Top 18+ Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Bạn đang tìm kiếm về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Số nguyên tử H trong phân tử T bằng 8.
Giải:
n Na2CO3 = 0,225 mol => n NaOH = 2 . 0,225 = 0,45 mol => m NaOH = 18 g
m H2O trong dd NaOH­ = 180 – 18 = 162 g
m H2O sinh ra ở phản ứng = 164,7 – 162 = 2,7 g
=> n H2O = 0,15 mol
0,15 mol X phản ứng 0,45 mol NaOH sinh ra 0,15 mol H2O
Bảo toàn khối lượng : m X + m dd NaOH = m H2O + m Z => m X = 29,1 => M X = 194
n CO2 = 1,275 mol , n H2O = 0,825 mol
X + NaOH → H2O + Z ( 0,825 mol H2O , 1,275 mol CO2 , 0,225 mol Na2CO3 )
n C = n CO2 + n Na2CO3 = 1,5 mol => X có Số C = 1,5 : 0,15 = 10
n H = 2 n H2O đốt cháy + 2 n H2O sản phẩm ­ – n NaOH = 2. ( 0,15 + 0,825 ) – 0,45 = 1,5 mol
Số H có trong X là : 1,5 : 0,15 = 10
Vì M = 194­ => số O = 4=> X là C10H10O4
CT của X: C10H10O4 mà chỉ chứa 1 loại nhóm chức --> là este 2 chức, mà X + 3 NaOH →H2O + Z vs tỉ lệ 1:3 sinh ra 1 H2O => 1 chức của este là ancol và 1 chức còn lại là phenol
Z + H2SO4 ra 2 axit đơn chức và T
cấu tạo của X: HCOO-C6H4-CH2-OOC-CH3 --> T là: OH-C6H4-CH2OH (C7H8O2)
Vậy số H là 8
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777
Lượt xem: 87778777

2. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ VNExpress

VNExpress
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư rồi nhỉ? Nội dung Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

3. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

4. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

5. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư rồi nhỉ? Nội dung Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

6. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ tienphong.vn

tienphong.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

7. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

8. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ soha.vn

soha.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư rồi nhỉ? Nội dung Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

9. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

10. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ kenh14.vn

kenh14.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

11. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ zingnews.vn

zingnews.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư rồi nhỉ? Nội dung Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

12. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

13. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ vov.vn

vov.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

14. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ afamily.vn

afamily.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư rồi nhỉ? Nội dung Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

15. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

16. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

17. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ coccoc.com

coccoc.com
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư rồi nhỉ? Nội dung Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

18. Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư từ facebook.com

facebook.com
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8777

Câu hỏi về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư

Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
cách Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
hướng dẫn Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư
Khi Cho 0.15 Mol Este Đơn Chức X Tác Dụng Với Dung Dịch Naoh Dư miễn phí

Scores: 4 (62 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn