Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 Tiếng Anh 6 Unit 1: Looking Back Soạn Anh 6 trang 14 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn đang tìm hiểu về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 hữu ích với bạn.

1. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 Tiếng Anh 6 Unit 1: Looking Back Soạn Anh 6 trang 14 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Tiếng Anh 6 Unit 1: Looking Back giúp các em học sinh lớp 6 trả lời 4 câu hỏi tiếng Anh trang 14 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 1: My New School trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 2 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Global Success 6 – Tập 1. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Vậy mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Câu 1

Look at the pictures. Write the correct words in the gaps.

Look at the pictures

Đáp án:

1. uniform 2. pencil sharpener 3. notebook
4. compass 5. calculator 6. ruler

1. Our new uniform is very nice.

2. I have a red pencil sharpener.

3. This is my notebook for writing English words.

4. We often use a compass in a maths class.

5. Can you lend me your calculator for a minute?

6. My new ruler is short.

Hướng dẫn dịch:

1. Đồng phục của chúng tôi rất đẹp.

2. Tôi có một cái gọt bút chì màu đỏ.

3. Đây là cuốn vở để tôi viết từ tiếng Anh.

4. Chúng tôi thường dùng compa trong lớp học toán.

5. Bạn có thể cho tôi mượn máy tính của bạn một phút không?

6. Thước mới của tôi thì ngắn.

Câu 2

Match the words in A with the words/phrases in B. (Nối những từ ở cột A với từ/ cụm từ ở cột B)

A

1. study
2. do
3. play
4. have
5. wear

B

a. lunch
b. the piano
c. a uniform
d. exercise
e. new words

Đáp án: 1e 2d 3b 4a 5c

Hướng dẫn dịch:

1. study new words (học từ mới)

2. do exercise (tập thể dục)

3. play the piano (chơi piano )

4. have lunch (có bữa tối)

5. wear a uniform (mặc đồng phục)

Câu 3

Complete the sentences with the present simple. (Hoàn thành các câu sau với thì hiện tại đơn)

1. comes

2. don’t

3. walks

4. do

5. teaches

Hướng dẫn dịch:

1. He comes from Da Nang.

(Anh ấy đến từ Đà Nẵng)

2. Do you learn Russian? No, I don’t.

(Bạn học tiếng Nga à? Không, tôi không học)

3. She always walks to school with her friends.

(Cô ấy luôn đi bộ đi học cùng với các bạn).

4. I often do my homework after school.

(Tôi thường làm bài tập về nhà sau khi tan trường).

5. Mr Nam teaches history at my school.

(Thầy Nam dạy môn lịch sử ở trường tôi)

Câu 4

Complete the text with the correct form of the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn với dạng đúng của động từ).

1. is

2. has

3. walks

4. study

5. likes

Hướng dẫn dịch:

Hoang lives in a small house in the centre of his village. His house is near his new school. Every day, he has breakfast at 6 o’clock. Then he walks to school with his friends. Hoang with his friends study in grade 6 at An Son school. Hoang likes his new school.

(Hoàng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở giữa làng. Nhà của bạn ấy gần trường học mới. Mỗi ngày, bạn ấy ăn sáng lúc 6 giờ. Sau đó bạn ấy đi bộ đi học cùng với các bạn khác. Hoàng với các bạn học lớp 6 ở trường An Sơn. Hoàng thích trường mới của bạn ấy.)

5. Put the adverb in brackets in the correct place in each sentence. (Chèn trạng ngữ trong ngoặc vào chỗ thích hợp trong câu)

Đáp án:

1. I always remember to do my homework.

2. Nick usually gets good marks in exams.

3. We do not often see a rabbit in town.

4. I rarely read in bed at night.

5. Do you sometimes sing in the shower?

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi luôn luôn nhớ làm bài tập về nhà.

2. Nick thường xuyên đạt điểm tốt trong các bài kiểm tra.

3. Chúng tôi thường không thấy thỏ ở trong thị trấn.

4. Tôi hiếm khi đọc sách trên giường vào buổi tối.

5. Thỉnh thoảng bạn có hát trong nhà tắm không?

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666
Lượt xem: 66666666

2. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ VNExpress

VNExpress
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

3. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

4. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

5. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

6. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

7. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

8. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ soha.vn

soha.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

9. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

10. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

11. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

12. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

13. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ vov.vn

vov.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

14. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ afamily.vn

afamily.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

15. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

16. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

17. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ coccoc.com

coccoc.com
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

18. Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 từ facebook.com

facebook.com
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6666

Câu hỏi về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14

Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
cách Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
hướng dẫn Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14
Looking Back Unit 1 Lớp 10 Trang 14 miễn phí

Scores: 4.9 (182 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn