Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới Tiếng Anh 11 Unit 7: Looking Back Soạn Anh 11 trang 28 – Tập 2

Bạn đang tìm hiểu về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới hữu ích với bạn.

1. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới Tiếng Anh 11 Unit 7: Looking Back Soạn Anh 11 trang 28 – Tập 2

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 11 Unit 7 Looking Back giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 28 để chuẩn bị bài Further EducationGiáo dục đại học trước khi đến lớp.

Soạn Looking Back Unit 7 lớp 11 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 11 mới. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 11. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 7 Looking Back lớp 11, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Pronunciation

Câu 1

Listen and repeat. Pay attention to the intonation. (Nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến ngữ điệu.)

Câu 2

Listen and mark the rising (/) or falling () intonation for each question. (Nghe và đánh dấu ngữ điệu lên (/) hoặc xuống () cho từng câu hỏi.)

1. What qualifications have you got?

2. Have you chosen a university to continue your education? /

3. Where are you going during your gap year?

4. Have you been searching lor postgraduate scholarships? /

5. How can we apply for an internship?

Vocabulary

Câu 1

Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets. (Hoàn thành câu, sử dụng dạng đúng cùa động từ trong ngoặc.)

1. academic 2. broaden 3. graduation
4. analytical 5. internship 6. respectively

Grammar

Câu 1

Complete the sentences with the verbs in the box. Use the present perfect or the present perfect continuous. (Hoàn thành câu với các động từ cho sẵn trong khung. Sử dụng thì Hiện tại hoàn thành hoặc Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

1. have taken 2. have … been waiting 3. have … attended 4. have been writing 5. has been travelling

Câu 2

Rewrite the sentences, using the present perfect or the present perfect continuous. (Viết lại câu bằng cách sử dụng thì Hiện tại hoàn thành hoặc Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.)

1. The graduate students have been arriving since four o’clock.

2. The graduate students have all arrived at the lecture hall.

3. She has been doing her research project since last month.

4. They have visited this college three times (before).

5. I have been learning to play the piano over the last eight months / for eight months.

6. I have been discussing my research proposal with my professor since the beginning of my course.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333
Lượt xem: 33333333

2. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ VNExpress

VNExpress
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

3. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

4. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

5. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

6. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ tienphong.vn

tienphong.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

7. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

8. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ soha.vn

soha.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

9. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

10. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ kenh14.vn

kenh14.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

11. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ zingnews.vn

zingnews.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

12. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

13. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ vov.vn

vov.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

14. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ afamily.vn

afamily.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

15. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

16. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

17. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ coccoc.com

coccoc.com
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới rồi nhỉ? Nội dung Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

18. Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới từ facebook.com

facebook.com
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 3333

Câu hỏi về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới

Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
cách Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
hướng dẫn Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới
Looking Back Unit 7 Lớp 11 Sách Mới miễn phí

Scores: 4.9 (148 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn