Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp Mẫu phê duyệt thang bảng lương doanh nghiệp

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương hữu ích với bạn.

1. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương của doanh nghiệp Mẫu phê duyệt thang bảng lương doanh nghiệp

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương là biểu mẫu được lập ra nhằm ghi nhận lại nội dung cuộc họp giữa quản lý doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên để thông qua hệ thống thang bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp để gửi lên phòng LĐTBXH.

Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương là một trong những biểu mẫu quan trọng không thể thiếu trong hồ sơ xây dựng thang bảng lương lưu tại doanh nghiệp. Biên bản hệ thống thang lương bảng lương sẽ là căn cứ ký kết hợp đồng lao động, đóng BHXH của doanh nghiệp với nhân viên làm việc tại doanh nghiệp. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương 2022, mời các bạn cùng tải tại đây nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
—–o0o——

……, ngày ………… tháng ………. năm ………..

BIÊN BẢN
(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)

1. Thời gian: ……….. giờ …….. phút ngày ………. tháng ……….. năm ……….

2. Địa điểm:…………………………………………………………………………………………..

3. Thành phần gồm:

– Ông: ………………………………………….. – Giám Đốc.

– Bà: …………………………………………….. – Thư ký

– Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

4. Nội dung cuộc họp :

Thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2022 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty …………………….. kể từ ngày ……….

Biên bản được lập xong vào hồi …….. giờ ………. ngày…….tháng……năm…….

5. Kết luận cuộc họp:

Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng (phụ lục kèm theo).

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999
Lượt xem: 19991999

2. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

3. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

4. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

5. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

6. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

7. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

8. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

9. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

10. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

11. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

12. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

13. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

14. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

15. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

16. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Trong đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

17. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

18. Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 1999

Câu hỏi về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương

Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
cách Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
hướng dẫn Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương
Mẫu Biên Bản Thông Qua Hệ Thống Thang Bảng Lương miễn phí

Scores: 4.2 (108 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn