Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại Nên Chọn Loại Nào Sau Đây

Bạn đang tìm hiểu về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Khi chọn kiểu dữ liệu cho trường THÀNH_TIỀN (bắt buộc kèm theo đơn vị tiền tệ) thì ta chọn dữ liệu kiểu tiền tệ ( Currency).

CÂU 1:Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Chở về dữ liệu ban đầu sau khi lọc

B. Thêm bản ghi mới

C. Tìm kiếm và thay thế

D. Xoá bản ghi

 Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


CÂU 2:

Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Lọc theo mẫu

B. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn

C. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự giảm dần

D. Sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng dần

 Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


CÂU 3:

Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4) có chức năng gì?

A. Chuyển sang chế độ trang dữ liệu

B. Chuyển sang chế độ thiết kế

C. Lưu cấu trúc bảng

D. In dữ liệu từ bảng

 Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


CÂU 4:

Để chỉ định khoá chính, ta chọn trường làm khoá chính sau đó nháy nút:

A. Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

B. Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

C. Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

D. Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 4)

 Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


CÂU 5:

Trong Access, để khai báo số điện thoại ta dùng kiểu dữ liệu nào?

A. Number

B. Date/Time

C. Currency

D. AutoNumber

 Xem đáp án

ĐÁP ÁN A

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777
Lượt xem: 27772777

2. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ VNExpress

VNExpress
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại rồi nhỉ? Bài viết Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

3. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

4. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

5. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại rồi nhỉ? Bài viết Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

6. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ tienphong.vn

tienphong.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

7. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

8. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ soha.vn

soha.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại rồi nhỉ? Bài viết Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

9. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

10. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ kenh14.vn

kenh14.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

11. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ zingnews.vn

zingnews.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại rồi nhỉ? Bài viết Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

12. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

13. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ vov.vn

vov.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

14. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ afamily.vn

afamily.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại rồi nhỉ? Bài viết Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

15. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

16. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

17. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ coccoc.com

coccoc.com
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại rồi nhỉ? Bài viết Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

18. Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại từ facebook.com

facebook.com
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2777

Câu hỏi về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại

Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
cách Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
hướng dẫn Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại
Khi Chọn Kiểu Dữ Liệu Cho Trường Số Điện Thoại miễn phí

Scores: 4.8 (91 votes)

Có thể bạn quan tâm  Top 18+ Ở Người Các Vitamin Tan Trong Dầu Và 70 Lipit Các vitamin hòa tan trong dầu và 70% lipid được vận chuyển theo con đường này?

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn