Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Bạn đang tìm hiểu về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là hữu ích với bạn.

1. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Câu hỏi: Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử clo,cho mproton = m nowtron = 1.013 đvC?

Vì số lượng của 1 nguyên tử C=1,9926.10^-23 gam.

Mà C=12đvC⇒1đvC=1,6605.10^-24 gam.

Khối lượng của nguyên tử clo:

Bảng hóa trị các nguyên tố Hóa học lớp 8

Bảng hóa trị, Bài ca Hóa trị các nguyên tố hóa học và nguyên tử khối

Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học là tài liệu tham khảo bổ ích dành cho các em học sinh, giúp các em học sinh lớp 8 có được kết quả học tập và ôn luyện tốt, phục vụ hiệu quả cho việc học môn Hóa học của mình.

holder

Việc nắm vững bảng hóa trị các nguyên tố hóa học sẽ giúp các em học sinh có nền tảng kiến thức vững vàng và áp dụng nhuần nhuyễn kiến thức vào giải bài tập. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải Bảng hóa trị các nguyên tố hóa học tại đây.

Bảng nguyên tử khối

Nguyên tử khối có thể được hiểu là khối lượng tương đối của một nguyên tử có đơn vị tính là đơn vị cacbon (ký hiệu đvC). Mỗi nguyên tố có số lượng proton và notron khác nhau nên sẽ có nguyên tử khối khác nhau.

Nguyên tử khối của một nguyên tử là khối lượng tương đối của nguyên tử nguyên tố, là tổng khối lượng notron, proton và electron nhưng do khối lượng của electron nhỏ nên sẽ không tính khối lượng này. Do đó, nguyên tử khối xấp xỉ bằng khối của hạt nhân.

Nguyên tử khối cũng được xem là khối lượng, được tính theo đơn vị gam của một mol nguyên tử, ký hiệu bằng u.

1 u = 1/NA gam = 1/(1000Na) kg

Trong đó Na chính là hàng số Avogadro

1 u xấp xỉ bằng 1.66053886 x 10-27 kg

1 u xấp xỉ bằng 1.6605 x 10-24 g

Và sau đây là bảng nguyên tử khối, các em cùng theo dõi nhé.

Số proton Tên Nguyên tố Ký hiệu hoá học Nguyên tử khối Hoá trị
1 Hiđro H 1 I
2 Heli He 4
3 Liti Li 7 I
4 Beri Be 9 II
5 Bo B 11 III
6 Cacbon C 12 IV, II
7 Nitơ N 14 II, III, IV…
8 Oxi O 16 II
9 Flo F 19 I
10 Neon Ne 20
11 Natri Na 23 I
12 Magie Mg 24 II
13 Nhôm Al 27 III
14 Silic Si 28 IV
15 Photpho P 31 III, V
16 Lưu huỳnh S 32 II, IV, VI
17 Clo Cl 35,5 I,…
18 Argon Ar 39,9
19 Kali K 39 I
20 Canxi Ca 40 II
24 Crom Cr 52 II, III
25 Mangan Mn 55 II, IV, VII…
26 Sắt Fe 56 II, III
29 Đồng Cu 64 I, II
30 Kẽm Zn 65 II
35 Brom Br 80 I…
47 Bạc Ag 108 I
56 Bari Ba 137 II
80 Thuỷ ngân Hg 201 I, II
82 Chì Pb 207 II, IV

Chú thích:

  • Nguyên tố phi kim: chữ màu xanh
  • Nguyên tố kim loại: chữ màu đen
  • Nguyên tố khí hiếm: chữ màu đỏ

Bài ca nguyên tử khối

Bài ca nguyên tử khối mẫu 1

Hai ba Natri (Na=23)

Nhớ ghi cho rõ

Kali chẳng khó

Ba chín dễ dàng (K=39)

Khi nhắc đến Vàng

Một trăm chín bảy (Au=197)

Oxi gây cháy

Chỉ mười sáu thôi (O=16)

Còn Bạc dễ rồi

Một trăm lẻ tám (Ag =108)

Sắt màu trắng xám

Năm sáu có gì (Fe=56)

Nghĩ tới Beri

Nhớ ngay là chín (Be=9)

Gấp ba lần chín

Là của anh Nhôm (Al=27)

Còn của Crôm

Là năm hai đó (Cr=52)

Của Đồng đã rõ

Là sáu mươi tư (Cu =64)

Photpho không dư

Là ba mươi mốt (P=31)

Hai trăm lẻ một

Là của Thủy Ngân (Hg=201)

Chẳng phải ngại ngần

Nitơ mười bốn (N=14)

Hai lần mười bốn

Silic phi kim (Si=28)

Can xi dễ tìm

Bốn mươi vừa chẵn (Ca=40)

Mangan vừa vặn

Con số năm lăm (Mn=55)

Ba lăm phẩy năm

Clo chất khí (Cl=35.5)

Phải nhớ cho kỹ

Kẽm là sáu lăm (Zn=65)

Lưu huỳnh chơi khăm

Ba hai đã rõ (S=32)

Chẳng có gì khó

Cacbon mười hai (C=12)

Bari hơi dài

Một trăm ba bảy (Ba=137)

Phát nổ khi cháy

Cẩn thận vẫn hơn

Khối lượng giản đơn

Hiđrô là một (H=1)

Còn cậu Iốt

Ai hỏi nói ngay

Một trăm hai bảy (I=127)

Nếu hai lẻ bảy

Lại của anh Chì (Pb =207)

Brôm nhớ ghi

Tám mươi đã tỏ (Br = 80)

Nhưng vẫn còn đó

Magiê hai tư (Mg=24)

Chẳng phải chần trừ

Flo mười chín (F=19).

Bài ca nguyên tử khối mẫu 2

Hiđro số 1 khởi đi

Liti số 7 ngại gì chí trai

Cacbon bến nước 12

Nitơ 14 tuổi ngày hoa niên

Oxi 16 khuôn viên

Flo 19 lòng riêng vương sầu

Natri 23 xuân đầu

Magie 24 mong cầu mai sau

Nhôm thời 27 chí cao

Silic 28 lòng nào lại quên

Photpho 31 lập nên

32 nguyên tử khối tên Lưu huỳnh

Clo 35,5 tự mình

Kali 39 nhục vinh chẳng màn

Canxi 40 thẳng hàng

52 Crom chuỗi ngày tàn phải lo

Mangan song ngũ(55) so đo

Sắt thời 56 đừng cho trồng trềnh

Coban 59 cồng kềnh

Kẽm đồng 60 lập nền có dư

Đồng 63,6

Kẽm 65,4

Brom 80 chín thư riêng phần

Stronti 88 đồng cân

Bạc 108 tăng lần số sai

Catmi một bách mười hai(112)

Thiếc trăm mười chín(119) một mai cuộc đời

Iot 127 chẳng dời

Bari 137 sức thời bao lâm

Bạch kim 195

Vàng 197 tiếng tăng chẳng vừa

Thủy ngân 2 bách phẩy 0 thừa(200,0)

Chì 2 linh 7(207) chẳng ưa lửa hồng

Rađi 226 mong

Bismut 2 trăm linh 9 cứ trông cậy mình(209)

Bài thơ nguyên tử phân minh

Lòng này đã quyết tự tin học hàn

Bài ca nguyên tử khối mẫu 3

Hidro là 1

12 cột Các bon

Nito 14 tròn

Oxi trăng 16

Natri hay láu táu

Nhảy tót lên 23

Khiến Magie gần nhà

Ngậm ngùi nhận 24

27 Nhôm la lớn

Lưu huỳnh giành 32

Khác người thật là tài

Clo ba nhăm rưỡi(35,5)

Kali thích 39

Canxi tiếp 40

Năm nhăm Mangan cười

Sắt đây rùi:56

64 đồng nổi cáu

Bởi kém kẽm (Zn) 65

80 Brom nằm

Xa Bạc (Ag) 108

Bải buồn chán ngán

(137) Một ba bẩy ích chi

kém người ta còn gì!

Thủy ngân (Hg) hai linh mốt(201)

Bảng hóa trị một số nhóm nguyên tử

Hóa trị của một nguyên tố hóa học được xác định bằng tổng số liên kết hóa học của nguyên tố đó tạo nên trong phân tử.

Bảng hóa trị bao gồm có một số thông tin như Số Proton, tên nguyên tố, ký hiệu hóa học, nguyên tử khối và cột cuối cùng có thể hiện hóa trị của nguyên tố đó theo chữ cái la mã.

Một số lưu ý với những nguyên tố có nhiều hóa trị thường gặp như kim loại có sắt, đồng . . . còn đa phần nhiều nguyên tố phi kim sẽ có nhiều mức hóa trị khác nhau như Nito, lưu huỳnh, phốt pho . . .

Tên nhóm Hoá trị Gốc axit Axit tương ứng Tính axit
Hiđroxit(*) (OH); Nitrat (NO3); Clorua (Cl) I NO3 HNO3 Mạnh
Sunfat (SO4); Cacbonat (CO3) II SO4 H2SO4 Mạnh
Photphat (PO4) III Cl HCl Mạnh
(*): Tên này dùng trong các hợp chất với kim loại. PO4 H3PO4 Trung bình
CO3 H2CO3 Rất yếu (không tồn tại)

Bài ca hóa trị – Cách học thuộc bảng hóa trị nhanh nhất

Bài ca hóa trị số 1

Hidro (H) cùng với liti (Li)

Natri (Na) cùng với kali (K) chẳng rời Ngoài ra còn bạc (Ag) sáng ngời

Chỉ mang hóa trị I thôi chớ nhầm

Riêng đồng (Cu) cùng với thuỷ ngân (Hg)

Thường II ít I chớ phân vân gì

Đổi thay II , IV là chì (Pb)

Điển hình hoá trị của chì là II

Bao giờ cùng hoá trị II

Là oxi (O) , kẽm(Zn) chẳng sai chút gì

Ngoài ra còn có canxi (Ca)

Magiê (Mg) cùng với bari (Ba) một nhà

Bo (B) , nhôm (Al) thì hóa trị III

Cacbon silic (Si) thiếc (Sn) là IV thôi

Thế nhưng phải nói thêm lời

Hóa trị II vẫn là nơi đi về

Sắt (Fe) II toan tính bộn bề

Không bền nên dễ biến liền sắt III

Photpho III ít gặp mà

Photpho V chính người ta gặp nhiều

Nitơ (N) hoá trị bao nhiêu ?

I , II, III , IV phần nhiều tới V

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Khi II lúc IV , VI tăng tột cùng

Clo Iot lung tung

II III V VII thường thì I thôi

Manga rắc rối nhất đời

Đổi từ I đến VII thời mới yên

Hoá trị II dùng rất nhiều

Hoá trị VII cũng được yêu hay cần

Bài ca hoá trị thuộc lòng

Viết thông công thức đề phòng lãng quên

Học hành cố gắng cần chuyên

Siêng ôn chăm luyện tất nhiên nhớ nhiều.

Bài ca hóa trị số 2

(Bài ca hóa trị cơ bản gồm những chất phổ biến hay gặp)

Kali, Iôt, Hiđro

Natri với bạc, Clo một loài

Là hóa trị 1 bạn ơi

Nhớ ghi cho rõ kẻo rồi phân vân

Magiê, chì, Kẽm, thủy ngân

Canxi, Đồng ấy cũng gần Bari

Cuối cùng thêm chú Oxi

Hóa trị 2 ấy có gì khó khăn

Bác Nhôm hóa trị 3 lần

Ghi sâu trí nhớ khi cần có ngay

Cacbon, Silic này đây

Là hóa trị 4 không ngày nào quên

Sắt kia kể cũng quen tên

2, 3 lên xuống thật phiền lắm thôi

Nitơ rắc rối nhất đời

1, 2, 3, 4 khi thời thứ 5

Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm

Xuống 2, lên 51 khi nằm thứ 4

Photpho nói tới không dư

Nếu ai hỏi đến thì hừ rằng 5

Em ơi cố gắng học chăm

Bài ca hóa trị suốt năm rất cần.

Các bước để xác định hóa trị

Bước 1: Viết công thức dạng AxBy

Bước 2: Đặt đẳng thức: x hóa trị của A = y × hóa trị của B

Bước 3: Chuyển đổi thành tỉ lệ: frac xy=frac ba=fracbʹaʹ = Hóa tri của B/Hóa trị của A

Chọn a’, b’ là những số nguyên dương và tỉ lệ b’/a’ là tối giản => x = b (hoặc b’); y = a (hoặc a’)

Ví dụ: Lập công thức hóa học của hợp chất sau: C (IV) và S (II)

Bước 1: Công thức hóa học của C (IV) và S (II) có dạng C^{VI}_xS^II_y

Bước 2: Biểu thức quy tắc hóa trị: x.IV = y.II

Chuyển thành tỉ lệ:

frac xy=fracIIIV=frac24=frac12>x=1;y=2

Bước 3 Công thức hóa học cần tìm là: CS2

Nói chung các em học sinh nên học 1 bài ca hóa trị để tránh việc nhầm lẫn. Bên cạnh đó, các em nên chăm chỉ làm nhiều bài tập để ghi nhớ kiến thức, cũng như hiểu rõ hơn những bài tập về Hóa học có liên quan đến hóa trị. Chúc các em học tập thật tốt.

Xem thêm videoĐánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666
Lượt xem: 26662666

2. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ VNExpress

VNExpress
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là rồi nhỉ? Bài viết Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

3. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

4. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

5. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là rồi nhỉ? Bài viết Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

6. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ tienphong.vn

tienphong.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

7. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

8. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ soha.vn

soha.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là rồi nhỉ? Bài viết Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

9. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

10. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ kenh14.vn

kenh14.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

11. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ zingnews.vn

zingnews.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là rồi nhỉ? Bài viết Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

12. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

13. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ vov.vn

vov.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

14. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ afamily.vn

afamily.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là rồi nhỉ? Bài viết Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

15. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

16. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Dưới đây là danh sách các nội dung về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

17. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ coccoc.com

coccoc.com
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là rồi nhỉ? Bài viết Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

18. Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là từ facebook.com

facebook.com
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 2666

Câu hỏi về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là

Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
cách Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
hướng dẫn Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là
Khối Lượng Tính Theo Gam Của Nguyên Tử Clo Là miễn phí

Scores: 4.6 (104 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn