Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng Toán lớp 4: Luyện tập trang 96 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 96

Bạn đang tìm kiếm về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng hữu ích với bạn.

1. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng Toán lớp 4: Luyện tập trang 96 Giải bài tập Toán lớp 4 trang 96

Giải bài tập SGK Toán 4 trang 96 giúp các em học sinh lớp 4 xem gợi ý giải các bài tập của bài Luyện tập trang 96 của Chương 3 Toán 4. Với từng lời giải Toán lớp 4 rất chi tiết trong bài viết dưới đây sẽ giúp các em ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 thật thành thạo.

Giải bài tập Toán 4 trang 96

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355

a) Số nào chia hết cho 2?

b) Số nào chia hết cho 5?

Gợi ý đáp án:

a) Các số chia hết cho 2: 4568; 66814; 2050; 3576; 900

b) Các số chia hết cho 5: 2050; 900; 2355.

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 4)

a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2

b) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 5

Gợi ý đáp án:

a) Ba số có ba chữ số và chia hết cho 2: 328; 542; 660

b) Ba số có ba chữ số và chia hết cho 5: 550; 725; 850

Bài 3 (trang 96 SGK Toán 4)

Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

a) Số nào chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5

b) Số nào chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5

c) Số nào chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

Gợi ý đáp án:

a) Số chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 là: 48; 2000; 9010.

b) Số chia hết cho 2 nhưng không chia hết cho 5 là: 296; 324.

c) Số chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2 là: 345; 3995.

Bài 4 (trang 96 SGK Toán 4)

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào?

Gợi ý đáp án:

Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là các số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5.

Bài 5 (trang 96 SGK Toán 4)

Loan có ít hơn 20 quả táo. Biết rằng, nếu Loan đem số táo đó chia đều cho 5 bạn hoặc chia đều cho 2 bạn thì cũng vừa hết.

Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo?

Gợi ý đáp án:

Số táo của Loan phải là số bé hơn 20, vừa chia hết cho 2 vừa chai hết cho 5.

Vậy số táo của Loan phải là số bé hơn 20 và là số có tận cùng bằng 0. Vậy số táo của Loan là 10 quả.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000
Lượt xem: 60006000

2. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ VNExpress

VNExpress
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng rồi nhỉ? Bài viết Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

3. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

4. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

5. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng rồi nhỉ? Bài viết Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

6. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

7. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

8. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ soha.vn

soha.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng rồi nhỉ? Bài viết Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

9. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

10. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

11. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng rồi nhỉ? Bài viết Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

12. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

13. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ vov.vn

vov.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

14. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ afamily.vn

afamily.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng rồi nhỉ? Bài viết Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

15. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

16. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

17. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ coccoc.com

coccoc.com
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng rồi nhỉ? Bài viết Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

18. Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng từ facebook.com

facebook.com
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6000

Câu hỏi về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng

Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
cách Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
hướng dẫn Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng
Loan Có Ít Hơn 20 Quả Táo Biết Rằng miễn phí

Scores: 4.8 (197 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn