Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng Mẫu báo cáo về việc xóa tên Đảng viên mới nhất Báo cáo về việc xóa tên Đảng viên

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng hữu ích với bạn.

1. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng Mẫu báo cáo về việc xóa tên Đảng viên mới nhất Báo cáo về việc xóa tên Đảng viên

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu báo cáo về việc xóa tên Đảng viên được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và được đăng tải ngay sau đây. Mẫu báo cáo về việc xóa tên đảng viên là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc thẩm định nghị quyết đề nghị xóa tên Đảng viên. Nội dung trong mẫu báo cáo nêu rõ thông tin thành phần tham gia, nội dung báo cáo. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu báo cáo về việc xóa tên đảng viên tại đây.

ĐẢNG BỘ…………

ĐẢNG UỶ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số……..-BC/ĐU

…….., ngày…tháng…năm….

BÁO CÁO
về việc thẩm định nghị quyết đề nghị xóa tên đảng viên

Căn cứ Điều 8, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày…….tháng………năm……….., Đảng uỷ bộ phận ………………………. đã họp để thẩm định nghị quyết của chi bộ …………………….. đề nghị xóa tên đảng viên

Tổng số uỷ viên Ban chấp hành …….đồng chí. Có mặt: …….đồng chí. Vắng mặt: ……đồng chí.

Lý do vắng mặt:

Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………. chức vụ

Thư ký hội nghị: đồng chí

Sau khi xem xét Nghị quyết số …….-NQ/CB ngày…tháng…năm… của Chi bộ ……………………. về việc đề nghị xóa tên đảng viên ……………………………. Đảng uỷ thống nhất kết luận như sau:

– Chi bộ đã thực hiện đúng thẩm quyền, thủ tục quy định.

– Đối chiếu với Điều 8, Điều lệ Đảng, chúng tôi tán thành việc xóa tên đảng viên ………….. của ………….. đồng chí(đạt……%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành …………….. đồng chí (…………%) với lý do ……………………………………. Đảng uỷ bộ phận ………………………… báo cáo Đảng uỷ cơ sở ……………………………xét, đề nghị xóa tên đảng viên ………………….. ra khỏi danh sách đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Nơi nhận:

– Đảng uỷ…………..

(để báo cáo)

– Lưu chi bộ

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222
Lượt xem: 62226222

2. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

3. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

4. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

5. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

6. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

7. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

8. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

9. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

10. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

11. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

12. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

13. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

14. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

15. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

16. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

17. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

18. Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

Câu hỏi về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng

Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
cách Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
hướng dẫn Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng
Mẫu Báo Cáo Đảng Viên Xin Ra Khỏi Đảng miễn phí

Scores: 4.2 (157 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn