Top 18+ Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V Câu 3 trang 94 sgk công nghệ lớp 12

Bạn đang tìm hiểu về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V Câu 3 trang 94 sgk công nghệ lớp 12

Câu hỏi: Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha trên và xác định trị số dòng điện pha của tải. Tính điện trở R trên mỗi pha của tải.

Trả lời

Id  = √3 Ip, Ud = Up = 380V

⇒ I= (dfrac1sqrt{3})Id = 46,2 A

⇒ R mỗi pha = UP / IP  = 380/ 46,2 = 8,22 (Ω)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555
Lượt xem: 45554555

2. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ VNExpress

VNExpress
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V rồi nhỉ? Nội dung Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

3. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

4. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

5. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V rồi nhỉ? Nội dung Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

6. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

7. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

8. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ soha.vn

soha.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V rồi nhỉ? Nội dung Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

9. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

10. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

11. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V rồi nhỉ? Nội dung Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

12. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

13. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ vov.vn

vov.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

14. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ afamily.vn

afamily.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V rồi nhỉ? Nội dung Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

15. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

16. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

17. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ coccoc.com

coccoc.com
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V rồi nhỉ? Nội dung Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

18. Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V từ facebook.com

facebook.com
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 4555

Câu hỏi về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V

Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
cách Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
hướng dẫn Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V
Mạch Điện Ba Pha Ba Dây Điện Áp Dây 380V miễn phí

Scores: 4.8 (180 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn