Hướng dẫn code JavaScript để tạo biểu đồ/đồ thị thanh theo phạm vi

1695783750 javascript chart 7

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phổ biến cho việc phát triển các ứng dụng web. Việc tạo biểu đồ/đồ thị thanh trong JavaScript rất dễ dàng. Đầu tiên, bạn cần tạo một HTML canvas để vẽ biểu đồ. Sau đó, sử dụng thư viện hoặc bộ công cụ như Chart.js để thiết kế và … Đọc tiếp

JavaScript Code to Create a Doughnut Chart/Graph Template

JavaScript code doughnut 7

Để tạo một biểu đồ/vùng tròn Doughnut, bạn có thể sử dụng mẫu mã JavaScript dễ dùng. Mã JavaScript này giúp bạn tạo một biểu đồ/vùng tròn Doughnut một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn chỉ cần cung cấp dữ liệu cho biểu đồ/vùng tròn, và mã JavaScript sẽ tạo ra biểu đồ/vùng tròn … Đọc tiếp