Làm thế nào để flush DNS cache – xóa cache DNS

access_time

hourglass_empty

person_outline

Làm thế nào để flush DNS cache – xóa cache DNS

Giới thiệu

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để flush DNS bằng các nền tảng khác nhau. Kết quả là bạn sẽ biết clear DNS cache trên máy tính Windows, Mac và Linux.

DNS resolver cache hoạt động không hiệu quả hoặc lỗi thời sẽ hiển thị các thông tin sai lệch và gây lỗi khi bạn cố truy cập website. Lỗi có thể bắt nguồn từ việc vừa thay đổi DNS. Vì vậy, rất quan trọng để biết cách flush DNS cache để giải quyết vấn đề này nhanh chóng.

Làm thế nào để xóa DNS trên Windows

Đầu tiên, hãy tìm hiểu cách flush DNS trên máy Windows. Cũng trong phần này bạn sẽ biết cách clear DNS cache trên Windows XP; Vista; 7; 8; 8.1; 10.

Bước 1 — Truy cập Windows command prompt console

Nhấn Windows+R để mở hộp dialog box Run. Gõ lệnh cmd sau và nhấn nút OK:

cmd

Mở CMD trên windows để flush dns

Hành động này sẽ mở giao diện dòng lệnh.

Ready to flush DNS using Windows

Bước 2 — Flush DNS

Sử dụng lệnh này để xóa DNS cache trên máy tính của bạn:

ipconfig /flushdns

Đợi một lúc và bạn sẽ thấy xác nhận DNS cache đã được xóa (flushed)

flush dns windows thành công

Làm thế nào để Flush DNS trên Linux

Xóa DNS cache trên Linux cũng rất đơn giản. Cấu trúc có thể khác nhau tùy loại OS bạn đang dùng.

Ubuntu Linux

Mở terminal và thực thi lệnh sau:

sudo service network-manager restart

Flush DNS trên Ubuntu Linux bằng Terminal

Các Linux Distributions khác

Nếu bạn dùng các linux distribution khác, lệnh sau sẽ giúp bạn:

sudo /etc/init.d/nscd restart

flush dns trên linux

Làm thế nào để Flush DNS trên Mac

Hãy tìm hiểu cách flush DNS trên Apple OS. Lệnh để clear DNS cache có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản OS.

Mac OS Sierra

Để flush DNS trên phiên bản Apple OS này, chuyển tới mục Application  Utilities › Terminal và điền lệnh sau:

sudo killall -HUP mDNSResponder

Flush DNS on Mac OS x Sierra using Terminal

Mac OS X El Capitan

Nếu bạn đang dùng OS này, quá trình cũng tương tự là mở Application  Utilities › Terminal rồi điền:

sudo killall -HUP mDNSResponder

flush dns trên mac os x el capiten

Mac OS X Yosemite

Clear DNS cache OS này bằng cách vào Application  Utilities › Terminal và nhập:

sudo discoveryutil udnsflushcaches

flush dns trên mac os x Yosemite

Mac OS X Mavericks

Để xóa DNS cache bị cũ, vào Application  Utilities › Terminal và thực thi:

sudo killall -HUP mDNSResponder

Flush DNS trên Mac OS X Mavericks bằng Terminal

Mac OS X Mountain Lion

Người dùng của hệ điều hành MAC cần tìm tới Application  Utilities › Terminal và flush DNS với lệnh sau:

sudo killall -HUP mDNSResponder

flush dns trên mac os x mountain lion

Mac OS X Lion

Tìm tới Application  Utilities › Terminal và sử dụng lệnh sau:

sudo killall -HUP mDNSResponder

Flush DNS trên Mac OS X Lion bằng Terminal

Mac OS X Snow Leopard

Nếu bạn đang dùng phiên bản này, tìm tới Application  Utilities › Terminal và chạy lệnh:

sudo dscacheutil -flushcache

Flush DNS trên Mac OS X Snow Leopard sử dụng Terminal

Mac OS X Leopard và phiên bản thấp hơn

Bạn có thể clear DNS resolver cache trên OS này bằng cách tìm tới Application  Utilities › Terminal rồi gõ lệnh:

sudo lookupd -flushcache

Flush DNS trên Mac OS X Leopard hoặc phiên bản thấp hơn qua Terminal

Lời kết

Chúc mừng! Bằng việc đọc qua bài hướng dẫn này, bạn đã biết cách làm thế nào để flush DNS trên Windows, Linux và Mac. Bây giờ bạn có thể thử clear DNS reolver cache bằng lệnh, bạn sẽ thấy là bạn đang dùng những bản ghi DNS mới nhất. Hãy lưu ý là browser cache cũng có thể là nguyên do dẫn đến việc hiển  thị trang không đúng. Hãy xem qua bài hướng dẫn này để biết cách xóa browser cache!

Có bất kỳ mẹo hãy thủ thuật nào muốn chia sẽ? Hãy cho chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé.

Have any tips, tricks, or ideas to share? Let us know in the comments below!

Scores: 4.3 (54 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn