Mạch lọc nguồn là gì? Mạch lọc nguồn có các linh kiện sau mới nhất 2023

Mạch lọc nguồn là gì?

Mạch lọc nguồn là mạch có trong mạch nguồn một chiều, được thực hiện sau khi chỉnh lưu và trước khi ổn áp, giúp san bằng độ gợn sóng của điện áp.2

Cấu trúc mạch lọc nguồn

Mạch lọc nguồn có cấu tạo gồm 2 tụ hóa và 1 cuộn cảm. Các tụ càng có điện dung cao càng tốt. Cuộn cảm càng có trị số điện cảm cao càng tốt. 2

220px M%E1%BA%A1ch l%E1%BB%8Dc ngu%E1%BB%93n d%C3%B9ng t%E1%BB%A5 h%C3%B3a v%C3%A0 cu%E1%BB%99n c%E1%BA%A3m

Mạch lọc nguồn cơ bản

Chúng được mắc theo kiểu chữ N (xem hình). Tuy nhiên, nếu muốn đơn giản, có thể bỏ tụ thứ hai.2
Dưới đây là một số cách tăng chất lượng của mạch.

Tăng điện dung cho tụ điện

Chọn tụ

Để tăng điện dung cho tụ điện, việc cần làm đầu tiên là phải chọn loại tụ có điện dung lớn, ít nhất là 1000μF.

Mắc song song các tụ

Sau khi chọn loại tụ thích hợp, hãy mắc song song chúng. Điện dung tương đương sẽ tăng rất cao (bằng tổng các điện dung)3, vì thế chất lượng mạch sẽ rất cao.

Đừng bỏ tụ thứ hai

Như đã nói, hoàn toàn có thể bỏ đi tụ thứ hai để mạch được đơn giản. Nhưng muốn chất lượng mạch cao thì đừng bỏ tụ thứ hai này.

Tăng trị số điện cảm cho cuộn cảm

Cách tính trị số điện cảm

L=4π.10−7μ.N2/l.S1

Trong đó:

  • L: trị số điện cảm của cuộn cảm
  • N: số vòng của cuộn cảm
  • l: độ dài cuộn cảm
  • S: tiết diện cuộn cảm
  • μ: độ từ thẩm của lõi sắt

Từ công thức trên, ta có cách tăng trị số điện cảm như sau.

Tăng số vòng của cuộn cảm

Hãy quấn càng nhiều vòng càng tốt, vì số vòng được bình phương.

Giảm độ dài, tăng tiết diện của cuộn cảm

Đưa lõi sắt vào trong cuộn cảm

Việc đưa lõi sắt vào trong cuộn cảm sẽ khiến trị số điện cảm của cuộn cảm tăng (bằng tổng trị số điện cảm của ống dây và lõi sắt), do đó trị số điện cảm của cuộn cảm sẽ rất cao.

Mắc nối tiếp các cuộn cảm

Khi mắc nối tiếp các cuộn cảm, trị số điện cảm tương đương bằng tổng các trị số điện cảm của từng cuộn nên trị số điện cảm rất cao

Từ khóa: Mạch lọc nguồn

mạch lọc nguồn gồm các linh kiện nào sau đây
mạch lọc là gì
mạch lọc nguồn có các linh kiện sau
mạch lọc nguồn dung linh kiện nào
mạch lọc nguồn dùng linh kiện
mạch lọc gồm
mạch lọc nguồn sử dụng các linh kiện nào dưới đây
mạch lọc nguồn
mạch lọc nguồn gồm
mạch lọc nguồn là gì
công dụng của mạch lọc nguồn là
mạch lọc nguồn sử dụng những linh kiện nào
mạch lọc nguồn có chức năng
công dụng của mạch lọc nguồn
mạch lọc nguồn dùng để làm gì
mạch lọc nguồn dùng linh kiện gì
mạch lọc nguồn sử dụng linh kiện nào
chức năng của mạch lọc nguồn
linh kiện điện tử được dùng trong mạch lọc nguồn là
chức năng của mạch lọc nguồn là gì
chức năng của mạch lọc nguồn là gì?
mạch lộc gồm
mạch lọc dùng để làm gì
mạch lọc nguồn sử dụng nhưng linh kiện nào
nếu chức năng của mạch lọc nguồn

LADIGI – Công ty dịch vụ SEO từ khóa giá rẻ, SEO từ khóa, SEO tổng thể cam kết lên Top Google uy tín chuyên nghiệp, an toàn, hiệu quả.

Scores: 4.8 (91 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn