Top 18+ Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì Kế hoạch Mác-san có tên gọi khác là gì?

Bạn đang tìm hiểu về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì Kế hoạch Mác-san có tên gọi khác là gì?

Kế hoạch Mác-san có tên gọi khác là kế hoạch phục hưng châu Âu.

kế hoạch marshall có tên gọi khác là gì

(kế hoạch marshall có tên gọi khác là gì)

Kế hoạch Marshall (tiếng Anh: Marshall Plan) là một sáng kiến của Mỹ được ban hành vào năm 1948 nhằm cung cấp viện trợ nước ngoài cho Tây Âu sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

Kế hoạch Mác-san (1948) còn được gọi là

A. Kế hoạch phục hưng Tây Âu

B. Kế hoạch phục hưng châu Âu

C. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu

D. Kế hoạch phục hưng văn hóa châu Âu

Kế hoạch Mác-san (1947) còn được gọi là:

A. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

B. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.

C. Kế hoạch phục hưng văn hoá châu Âu.

D. Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.

Tác động của kế hoạch Mác-san đối với tình hình thế giới?

A. Mĩ đã mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu, tăng cường khống chế các nước tư bản Đồng minh.

B. Các nước tư bản Tây Âu có điều kiện (vốn) để phục hồi nền kinh tế sau chiến tranh.

C. Tạo nên sự đối lập về kinh tế giữa 2 khối nước Tây Âu Tư bản chủ nghĩa với Đông Âu Xã hội chủ nghĩa.

D. Tẩt cả các ý kiến trên.

Một trong những mục đích của Mĩ khi đề ra “Kế hoạch Mácsan” (1947) là tập hợp các nước Tây Âu vào

A. Liên minh kinh tế đối lập với các nước xã hội chủ nghĩa

B. Liên minh quân sự chống Liên Xô và các nước Đông Âu

C. Liên minh chính trị chống Liên Xô và các nước Đông Âu

D. Tổ chức chính trị – quân sự chống lại phe xã hội chủ nghĩa

Những thỏa thuận của Hội nghị Ianta đã dẫn đến sự hình thành một trật tự thế giới như thế nào?

A. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.

B. Trật tự thế giới một cực do Mĩ đứng đầu.

C. Trật tự thế giới hai cực do Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi cực.

D. Trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333
Lượt xem: 63336333

2. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ VNExpress

VNExpress
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

3. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

4. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

5. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

6. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ tienphong.vn

tienphong.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

7. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

8. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ soha.vn

soha.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

9. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

10. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ kenh14.vn

kenh14.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

11. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ zingnews.vn

zingnews.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

12. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

13. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ vov.vn

vov.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

14. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ afamily.vn

afamily.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

15. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

16. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

17. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ coccoc.com

coccoc.com
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì rồi nhỉ? Nội dung Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

18. Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì từ facebook.com

facebook.com
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6333

Câu hỏi về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì

Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
cách Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
hướng dẫn Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì
Kế Hoạch Marshall Có Tên Gọi Khác Là Gì miễn phí

Scores: 4.5 (197 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn