Bootstrap 5 Lesson 12: Badges

badges bootstrap

Trong bài học số 12 về Bootstrap 5: Badges, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng Badges trong Bootstrap 5. Badges là những thẻ được sử dụng để hiển thị thông tin hoặc trạng thái ngắn gọn, như số lượng tin nhắn chưa đọc, số lượng thông báo mới, hoặc chỉ mục của … Đọc tiếp

Tạo biểu đồ/đồ thị xếp chồng cột hoàn toàn bằng mã JavaScript

1695785658 javascript chart 7

Việc tạo biểu đồ/đồ thị xếp chồng cột bằng mã JavaScript cho phép bạn trình bày dữ liệu một cách trực quan và rõ ràng. Sử dụng JavaScript, bạn có thể tạo ra biểu đồ với các cột xếp chồng lên nhau, mô phỏng các loại dữ liệu khác nhau. Mã JavaScript giúp bạn điều … Đọc tiếp

Hướng dẫn code JavaScript để tạo biểu đồ/đồ thị thanh theo phạm vi

1695783750 javascript chart 7

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến cho việc phát triển các ứng dụng web. Việc tạo biểu đồ/đồ thị thanh trong JavaScript rất dễ dàng. Đầu tiên, bạn cần tạo một HTML canvas để vẽ biểu đồ. Sau đó, sử dụng thư viện hoặc bộ công cụ như Chart.js để thiết kế và … Đọc tiếp

Tạo Spinner trong Bootstrap 5

Bootstrap Spinner 7

Spinner trong Bootstrap 5 là một thành phần hữu ích để hiển thị biểu tượng vòng quay trong quá trình tải dữ liệu hoặc xử lý. Với Bootstrap 5, việc tạo Spinner trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn có thể tạo Spinner bằng cách sử dụng class “spinner-border” và “text-info” để chỉ … Đọc tiếp

Bài viết số 15: Sử dụng Pagination trong Bootstrap 5

Bootstrap Pagination 7

“Bài viết số 15: Sử dụng Pagination trong Bootstrap 5” giúp người đọc hiểu cách sử dụng tính năng Pagination (phân trang) trong Bootstrap 5. Bootstrap là một framework mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi để phát triển giao diện web chuyên nghiệp. Tính năng Pagination giúp chia nhỏ nội dung … Đọc tiếp

JavaScript Code for Creating 100% Stacked Bar Chart/Graph

java chart 7

Để tạo biểu đồ cột 100% xếp chồng hoàn toàn bằng JavaScript, chúng ta có thể sử dụng thư viện nổi tiếng như Chart.js hoặc D3.js. Biểu đồ này hiển thị các cột với chiều cao tỷ lệ phần trăm của từng giá trị trong tổng giá trị của mỗi dòng dữ liệu. Việc tạo … Đọc tiếp

Hướng dẫn List Groups trong Bootstrap 5

Bootstram List group 7

List Groups là một thành phần quan trọng trong Bootstrap 5 giúp hiển thị danh sách các mục ngang hoặc dọc một cách dễ dàng. Với List Groups, bạn có thể tạo ra danh sách các mục có hiệu ứng hover, tích chọn, đánh dấu thông báo, và thậm chí cả ảnh đại diện. Hướng … Đọc tiếp