Liên Kết Ion Là Liên Kết Được Hình Thành Bởi (update 2023)

Liên kết ion là một trong ba loại liên kết hóa học cơ bản, bao gồm cả liên kết cộng hóa trị và liên kết cộng hóa trị điện tích. Liên kết ion xảy ra khi một hoặc nhiều nguyên tử trở nên điện tích và thu hút nhau vì lý do điện tích khác biệt của chúng. Khi một nguyên tử nhận một hoặc nhiều điện tử từ nguyên tử khác, nó trở thành một ion âm, trong khi nguyên tử ban đầu trở thành một ion dương. Hai ion sẽ được liên kết với nhau thông qua sức hút của những điện tích ngược khoảng cách. Liên kết ion làm cho các phân tử trở nên ổn định và không dễ bị tách ra bởi sức bền của liên kết. Nó được tìm thấy trong tất cả các hợp chất ion vô cơ như muối, đồng vị và các acid.

Liên Kết Ion Là Liên Kết Được Hình Thành Bởi

sự trao đổi hoặc chuyển đổi điện tử giữa các nguyên tử để tạo ra các ion. Liên kết ion xảy ra giữa các nguyên tử có khác điện tích và thường được tìm thấy trong các hợp chất ion. Ví dụ, trong muối NaCl, nguyên tử natri trao đổi một điện tử với nguyên tử clo để tạo ra ion natri dương và ion clo âm để tạo thành hợp chất NaCl.

Hoá 10 || Mẹo giải thích liên kết ion dễ hiểu nhất – Hướng dẫn viết tạo thành cation và anion

Liên kết ion

300px NaF
Các nguyên tử natri và fluor trải qua phản ứng oxy hóa khử để tạo thành ion natri và ion fluor. Natri mất một electron lớp ngoài cùng để tạo cho nó một cấu hình electron ổn định và electron này đi vào nguyên tử fluor tỏa nhiệt. Các ion tích điện trái dấu – thường là rất nhiều trong số chúng – sau đó bị hút vào nhau để tạo thành natri fluoride rắn.
300px NaCl Obtenci%C3%B3n 2.svg
Liên kết ion trong muối ăn NaCl.

Liên kết ion, hay liên kết điện tích, là một loại liên kết hóa học bao gồm lực hút tĩnh điện giữa các ion tích điện trái dấu hoặc giữa hai nguyên tử có độ âm điện khác nhau rõ rệt. Đây là tương tác chính xảy ra trong các hợp chất ion, và là một trong những loại liên kết chính, cùng với liên kết cộng hóa trị và liên kết kim loại. Ion là nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) mang điện tích tĩnh điện. Các nguyên tử nhận thêm electron tạo ra các ion mang điện tích âm (gọi là anion). Các nguyên tử cho đi electron tạo thành các ion mang điện tích dương (gọi là cation).

Tính chất của hợp chất ion

  • Các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao do liên kết ion tương đối bền vững.
  • Dẫn điện ở trạng thái nóng chảy và khi tan trong dung dịch, ở trạng thái rắn thường không dẫn điện.
  • Cứng và dễ vỡ.
  • Hình thành tinh thể, có dạng rắn.
  • Tinh thể ion thường không màu.[cần dẫn nguồn]

Tham khảo

Liên kết ngoài

Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến hóa học này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
  • x
  • t
  • s


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Liên_kết_ion&oldid=69797694”

Scores: 4.6 (55 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn