Lũy thừa của 10 là gì? 10 mũ 100 bằng bao nhiêu? Cập nhật 2023

Bạn đang tìm hiểu về Lũy thừa của 10 là gì?, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 20+ Biện Pháp Tu Từ Trong Bài Chạy Giặc được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Lũy thừa của 10 là gì? 10 mũ 100 bằng bao nhiêu? hữu ích với bạn.

Lũy thừa của 10 là gì?

480px Visualisation 1 billion.svg

Hình dung về lũy thừa của 10 từ 1 đến 1 tỷ.

Trong toán học, lũy thừa của 10 là bất kỳ lũy thừa nguyên nào của số mười; hay nói cách khác là mười nhân với chính nó với một số lần nhất định (khi số mũ là một số nguyên dương). Theo định nghĩa, số một là một lũy thừa (bậc không) của mười. Những lũy thừa không âm đầu tiên của mười là:

1, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10.000.000… (dãy số A011557 trong bảng OEIS)

Lũy thừa của lũy thừa là gì? 10 mũ 10 là bao nhiêu?

Số mũ dương

Trong ký hiệu thập phân, lũy thừa 10 bậc n được viết là ‘1’ và sau đó là n số không. Nó cũng có thể được viết là 10n hoặc 1En trong ký hiệu E. Xem bậc độ lớn và bậc độ lớn (số) về tên của các lũy thừa 10. Có hai quy ước để đặt tên cho lũy thừa dương của mười, được gọi là quy mô dài và ngắn.

Trong tiếng Anh, lũy thừa 10 dương liên quan đến tên quy mô ngắn có thể được xác định dựa trên tiền tố tên Latin của nó bằng công thức sau: 10 [(số tiền tố + 1) × 3]

Vi dụ: 1 tỷ (billion) = 10 [(2 + 1) × 3] = 109 ; 1 nghìn lũy thừa 9 (octillion) = 10 [(8 + 1) × 3] = 10 27

Tên Số mũ Con số Kí hiệu SI Tiền tố SI
Một 0 1
Mười 1 10 da(D) đêca
Một trăm 2 100 h(H) hécto
Một nghìn (một ngàn) 3 1.000 k(K) kilô
Mười nghìn (một vạn) 4 10.000
Một trăm nghìn (mười vạn) 5 100.000
Một triệu (một trăm vạn) 6 1.000.000 M mêga
Mười triệu 7 10.000.000
Một trăm triệu 8 100.000.000
Một tỷ 9 1.000.000.000 G giga
Một nghìn tỷ 12 1.000.000.000.000 T têra
Một triệu tỷ 15 1.000.000.000.000.000 P pêta
Một tỷ tỷ 18 1.000.000.000.000.000.000 E êxa
Một nghìn tỷ tỷ 21 1.000.000.000.000.000.000.000 Z zêta
Một triệu tỷ tỷ 24 1.000.000.000.000.000.000.000.000 Y yôta
Một tỷ tỷ tỷ 27 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Một nghìn tỷ tỷ tỷ 30 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Một triệu tỷ tỷ tỷ 33 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Một tỷ tỷ tỷ tỷ 36 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000
Mười tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ

(một googol)

100 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.

000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Số mũ âm

Chuỗi lũy thừa của mười cũng có thể được mở rộng thành lũy thừa âm.

Tương tự như trên, lũy thừa 10 âm liên quan đến tên quy mô ngắn có thể được xác định dựa trên tiền tố tên Latin của nó bằng công thức sau: 10 [(số tiền tố + 1) × 3]

Ví dụ: một phần tỷ (billionth) = 10 [(2 + 1) × 3] = 10 -9 ; 1 phần tỷ tỷ (quintillionth)= 10 [(5 + 1) × 3] = 10 -18

Tên Số mũ Con số Kí hiệu SI Tiền tố SI
Một 0 1
Một phần mười − 1 0,1 d đêxi
Một phần trăm − 2 0,01 c xenti
Một phần nghìn − 3 0,001 m mili
Một phần mười nghìn − 4 0,000 1
Một phần trăm nghìn − 5 0,000 01
Một phần triệu − 6 0,000 001 μ micrô
Một phần tỷ − 9 0,000 000 001 n nanô
Một phần nghìn tỷ − 12 0,000 000 000 001 p picô
Một phần triệu tỷ − 15 0,000 000 000 000 001 f femtô
Một phần tỷ tỷ − 18 0,000 000 000 000 000 001 a atô
Một phần nghìn tỷ tỷ − 21 0,000 000 000 000 000 000 001 z zeptô
Một phần triệu tỷ tỷ − 24 0,000 000 000 000 000 000 000 001 y yóctô
Một phần tỷ tỷ tỷ − 27 0,000 000 000 000 000 000 000 000 001
Một phần nghìn tỷ tỷ tỷ − 30 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Một phần triệu tỷ tỷ tỷ − 33 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001
Một phần tỷ tỷ tỷ tỷ − 36 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001

Googol

Số googol có giá trị là 10100. Thuật ngữ này được đặt ra bởi Milton Sirotta, 9 tuổi, cháu trai của nhà toán học người Mỹ Edward Kasner, phổ biến từ trong cuốn sách Toán học và Trí tưởng tượng, nó được sử dụng để so sánh và minh họa những con số rất lớn. Googolplex , một số lũy thừa mười lớn hơn (10 mũ googol, hay 1010100 ), cũng được giới thiệu trong cuốn sách đó.

Kí hiệu khoa học

Kí hiệu khoa học là cách viết các số có kích thước rất lớn và rất nhỏ một cách súc tích khi độ chính xác ít quan trọng.

Một số được viết bằng ký hiệu khoa học có phần định trị nhân với lũy thừa của mười.

Đôi khi được viết dưới dạng:

m × 10n

Hoặc gọn hơn là:

10n

Cách viết này thường được sử dụng để biểu thị lũy thừa của 10. Nếu n là số dương, số này biểu thị số số không sau số đó và nếu số n âm, số này cho biết số của vị trí thập phân trước số đó.

Ví dụ:

105 = 100,000[1]
10−5 = 0.00001[2]

Ký hiệu mEn , được gọi là ký hiệu E , được sử dụng trong lập trình máy tính, bảng tính và cơ sở dữ liệu, nhưng không được sử dụng trong các bài báo khoa học.

Xem thêm

  • Lũy thừa hai
  • Tiền tố SI
  • Lũy thừa

Tham khảo

  1. ^ mathsteacher.com.au
  2. ^ nasa.gov

Liên kết ngoài

Video
  • Powers of Ten (1977). Phim dài 9 phút. Hoa Kỳ, Dịch vụ Phát sóng Công cộng (PBS), làm bởi Charles và Ray Eames.


Lấy từ “https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lũy_thừa_của_10&oldid=62145868”

Từ khóa: Lũy thừa của 10, Lũy thừa của 10, Lũy thừa của 10

lũy thừa của 10
10 mũ 10 bằng bao nhiêu
10 mũ 12 bằng bao nhiêu
10 mũ 100 bằng bao nhiêu
luỹ thừa của 10
lũy thừa của 10 là gì
e10 là bao nhiêu
10 mũ 4
1 tỷ là 10 mũ mấy
10^3 là bao nhiêu
10 mũ 10
10 mũ 3 bằng bao nhiêu
cách đổi 10 mũ âm
10^4 là bao nhiêu
lũy thừa 10
10 mủ 9 là bao nhiêu
10 mũ 8 bằng bao nhiêu
10 mũ 11 bằng bao nhiêu
10 mũ trừ 2 bằng bao nhiêu
10 mũ 2 bằng bao nhiêu
10^9 là bao nhiêu
cách tính 10 mũ âm
10^10 là bao nhiêu
10 mũ 1
10 mũ 8
10^12 bằng bao nhiêu
10 mũ trừ 10 bằng bao nhiêu
10 mũ 6
10 mũ 100
10 mũ 3 là bao nhiêu
luỹ thừa 10
10^-4 bằng bao nhiêu
10 mũ trừ 1 bằng bao nhiêu
10 mũ 5 bằng bao nhiêu
10 mũ trừ 9 bằng bao nhiêu
10 mũ 9
10 mũ 12
mũ 10
10 mũ 9 bằng bao nhiêu
10 mũ 1 bằng bao nhiêu
10 mũ 3
10 mũ 6 ký hiệu
1 nhân 10 mũ trừ 3 là bao nhiêu
10 mũ 4 là bao nhiêu
x10^-3 là gì
10 mũ 4 bằng bao nhiêu
10 mũ trừ 3 bằng bao nhiêu
10 mũ 2
10 mũ
1e7 là bao nhiêu

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO Web giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.4 (167 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn