Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích và tác hại của máy tính (Gợi ý + 7 Mẫu) Lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh

Bạn đang tìm hiểu về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh hữu ích với bạn.

1. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh Đoạn văn tiếng Anh về lợi ích và tác hại của máy tính (Gợi ý + 7 Mẫu) Lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh

Máy tính là một trong các công cụ tuyệt vời hàng đầu để làm việc, học tập và giải trí. Sử dụng một chiếc máy tính (laptop) người dùng không chỉ sẽ chủ động về thời gian và sắp xếp các công việc cần làm của mình một cách dễ dàng, hợp lý, tiết kiệm tăng tính hiệu quả. Tuy nhiên nó cũng có không ít bất cập.

holder

Viết đoạn văn về lợi ích và tác hại của máy tính gồm 7 đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Thông qua 7 đoạn văn viết về lợi ích và tác hại của máy tính giúp các bạn học sinh, sinh viên có thêm nhiều gợi ý ôn tập trong quá trình suy luận, diễn giải vấn đề một cách logic. Từ đó biết sử dụng vốn từ, kiến thức ngữ pháp để viết đúng, viết hay tự tin hơn với khả năng viết đoạn văn tiếng Anh. Với cách viết ngắn gọn súc tích, tài liệu mẫu này sẽ giúp các bạn nhanh chóng hoàn thành đoạn văn tiếng Anh cho riêng mình.

Dàn ý cách viết về Lợi ích và Tác hại của máy tính

Liệt kê những lợi ích của máy tính:

  • Provide a big global store of information: provide popular search engines such as: google.com, bing.com, coccoc.com, etc.
  • Connects many people all over the world: keeping in touch with your friends by facetime, chatting, e-mail messages, forum….
  • Help your studying a lot: seeking document, online teaching & learning, …
  • Provide entertainment: playing computer games, listening to music, reading book,
  • Use many services on internet: online shopping, online banking, job seeking, purchasing movies tickets, online flight ticket, …
  • Storage Capability: Computer can store huge source of information, documents, apps, …

Liệt kê những tác hại của máy tính

  • The waste of time: take whole day in front of computer screen
  • Harmful to our health: short-sighted, headache, backache, obesity,
  • Become addicted: social networking, game,

Lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh – Mẫu 1

Tiếng Anh

Nowadays, along with the development of the country’s economy, telecommunication networks are also constantly developing and becoming popular and indispensable in today’s society. The benefits that computers bring are huge. We can look up information, entertain, listen to music, … through computer networks. The computer network helps us make friends with friends around the world without leaving home. Computer networks bring us many benefits, but in parallel with them are unpredictable harms. Today some parts, especially teenagers, are becoming too dependent on computers, and becoming less exposed to the outside world. Young people are gradually dependent on the computer network and seeing it as their own life. Computer network brings us many benefits but also harms, so we need to use it effectively and in moderation.

Tiếng Việt

Ngày nay đi cùng với sự phát triển của kinh tế đất nước, mạng viễn thông cũng đang không ngừng phát triển và trở nên phổ biến và không thể thiếu trong xã hội ngày nay. Lợi ích mà máy tính mang lại rất lớn. Chúng ta có thể tra cứu thông tin, giải trí, nghe nhạc,… thông qua mạng máy tính. Mạng máy tính giúp ta kết bạn với những người bạn trên khắp thế giới mà không cần ra khỏi nhà. Mạng máy tính mang lại cho ta rất nhiều lợi ích nhưng song song với đó là những tác hại khó lường. Ngày nay một số bộ phận đặc biệt là thanh thiếu niên đang trở nên quá lệ thuộc vào máy tính, và trở nên ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giới trẻ đang dần lệ thuộc vào mạng máy tính và xem nó như cuộc sống của mình. Mạng máy tính mang lại cho ta nhiều tiện ích nhưng cũng đồng thời là những tác hại, vì thế ta cần sử dụng nó một cách có hiệu quả và chừng mực.

Đoạn văn viết về lợi ích và tác hại của máy tính – Mẫu 2

Tiếng Anh

What are the benefits that laptops bring to you? Laptop helps you in studying. it is the most efficient and fastest information search engine. Second, it helps you to store documents. more than that, it also helps you to have diverse knowledge about life, and you can learn many things without going anywhere. Third, laptop is a very effective entertainment tool. It also helps you exchange information, work online, do business or shop in person. Just like television, laptops also have many disadvantages. it makes you waste time on entertainment. it contains a lot of unhealthy information… but using a laptop is good or bad depends on how you use it to serve your life.

Tiếng Việt

Những lợi ích mà máy tính xách tay mang lại cho bạn là gì? Máy tính xách tay giúp bạn trong học tập. nó là công cụ tìm kiếm thông tin hiệu quả nhất và nhanh nhất. Thứ hai, nó giúp bạn lưu trữ tài liệu. hơn thế nó còn giúp bạn có những kiến ​​thức đa dạng về cuộc sống, học hỏi được nhiều điều mà không cần phải đi đâu xa. Thứ ba, laptop là một công cụ giải trí rất hiệu quả. Nó cũng giúp bạn trao đổi thông tin, làm việc trực tuyến, kinh doanh hoặc mua sắm trực tiếp. Cũng giống như tivi, máy tính xách tay cũng có nhiều nhược điểm. nó khiến bạn lãng phí thời gian vào việc giải trí. nó chứa đựng nhiều thông tin không lành mạnh… nhưng việc sử dụng laptop tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để phục vụ cuộc sống của mình như thế nào.

Viết đoạn văn lợi ích và tác hại của máy tính – Mẫu 3

Tiếng Anh

Modern society is constantly developing, and the appearance of the Internet has opened up a whole new era of access and sharing of information. This brings a tremendous reform and benefits to all humanity. In our lives there are innumerable questions that need to be answered, and the Internet was born as a useful tool to help us solve those questions. Searching for information in the past has cost humanity a lot of time and effort, and not everyone had patience to turn the pages one by one to find the information they needed. However, our lives have changed tremendously since the arrival of the Internet, and the search of general information on the Internet has not consumed us much more than mouse clicks and keyboard typing. This is where most basic and specialist information is gathered from the majority of occupations and fields in our life. There are countless websites that contain useful information for research and study, and Wikipedia is now considered to be the most complete and accurate encyclopedia. Searching the Internet is simple, but we should also be careful in getting that information. Not all knowledge on the Internet is accurate and complete, so we need to compare information from many different sources before actually using any of them for our purposes. The Internet is an infinite ocean of knowledge, and we can learn countless things if we know how to use it properly.

Tiếng Việt

Xã hội hiện đại không ngừng phát triển, sự xuất hiện của Internet đã mở ra một kỷ nguyên tiếp cận và chia sẻ thông tin hoàn toàn mới. Điều này mang lại một cuộc cải cách to lớn và lợi ích cho toàn thể nhân loại. Trong cuộc sống của chúng ta có vô số câu hỏi cần được giải đáp, Internet ra đời như một công cụ hữu ích giúp chúng ta giải quyết những thắc mắc đó. Việc tìm kiếm thông tin trước đây đã tiêu tốn của nhân loại rất nhiều thời gian và công sức và không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn để lật từng trang một để tìm kiếm thông tin mình cần. Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có Internet, và việc tìm kiếm thông tin chung trên Internet không tiêu tốn nhiều của chúng ta hơn những cú click chuột và gõ bàn phím. Đây là nơi thu thập hầu hết các thông tin cơ bản và chuyên môn từ phần lớn các ngành nghề và lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Có vô số trang web chứa đựng những thông tin hữu ích cho việc nghiên cứu và học tập, và Wikipedia hiện nay được coi là bộ bách khoa toàn thư đầy đủ và chính xác nhất. Tìm kiếm trên Internet rất đơn giản, nhưng chúng ta cũng nên cẩn thận trong việc lấy thông tin đó. Không phải tất cả các kiến ​​thức trên Internet đều chính xác và đầy đủ, vì vậy chúng ta cần so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trước khi thực sự sử dụng bất kỳ thông tin nào cho mục đích của mình. Internet là một đại dương kiến ​​thức vô tận, và chúng ta có thể học được vô số điều nếu biết sử dụng nó một cách hợp lý.

Viết đoạn văn lợi ích và tác hại của máy tính – Mẫu 4

Tiếng Anh

Computer plays an important part in our life. However, while bringing certain advantages, this high-tech device has its own limitations. First of all, computer is a useful tool and an intelligent device in every aspect of life. What’s more, new constructive materials, new robots, and new fuels are all made with the help of information technology. That is to say computer has made our life become modern, more convenient and civilized. However, a computer also has its own disadvantages because the users take its advantage for negative purposes. Some people use computers to do nothing but playing games, chatting, spam, create dirty information on the Net. In addition, sitting in front of the screen for long hours can lead to obesity, backache, and short-sightedness. Besides, people paying too much attention to online activities may become passive in real life because of their lacks of communication. In short, everything has its two sides, so does computer. Therefore, it is necessary that we use it for right purposes.

Tiếng Việt

Máy tính đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, tuy mang lại những ưu điểm nhất định nhưng thiết bị công nghệ cao này cũng có những hạn chế riêng. Trước hết, máy tính là một công cụ hữu ích và một thiết bị thông minh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Hơn nữa, các vật liệu xây dựng mới, rô bốt mới và nhiên liệu mới đều được tạo ra với sự trợ giúp của công nghệ thông tin. Nói như vậy có nghĩa là máy tính đã làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên hiện đại, tiện lợi và văn minh hơn. Tuy nhiên, máy tính cũng có những nhược điểm riêng do người dùng lợi dụng nó cho những mục đích tiêu cực. Một số người sử dụng máy tính để không làm gì khác ngoài việc chơi game, tán gẫu, spam, tạo thông tin bẩn trên mạng. Ngoài ra, ngồi trước màn hình nhiều giờ có thể dẫn đến béo phì, đau lưng, cận thị. Bên cạnh đó, những người quá chú ý đến các hoạt động trực tuyến có thể trở nên thụ động trong cuộc sống thực vì thiếu giao tiếp. Tóm lại, cái gì cũng có hai mặt của nó, máy tính cũng vậy. Vì vậy, việc chúng ta sử dụng nó đúng mục đích là điều cần thiết.

Viết đoạn văn lợi ích và tác hại của máy tính – Mẫu 5

Tiếng Anh 

Nowadays, compute has become an important part in the modern life. Besides the advantages, it also brings about many disadvantages that no one expects. First, computer is so addictive and time-consuming. Using it sometimes makes you lose your sense of time and easily deep in meaningless things. For example, when you start studying at 7 o’clock, you have intention of using computer for doing homework but then you are addicted to the entertainment websites and can not stop. As a result, it takes you a lot of time to finish work and makes you lazier and lazier. Second, some social networking sites contain potential risks, because they are not strictly controlled. Some websites can report the false and reactionary information, other ones even can take advantage of your belief then make money illegally. Last but not least, computer affects harmfully to your health. It is undeniable fact that your vision is shorten so much when you use smartphone or computer so much. Moreover, it also results in some diseases, which relate to memory and skeleton, especially promote the senescence faster. Taking into consideration, Internet is not bad but everyone should uses it reasonably and effectively.

Tiếng Việt

Ngày nay, máy tính đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh những ưu điểm thì nó cũng kéo theo nhiều nhược điểm mà không ai ngờ tới. Đầu tiên, máy tính rất dễ gây nghiện và tốn thời gian. Việc sử dụng nó đôi khi khiến bạn mất cảm giác về thời gian và dễ chìm sâu vào những điều vô nghĩa. Ví dụ, khi bạn bắt đầu học lúc 7 giờ tối, bạn có ý định sử dụng máy tính để làm bài tập nhưng sau đó bạn lại nghiện các trang web giải trí và không thể dừng lại. Kết quả là bạn mất rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc và khiến bạn trở nên lười biếng, lười biếng hơn. Thứ hai, một số trang mạng xã hội tiềm ẩn nhiều rủi ro, do không được kiểm soát chặt chẽ. Một số trang web có thể đưa tin sai sự thật và phản động, những trang khác thậm chí có thể lợi dụng lòng tin của bạn để kiếm tiền bất chính. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, máy tính ảnh hưởng có hại đến sức khỏe của bạn. Không thể phủ nhận một thực tế rằng tầm nhìn của bạn bị giảm đi rất nhiều khi bạn sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính quá nhiều. Hơn nữa, nó còn gây ra một số bệnh liên quan đến trí nhớ và khung xương, đặc biệt là thúc đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. Xét cho cùng, Internet không xấu nhưng mọi người nên sử dụng nó một cách hợp lý và hiệu quả.

Viết đoạn văn lợi ích và tác hại của máy tính – Mẫu 6

Tiếng Anh 

Computer is a modern tool which has made life very easy and simple. It has the capability to complete more than one task in small time. It is able to do work of many human beings alone within less time. It is the utility of highest efficiency. The first computer was a mechanical computer which was created by the Charles Babbage. A computer works successfully using its hardware and fully installed application software. Other accessories of the computer are keyboard, mouse, printer, CPU and UPS.

The data which we put into the computer using device is called input data and device as input device and data which we take outside using printer or the other device is called as output data and device as output device. The input data gets changed into the information which can be stored and changed anytime. Computer is very safe tool for data storage which is being used in various fields. We can shop, pay our electricity bill, water bill, video chat, messaging, e-mail messages anywhere in the world and lots of online activities using the internet.

 Tiếng Việt

Máy tính là một thiết bị hiện đại đã làm cho cuộc sống trở nên dễ dàng và đơn giản. Nó có khả năng hoàn thành nhiều việc trong thời gian ngắn. Nó có thể làm những công việc của nhiều người trong thời gian ít hơn. Nó rất hữu ích trong việc đem lại hiệu quả cao nhất.Chiếc máy tính đầu tiên là một máy tính cơ học được tạo bởi Charleg Babbge. Một chiếc máy tính hoạt động thành công bằng việc sử dụng các phần cứng của nó và được cài đặt các ứng dụng phần mềm đầy đủ. Những phụ kiện khác của máy tính là bàn phím, chuột,máy in, CPU và UPS.

Những dữ liệu chúng ta cài đặt vào máy tính để sử dụng được gọi là dữ liệu đầu vào và thiết bị là thiết bị đầu vào, và dữ liệu cái mà chúng ta sử dụng bên ngoài như máy in và các thiết bị khác được gọi là dữ liệu đầu ra và thiết bị là thiết bị đầu ra. Dữ liệu đầu vào được thanh đổi thành những thông tin mà có thể được lưu trữ và thay đổi bất cứ lúc nào. Máy tính là thiết bị án toàn cho việc lưu trữ dữ liệu để sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau. Chúng ta có thể mua sắm, thay toán hóa đơn điện, hóa đơn nước,nói chuyện video, tin nhắn, gửi e mail của chúng ta bất kỳ ở đâu trong thế giới này và nhiều hoạt động trực tuyến bằng việc sử dụng Internet.

Lợi ích và tác hại của máy tính bằng tiếng Anh – Mẫu 7

Tiếng Anh

Can you imagine how academic life would be like without computers? Writing letters, essays, editing and saving information would be completely exhausting. What is more, looking for information would be almost impossible. However, computers have simplified students work throughout the academic year. Despite the difficulties of learning how to use them, computers can be practical and helpful.

The most important benefit of computers is their practicability. A single machine allows students to calculate, to write essays and to search for information while listening to music. For example, Office package includes a spreadsheet program, a word processor and a presentation program. What is more, It includes a grammar and spelling check, which simplifies edition. At the same time, the student can listen to music, watch a video, record a CD, or chat with friends. In short, any computer shares the characteristics of a radio, a television, a telephone, a notebook, and a calculator together with tools for organization, for multimedia presentations and for grammatical corrections.

Another benefit of computers is the assistance they provide to students. For example, with the help of a computer, files can be easily organized and adequately separated in folders according to subject. In addition, they can be retrieved by using the computer’s search tool. Another example of how they are helpful is the capacity to store a large amount of information. By using the Internet, a student can download a great number of files of different sizes which can be saved on the computer’s hard disk. E-books, audiobooks, movies and programs on school subjects can be downloaded and stored for the student benefit.

In conclusion, Computers have become an essential tool for students and without them, academic work would be wearying. The ability to store and execute different programs makes computers extremely practical and helpful for students benefit.

 Tiếng Việt

Bạn có thể tưởng tượng cuộc sống học tập sẽ như thế nào nếu không có máy tính? Viết thư, tiểu luận, chỉnh sửa và lưu thông tin sẽ hoàn toàn mệt mỏi. Hơn nữa, việc tìm kiếm thông tin sẽ gần như không thể. Tuy nhiên, máy tính đã giúp sinh viên đơn giản hóa công việc trong suốt năm học. Bất chấp những khó khăn khi học cách sử dụng chúng, máy tính có thể thực tế và hữu ích.

Lợi ích quan trọng nhất của máy tính là tính thực tế của chúng. Một chiếc máy duy nhất cho phép sinh viên tính toán, viết tiểu luận và tìm kiếm thông tin trong khi nghe nhạc. Ví dụ, gói Office bao gồm một chương trình bảng tính, một trình xử lý văn bản và một chương trình trình bày. Hơn nữa, nó bao gồm kiểm tra ngữ pháp và chính tả, giúp đơn giản hóa phiên bản. Đồng thời, học sinh có thể nghe nhạc, xem video, ghi đĩa CD hoặc trò chuyện với bạn bè. Nói tóm lại, bất kỳ máy tính nào cũng có chung các đặc điểm của radio, tivi, điện thoại, máy tính xách tay và máy tính cùng với các công cụ để tổ chức, trình chiếu đa phương tiện và sửa lỗi ngữ pháp.

Một lợi ích khác của máy tính là sự trợ giúp mà chúng cung cấp cho học sinh. Ví dụ, với sự trợ giúp của máy tính, các tệp có thể được sắp xếp dễ dàng và phân tách đầy đủ trong các thư mục theo chủ đề. Ngoài ra, chúng có thể được lấy ra bằng cách sử dụng công cụ tìm kiếm của máy tính. Một ví dụ khác về cách chúng hữu ích là khả năng lưu trữ một lượng lớn thông tin. Bằng cách sử dụng Internet, học sinh có thể tải xuống một số lượng lớn các tệp có kích thước khác nhau có thể được lưu trên đĩa cứng của máy tính. Có thể tải xuống và lưu trữ sách điện tử, sách nói, phim và các chương trình về các chủ đề ở trường vì lợi ích của học sinh.

Tóm lại, Máy tính đã trở thành một công cụ thiết yếu cho sinh viên và nếu không có chúng, công việc học tập sẽ rất mệt mỏi. Khả năng lưu trữ và thực thi các chương trình khác nhau làm cho máy tính trở nên vô cùng thiết thực và hữu ích cho sinh viên.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444
Lượt xem: 34443444

2. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ VNExpress

VNExpress
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

3. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

4. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

5. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

6. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

7. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

8. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ soha.vn

soha.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

9. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

10. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

11. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

12. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

13. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ vov.vn

vov.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

14. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ afamily.vn

afamily.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

15. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

16. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

17. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ coccoc.com

coccoc.com
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh rồi nhỉ? Bài viết Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

18. Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh từ facebook.com

facebook.com
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3444

Câu hỏi về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh

Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
cách Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
hướng dẫn Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh
Lợi Ích Và Tác Hại Của Máy Tính Bằng Tiếng Anh miễn phí

Scores: 4 (105 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn