Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên – Lần 3 Đề minh họa THPT Quốc gia môn Tiếng anh 2018

Bạn đang tìm kiếm về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby hữu ích với bạn.

1. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên – Lần 3 Đề minh họa THPT Quốc gia môn Tiếng anh 2018

Nhằm giúp các bạn học sinh ôn tập và chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên – Lần 3. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc ra đề của Bộ GD&ĐT với 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 60 phút. Chúc các bạn ôn tập và đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra, các bạn cùng tham khảo thêm nhiều tài liệu đề thi thử THPT Quốc gia năm 2018 với nhiều môn học khác nhau tại Download.vn để có thêm tư liệu ôn tập.

Đề minh họa THPT Quốc gia môn Tiếng anh 2018

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. kites B. hopes C. balls D. kicks

Question 2: A. hire B. hour C. hair D. hi

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Question 3: A. answer B. destroy C. allow D. complain

Question 4: A. twenty B. reporter C. notebook D. poverty

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 5. I am gripped with a fever whenever a new year is coming.

A. Ifeel disappointed B. I amexcited

C. Igetupset D. I have got a temperature

Question 6. It was relatively easy for him to learn baseball because he had been a cricket player.

A. nearly B. essentially C.comparatively D. approximately

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

Question 7. The presentation by Dr. Dineen was self-explanatory.

A. bright B.discouraging C. confusing D. enlightening

Question 8. She gave an impeccable reading of the sonata and had the audience on their feet.

A. unqualified B.imperfect C. suspicious D. negative

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Question 9. Hoa is asking Hai, who is sitting at a corner of the room, seeming too shy.

Hoa: “Why aren’t you taking part inour activities?

Hai: “Yes, I can.”

A. Could you please show me how to get the nearest postoffice?

B. Shall I take your hatoff?

C. Can you help me with this decoration?

D. Can I helpyou?

Question 10. Mary is talking to a porter in the hotel lobby.

Porter: “Shall I help you with your suitcase?” -Mary: “

A. What nonsense! B. That’s very kind ofyou.

C, Whata pity! D. I can’t agreemore.

Mark the letter A, B, C or D in your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Question 11. Dams are used to control flooding, provide water for irrigation, and generating electricity for the surrounding area.

A. to control flooding B. irrigation C.generating D. surrounding area

Question 12. Weather and geography conditions may determine the type of transportation used in a region.

A. Weather B. geography C.type D. used

Question 13. Geothermal energy is energy to obtain by using heat from the Earth’s interior.

A. energy B. toobtain C. using D. the Earth’s

Question 14. The more tired you are, the least hard you concentrate.

A. moretired B. you are C . least hard D. concentrate

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải file để xem thêm nội dung chi tiết.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222
Lượt xem: 12221222

2. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ VNExpress

VNExpress
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby rồi nhỉ? Bài viết Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

3. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

4. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

5. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby rồi nhỉ? Bài viết Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

6. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

7. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

8. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ soha.vn

soha.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby rồi nhỉ? Bài viết Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

9. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

10. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

11. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby rồi nhỉ? Bài viết Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

12. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

13. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ vov.vn

vov.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

14. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ afamily.vn

afamily.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby rồi nhỉ? Bài viết Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

15. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

16. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

17. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ coccoc.com

coccoc.com
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby rồi nhỉ? Bài viết Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

18. Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby từ facebook.com

facebook.com
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1222

Câu hỏi về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby

Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
cách Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
hướng dẫn Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby
Mary Is Talking To A Porter In The Hotel Lobby miễn phí

Scores: 4 (175 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn