Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là gì? Chúng Ta Muốn Hoà Bình Chúng Ta Phải Nhân Nhượng

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến là một cuộc tuyên truyền lớn được phát động vào cuối năm 1946 bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm khích lệ toàn dân Việt Nam cùng kháng chiến chống lại thực dân Pháp. Cuộc kháng chiến này đã kéo dài suốt 8 năm và thật sự là một sự đấu tranh quyết liệt của toàn dân để bảo vệ độc lập, tự do và chủ quyền của đất nước.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã thổi bùng lên niềm tự hào dân tộc và làm cho hầu hết người Việt Nam đều đứng lên vùng lên, tất cả đã cùng nhau tiến vào cuộc đấu tranh công bằng và phản đối sự chinh phục và áp bức từ thực dân Pháp. Cuộc đấu tranh này đã để lại một dấu ấn lịch sử to lớn trong tâm hồn người Việt Nam, đó là niềm tự hào về sự hy sinh và nỗ lực không ngừng nghỉ của cả một dân tộc để giành lại được tự do, độc lập và chủ quyền của mình.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chính là một bản ghi chép lịch sử đầy ý nghĩa, là tài sản quý giá mà chúng ta cần đề cao và trân trọng. Nó đánh dấu sự hình thành của một dân tộc cứng cỏi, kiên cường và can đảm, và đồng thời giúp cho người Việt Nam hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do và chủ quyền, cùng với ý nghĩa của sự sáng tạo và đoàn kết, để xây dựng và phát triển đất nước.

Chúng Ta Muốn Hoà Bình Chúng Ta Phải Nhân Nhượng

Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta phải nhân nhượng. Đó là một quan điểm đúng và cần thiết trong mọi mối quan hệ, từ đối tác kinh doanh cho đến các quốc gia trên thế giới.

Nhân nhượng có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng đưa ra các thỏa thuận, đồng ý chấp nhận các điều khoản và tìm kiếm giải pháp để đạt được sự đồng thuận. Điều này không chỉ giúp chúng ta giữ thăng bằng trong quan hệ, mà nó còn tạo ra một môi trường văn minh và tránh được sự xung đột.

Tuy nhiên, nhân nhượng không đồng nghĩa với việc đầu hàng hoặc hi sinh quá nhiều. Chúng ta vẫn phải giữ vững giá trị và cốt lõi của mình, và chỉ chấp nhận các thỏa thuận khi chúng là công bằng và có lợi cho cả hai bên.

Vì vậy, nếu chúng ta muốn đạt được hoà bình, hãy luôn sẵn sàng để nhân nhượng và tìm kiếm các giải pháp công bằng cho mọi vấn đề. Chỉ cần tôn trọng và hiểu lẫn nhau, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ khỏe mạnh và được đồng hành bên nhau trong hành trình của cuộc đời.

Toàn văn lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh 19/12/1946

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến

220px Toanquockhangchien
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, do Hồ Chí Minh soạn thảo, là lời phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm 1946, sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp vào giữa năm 1946 để công nhận một nước Việt Nam độc lập không thành công. Lời kêu gọi này được phát ra vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946. Đêm hôm trước – ngày 19 tháng 12, khi chiến sự bùng nổ – là ngày được gọi là “Toàn quốc kháng chiến“.

Câu nói Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh trong một bức thư của Hồ Chí Minh gửi những người lính của Việt Minh ở Hà Nội những ngày đầu toàn quốc kháng chiến đã được nhắc đến như một biểu tượng cho sự “hy sinh vì nền độc lập” của đất nước Việt Nam.

Hoàn cảnh
Trước khi Chiến tranh Đông Dương nổ ra, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được cho là đã tìm mọi cách “cứu vãn hòa bình”, chí ít cũng làm chậm lại chiến tranh để chuẩn bị đối phó, đồng thời khéo léo tìm được thế bắt đầu chiến tranh tốt nhất có thể (hay là ít xấu nhất). Hiệp định sơ bộ Việt–Pháp 6/3/1946 và Tạm ước Việt–Pháp 14/9/1946 lần lượt được ký kết, Hồ Chí Minh sang Pháp đàm phán. Quân của Tưởng Giới Thạch phải theo các điều ước rút về nước.

Pháp liên tiếp gây ra các cuộc thảm sát ở Hải Phòng và Hà Nội. Sau đó Pháp đòi tước vũ khí của Việt Minh. Chiến tranh xảy ra vào đêm 19/12/1946 bởi trận đánh Hà Nội 1946. Ngày này được gọi là Toàn quốc kháng chiến.

Ngày 3 tháng 12 năm 1946, Hồ Chí Minh đã về làng Vạn Phúc, Hà Đông, sống trong nhà ông Nguyễn Văn Dương. Tại đây, vào ngày 19 tháng 12, trên căn gác xép nhỏ, Bác đã viết Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, dùng để phát động cuộc kháng chiến chống Pháp vào cuối năm, sau khi những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với Pháp, vào giữa năm 1946, để công nhận một nước Việt Nam độc lập, không thành công. Văn bản này đã được Trường Chinh chỉnh sửa một số chi tiết trước khi được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc.

Ngày 20 tháng 12 tại Hang Trầm (huyện Chương Mỹ, Hà Tây), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”.

Nội dung

Nội dung toàn văn của “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” đã được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 4, trang 480, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995 như sau:

Hỡi đồng bào toàn quốc!
Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa!
Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào!
Chúng ta phải đứng lên!
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!
Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!
Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm
Kháng chiến thắng lợi muôn năm

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946
Hồ Chí Minh

(Bút tích lưu tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam)

Chú thích

Liên kết ngoài


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lời_kêu_gọi_toàn_quốc_kháng_chiến&oldid=69787056”

Scores: 4.9 (64 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn