Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán mới nhất 2020

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa hữu ích với bạn.

1. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán mới nhất 2020

Hợp đồng mua bán hàng hóa là hợp đồng thỏa thuận về việc mua bán hàng hóa giữa các bên. Nội dung bao gồm thông tin về các bên trong hợp đồng mua bán, loại hàng hóa, chất lượng, giá cả và phương thức thanh toán, quá trình giao hàng và các nội dung khác liên quan khác.

holder

Bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua, rồi nhận thanh toán. Còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng theo thỏa thuận. Theo Luật thương mại thì hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể.

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm mẫu hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua lại giấy tờ có giá để sử dụng khi cần. Vậy mời các bạn cùng theo dõi chi tiết mẫu hợp đồng mua bán hàng hóa 2018 trong bài viết dưới đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

Số:…………/HĐMB.

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bản pháp luật liên quan;

– Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày…………………..tháng…………………….năm………………

Tại địa điểm:…………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:………………………………………………………………….

Bên A:

– Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

– Điện thoại:………………………………………………………………………………………..

– Tài khoản số:……………………………………………………………………………………..

– Đại diện là: …………………………………Chức vụ:…………………………………………

– Giấy uỷ quyền số:……………………………………………… (nếu thay giám đốc ký)

– Viết ngày: ………………….Do: ………………..Chức vụ: …………………………….ký

Bên B:

– Tên doanh nghiệp:………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………………….

– Điện thoại:……………………………………. Fax:…………………………………………….

– Tài khoản số:………………………………………………………………………………………

– Đại diện là: ……………………………………Chức vụ:……………………………………..

– Giấy uỷ quyền số: ………………………………………………(nếu thay giám đốc ký)

– Viết ngày: …………………..Do:…………………………… Chức vụ:…………………. ký

– Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau:

Điều 1. Nội dung công việc giao dịch.

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiên Ghi chú
Cộng:

Tổng giá trị: ………………………………………(Bằng chữ)

2. Bên B bán cho bên A

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiên Ghi chú
Cộng:

Tổng giá trị:…………………………………….. (Bằng chữ)

Điều 2. Giá cả:

Đơn giá mặt hàng trên là giá……..(theo văn bản nếu có) của………………

Điều 3. Chất lượng và quy cách hàng hoá:

1. Chất lượng mặt hàng……được quy định theo………………………………

2.v.v……………………………………….………………………………….

Điều 4. Bao bì và ký mã hiệu:

1. Bao bì làm bằng:………………………………………………………………

2. Quy cách bao bì………………..cỡ……………………….kích thước……….

3. Cách đóng gói:………………………………………………………………..

– Trọng lượng cả bì:……………………………………………………………..

– Trọng lượng tịnh:……………………………………………………………..

Điều 5. Phương thức giao nhận:

1. Bên A giao cho Bên B theo lịch sau:

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Thời gian Địa điểm Ghi chú

2. Bên B giao cho Bên A theo lịch sau.

STT Tên hàng Đơn vị tính Số lượng Thời gian Địa điểm Ghi chú

3. Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển là do Bên…..chịu.

4. Chi phí bốc xếp (mỗi bên chịu một đầu hoặc………………………)

5. Quá thời gian quy định giao nhận hàng hoá mà bên mua không đến nhận hàng thì phải chịu chi phí lưu kho bãi là….. đồng/ngày. Nếu phương tiện vận chuyển bên mua đến mà bên bán không có hàng giao thì bên bán phải chịu chi phí thực tế cho việc điều động phương tiện.

6. Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, quy cách hàng hoá tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v.. thì lập biên bản tại chỗ yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên bán không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

Trường hợp giao nhận hàng theo nguyên đai, nguyên kiện, nếu bên mua sau khi chở về nhập kho mới phát hiện có vi phạm thì phải lập biên bản mời cơ quan kiểm tra trung gian đến xác nhận và phải gửi đến bên bán trong hạn 10 ngày tính từ khi lập biên bản. Sau 15 ngày nếu bên bán đã nhận được biên bản mà không có ý kiến gì coi như đã chịu trách nhiệm bồi thường lô hàng đó.

7. Mỗi lô hàng khi giao nhận phải có xác nhận chất lượng bằng phiếu hoặc biên bản kiểm nghiệm, khi đến nhận hàng, người nhận phải có đủ:

– Giấy giới thiệu của cơ quan bên mua.

– Phiếu xuất kho của cơ quan bên bán.

– Giấy chứng minh nhân dân.

Điều 6. Bảo hành và hướng dẫn sử dụng hàng hoá

1. Bên bán có trách nhiệm bảo hành chất lượng và giá trị sử dụng loại hàng… cho bên mua trong thời gian là …. Tháng.

2. Bên bán phải cung cấp đầy đủ mỗi đơn vị hàng hoá một giấy hướng dẫn sử dụng (nếu cần).

Điều 7. Phương thức thanh toán.

1. Bên A thanh toán cho Bên B bằng hình thức……..trong thời gian…………

2. Bên B thanh toán cho Bên A bằng hình thức……..trong thời gian…………

Điều 8. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng (nếu cần)

Điều 9. Trách nhiệm vật chất trong việc thực hiện hợp đồng.

1. Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận trên, không thực hiện được đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng, bên nào không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng sẽ bị phạt tới ….% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (cao nhất là 12%).

2. Bên nào vi phạm các điều khoản trên đây sẽ phải chịu trách nhiệm vật chất theo quy định của các văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành về phạt vi phạm chất lượng, số lượng, thời gian, địa điểm, thanh toán, bảo hành, v.v….mức phạt cụ thể do hai bên thoả thuận dựa trên khung phạt Nhà nước đã quy định trong các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế.

Điều 10. Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

1. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kip thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

2. Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ việc ra tòa án.

Điều 11. Các thoả thuận khác (do các bên tự thoả thuận)

Điều 12. Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày…………….đến ngày………………

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi hết hiệu lực không quá ….. ngày. Bên … có trách nhiệm tổ chức và chuẩn bị thời gian, địa điểm thanh lý.

Hợp đồng này được làm thành….bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A
Chức vụ
Ký tên, đóng dấu

ĐẠI DIỆN BÊN B
Chức vụ
Ký tên, đóng dấu

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555
Lượt xem: 75557555

2. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

3. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

4. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

5. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

6. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

7. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

8. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

9. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

10. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

11. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

12. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

13. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

14. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

15. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

16. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

17. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Có thể là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

18. Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mô tả: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

Câu hỏi về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa

Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
cách Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
hướng dẫn Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa
Mẫu Biên Bản Thỏa Thuận Mua Bán Hàng Hóa miễn phí

Scores: 4.3 (97 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn