Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 Mẫu bảng kê mua hàng Mẫu số 06-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 hữu ích với bạn.

1. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 Mẫu bảng kê mua hàng Mẫu số 06-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Mẫu bảng kê mua hàng mới nhất hiện này là Mẫu số 06-VT theo Thông tư 133/2016/TT-BTC – Đây là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, hàng hóa… lập trong bảng kê khai này không được khấu trừ Thuế GTGT. Mời các bạn cùng tham khảo mẫu bảng kê mua hàng dưới đây.

Đơn vị:……………….

Bộ phận:…………….

Mẫu số 06 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày….tháng….năm ….

Quyển số: ……………

Số: …………………….

Nợ: ……………………

Có: ……………………

– Họ và tên người mua: ………………………………………………………………………………

– Bộ phận (phòng, ban): ………………………………………………………………………………

STT

Tên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ…)

Địa chỉ
mua hàng

Đơn
vị tính

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

A

B

C

D

1

2

3

Cộng

x

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………….

* Ghi chú: ……………………………………………………………………………………………..

Người mua
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

Hướng dẫn cách viết bảng kê mua hàng

BẢNG KÊ MUA HÀNG

(Mẫu số 06 -VT)

Góc trên bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.

  • Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ
  • Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua.
  • Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua.
  • Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
  • Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ ghi trong Bảng.
  • Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.
  • Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần hoặc in từ máy tính 02 bản giống nhau).

Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển “Bảng kê mua hàng” cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.

Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888
Lượt xem: 98889888

2. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

3. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

4. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

5. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

6. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

7. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

8. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

9. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

10. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

11. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

12. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

13. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

14. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

15. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

16. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Trên đây là TOP các bài viết về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

17. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

18. Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9888

Câu hỏi về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107

Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
cách Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
hướng dẫn Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107
Mẫu Bảng Kê Mua Hàng Theo Thông Tư 107 miễn phí

Scores: 4.3 (175 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn