Top 18+ Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng Mẫu 09/XN-NPT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng hữu ích với bạn.

1. Top 18+ Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng Mẫu 09/XN-NPT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng là biểu mẫu được lập ra nhằm kê khai thông tin của đối tượng được quy định thuộc nhóm người phụ thuộc khi xác định giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công.

Bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng mới nhất tại thời điểm hiện tại được thực hiện theo Mẫu 09/XN-NPT-TNCN của Thông tư 92/2015/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành. Vậy sau đây là mẫu bản kê khai về người trực tiếp nuôi dưỡng, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

1. Người phải trực tiếp nuôi dưỡng là gì?

Người phải trực tiếp nuôi dưỡng là đối tượng được quy định thuộc nhóm người phụ thuộc khi xác định giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế, được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công.

2. Phạm vi người phải trực tiếp nuôi dưỡng

Bên cạnh những người phụ thuộc khác, người phải nuôi dưỡng trực tiếp phải là người không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện sau:

– Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

  • Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
  • Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

– Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

  • Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
  • Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.
  • Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
  • Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Như vậy, phạm vi người phải trực tiếp nuôi dưỡng khá rộng, điều này cho thấy chính sách thuế của nhà nước ngày càng nhân văn và tác động hiệu quả tới nhận thức của người nộp thuế, đảm bảo cho họ và người phải trực tiếp nuôi dưỡng có cuộc sống với mức sống cơ bản tại nơi họ thường trú.

3. Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

BẢN KÊ KHAI
VỀ NGƯỜI PHẢI TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (UBND) xã/phường……………

Họ và tên người nộp thuế: ………………………………

Mã số thuế (nếu có): ……………………………………

Số CMND/Hộ chiếu: ………… Ngày cấp: ……………

Nơi cấp: …………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………

Tôi kê khai người phụ thuộc sau đây tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng:

STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày, tháng, năm sinh Số CMND/Hộ chiếu Quan hệ với người khai Địa chỉ cư trú của người phụ thuộc Đang sống cùng với tôi Không nơi nương tựa, tôi đang trực tiếp nuôi dưỡng
1
2

Căn cứ theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN thì UBND xã/phường nơi người nộp thuế cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế hoặc UBND xã/phường nơi người phụ thuộc cư trú có trách nhiệm xác nhận người phụ thuộc không sống cùng người nộp thuế và không có ai nuôi dưỡng.

Tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

….., ngày ……… tháng…… năm………

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người nộp thuế cư trú trong trường hợp người phụ thuộc đang sống cùng người nộp thuế):

UBND xã/phường………… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) hiện đang sống cùng ông (bà)………………………. tại địa chỉ ……………

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/ PHƯỜNG (nơi người phụ thuộc cư trú trong trường hợp người phụ thuộc không nơi nương tựa, người nộp thuế đang trực tiếp dưỡng):

UBND xã/phường ……………..…… xác nhận người được kê khai trong biểu (nêu trên) không nơi nương tựa, đang sống tại xã (phường) ………

…. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

. ngày …… tháng …… năm ……

TM. UBND………………………
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999
Lượt xem: 89998999

2. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

3. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

4. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

5. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

6. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

7. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

8. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

9. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

10. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

11. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

12. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

13. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

14. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

15. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

16. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

17. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

18. Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 8999

Câu hỏi về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng

Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
cách Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
hướng dẫn Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng
Mẫu Bản Kê Khai Về Người Phải Trực Tiếp Nuôi Dưỡng miễn phí

Scores: 4.5 (194 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn