Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B Chia đa thức cho đa thức: Lý thuyết & bài tập Chia đa thức một biến đã sắp xếp lớp 8

Bạn đang tìm kiếm về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B hữu ích với bạn.

1. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B Chia đa thức cho đa thức: Lý thuyết & bài tập Chia đa thức một biến đã sắp xếp lớp 8

Chia đa thức cho đa thức là tài liệu rất hữu ích mà Download.vn muốn giới thiệu đến quý thầy cô cùng các bạn học sinh lớp 8 tham khảo.

Chia đa thức cho đa thức tổng hợp toàn bộ kiến thức lý thuyết, ví dụ minh họa kèm theo các dạng bài tập chia đa thức cho đa thức. Qua đó giúp các em học sinh lớp 8 có thêm nhiều tài liệu ôn tập, rèn luyện khả năng tự học, tư duy và học tập hiệu quả làm cơ sở để tiếp cận những kiến thức Toán 8 mới và khó hơn. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng đón đọc tại đây.

I. Lý thuyết chia đa thức cho đa thức

Ta trình bày phép chia tương tự như cách chia các số tự nhiên. Với hai đa thức A và B của một biến, B ≠ 0 tồn tại duy nhất hai đa thức Q và R sao cho:

A = B . Q + R, với R = 0 hoặc R≠ 0 có bậc bé hơn bậc của B

– Nếu R = 0, ta được phép chia hết.

Nếu R ≠ 0, ta được phép chia có dư.

Có thể dùng hằng đẳng thức để rút gọn phép chia

(A^3+B^3):(A+B)=A^2-AB+B^2

(A^3-B^3):(A-B)=A^2+AB+B^2

(A^2-B^2):(A+B)=A-B

II. Ví dụ chia đa thức cho đa thức

Ví dụ 1: Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để thực hiện phép chia:

(125x^3 + 1) : (5x + 1)

(x^2 –2xy + y^2) : (y – x)

Cách dẫn giải như sau

(125x^3 + 1) : (5x + 1) = [(5x)^3 + 1] : (5x + 1) =(5x)^2-5x+1 = 25x^2-5x+1

(x^2-2xy+y^2) : (y-x) = (x-y)^2: [-(x-y)] =-(x-y)=y-x

Hoặc (x^2–2xy+y^2):(y-x) = (y^2-2xy+x^2) : (y-x)

Ví dụ 2: Thực hiện phép chia đa thức fleft( x right) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 7x - 2 cho đa thức x + 3.

Lời giải:

Lưu ý rằng: nếu chia cho đa thức x + 3 thì alpha  = 3, còn nếu chia cho đa thức x + 3 thì alpha  =  - 3

Dựa vào hướng dẫn trên ta sẽ có sơ đồ Hoocne như sau:

holder

Đa thức gleft( x right) tìm được ở đây chính là:

gleft( x right) = 1.x^3 + left( - 5 right).x^2 + 12.x + left( - 29 right)r = 85

Vậy khi chia đa thức fleft( x right) = x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 7x - 2 cho đa thức x + 3 ta được:

fleft( x right) = left( x + 3 right)left( {x^3 - 5x^2 + 12x - 29} right) + 85

* Tuy nhiên không phải lúc nào bài toán cũng yêu cầu thực hiện phép chia đa thức bằng sơ đồ Hoocne. Vậy thì trong một số trường hợp sau đây ta có thể sử dụng sơ đồ:

+ Chia đa thức cho đa thức một cách nhanh nhất.

+ Tìm nghiệm của phương trình bậc 3, phương trình bậc 4, phương trình bậc cao.

+ Phân tích đa thức thành nhân tử (với những đa thức có bậc lớn hơn 2).

III. Cách chia đa thức cho đa thức nâng cao

Tìm thương và dư trong phép chia đa thức

– Phương pháp: từ điều kiện đề bài đã cho, đặt phép chia A:B được kết quả là thương Q và dư R.

Tìm điều kiện của m để đa thức A chia hết cho đa thức B

Ví dụ: Tìm giá trị nguyên của n để biểu thức 4n^3-4n^2-n+4 chia hết cho biểu thức 2n+1

Cách giải

Thực hiện phép chia 4n^3-4n^2-n+4 cho 2n+1 ta được:

4n^3-4n^2-n+4=(2n+1)(n^2+1)+3

Từ đó suy ra, để có phép chia hết điều kiện là 3 chia hết cho 2n+1, tức là cần tìm giá trị nguyên của n để 2n+1 là ước của 3, ta được:

2n+1=3Leftrightarrow n=1

2n+1=1Leftrightarrow n=0

2n+1=-3Leftrightarrow n=-2

2n+1=-1Leftrightarrow n=-1

Vây n = 1;n = 0; n = 2 thỏa mãn điều kiện đề bài.

Ứng dụng định lý Bezout khi giải

Ngoài ra còn có các dạng toán liên quan như: chia đa thức chứa tham số; chia đa thức với đa thức nguyên hàm.

IV. Bài tập chia đa thức cho đa thức lớp 8

Bài 1: Tính nhanh:

1. (4x^2-9y^2) : (2x-3y)

2. (27x^3-1) : (3x-1)

3. (8x^3+1) : (4x^2-2x+1)

4. (x^2- 3x + xy -3y) : (x + y)

Giải

1. (4x^2-9y^2) : (2x-3y) = [(2x)^2–(3y)^2] : (2x-3y)=2x+3y

2. (27x^3-1) : (3x-1) = [(3x)^3-1] : (3x-1) = (3x)^2 + 3x + 1 = 9x^2 + 3x + 1

3.(8x^3+1):(4x^2–2x+1)=[(2x)^3+1]:(4x^2-2x+1)

=(2x+1)[(2x)^2–2x+1]:(4x^2–2x+1)

=(

2x+1)(4x^2–2x+1):(4x^2–2x+1)=2x+1

4. (x^2-3x + xy -3y) : (x + y) = [(x^2+ xy)-(3x+3y)] : (x + y)

= [x(x + y)-3(x + y)] : (x + y)

= (x + y)

(x-3) : (x + y) = x-3

Bài 2: Thực hiện phép chia:

a) left(-3 x^3+5 x^2-9 x+15right):(-3 x+5)

b) left(5 x^4+9 x^3-2 x^2-4 x-8right):(x-1)

c) left(5 x^3+14 x^2+12 x+8right):(x+2);

d) left(x^4-2 x^3+2 x-1right):left(x^2-1right).

Bài 3: Làm phép chia bằng cách áp dụng hằng đẳng thức:

a) left(x^8-2 x^4 y^4+y^8right):left(x^2+y^2right)

b) left(64 x^3+27right):left(16 x^2-12 x+9right)

c) left(x^3-9 x^2+27 x-27right):left(x^2-6 x+9right)

d) left(x^3 y^6 z^9-1right):left(x y^2 z^3-1right).

Bài 4: Sắp xếp các đa thức sau theo lũy thừa giảm của biến rồi làm phép chia:

a) left(13 x+41 x^2+35 x^3-14right):(5 x-2) ;

b) left(16 x^2-22 x+15-6 x^3+x^4right):left(x^2-2 x+3right)

c)left(6 x+2 x^3-5-11 x^2right):left(-x+2 x^2+1right).

Bài 5: Tìm m đề đa thức 3 x^3+2 x^2-7 x+m chia hết cho đa thức 3x-1

Bài 6 Tìm số dư trong phép chia đa thức f(y)=y^243+y^81+y^27+y^9+y^3+y cho đa thức
g(y)=y^2-1

Bài 7: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a, x^3 - 4x^2 + x + 6

b, x^3 - 5x^2 - 2x + 24

c, 2x^4 - x^3 - 17x^2 + x + 15

d, 3x^4 + 5x^3 - 5x^2 - 5x + 2

Bài 8: Thực hiện phép chia đa thức:

a, x^5 + 6x^4 + 3x^2 - 2x - 10 cho x + 8

b, 2x^7 - 8x^5 + 3x^3 - 9x^2 - 10x + 1 cho x - 5

c, x^4 + 12x^2 - 25 cho 2x + 5

d, x^5 - 7x^4 + 8x^3 - 4x^2 - 10x + 13 cho x + 1

Bài 9: Giải các phương trình sau:

a, 2x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 5x + 2 = 0

b, left( x + 2 right)left( x - 3 right)left( x + 4 right)left( x - 6 right) + 6x^2 = 0

c, left( {x^2 + x + 2} right)left( {x^2 + x + 3} right) = 6

d, 2x^4 - 21x^3 + 34x^2 + 105x + 50 = 0

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777
Lượt xem: 97779777

2. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ VNExpress

VNExpress
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B rồi nhỉ? Nội dung Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

3. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

4. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

5. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B rồi nhỉ? Nội dung Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

6. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ tienphong.vn

tienphong.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

7. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

8. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ soha.vn

soha.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B rồi nhỉ? Nội dung Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

9. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

10. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ kenh14.vn

kenh14.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

11. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ zingnews.vn

zingnews.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B rồi nhỉ? Nội dung Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

12. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

13. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ vov.vn

vov.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

14. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ afamily.vn

afamily.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B rồi nhỉ? Nội dung Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

15. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

16. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

17. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ coccoc.com

coccoc.com
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B rồi nhỉ? Nội dung Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

18. Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B từ facebook.com

facebook.com
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9777

Câu hỏi về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
cách Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
hướng dẫn Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B
Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B miễn phí

Scores: 4 (137 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn