Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 luyện thi IOE Tài liệu luyện thi IOE lớp 4

Bạn đang tìm kiếm về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng hữu ích với bạn.

1. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 luyện thi IOE Tài liệu luyện thi IOE lớp 4

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 luyện thi IOE

Tổng hợp bài tập tiếng Anh lớp 4 luyện thi IOE bao gồm các câu hỏi và bài tập ôn thi Olympic Tiếng Anh trên mạng dành cho học sinh lớp 4.Thông qua tài liệu này nhằm giúp các em học sinh ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi IOE giải Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo.

Bài tập luyện IOE lớp 4 cấp huyện

Bài tập luyện thi IOE lớp 4

Tài liệu ôn thi IOE lớp 3 – 4

UNIT 1: NICE TO SEE YOU AGAIN-UNIT 2: I’M FROM JAPAN-UNIT 3: WHAT DAY IS IT TODAY?

I/ FILL IN THE BLANKS:

1. It’s nice to see you……..

2. Where are you……, Akiko?

3. What…………………are you? I’m Vietnamese

4. What……..is it today?

5. What do we…….on Mondays? We have English

6. We ……..have Music today

7. What do you do……Tuesday?

8. I help my parents…..home

9. I visit my grandparents…..the afternoon

10. What…..you do on Thursday?

11. I go to school ……..Mondays ……..Fridays

12. I stay…….home on Sunday

13. I listen ……music in the morning

14. How…….in the morning?

15. Mr Loc is her English…….

II/ REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES

1. Where/ he/ from/is/ ?

2. visits/She/ grandparents/ the/ her/ morning/ in

3. school/ My/ Chu Hoa/ School/ is/ Primary

4. his/ What/ nationality/ is/?

5. I/ in/ now/ live/ Ha Noi

6. are/ They/ countries/ from/ different

7. have/ lot/ I/ friends/ a/ of/ Hue/ in

8. it/ day/ What/ today/ is/?

9. What/ we/ on/ Wednesday/ do/ have/?

10. to/ I/ the/ on/ go/ Sunday/ zoo

11. today/ We/ English/ have/ don’t.

12. in/ I/ school/ the/ go/ morning/ to

13. on/ What/ you/ Friday/ ?/ do/ do

14. the/ I/ the/ on/ guitar/ play/ Monday

15. goes/ from/ Friday/ to/ She/ school/ Mondays

16. I/ swimming/ afternoon/ go/ Monday/ on/

17. We/ English/on/ Tuesday/ have/ Thursday/ and.

18. not/ I/ to/ go/ school/ at/ do/ weekend/ the.

19. What/ do/ on/ Friday/ she/ does/?

20. When/ the/ is/ lesson/ next?

UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?-UNIT 5: CAN YOU SWIM?

I/ FILL IN THE BLANKS:

1. It’s the first……..October

2. ……..is the date today?

3. …….a nice cake!

4. ……is her birthday?

5. It’s …..the second of May

6. I have many birthday presents……my friends

7. I …..draw a cat

8. ……can you do Hoa?

9. I can play soccer…..I can’t play chess

10. Let’s cycle…….in the park

11. Let’s……football

12. She can’t play……piano

13. I can……..a bike

14. She is a pupil…..Ha Noi Primary school

15. She can sing many English…….

II/ REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES

1. What/ do/ you/ ,Mai/ can?

2. I/ can/ but/ can’t/ dance/ I/ sing

3. Her/ is/ the/ birthday/ on/ June/ of/ third

4. is/ the/ fourth/ August/ of/ It

5. She/ many/ has/ from/ gifts/ her/ parents

6. Let’s/ the together/ play/ piano/

7. you? Can/ on/ chair/ sit/the

8. He/ a/ at/ Ha Noi/ is/ Internation/ pupil/ School

9. I / the/ guitar/ play/ can

10. Mai/ the/ Club/ Saturday/ on/ to/ Music/ goes

11. can/ He/ song/ many/ Vietnamese/ sing

UNIT 6: WHERE’ S YOUR SCHOOL?

I/ FILL IN THE BLANKS:

1. I’m ……class 4C

2. My school is…..Hoa Binh Road

3. ……is her school? It’s in Nguyen du Street

4. ……is the name of your school?

5. What…..is he in? He’s in class 4D

6. Phong and his brother study in the….school

7. What’ the name…..her school?

8. His school…….small and beautifull

9. I….in class 4A

10. She studies……Nguyen Du Primary School

II/ REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES

1. Mai/ in/ I/ study/ same/ the/ school

2. What/ name/ your/ is/ the/ of/ school/?

3. school/ My/ in /Oxford/ is/ Street

4. His/ in/ Village/ school/ is/ Bat Trang

5. we/ is/ This/ go/ school/ way/ the

6. school/ My/ big/ is/ beautiful/ and

7. in/ What/ are/ class/ you/?

8. 4B/ she/ in/ is/ class

9. is/in/ a/ school/ It/ big/ Street/ Nguyen du

10. at/ I/ Chu Hoa/ School/ study/Primary

UNIT 7: WHAT DO YOU LIKE DOING?

I/ FILL IN THE BLANKS:

1. He has a…..of books

2. I like listening…..music

3. What ….you like doing?

4. Reading comic books is lots….fun

5. I like…..the piano

6. Flying a kite is my …..

7. Let’s make……kite

8. She likes playing…..a yo-yo

9. She….like collecting stamps

10. I have …..lot of stamps

II/ REODER THE WORDS TO MAKE SENTENCES

1. You /a/books/ lot/ have/ of

2. chess/She/ like/ doesn’t/ playing

3. He/ a/ with/ playing/ yo-yo/ likes

4. doing/ What/ you/ do/ like/?

5. his/ What/ hobby/ is/?

6. Taking/ is/ hobby/ photographs/ my

7. go/ Let’s/ Super Music/ to/ Club/ the

8. likes/ He/ so/ comic/ reading/ much/ books

9. She/ to/ listening/ doesn’t/ music/like

10. like/ bike/ ,too/ I/ riding/ a

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ VNExpress

VNExpress
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng rồi nhỉ? Bài viết Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng rồi nhỉ? Bài viết Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ soha.vn

soha.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng rồi nhỉ? Bài viết Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng rồi nhỉ? Bài viết Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ vov.vn

vov.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ afamily.vn

afamily.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng rồi nhỉ? Bài viết Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ coccoc.com

coccoc.com
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng rồi nhỉ? Bài viết Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng từ facebook.com

facebook.com
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng

Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
cách Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
hướng dẫn Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng
Làm Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Trên Mạng miễn phí

Scores: 4.7 (182 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn