Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt Mẫu biên giao tiền mặt

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ hữu ích với bạn.

1. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt Mẫu biên giao tiền mặt

Download.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản bàn giao quỹ tiền mặt được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây.

Biên bản bàn giao quỹ tiền mặt là mẫu biên bản được lập ra nhằm xác nhận bàn giao đầy đủ số tiền và sở hữu đầy đủ số tài sản mà hai bên đã thỏa thuận với nhau theo đúng quy định của pháp luật. Biên bản này bao gồm các nội dung sau: thông tin của bên giao tiền và bên nhận tiền, số tiền được giao, xác nhận của người làm chứng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ TIỀN MẶT

Hôm nay, ngày…..tháng….năm……… tại …………………..Chúng tôi gồm:

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A):

Ông/bà:…………………………………………..…………………………………………..

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B):

Ông (Bà):……………………………………….…………………………………………….

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..…

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào biên bản thỏa thuận về việc phân chia tài sản số:…………. được lập ngày…..tháng…..năm……… tại ………. Ông/Bà: …………………………….……………..

Đã tiến hành bàn giao tổng số tiền là: ………….VNĐ (viết bằng chữ:……….).

Kể từ khi Bên A bàn giao đầy đủ số tiền cho Bên B, Bên A có toàn quyền sở hữu số tài sản được quy định trong biên bản thỏa thuận phân chia tài sản. Bên B cam kết không khiếu kiện, kiếu nại và tạo mọi điều kiện pháp lý thuận lợi để Bên A tiến hành đăng ký thủ tục chuyển quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

…..ngày…..tháng….năm……..
BÊN GIAO TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)
BÊN NHẬN TIỀN
(Ký và nghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

Tên Tôi là:…………………………………………………………………………………………………

Số chứng minh thư: ……………… Ngày cấp: …………………..Nơi cấp: …………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:……………….. (Viết bằng chữ: ………………………….. ) theo thỏa thuận .

Ký và ghi rõ họ tên

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được chúng tôi tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ

Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
cách Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
hướng dẫn Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ
Mẫu Biên Bản Bàn Giao Công Việc Thủ Quỹ miễn phí

Scores: 4.3 (96 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn