cảm xúc về nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc người thân

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Trò chơi giải ô chữ về nghề nghiệp. Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

35

Tuần Tổng kết

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia cam kết “Mùa hè ý nghĩa và an toàn”

Tiết 1/35phút

Hoạt động giáo dục theo chủ đề:

Làm thiệp chia tay bạn bè

Tiết 2/35phút

Sinh hoạt lớp: Múa hát tập thể chia tay thầy cô, bạn bè Đánh giá hoạt động

Tiết 3/35phút

Kế hoạch dạy học môn Giáo dục thể chất

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ

Vệ sinh sân tập và chuẩn bị dụng cụ tập luyện

– Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 2

– Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 3

– Bài 1: Chuyển đội hình hàng dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn (Tiết 4,5)

2 tiết

Tuần 4

– Bài 2: Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 5

– Bài 2: Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 6

– Bài 2: Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang (Tiết 5)

– Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 7

– Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại

(Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 8

– Bài 3: Giậm chân tại chỗ, đứng lại (Tiết 4)

– Bài: Ôn tập chủ đề đội hình đội ngũ

1 tiết

1 tiết

Tuần 9

Chủ đề 2: Tư thế và kỹ năng vận động cơ bản

Bài 1: Đi theo hướng thẳng (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 10

– Bài 1: Đi theo hướng thẳng (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 11

– Bài 2: Đi thay đổi hướng (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 12

– Bài 2: Đi thay đổi hướng (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 13

– Bài 2: Đi thay đổi hướng (Tiết 5) – Bài 3: Chạy theo hướng thẳng (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 14

– Bài 3: Chạy theo hướng thẳng (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 15

– Bài 3: Chạy theo hướng thẳng (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 16

– Bài 4: Chạy thay đổi hướng (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 17

– Bài 4: Chạy thay đổi hướng (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 18

– Bài 5: Các động tác ngồi cơ bản (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 19

– Bài 5: Các động tác ngồi cơ bản (Tiết 3)

– Bài 6: Động tác quỳ cơ bản (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 20

– Bài 6: Động tác quỳ cơ bản (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 21

– Bài: Ôn các tư thế và kỹ năng vận động cơ bản – Bài: Kiểm tra cuối HK I

1 tiết

1 tiết

Tuần 22

Chủ đề 3: Bài tập thể dục

– Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay – Bài 2: Động tác chân và động tác lườn (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 23

– Bài 2: Động tác chân và động tác lườn (Tiết 2)

– Bài 3: Động tác bụng và động tác toàn thân (Tiết 1)

1 tiết

1tiết

Tuần 24

– Bài 3: Động tác bụng và động tác toàn thân (Tiết 2)

– Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hòa (Tiết 1)

1 tiết

1tiết

Tuần 25

– Bài 4: Động tác nhảy và động tác điều hòa (Tiết 2)

Bài: Ôn tập kiểm tra đánh gia bài tập thể dục

1 tiết

1tiết

Tuần 26

Chủ đề 4: Thể dục nhịp điệu

– Bài 1: Các tư thế đầu , cổ kết hợp chân cơ bản (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 27

– Bài 1: Các tư thế đầu , cổ kết hợp chân cơ bản (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 28

– Bài 2: Các tư thế tay kết hợp chân cơ bản (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 29

– Bài 2: Các tư thế tay kết hợp chân cơ bản (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 30

– Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 31

– Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 32

– Bài 3: Các tư thế của thân kết hợp nhún gối (Tiết 5)

– Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 33

– Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 34

– Bài 4: Các tư thế của chân kết hợp nhún gối (Tiết 4,5)

2 tiết

Tuần 35

– Bài: Ôn tập chủ đề Kiểm tra cuối HK II – Bài: Tổng kết năm học

2 tiết

Kế hoạch dạy học môn Mĩ thuật

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Đại dương mênh mông

Bầu trời và biển (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 2

Bầu trời và biển (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 3

Những con vật dưới đáy đại dương (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 4

Những con vật dưới đáy đại dương (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 5

Đại dương trong mắt em (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 6

Đại dương trong mắt em (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 7

Chủ đề 2: Đường đến trường em

Phương tiện giao thông (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 8

Phương tiện giao thông (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 9

Cặp sách xinh xắn (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 10

Cặp sách xinh xắn (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 11

Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 12

Cổng trường nhộn nhịp (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 13

Chủ đề 3: Gia đình nhỏ

Con mèo tinh nghịch (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 14

Con mèo tinh nghịch (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 15

Chiếc bánh sinh nhật (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 16

Chiếc bánh sinh nhật (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 17

Sinh nhật vui vẻ (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 18

Sinh nhật vui vẻ (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 19

Chủ đề 4: Rừng cây nhiệt đới

Rừng cây rậm rạp (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 20

Rừng cây rậm rạp (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 21

Chú chim nhỏ (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 22

Chú chim nhỏ (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 23

Tắc kè hoa (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 24

Tắc kè hoa (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 25

Chú hổ trong rừng (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 26

Chú hổ trong rừng (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 27

Khu rừng thân thiện (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 28

Khu rừng thân thiện (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 29

Chủ đề 5: Đồ chơi thú vị

Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 30

Khuôn mặt ngộ nghĩnh (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 31

Tạo hình rô bốt (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 32

Tạo hình rô bốt (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 33

Con rối đáng yêu (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 34

Con rối đáng yêu (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 35

Bài tổng kết

Những bài em đã học

1 tiết

IV. Tổ chức thực hiện

  1. Giáo viên (Giáo viên phụ trách môn học, giáo viên chủ nhiệm).
  2. Tổ trưởng (Khối trưởng).
  3. Tổng phụ trách đội.
Tổ trưởng Hiệu trưởng

Kế hoạch dạy học lớp 2 bộ Cánh diều

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Tiếng Việt Cánh Diều

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Em là búp măng non

1. Cuộc sống quanh em

– Làm việc thật là vui

– Tập chép: Đôi bàn tay bé. Chữ hoa: A

– Mỗi người một việc

– Chào hỏi, tự giới thiệu

– Luyện tập chào hỏi, tự giới thiệu

– Đọc mục lục sách

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 2

2. Thời gian của em

– Ngày hôm qua đâu rồi?

– Nghe − viết: Đồng hồ báo thức. Chữ hoa: Ă, Â

– Một ngày hoài phí

– Kể chuyện đã học: Một ngày hoài phí

– Viết tự thuật

– Bạn là ai?

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 3

Bạn bè của em

– Chơi bán hàng

Tập chép: Ếch con và bạn. Chữ hoa: B

– Mít làm thơ

– Kể chuyện đã học: Mít làm thơ

– Viết tên riêng theo thứ tự trong bảng chữ cái

– Đọc sách báo viết về tình bạn

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 4

4. Em yêu bạn bè

– Giờ ra chơi

– Nghe − viết: Giờ ra chơi.Chữ hoa:C

– Phần thưởng

– Kể chuyện đã học: Phần thưởng

– Lập danh sách học sinh

– Thơ tặng bạn

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 5

Chủ đề 2:

Em đi học

5. Ngôi nhà thứ hai

– Cái trống trường em

– Tập chép: Dậy sớm. Chữ hoa: D

– Trường em

– Nói lời chào, lời chia tay. Giới thiệu về trường em.

– Luyện tập viết tên riêng; nội quy

– Đọc sách báo viết về trường học

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 6

6. Em yêu trường em

– Sân trường em

– Nghe − viết: Ngôi trường mới. Chữ hoa: Đ

– Chậu hoa

– Kể chuyện đã học: Chậu hoa

– Viết về một lần mắc lỗi

– Ngôi trường mơ ước

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 7

7. Thầy cô của em

– Cô giáo lớp em

– Nghe − viết: Cô giáo lớp em. Chữ hoa: E, Ê

– Một tiết học vui

– Nghe − kể: Mẩu giấy vụn

– Viết về một tiết học em thích

– Đọc sách báo viết về thầy cô

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1tiết

2 tiết

Tuần 8

8. Em yêu thầy cô

– Bức tranh bàn tay

– Tập chép: Nghe thầy đọc thơ. Chữ hoa: G

– Những cây sen đá

– Kể chuyện đã học: Những cây sen đá

– Viết về thầy cô

– Thầy cô của em

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 9

9. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

10 tiết

Tuần 10

10. Vui đến trường

– Bài hát tới trường

– Nghe − viết: Bài hát tới trường. Chữ hoa: H

– Đến trường

– Thời khoá biểu

– Viết về một ngày đi học của em

– Đọc sách báo viết về học tập

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 11

11. Học chăm, học giỏi

– Có chuyện này

– Nghe − viết: Các nhà toán học của mùa xuân. Chữ hoa: I

– Ươm mầm

– Nghe − kể: Cậu bé đứng ngoài lớp học

– Viết về một đồ vật yêu thích

– Câu đố về đồ dùng học tập

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 12

Chủ đề 3: Em ở nhà

12. Vòng tay yêu thương

– Bà kể chuyện

– Nghe − viết: Ông và cháu. Chữ hoa: K

– Sáng kiến của bé Hà

– Nghe − trao đổi về nội dung bài hát: Bà cháu

– Viết về ông bà

– Đọc sách báo viết về ông bà

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 13

13. Yêu kính ông bà

– Bà nội, bà ngoại

– Nghe − viết: Bà nội, bà ngoại. Chữ hoa: L

– Vầng trăng của ngoại

– Kể chuyện đã học: Vầng trăng của ngoại

– Viết về một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà

– Quà tặng ông bà

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 14

14. Công cha nghĩa mẹ

– Con chả biết được đâu

– Nghe − viết: Cho con. Chữ hoa: M

– Con nuôi

– Nghe − trao đổi về nội dung bài hát: Ba ngọn nến lung linh

– Viết về một việc bố mẹ đã làm để chăm sóc em

– Đọc sách báo viết về bố mẹ

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 15

15. Con cái thảo hiền

– Nấu bữa cơm đầu tiên

– Nghe − viết: Mai con đi nhà trẻ. Chữ hoa: N

– Sự tích cây vú sữa

– Kể chuyện đã học: Sự tích cây vú sữa

– Viết về một việc em đã làm thể hiện tình cảm yêu quý, biết ơn bố mẹ

– Trao tặng yêu thương

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 16

16. Anh em thuận hoà

– Để lại cho em

– Nghe − viết: Bé Hoa. Chữ hoa: O

– Đón em

– Quan sát tranh ảnh anh chị em

– Viết về anh chị em của em

– Đọc sách báo viết về anh chị em

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 17

17. Chị ngã em nâng

– Tiếng võng kêu

– Nghe − viết: Tiếng võng kêu

Chữ hoa: Ô, Ơ

– Câu chuyện bó đũa

– Kể chuyện đã học: Câu chuyện bó đũa

– Tập viết tin nhắn

– Chúng tôi là anh chị em

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 18

18. ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I

10 tiết

Tuần 19

19. Bạn trong nhà

– Đàn gà mới nở

– Nghe − viết: Mèo con

Chữ hoa: P

– Bồ câu tung cánh

– Quan sát tranh ảnh vật nuôi

– Viết về tranh ảnh vật nuôi

– Đọc sách báo viết về vật nuôi

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 20

20. Gắn bó với con người

– Con trâu đen lông mượt

– Nghe − viết: Trâu ơi

Chữ hoa: Q

– Con chó nhà hàng xóm

– Kể chuyện đã học: Con chó nhà hàng xóm

– Thời gian biểu. Lập thời gian biểu buổi tối

– Viết về vật nuôi

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 21

Chủ đề 4: Em yêu thiên nhiên

21. Lá phổi xanh

– Tiếng vườn

– Nghe − viết: Tiếng vườn. Chữ hoa: R

– Cây xanh với con người

– Quan sát tranh ảnh cây, hoa, quả

– Lập thời gian biểu một ngày đi học

– Đọc sách báo viết về cây cối

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 22

22. Chuyện cây chuyện người

– Mùa lúa chín

– Nghe − viết: Mùa lúa chín

Chữ hoa: S

– Chiếc rễ đa tròn

– Kể chuyện đã học: Chiếc rễ đa tròn

– Viết về hoạt động chăm sóc cây xanh

– Hạt đỗ nảy mầm

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 23

23. Thế giới loài chim

– Chim én

– Nghe − viết: Chim én. Chữ hoa: T

– Chim rừng Tây Nguyên

– Quan sát đồ chơi hình một loài chim

– Viết về đồ chơi hình một loài chim

– Đọc sách báo viết về các loài chim

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 24

24. Những người bạn nhỏ

– Bờ tre đón khách

– Nghe − viết: Chim rừng Tây Nguyên. Chữ hoa: U Ư

– Chim sơn ca và bông cúc trắng

– Nghe − kể: Con quạ thông minh

– Viết về hoạt động chăm sóc, bảo vệ loài chim

– Thông điệp từ loài chim

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 25

25. Thế giới rừng xanh

– Sư tử xuất quân

– Nghe − viết: Sư tử xuất quân

Chữ hoa: V

– Động vật “bế” con thế nào?

– Quan sát đồ chơi hình một loài vật

– Viết về đồ chơi hình một loài vật

– Đọc sách báo viết về các loài vật

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 26

26. Muôn loài chung sống

– Hươu cao cổ

– Nghe − viết: Con sóc. Chữ hoa: X

– Ai cũng có ích

– Kể chuyện đã học: Ai cũng có ích

– Nội quy vườn thú

– Khu rừng vui vẻ

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 27

27. ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II

10 tiết

Tuần 28

28. Các mùa trong năm

– Chuyện bốn mùa

– Nghe − viết: Chuyện bốn mùa

Chữ hoa: Y

– Buổi trưa hè

– Kể chuyện đã học: Chuyện bốn mùa

– Viết về một mùa em yêu thích

– Đọc sách báo viết về các mùa

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 29

29. Con người với thiên nhiên

– Ông Mạnh thắng Thần Gió

– Nghe − viết: Buổi trưa hè. Chữ hoa: A (kiểu 2)

– Mùa nước nổi

– Dự báo thời tiết

– Viết, vẽ về thiên nhiên

– Giữ lấy màu xanh

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 30

Chủ đề 5: Em yêu tổ quốc Việt Nam

30. Quê hương của em

– Bé xem tranh

– Nghe − viết: Bản em. Chữ hoa: M (kiểu 2)

– Rơm tháng Mười

– Nói về một trò chơi, món ăn của quê hương

– Viết về một trò chơi, món ăn của quê hương

– Đọc sách báo viết về quê hương

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 31

31. Em yêu quê hương

– Về quê

– Nghe − viết: Quê ngoại. Chữ hoa: N (kiểu 2)

– Con kênh xanh xanh

– Kể chuyện một lần về quê hoặc đi chơi

– Viết về quê hương hoặc nơi ở

– Ngày hội quê hương

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 32

32. Người Việt Nam

– Con Rồng cháu Tiên

– Nghe − viết: Con Rồng cháu Tiên. Chữ viết hoa: Q (kiểu 2)

– Thư Trung thu

– Kể chuyện đã học: Con Rồng cháu Tiên

– Viết về đất nước, con người Việt Nam

– Đọc sách báo viết về người Việt Nam

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 33

33. Những người quanh ta

– Con đường của bé

– Nghe − viết: Con đường của bé. Chữ hoa: V (kiểu 2)

– Người làm đồ chơi

– Nghe − kể: May áo

– Viết về một người lao động ở trường

– Những người em yêu quý

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

2 tiết

Tuần 34

34. Thiếu nhi đất Việt

– Bóp nát quả cam

– Nghe − viết: Bé chơi. Ôn các chữ hoa: A, M, N, Q, V (kiểu 2)

– Những ý tưởng sáng tạo

– Nghe − kể: Thần đồng Lương Thế Vinh

– Viết về một thiếu nhi Việt Nam

– Đọc sách báo viết về thiếu nhi Việt Nam

– Em đã biết những gì, làm được những gì?

10 tiết

2 tiết

2 tiết

2 tiết

1 tiết

1 tiết

1,5 tiết

0,5 tiết

Tuần 35

35. ÔN TẬP CUỐI NĂM

10 tiết

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Toán Cánh Diều

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Ôn tập lớp 1.

Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

Bài 1: Ôn tập các số đến 100

2 tiết

Bài 2: Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

2 tiết

Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 2

Bài 3: Tia số. Số liền trước – Số liền sau (Tiết 2)

1 tiết

Bài 4 Đề-xi-mét

2 tiết

Bài 5 : Số hạng – Tổng

1 tiết

Bài 6 : Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

1 tiết

Tuần 3

Bài 7 : Luyện tập chung

1 tiết

Bài 8 : Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

1 tiết

Bài 9 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

1 tiết

Bài 10 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

1 tiết

Bài 11 : Luyện tập (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 4

Bài 11 : Luyện tập (Tiết 2)

1 tiết

Bài 12 : Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

2 tiết

Bài 13 : Luyện tập

2 tiết

Tuần 5

Bài 14 : Luyện tập chung

1 tiết

Bài 15 : Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

1 tiết

Bài 16 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

1 tiết

Bài 17 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

1 tiết

Bài 18 : Luyện tập (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 6

Bài 18 : Luyện tập (Tiết 2)

1 tiết

Bài 19 : Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

2 tiết

Bài 20 : Luyện tập

2 tiết

Tuần 7

Bài 21 : Luyện tập chung

2 tiết

Bài 22 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ

2 tiết

Bài 23 : Luyện tập

1 tiết

Tuần 8

Bài 24 : Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo)

2 tiết

Bài 25 : Luyện tập

1 tiết

Bài 26 : Luyện tập chung

2 tiết

Tuần 9

Bài 27 : Em ôn lại những gì đã học

2 tiết

Bài 28 : Em vui học toán

2 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKI

1 tiết

Tuần 10

Chủ đề 2: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

Bài 29 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100

2 tiết

Bài 30 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

2 tiết

Bài 31 : Luyện tập (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 11

Bài 31 : Luyện tập (Tiết 2)

1 tiết

Bài 32 : Luyện tập (tiếp theo)

2 tiết

Bài 33 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100

2 tiết

Tuần 12

Bài 34 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo)

2 tiết

Bài 35 : Luyện tập

2 tiết

Bài 36 : Luyện tập (tiếp theo) (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 13

Bài 36 : Luyện tập (tiếp theo) (Tiết 2)

1 tiết

Bài 37 : Luyện tập chung

2 tiết

Bài 38 : Ki – lô – gam

2 tiết

Tuần 14

Bài 39 : Lít

2 tiết

Bài 40 : Luyện tập chung

2 tiết

Bài 41 : Hình tứ giác

1 tiết

Tuần 15

Bài 42 : Điểm – Đoạn thẳng

1 tiết

Bài 43 : Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc

2 tiết

Bài 44 : Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc

2 tiết

Tuần 16

Bài 45 : Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng

2 tiết

Bài 46 : Luyện tập chung

2 tiết

Bài 47 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 17

Bài 47 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (Tiết 2)

1 tiết

Bài 48 : Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100

2 tiết

Bài 49 : Ôn tập về hình học và đo lường

2 tiết

Tuần 18

Bài 50 : Ôn tập

2 tiết

Bài 51 : Em vui học toán

2 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI

1 tiết

Tuần 19

Chủ đề 3: Phép nhân, phép chia

Bài 52 : Làm quen với phép nhân – Dấu nhân

1 tiết

Bài 53 : Phép nhân

2 tiết

Bài 54 : Thừa số – Tích

1 tiết

Bài 55 : Bảng nhân 2 (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 20

Bài 55 : Bảng nhân 2 (Tiết 2)

1 tiết

Bài 56 : Bảng nhân 5

2 tiết

Bài 57: Làm quen với phép chia – Dấu chia

1 tiết

Bài 58 : Phép chia

1 tiết

Tuần 21

Bài 59 : Phép chia (tiếp theo)

2 tiết

Bài 60 : Bảng chia 2

2 tiết

Bài 61 : Bảng chia 5 (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 22

Bài 61 : Bảng chia 5 (Tiết 2)

1 tiết

Bài 62 : Số bị chia – Số chia – Thương

1 tiết

Bài 63 : Luyện tập

1 tiết

Bài 64 : Luyện tập chung

2 tiết

Tuần 23

Bài 65 : Khối trụ – Khối cầu

1 tiết

Bài 66 : Thực hành lắp ghép, xếp hình khối

2 tiết

Bài 67 : Ngày – Giờ

2 tiết

Tuần 24

Bài 68 : Giờ – Phút

2 tiết

Bài 69 : Ngày – Tháng

2 tiết

Bài 70 : Luyện tập chung (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 25

Bài 70 : Luyện tập chung (Tiết 2)

1 tiết

Bài 71 : Em ôn lại những gì đã học

2 tiết

Bài 72 : Em vui học toán

2 tiết

Tuần 26

Chủ đề 4: Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Bài 73 : Các số trong phạm vi 1000

3 tiết

Bài 74 : Các số có ba chữ số

1 tiết

Bài 75 : Các số có ba chữ số (tiếp theo)

1 tiết

Tuần 27

Bài 76 : So sánh các số có ba chữ số

2 tiết

Bài 77 : Luyện tập

2 tiết

Bài 78 : Luyện tập chung (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 28

Bài 78 : Luyện tập chung (Tiết 2)

1 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKII

1 tiết

Bài 79 : Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000

2 tiết

Bài 80 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 29

Bài 80 : Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (Tiết 2)

1 tiết

Bài 81 : Luyện tập

2 tiết

Bài 82 : Mét

2 tiết

Tuần 30

Bài 83 : Ki – lô – mét

2 tiết

Bài 84 : Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000

2 tiết

Bài 85 : Luyện tập

1 tiết

Tuần 31

Bài 86 : Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

2 tiết

Bài 87 : Luyện tập

1 tiết

Bài 88 : Luyện tập chung

2 tiết

Tuần 32

Bài 89 : Luyện tập chung

1 tiết

Bài 90 : Thu thập – Kiểm đếm

2 tiết

Bài 91 : Biểu đồ tranh

2 tiết

Tuần 33

Bài 92 : Chắc chắn – Có thể – Không thể

1 tiết

Bài 93 : Em ôn lại những gì đã học

2 tiết

Bài 94 : Em vui học toán

2 tiết

Tuần 34

Bài 95 : Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100

2 tiết

Bài 96: Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo)

2 tiết

Bài 97 : Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 35

Bài 97 : Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 2)

1 tiết

Bài 98 : Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

1 tiết

Bài 99 : Ôn tập chung

2 tiết

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII

1 tiết

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Đạo Đức Cánh Diều

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Quý trọng thời gian

Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 2

Bài 1: Quý trọng thời gian (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 3

Chủ đề 2: Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè

Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo

(Tiết 1)

1 tiết

Tuần 4

Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo

(Tiết 2)

1 tiết

Tuần 5

Bài 3: Yêu quý bạn bè (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 6

Bài 3: Yêu quý bạn bè (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 7

Chủ đề 3: Nhận lỗi và sửa lỗi

Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 8

Bài 4: Nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 9

Chủ đề 4: Tìm kiếm sự hỗ trợ

Bài 5: Khi em bị bắt nạt (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 10

Bài 5: Khi em bị bắt nạt (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 11

Bài 5: Khi em bị bắt nạt (Tiết 3)

1 tiết

Tuần 12

Bài 6: Khi em bị lạc (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 13

Bài 6: Khi em bị lạc (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 14

Bài 7: Tiếp xúc với người lạ. ( Tiết 1)

1 tiết

Tuần 15

Bài 7: Tiếp xúc với người lạ.(Tiết 2)

1 tiết

Tuần 16

Bài 7: Tiếp xúc với người lạ.(Tiết 3)

1 tiết

Tuần 17

Ôn tập

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 18

Ôn tập cuối học kì I (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 19

Chủ đề 5: Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình

Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân

( Tiết 1)

1 tiết

Tuần 20

Bài 8: Bảo quản đồ dùng cá nhân (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 21

Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình

(Tiết 1)

1 tiết

Tuần 22

Bài 9: Bảo quản đồ dùng gia đình (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 23

Chủ đề 6: Thể hiện cảm xúc bản thân

Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân

(Tiết 1)

1 tiết

Tuần 24

Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 25

Bài 10: Thể hiện cảm xúc bản thân (Tiết 3)

1 tiết

Tuần 26

Bài 11: Kiểm chế cảm xúc tiêu cực

(Tiết 1)

1 tiết

Tuần 27

Bài 11: Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 28

Bài 11: Kiểm chế cảm xúc tiêu cực (Tiết 3)

1 tiết

Tuần 29

Chủ đề 7: Tuân thủ quy định nơi công cộng

Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 30

Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 31

Bài 12: Em với quy định nơi công cộng (Tiết 3)

1 tiết

Tuần 32

Chủ đề 8: Quê hương em

Bài 13: Em yêu quê hương (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 33

Bài 13: Em yêu quê hương (Tiết 2)

1 tiết

Tuần 34

Ôn tập

Ôn tập cuối năm (Tiết 1)

1 tiết

Tuần 35

Ôn tập cuối năm (Tiết 2)

1 tiết

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Hoạt động trải nghiệm Cánh Diều

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Trường tiểu học

– Chào mừng năm học mới

– Cùng bạn đến trường

– Lời khen tặng bạn

3 tiết

Tuần 2

– Thực hiện nội quy nhà trường

– Cùng bạn đến trường

– Trang trí lớp học

3 tiết

Tuần 3

– Tích cực tham gia sinh hoạt Sao Nhi đồng.

– Sao Nhi đồng của chúng em

– Hát về Sao Nhi đồng

3 tiết

Tuần 4

– Vui tết Trung thu

– Chúng em tham gia câu lạc bộ

– Điều em học được từ chủ đề Trường tiểu học

3 tiết

Tuần 5

Chủ đề 2: Em là ai?

– Tham gia phát động Tìm kiếm tài năng nhí.

– Em vui vẻ, thân thiện

– Tìm kiếm tài năng của lớp

3 tiết

Tuần 6

– Tham gia Tìm kiếm tài năng nhí

– Em vui vẻ, thân thiện

– Vẽ tranh khuôn mặt vui vẻ

3 tiết

Tuần 7

– Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-11

– Em tự làm lấy việc của mình

– Thử tài Ai khéo tay hơn?

3 tiết

Tuần 8

– Giờ nào, việc nấy

– Em tự làm lấy việc của mình

– Điều em học được từ chủ đề Em là ai?

3 tiết

Tuần 9

Chủ đề 3: Em yêu lao động

– Phong trào chăm sóc cây xanh

– Chăm sóc cây xanh

– Kế hoạch chăm sóc cây xanh

3 tiết

Tuần 10

– Giao lưu với người làm vườn

– Chăm sóc cây xanh

– Thực hành chăm sóc cây xanh

3 tiết

Tuần 11

– Tri ân thầy cô

– Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên

– Trò chơi tạo hình con vật

3 tiết

Tuần 12

– Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. – Sáng tạo từ vật liệu thiên nhiên. – Điều em học được từ chủ đề Em yêu lao động

3 tiết

Tuần 13

Chủ đề 4: Em với cộng đồng

– Em làm việc tốt cho cộng đồng

– Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

– Câu chuyện của em

3 tiết

Tuần 14

– Kể chuyện về tấm gương việc tốt

– Giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn

– Cùng nhau chia sẻ

3 tiết

Tuần 15

– Phát động Kết nối “Vòng tay yêu thương” – Kết nối “Vòng tay yêu thương” – Tri ân gia đình thương binh, liệt sĩ

3 tiết

Tuần 16

– Tham gia Kết nối “Vòng tay yêu thương”

– Kết nối “Vòng tay yêu thương”

– Điều em học được từ chủ đề Em với cộng đồng

3 tiết

Tuần 17

Chủ đề 5: Nghề nghiệp trong cuộc sống

– Sưu tầm tranh ảnh về nghề nghiệp

– Tìm hiểu nghề nghiệp của người thân

– Chia sẻ tranh ảnh

3 tiết

Tuần 18

– Văn nghệ về chủ đề Nghề nghiệp

– Tìm hiểu nghề nghiệp của người thân

– Thực hành thể hiện đức tính nghề nghiệp

3 tiết

Tuần 19

– Phát động tham gia Hội chợ xuân – Mua sắm hàng hóa Hội chợ xuân lớp em

3 tiết

Tuần 20

– Hội diễn văn nghệ về chủ đề Mùa xuân

– Mua sắm hàng hóa

– Điều em học được từ chủ đề Nghề nghiệp trong cuộc sống

3 tiết

Tuần 21

Chủ đề 6: Quê hương em

– Phát động phong trào bảo vệ cảnh quan địa phương

– Bảo vệ cảnh quan địa phương

– Xây dựng kế hoạch Bảo vệ cảnh quan

3 tiết

Tuần 22

– Chia sẻ kế hoạch Bảo vệ cảnh quan địa phương

Bảo vệ cảnh quan địa phương

– Thực hiện bảo vệ cảnh quan địa phương

3 tiết

Tuần 23

– Hưởng ứng phong trào Trường xanh – lớp sạch

– Xây dựng Trường xanh – lớp sạch

– Xây dựng kế hoạch Trường xanh – lớp sạch

3 tiết

Tuần 24

– Hát, múa về chủ đề Môi trường

Xây dựng Trường xanh – lớp sạch

– Điều em học được từ chủ đề Quê hương em

3 tiết

Tuần 25

Chủ đề 7: Gia đình em

– Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 – Quan tâm, chăm sóc người thân

– Chuẩn bị cho ngày hội diễn

3 tiết

Tuần 26

– Hội diễn văn nghệ

– Quan tâm, chăm sóc người thân

– Trang trí khung ảnh gia đình

3 tiết

Tuần 27

– Sống gọn gàng, ngăn nắp

– Sắp xếp đồ dùng cá nhân

– Ngôi nhà gọn gàng

3 tiết

Tuần 28

– Giao lưu với cha mẹ học sinh

– Sắp xếp đồ dùng cá nhân

– Điều em học được từ chủ đề Gia đình em

3 tiết

Tuần 29

Chủ đề 8: Chia sẻ và hợp tác

– Kể chuyện về Đôi bạn cùng tiến

Em và các bạn

– Đôi bạn cùng tiến

3 tiết

Tuần 30

– Tiểu phẩm về tình bạn

– Em và các bạn

– Góc Nhịp cầu tình bạn

3 tiết

Tuần 31

– Hát về tình bạn

– Tìm kiếm sự hỗ trợ từ bạn bè

– Xây dựng tình bạn tốt

3 tiết

Tuần 32

– Tình cản bạn bè

– Tìm kiếm sự hỗ trợ từ thầy cô

– Điều em học được từ chủ đề Chia sẻ và hợp tác

3 tiết

Tuần 33

Chủ đề 9: An toàn trong cuộc sống

– Trò chuyện về chủ đề An toàn trong cuộc sống

Phòng tránh bị bắt cóc

– Thực hành ứng xử trong tình huống có nguy cơ bị bắt cóc

3 tiết

Tuần 34

– Hưởng ứng phong trào An toàn trong cuộc sống.

Phòng tránh bị bắt cóc

– Thực hành phòng tránh bị bắt cóc

3 tiết

Tuần 35

– Chuẩn bị Lễ tổng kết năm học

Đề phòng bị lạc

– Điều em học được từ chủ đề An toàn trong cuộc sống

3 tiết

Kế hoạch dạy học lớp 2 môn Tự nhiên xã hội Cánh Diều

Tuần,

tháng

Chương trình và sách giáo khoa

Nội dung điều chỉnh, bồ sung (nếu có)

(Những điểu chinh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham kháo; xây dựng chủ để học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian

Ghi chú

Chủ đề/ Mạch nội dung

Tên bài học

Tiết học/ thời lượng

Tuần 1

Chủ đề 1: Gia đình

Bài 1: Các thế hệ trong gia đình

(Tiết 1, 2)

2 tiết

Tuần 2

Bài 2: Nghề nghiệp (Tiết 1, 2)

2 tiết

Tuần 3

Bài 3: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà

(Tiết 1, 2)

2 tiết

Tuần 4

Bài 4: Giữ gìn vệ sinh nhà ở

(Tiết 1, 2)

2 tiết

Tuần 5

Ôn tập và đánh giá chủ đề Gia đình

(Tiết 1, 2)

2 tiết

Tuần 6

Chủ đề 2: Trường học

Bài 5: Một số sự kiện ở trường học

(Tiết 1, 2)

2 tiết

Tuần 7

Bài 5: Một số sự kiện ở trường học

(Tiết 3)

Bài 6: Giữ gìn vệ sinh trường học

( Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 8

Bài 6: Giữ gìn vệ sinh trường học

( Tiết 2)

Bài 7: An toàn khi ở trường (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 9

Bài 7: An toàn khi ở trường (Tiết 2, 3)

2 tiết

Tuần 10

Ôn tập và đánh giá chủ đề Trường học

(Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 11

Chủ đề 3: Cộng đồng địa phương

Bài 8: Đường và phương tiện giao thông (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 12

Bài 8: Đường và phương tiện giao thông (Tiết 3)

Bài 9: An toàn khi đi các phương tiện giao thông (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 13

Bài 9: An toàn khi đi các phương tiện giao thông (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 14

Bài 10: Mua, bán hàng hóa (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 15

Bài 10: Mua, bán hàng hóa (Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 16

Ôn tập và đánh giá chủ đề Cộng đồng địa phương

2 tiết

Tuần 17

Chủ đề 4: Thực vật và động vật

Bài 11: Môi trường sống của chủ đề thực vật và động vật (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 18

Bài 11: Môi trường sống của chủ đề thực vật và động vật (Tiết 3)

Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 19

Bài 12: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 20

Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động

(Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 21

Bài 13: Thực hành: Tìm hiểu môi trường sống của thực vật và động

(Tiết 3,4)

2 tiết

Tuần 22

Ôn tập và đánh giá chủ đề Thực vật và động vật

2 tiết

Tuần 23

Chủ đề 5: Con người và sức khỏe

Bài 14: Cơ quan vận động ( Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 24

Bài 14: Cơ quan vận động (Tiết 3)

Bài 15: Phòng tránh cong vẹo cột sống (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 25

Bài 15: Phòng tránh cong vẹo cột sống (Tiết 2)

Bài 16: Cơ quan hô hấp (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 26

Bài 16: Cơ quan hô hấp (Tiết 2)

Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp

(Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 27

Bài 17: Bảo vệ cơ quan hô hấp

(Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 28

Bài 18: Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận. (Tiết 1,2)

2 tiết

Tuần 29

Bài 18: Cơ quan bài tiết nước tiểu. Phòng tránh bệnh sỏi thận (Tiết 3)

Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 30

Chủ đề 6: Trái đất và bầu trời

Ôn tập và đánh giá chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 2)

Bài 19: Các mùa trong năm (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 31

Bài 19: Các mùa trong năm (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 32

Bài 19: Các mùa trong năm (Tiết 4)

Bài 20: Một số hiện tượng thiên tai

(Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 33

Bài 20: Một số hiện tượng thiên tai

(Tiết 2)

Bài 21: Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Tiết 1)

1 tiết

1 tiết

Tuần 34

Bài 21: Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Tiết 2,3)

2 tiết

Tuần 35

Ôn tập và đánh giá chủ đề Trái đất và bầu trời

2 tiết

>> Tải file để tham khảo trọn bộ phân phối chương trình lớp 2

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111
Lượt xem: 81118111

2. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ VNExpress

VNExpress
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

3. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

4. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

5. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

6. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

7. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

8. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ soha.vn

soha.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

9. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

10. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

11. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

12. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

13. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ vov.vn

vov.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

14. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ afamily.vn

afamily.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

15. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

16. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Dưới đây là TOP các bài viết về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

17. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ coccoc.com

coccoc.com
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 rồi nhỉ? Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

18. Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 từ facebook.com

facebook.com
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8111

Câu hỏi về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2

Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
cách Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
hướng dẫn Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2
Kế Hoạch Dạy Học Môn Tiếng Việt Lớp 2 miễn phí

Scores: 4.7 (159 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn