Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ Hóa học 9 Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Giải Hoá học lớp 9 trang 108

Bạn đang tìm hiểu về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ hữu ích với bạn.

1. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ Hóa học 9 Bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ Giải Hoá học lớp 9 trang 108

Hoá 9 Bài 34 giúp các em học sinh lớp 9 nắm vững kiến thức khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa học 9 chương 3 trang 108.

Việc giải Hóa 9 bài 34 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Lý thuyết Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

I. Khái niệm về hợp chất hữu cơ

1. Hợp chất hữu cơ có ở xung quanh ta, trong cơ thể sinh vật, cơ thể người và trong hầu hết các loại lương thực, thực phẩm, trong các loại đồ dùng…

2. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, H2CO3 và muối cacbonat, cacbua kim loại như CaC2…)

3. Phân loại hợp chất hữu cơ

Các hợp chất hữu cơ được phân thành hai loại chính là hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon

Hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có hai nguyên tố là cacbon và hiđro.

Dẫn xuất hiđrocacbon là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử ngoài hai nguyên tố là cacbon và hiđro còn có các nguyên tố khác: oxi, nitơ, clo..

II. Khái niệm về hóa học hữu cơ

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

Hóa học hữu cơ có các phân ngành như hóa học dầu mỏ, hóa học polime, hóa học các hợp chất thiên nhiên…

Hóa học hữu cơ có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội.

Giải bài tập Hóa 9 Bài 34 trang 108

Câu 1

Dựa vào dữ kiện nào trong số các dữ kiện sau đây để có thể nói một chất là vô cơ hay hữu cơ?

a) Trạng thái (rắn, lỏng, khí)

b) Màu sắc

c) Độ tan trong nước

d) Thành phần nguyên tố.

Gợi ý đáp án: Chọn D. Thành phần nguyên tố.

Câu 2

Chọn câu đúng trong các câu sau

a) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong tự nhiên.

b) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.

c) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

d) Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các chất trong cơ thể sống.

Gợi ý đáp án:

Đáp án đúng là c Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu về các hợp chất hữu cơ.

Câu 3

Hãy so sánh phần trăm khối lượng của cacbon trong các chất sau: CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3.

Gợi ý đáp án:

Cách 1. Phân tử các chất chỉ có một nguyên tử C nhưng phân tử khối tăng dần nên thành phần trăm khối lượng C trong các hợp chất được sắp xếp: CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Cách 2. Tính phần trăm %m

%mC (CH4) = 75%

%mC (CH3Cl) = 23,7%

%mC (CH2Cl2) = 14,1%

%mC (CHCl3) = 9,26%

——-> CH4 > CH3Cl > CH2Cl2 > CHCl3

Câu 4

Axit axetic có công thức C2H4O2. Hãy tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong axit axetic.

Gợi ý đáp án:

Từ C2H4O2 ta có: M = 60 g/mol; mC = 2 x 12 = 24 g; mH = 4 x 1 = 4 g

MO = 2 x 16 = 32 g.

%C = (24 : 60) x 100% = 40%; %H = (4 : 60) x 100% = 6,67%;

%O = 100% – 40% – 6,67% = 53,33%.

Câu 5

Hãy sắp xếp các chất: C6H6, CaCO3, C4H10, C2H6O, NaNO3, CH3NO2, NaHCO3, C2H3O2Na vào các cột thích hợp trong bảng sau:

HỢP CHẤT HỮU CƠ HỢP CHẤT VÔ CƠ
Hidrocabon Dẫn xuất của hidrocacbon

Gợi ý đáp án:

Hợp chất hữu cơ Hợp chất vô cơ
Hiđrocacbon Dẫn xuất của hiđrocacbon
C6H6 C2H6O CaCO3
C4H10 CH3NO2 NaNO3
C2H3O2Na NaHCO3
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111
Lượt xem: 61116111

2. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ VNExpress

VNExpress
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

3. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

4. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

5. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

6. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ tienphong.vn

tienphong.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

7. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

8. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ soha.vn

soha.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

9. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

10. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ kenh14.vn

kenh14.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

11. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ zingnews.vn

zingnews.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

12. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

13. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ vov.vn

vov.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

14. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ afamily.vn

afamily.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

15. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

16. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Trong đây là TOP các nội dung về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

17. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ coccoc.com

coccoc.com
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ rồi nhỉ? Nội dung Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

18. Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ từ facebook.com

facebook.com
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6111

Câu hỏi về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ

Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
cách Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
hướng dẫn Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ
Khái Niệm Về Hợp Chất Hữu Cơ Và Hóa Học Hữu Cơ miễn phí

Scores: 4.9 (197 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn