Top 18+ Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2023 – 2023 theo Thông tư 22 Bảng ma trận đề thi học kì II môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử – Địa, Tin

Bạn đang tìm kiếm về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 Bảng ma trận đề thi học kì II môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Sử – Địa, Tin

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22 mang tới bảng ma trận đề thi của 5 môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Lịch sử – Địa lý, Khoa học, Tin học. Qua đó, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm để xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh lớp 5 của mình.

Ngoài ra, thầy cô khối lớp 3, lớp 4, cũng có thể tham khảo ma trận đề thi học kì 2 các môn, để có thêm nhiều kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng tải miễn phí ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 các môn trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức Nội dung Số câu;
số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng

1. Số học và thống kê.

Phân số, hỗn số, số thập phân, các phép tính với số thập phân. Tìm thành phần chưa biết, …

Số câu

2

1

1

4

Câu số

1; 2

5

6

Số điểm

2

1.5

1

4.5

2. Đại lượng
và đo đại lượng.

Các bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, thời gian, diện tích, thể tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

3a

3b

Số điểm

0.5

0.5

1

3. Yếu tố hình học.

Diện tích hình tam giác, hình thang;
Chu vi, diện tích hình tròn;
Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.

Số câu

1

1

2

Câu số

7

4

Số điểm

1

0.5

1.5

4. Giải toán có lời văn.

Giải bài toán về tỉ số phần trăm, toán chuyển động đều, toán có nội dung hình học.

Số câu

1

1

2

Câu số

8

9

Số điểm

1

1

2

5. Vận dụng toán học.

Số câu

1

1

Câu số

10

Số điểm

1

1

Tổng:

Số câu

4

4

2

1

11

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

Mạch kiến thức Số câu,câu số, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Đọc hiểu văn bản:

– Xác định được hình ảnh, chi tiết trong bài đọc, nêu đúng ý nghĩa của chi tiết hình ảnh trong bài.

– Hiểu được nội dung của bài đọc.

– Giải thích được chi tiết đơn giản trong bài bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ bài đọc.

– Nhận xét được một số hình ảnh, chi tiết trong bài.

Số câu

2

2

1

1

6

Câu số

1;2

3;4

5

7

1;2;3;4;5;7

Số điểm

1

1

0,5

1

3,5

Kiến thức tiếng việt:

– Xác định được tác dụng của dấu phẩy, dấu ngoặc kép.

– Xác định được các cách liên kết câu trong bài.

– Xác định được câu ghép.

Số câu

1

1

1

1

4

Câu số

6

8

9

10

6;8;

9;10

Số điểm

0,5

1

1

1

3,5

Tổng

Số câu

3

2

1

1

2

1

10

Số điểm

1,5

1

1

0,5

2

1

7

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

3

30%

Số điểm

1

2

3

30%

2. Thế giới Logo của em

Số câu

2

2

1

5

50%

Số điểm

1

1

4

6

60%

3. Em học nhạc

Số câu

2

2

20%

Số điểm

1

1

10%

Tổng

Số câu

6

2

1

1

10

100%

Số điểm

3

1

2

4

10

100%

Tỷ lệ %

30%

10%

20%

40%

100%

Ma trận phân bố câu hỏi Tin học 5 học kì 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

3

30%

Câu số

3,5

9

2. Thế giới Logo của em

Số câu

2

2

1

5

50%

Câu số

2,7

1,8

10

3. Em học nhạc

Số câu

2

2

20%

Câu số

4,6

Tổng

Số câu

6

2

1

1

10

100%

Tỷ lệ %

30%

10%

20%

40%

100%

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

SỐ CÂU SỐ ĐIỂM TỈ LỆ %
LÍ THUYẾT 9 6 60%
THỰC HÀNH 1 4 40%

Ma trận đề thi học kì II môn Khoa học lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Sử dụng năng lượng

Số câu

2

1

3

Câu số

1,2

5

Số điểm

1,0

1,0

2. Sự sinh sản của thực vật và động vật.

Số câu

3

3

Câu số

3,6,9

Số điểm

2,5

3. Môi trường

và tài nguyên thiên nhiên.

Số câu

3

1

3

1

Câu số

4,7,8

10

Số điểm

1,5

1,5

4. ATGT và phòng bệnh

Số câu

2

2

Câu số

11,12

Số điểm

2,5

Tổng

Số câu

2

4

3

1

2

9

3

Số điểm

1,0

2,5

2,5

1,5

2,5

6,0

4,0

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5

Ma trận nội dung đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

A. Lịch sử

1 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

1,0

1,0

2,5

1,0

2 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

B. Địa lí

3 . Châu Á, Khu vực Đông Nam Á

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

4 . Châu Âu, Châu Mĩ

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

Tổng

Số câu

8

2

1

2

1

9

5

Số điểm

4,0

2,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

A. Lịch sử

1 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

2,0

câu số

2,3,4

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

2

2

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Câu số

1

4

5

6

B. Địa lí

3 . Châu Á, Khu vực Đông Nam Á

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

câu số

8

14

4 . Châu Âu, Châu Mĩ

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

câu số

9,11

12

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

câu số

10

13

Tổng

Số câu

8

2

1

2

1

9

5

Số điểm

4,0

2,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222
Lượt xem: 12221222

2. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ VNExpress

VNExpress
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 rồi nhỉ? Nội dung Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

3. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

4. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

5. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 rồi nhỉ? Nội dung Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

6. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

7. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

8. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ soha.vn

soha.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 rồi nhỉ? Nội dung Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

9. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

10. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

11. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 rồi nhỉ? Nội dung Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

12. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

13. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ vov.vn

vov.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

14. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ afamily.vn

afamily.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 rồi nhỉ? Nội dung Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

15. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

16. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

17. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ coccoc.com

coccoc.com
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 rồi nhỉ? Nội dung Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

18. Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 từ facebook.com

facebook.com
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

Câu hỏi về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
cách Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
hướng dẫn Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22
Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22 miễn phí

Scores: 4 (199 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn