Li độ, phương trình li độ là gì? Li độ kí hiệu là gì? Li độ có thể âm không mới nhất 2023

Li độ là gì? Định nghĩa li độ

Li độ hay độ dời là khoảng cách ngắn nhất từ vị trí ban đầu đến vị trị hiện tại của vật chuyển động, thường được biểu diễn tọa độ của vật trong hệ quy chiếu khảo sát chuyển động.

Li độ kí hiệu là gì? Li độ có thể âm không?

Kí hiệu của li độ là X – Ly độ (có thể âm hoặc dương)

Dao động điều hòa

Phương trình

Phương trình biểu diễn li độ: x = Acos (ωt + φ)

x là hàm tuần hoàn theo t.

Dạng đồ thị

Li độ trong dao động điều hoà là hàm Cos và đồ thị là hình Sin.

Chú thích

X: Ly độ (có thể âm hoặc dương)

A: Biên độ (cm,m) (không âm)

ω: Tần số gốc (rad/s)

t: Thời gian (s)

φ: Pha ban đầu (rad)

(ωt + φ): Pha dao động tại thời điểm <t>

Tham khảo


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li_độ&oldid=63915808”

Từ khóa: Li độ, Li độ, Li độ

quỹ đạo là gì
quỹ đạo là
quỹ đạo là j
quỷ đạo là gì
quy dao la gi
quỹ đạo la gì
thế nào là quỹ đạo
quỹ đạo
quỹ đạo trong vật lý là gì
quỹ đạo là gì?
vd quỹ đạo
quỹ đạo là gì cho ví dụ
đường quỹ đạo là gì
dạng quỹ đạo là gì
quy dao la
quỹ đạo là đường gì
quỷ đạo là j
quý đạo là gì
quỷ đạo la gi
quỹ đạo hình gì
quy dao
quỹ đạo có hình gì
quỹ đạo là gì ví dụ
dạng của quỹ đạo là gì
quĩ đạo là gì

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Google giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.1 (103 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn