Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam (update 2023)

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam là tổ chức đại diện cho các hội văn học và nghệ thuật tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 1957, Liên hiệp nhận được sự ủng hộ của các tác gia, nhà văn và nghệ sĩ hàng đầu của đất nước. Liên hiệp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu văn học và nghệ thuật Việt Nam đến với thế giới, là cầu nối giữa các tác giả Việt Nam và độc giả quốc tế. Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm nghệ thuật, các cuộc thi văn nghệ, cũng như thúc đẩy sự phát triển văn hóa và nghệ thuật trong đất nước.

Liên Hiệp Các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam

Liên Hiệp các Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Nam (LHVN) là tổ chức tập hợp các hội văn học, nghệ thuật trên toàn quốc nhằm quản lý, tổ chức và phát triển các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật.

LHVN được thành lập ngày 24/9/1987 trên cơ sở sáp nhập các hội văn học, nghệ thuật có tiếng tại Việt Nam như Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà văn trẻ, Hội Nhà văn phụ nữ… Hiện nay, LHVN đã có hơn 30 hội viên với hàng nghìn tác giả, nghệ sĩ và nhà văn trên toàn quốc.

LHVN có nhiệm vụ chính là xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật về văn hóa, nghệ thuật để đảm bảo cho việc sản xuất, sáng tác, phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật được diễn ra dễ dàng và phát triển bền vững. Ngoài ra, LHVN còn tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm khuyến khích sáng tác, phổ biến tác phẩm văn học, nghệ thuật và nâng cao ý thức văn hoá cho cộng đồng.

Từ khi thành lập đến nay, LHVN đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển văn hóa, nghệ thuật ở Việt Nam. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật do các hội viên của LHVN sản xuất đã được đánh giá cao về chất lượng và đóng góp tích cực cho việc giữ gìn, phát huy và truyền dịch văn hóa của dân tộc.

Đại hội Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam

Liên hiệp các Hội
Văn học nghệ thuật Việt Nam
Tên viết tắt VULA
Thành lập 1948
Loại Hội nghề nghiệp
Vị thế pháp lý Hợp pháp, hoạt động
Trụ sở chính số 51 phố Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm
Vị trí
 • Hà Nội, Việt Nam
Vùng phục vụ
23px Flag of Vietnam.svg Việt Nam
Ngôn ngữ chính
Tiếng Việt
Chủ tịch
Đỗ Hồng Quân

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (LHCHVHNTVN) là tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, là mặt trận của các Hội Văn học nghệ thuật trong cả nước gồm Các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.

Liên hiệp Hội dịch tên ra tiếng Anh là Vietnam Union of Literature and Arts Associations, viết tắt là VULA .

Điều lệ Liên hiệp các Hội VHNTVN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định Số 347/QĐ-TTg ngày 21 tháng 3 năm 2017 .

Hoạt động

LHCHVHNTVN hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dưới sự quản lý của Nhà nước và theo quy định của Pháp luật Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động theo nguyên tắc liên hiệp, hiệp thương, Dân chủ

Cơ quan lãnh đạo cao nhất của LHCHVHNTVN là Đại hội đại biểu toàn quốc 5 năm họp một lần. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo là Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN do đại hội hiệp thương cử ra, thường được gọi tắt là Đoàn chủ tịch. Trường hợp đặc biệt, Uỷ ban toàn quốc LHCHVHNTVN có thể triệu tập đại hội bất thường.

Cơ cấu tổ chức

Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tổ chức trong 3 ngày từ 12-14/1/2021 tại Hà Nội.

Chủ tịch: Đỗ Hồng Quân – Bí thư Đảng đoàn

Các Phó Chủ tịch:

 • Vương Duy Biên – Phó Chủ tịch chuyên trách
 • Đoàn Thanh Nô – Phó Chủ tịch chuyên trách
 • Nông Quốc Bình – Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm
 • Trần Quốc Chiêm – Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm

Các hội thành viên

Các hội chuyên ngành

 • Hội Nhà văn Việt Nam
 • Hội Mỹ thuật Việt Nam
 • Hội Nhạc sĩ Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam
 • Hội Kiến trúc sư Việt Nam
 • Hội Điện ảnh Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam
 • Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam
 • Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam
 • Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Các hội địa phương

Ngoài các hội thành viên trên thì Liên hiệp còn có các hội thành viên là các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong 63 tỉnh/ thành phố thì các hội địa phương tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai hội lớn nhất, đó là Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh và Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Hà Nội

Tình hình tài chính 2019

Ngày 9-1-2019, chủ tịch liên hiệp Hữu Thỉnh loan báo các hội vẫn tiếp tục được nhà nước hỗ trợ, ‘Nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta’. Ông cho là, bỏ bao cấp cho các hội văn học nghệ thuật là Nhà nước mất đi đội quân 4 vạn chiến sĩ canh giữ mặt trận văn hóa tư tưởng của đất nước.

Tham khảo

Liên kết ngoài

Bài viết này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
 • x
 • t
 • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Liên_hiệp_các_Hội_Văn_học_nghệ_thuật_Việt_Nam&oldid=68643844”

Scores: 4.1 (77 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn