Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Báo cáo quá trình thực hiện dự án Mẫu báo cáo tình hình triển khai dự án

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án hữu ích với bạn.

1. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án Báo cáo quá trình thực hiện dự án Mẫu báo cáo tình hình triển khai dự án

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Báo cáo quá trình thực hiện dự án được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây. Báo cáo quá trình thực hiện dự án là mẫu báo cáo được lập ra nhằm báo cáo tình hình triển khai tiến độ thực hiện dự án. Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày thông tin về chủ đầu tư, thông tin chung về dự án, quá trình thực hiện dự án….Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 76/2015/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tên chủ đầu tư: ………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……/…….

………., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………………………………………………

1. Tên chủ đầu tư:

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………..

– Người đại diện…………………………………………………………………………………………….

– Số điện thoại…………………………………………………………………………………………….

2. Thông tin chung về dự án

– Tên dự án……………………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm dự án………………………………………………………………………………………………

– Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư,………….)

– Mục tiêu của dự án:…………………………………………………………………………………………….

– Tổng diện tích đất: ………………………………………….……… Trong đó bao gồm:

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất…)

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..)

+ Tổng mức đầu tư (Nêu rõ cơ cấu nguồn vốn)……………………………………………………..

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án…………………………………………………………..

+ Các thông tin khác……………………………………………………………………………………..

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm:….……………………..…………………..

4. Quá trình thực hiện dự án:

– Tình hình giải phóng mặt bằng………………………………………………………………………..

– Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất……………………………..…………………..

– Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật…………………………………………………………………..

– Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng…………….………………………………………..

– Tiến độ thực hiện dự án…………….……………………………………………………………………

– Tình hình huy động vốn…………….…………………………………………………………………….

– Tình hình bán nhà ở (hoặc tình hình kinh doanh BĐS)………………………………………….

– Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2……………………………………….

– Các vấn đề khác……………………………………………………………………………………………….

5. Các nội dung đã cam kết với khách hàng:…………………………………………………………..

6. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan:…………………………………….

Nơi nhận:
– Như trên
– Lưu: …..

CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222
Lượt xem: 62226222

2. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

3. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

4. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

5. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

6. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

7. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

8. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

9. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

10. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

11. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

12. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

13. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

14. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

15. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

16. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Trên đây là danh sách các bài viết về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

17. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

18. Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6222

Câu hỏi về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án

Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
cách Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
hướng dẫn Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án
Mẫu Báo Cáo Tiến Độ Thực Hiện Dự Án miễn phí

Scores: 4 (192 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn