Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai Thống kê thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão, hôm nay team mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão hữu ích với bạn.

1. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai Thống kê thiệt hại do thiên tai, lũ lụt

Mẫu báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai được lập ra để thống kê tình hình, thiệt hại do mưa bão, lũ lụt gây ra. Trong mẫu báo cáo cần nêu rõ thời gian, thông tin chi tiết về tình hình thiên tai, những ảnh hưởng về người và của trên địa bàn. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo trong bài viết dưới đây:

Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai – Mẫu 1

SỞ Y TẾ/ĐƠN VỊ
———-

Số: ………../………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Ngày …. tháng …. năm 20…..

BÁO CÁO NHANH
Tình hình thiệt hại do thiên tai

(Hồi……..…giờ…….phút, ngày…….tháng……năm 20……..)

(Báo cáo nhanh số………….)

1. Thông tin chung về thiên tai

– Loại thiên tai……………………………………………………………………………………………………

– Thời gian xảy ra………………………………………………………………………………………………

– Khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai

– Dự báo xu hướng diễn biến của thiên tai……………………………………………………………

2. Tình hình thiệt hại về người: số người chết, mất tích, bị thương do thiên tai tính đến thời Điểm báo cáo.

3. Tình hình thiệt hại cơ sở y tế: Tổng hợp thiệt hại về cơ sở y tế tính đến thời Điểm báo cáo.

4. Tình hình thiệt hại cơ sở y tế: Tổng hợp tình hình thiệt hại thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế tính đến thời Điểm báo cáo.

5. Đáp ứng y tế ban đầu (tình hình Điều trị, cấp cứu và Điều trị bệnh nhân, nạn nhân, người bị thương do thiên tai …)

………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Nhu cầu hỗ trợ y tế khẩn cấp (thuốc, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực….)

………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Thông tin liên lạc (Lãnh đạo, cán bộ đầu mối cung cấp thông tin: Họ tên, chức vụ, số di động cá nhân, điện thoại nhà hoặc cơ quan, số fax cơ quan, địa chỉ email).

Nơi nhận:

LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ/ ĐƠN VỊ

Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do thiên tai – Mẫu 2

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

BÁO CÁO NHANH TÌNH HÌNH THIÊN TAI

I. Thiên tai

  1. Loại thiên tai: Gió lốc.
  2. Thời gian xảy ra thiên tai: từ …..đến …..ngày ….tháng…..năm….
  3. Mức độ nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng của thiên tai: Cơn dông kèm mưa lớn với gió cấp 9 giật trên cấp 9 ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố …..và các vùng phụ cận.

II. Ảnh hưởng của thiên tai:

1. Về người:

  • Số người chết: ….
  • Số người mất tích: ….
  • Số người bị thương: …

2. Về cơ sở vật chất:

  • Số nhà dân bị phá huỷ hoàn toàn hoặc hư hỏng một phần:

– Nhà bị tốc mái hư hại: ….nhà, trong đó có ….nhà tốc mái hoàn toàn.

– Nhà sập: …. nhà.

– Cây xanh bị gãy đổ: ….. cây. Trong đó phục hồi được….. cây.

– Một số biển báo quảng cáo, mái nhà kho bị tốc trong đó có …… Pa nô của Trung tâm giới thiệu sản phẩm làng nghề ……….

Các tuyến đường bị ngập: do mưa lớn nên hầu hết các tuyến đường tại khu vực trung tâm thành phố và nội thành đều bị ngập nước, một số tuyến đường như …………. có nơi ngập sâu hơn 0,5 m.

C . Thiệt hại về hoa màu: ước tính gần ……triệu đồng .

(đính kèm bảng chi tiết tình hình thiệt hại)

III. Ứng phó và các nguồn lực tại địa phương:

Ngay sau khi lốc xảy ra, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND các phường, xã, các đơn vị liên quan chủ động kiểm tra tình hình thiệt hại đồng thời huy động các nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai.

Trên đây là tình hình thiệt hại do hậu quả cơn lốc ngày …….. gây ra trên địa bàn Thành phố.

Nơi nhận:
– UBND Tỉnh;
– BCH PCBL và TKCN tỉnh;
– TVTU, TT HĐND;
– CT, các PCT UBND TP;
– UBND các Phường xã;
– Các đơn vị thuộc TP;
– Lưu.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777
Lượt xem: 57775777

2. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

3. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

4. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

5. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

6. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

7. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

8. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

9. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

10. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

11. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

12. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

13. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

14. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

15. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

16. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

17. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

18. Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5777

Câu hỏi về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão

Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
cách Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
hướng dẫn Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão
Mẫu Báo Cáo Tình Hình Thiệt Hại Sau Bão miễn phí

Scores: 4.3 (56 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn