Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai Biểu mẫu kế toán

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn hữu ích với bạn.

1. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn Công văn xin hủy tờ khai Thuế GTGT do kê khai sai Biểu mẫu kế toán

CÔNG TY ………..
———

Số : ……./………

CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA -VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

……..,ngày…….tháng…..năm……

CÔNG VĂN
(V/v : Thông báo về việc hủy tờ khai thuế GTGT tháng….)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN…..

Tên doanh nghiệp: ………………………….

Trụ sở chính : ……………….

Mã số thuế : ……………………………………….

Người đại diện theo pháp luật: …………………………………….

Theo Công văn 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013 và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều luật quản lý thuế và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế, kể từ tháng 07/2013 những doanh nghiệp có doanh thu năm trước liền kề dưới 20 tỷ đồng phải khai thuế GTGT theo quý.

Công ty …………………………. thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý nhưng do nhầm lẫn kế toán đã lỡ nộp tờ khai thuế GTGT tháng ……………….. Vì vậy bằng công văn này, Công ty …………………………………… kính mong Chi Cục Thuế Quận ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ………………………….. đi để Công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của các văn bản trên.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !

Trân trọng kính báo!

Nơi nhân:
– Như trên;
– Lưu:…

Đại diện theo pháp luật

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888
Lượt xem: 68886888

2. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

3. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

4. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

5. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

6. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

7. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

8. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

9. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

10. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

11. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

12. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

13. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

14. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

15. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

16. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Trên đây là danh sách các nội dung về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

17. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

18. Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mô tả: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 6888

Câu hỏi về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn

Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
cách Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
hướng dẫn Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn
Mẫu Công Văn Xin Hủy To Khai Thuế Tncn miễn phí

Scores: 4.4 (164 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn