Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh Mẫu 06-TT: Biên lai thu tiền Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Bạn đang tìm hiểu về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh hữu ích với bạn.

1. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh Mẫu 06-TT: Biên lai thu tiền Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của cơ quan, doanh nghiệp… đã thu tiền của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ hoặc trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về nghĩa vụ đã thực hiện. Biểu mẫu này được ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu biên lai thu tiền.

Đơn vị: …………………

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 06 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN

Ngày…. tháng….. năm….

Quyển số:….….….….

Số:….….….……….

Họ và tên người nộp:………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………….

Nội dung thu:………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền thu: ….….….….….….…………………………..…. (Viết bằng chữ):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Ký, họ tên)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555
Lượt xem: 75557555

2. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

3. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

4. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

5. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

6. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

7. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

8. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

9. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

10. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

11. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

12. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

13. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

14. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

15. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

16. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các nội dung về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

17. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin hữu ích cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

18. Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7555

Câu hỏi về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh

Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
cách Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
hướng dẫn Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh
Mẫu Biên Lai Thu Tiền Học Phí Tiếng Anh miễn phí

Scores: 4 (133 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn