Top 18+ Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Bạn đang tìm hiểu về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Câu 1. Điểm quan tâm chung giữa các trường phái quản trị khoa học, quản trị Hành chính, quản trị định lượng là:

A. Con người

B. Năng suất lao động

C. Cách thức quản trị

D. Lợi nhuận

Câu 2. Điền vào chỗ trống “trường phái tâm lý – xã hội trong quản trị nhấn mạnh đến vai trò của yếu tố tâm lý, quan hệ ________ của con người trong xã hội”

A. Xã hội

B. Bình đẳng

C. Đẳng cấp

D. Lợi ích

Câu 3. Các lý thuyết quản trị cổ điển có hạn chế là

A. Quan niệm xí nghiệp là 1 hệ thống khép kín

B. Chưa chú trọng đúng mức đến yếu tố con người

C. Cả a & b

D. Cách nhìn phiến diện

Câu 4. Lý thuyết “Quản trị khoa học” được xếp vào trường phái quản trị nào

A. Trường phái tâm lý – xã hội

B. Trường phái quản trị định lượng

C. Trường phái quản trị cổ điển

D. Trường phái quản trị hiện đại

Câu 5. Người đưa ra 14 nguyên tắc “Quản trị tổng quát” là:

A. Frederick W. Taylor (1856 – 1915)

B. Henry Faytol (1814 – 1925)

C. Max Weber (1864 – 1920)

D. Douglas M Gregor (1900 – 1964)

Câu 6. Tư tưởng của trường phái quản trị tổng quát (hành chính) thể hiện qua

A. 14 nguyên tắc của H.Faytol

B. 4 nguyên tắc của W.Taylor

C. 6 phạm trù của công việc quản trị

D. Mô hình tổ chức quan liêu bàn giấy

Câu 7. “Trường phái quản trị quá trình” được Harold koontz đề ra trên cơ sở tư tưởng của

A. H. Fayol

B. M.Weber

C. R.Owen

D. W.Taylor

Câu 8. Điền vào chỗ trống “theo trường phái định lượng tất cả các vấn đề quản trị đều có thể giải quyết được bằng ________”

A. Mô tả

B. Mô hình toán

C. Mô phỏng

D. Kỹ thuật khác nhau

Câu 9. Tác giải của “Trường phái quản trị quá trình” là

A. Harold Koontz

B. Henry Fayol

C. R.Owen

D. Max Weber

Câu 10. Trường phải Hội nhập trong quản trị được xây dựng từ

A. Sự tích hợp các lý thuyết quản trị trên cơ sở chọn lọc

B. Trường phái quản trị hệ thống và trường phái ngẫu nhiên

C. Một số trường phái khác nhau

D. Quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu

Câu 11. Mô hình 7’S theo quan điểm của Mckinsey thuộc trường phái quản trị nào

A. Trường phái quản trị hành chính

B. Trường phái quản trị hội nhập

C. Trường phái quản trị hiện đại

D. Trường phái quản trị khoa học

Câu 12. Các tác giả nổi tiếng của trường phái tâm lý – xã hội là:

A. Mayo; Maslow; Gregor; Vroom

B. Simon; Mayo; Maslow; Mayo; Maslow

C. Maslow; Gregor; Vroom; Gannitx

D. Taylor; Maslow; Gregor; Fayol

Câu 13. Nhà nghiên cứu về quản trị đã đưa ra lý thuyết “tổ chức quan liêu bàn giấy” là:

A. M.Weber

B. H.Fayol

C. W.Taylor

D. E.Mayo

Câu 14. Điền vào chỗ trống “Theo trường phái định lượng tất cả các vấn đề quản trị đều có thể _________ được bằng các mô hình toán”

A. Mô tả

B. Giải quyết

C. Mô phỏng

D. Trả lời

Câu 15. Người đưa ra nguyên tắc “tổ chức công việc khoa học” là

A. W.Taylor

B. H.Fayol

C. C. Barnard

D. Một người khác

Câu 16. Người đưa ra nguyên tắc “tập trung & phân tán” là:

A. C. Barnard

B. H.Fayol

C. W.Taylor

D. Một người khác

Câu 17. “Năng suất lao động là chìa khóa để đạt hiệu quả quản trị” là quan điểm của trường phái

A. Tâm lý – xã hội trong quản trị

B. Quản trị khoa học

C. Quản trị định lượng

D. Cả A và B

Câu 18. “Ra quyết định đúng là chìa khóa để đạt hiểu quả quản trị” là quan điểm của trường phái

A. Định lượng

B. Khoa học

C. Tổng quát

D. Tâm lý – xã hội

Câu 19. Các lý thuyết quản trị cổ điển

A. Không còn đúng trong quản trị hiện đại

B. Còn đúng trong quản trị hiện đại

C. Còn có giá trị trong quản trị hiện đại

D. Cần phân tích để vận dụng linh hoạt

Câu 20. Người đưa ra nguyên tắc thống nhất chỉ huy là

A. M.Weber

B. H.Fayol

C. C.Barnard

D. Một người khác

Câu 21. Nguyên tắc thẩm quyền (quyền hạn) và trách nhiệm được đề ra bởi

A. Herbert Simont

B. M.Weber

C. Winslow Taylor

D. Henry Fayol

Câu 22. Các yếu tố trong mô hình 7’S của McKíney là

A. Chiến lược; cơ cấu; hệ thống; tài chính; kỹ năng; nhân viên; mục tiêu phối hợp

B. Chiến lược; hệ thống; mục tiêu phối hợp; phong cách; công nghệ; tài chính; nhân viên

C. Chiến lược; kỹ năng; mục tiêu phối hợp; cơ cấu; hệ thống; nhân viên; phong cách

D. Chiến lược; cơ cấu; hệ thống; đào tạo; mục tiêu; kỹ năng; nhân viên

Câu 23. Đại diện tiêu biểu của “Trường phái quản trị quá trình” là

A. Harold Koontz

B. Henry Fayol

C. Robert Owen

D. Max Weber

Câu 24. Phân tích môi trường hoạt động của tổ chức nhằm

A. Xác định cơ hội & nguy cơ

B. Xác định điểm mạnh & điểm yếu

C. Phục vụ cho việc ra quyết định

D. Để có thông tin

Câu 25. Môi trường ảnh hưởng đến hoạt động của 1 doanh nghiệp bao gồm

A. Môi trường bên trong và bên ngoài

B. Môi trường vĩ mô, vi mô và nội bộ

C. Môi trường tổng quát, ngành và nội bộ

D. Môi trường toàn cầu, tổng quát, ngành và nội bộ

đáp án Trắc nghiệm Quản trị học – Phần 3 (Có đáp án)

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 14 B
Câu 2 A Câu 15 A
Câu 3 C Câu 16 B
Câu 4 C Câu 17 D
Câu 5 B Câu 18 A
Câu 6 A Câu 19 D
Câu 7 A Câu 20 B
Câu 8 B Câu 21 D
Câu 9 A Câu 22 C
Câu 10 A Câu 23 A
Câu 11 C Câu 24 C
Câu 12 A Câu 25 D
Câu 13 A

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666
Lượt xem: 86668666

2. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ VNExpress

VNExpress
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào rồi nhỉ? Bài viết Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

3. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

4. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

5. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào rồi nhỉ? Bài viết Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

6. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ tienphong.vn

tienphong.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

7. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

8. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ soha.vn

soha.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào rồi nhỉ? Bài viết Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

9. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

10. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ kenh14.vn

kenh14.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

11. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ zingnews.vn

zingnews.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào rồi nhỉ? Bài viết Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

12. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

13. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ vov.vn

vov.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

14. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ afamily.vn

afamily.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào rồi nhỉ? Bài viết Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

15. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

16. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

17. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ coccoc.com

coccoc.com
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào rồi nhỉ? Bài viết Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

18. Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào từ facebook.com

facebook.com
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8666

Câu hỏi về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào

Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
cách Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
hướng dẫn Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào
Lý Thuyết Quản Trị Hành Chính Thuộc Tư Tưởng Nào miễn phí

Scores: 4.2 (132 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn