Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-LT ban hành kèm Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh, hôm nay chúng tôi chia sẻ đến bạn bài viết Top 18+ Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh hữu ích với bạn.

1. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh Mẫu D02-LT: Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Mẫu D02-LT ban hành kèm Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Ngày 18/08/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1040/QĐ-BHXH. Theo đó, thay thế mẫu D02-TS – Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Mẫu D02-LT quy định chi tiết hơn mẫu D02-TS như bổ sung ngày tháng năm sinh, giới tính, Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, vị trí việc làm, loại và hiệu lực hợp đồng lao động của người lao động. Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi và tải mẫu tại đây.

Mẫu D02-LT ban hành theo Quyết định 1040/QĐ-BHXH

Mẫu D02-LT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2020 của BHXH Việt Nam)

TÊN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG
LAO DỘNG:………….

Số: ……………………./………

Mã đơn vị:……….. ; Mã số thuế:…….

Địa chỉ:…………………………………….

Điện thoại:……….; Email:…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

…….. ngày … tháng … năm…………..

holder

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách lập Mẫu D02-LT

a) Mục đích: để đơn vị, doanh nghiệp đăng ký; truy thu, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và khai báo tình hình sử dụng lao động đối với người lao động thuộc đơn vị.

b. Trách nhiệm lập: đơn vị sử dụng lao động.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh về lao động, tiền lương và truy thu đối với người lao động thuộc đơn vị.

d) Căn cứ lập

– Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS);

– HĐLĐ, HĐLV, quyết định tuyển dụng, tiếp nhận; quyết định nâng lương, thuyên chuyển;

– Hồ sơ khác có liên quan.

đ) Phương pháp lập

* Phần thông tin chung

– Tên đơn vị: ghi đầy đủ tên đơn vị theo đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập.

– Mã đơn vị: ghi mã đơn vị do cơ quan BHXH cấp.

– Mã số thuế: ghi mã số thuế do cơ quan thuế cấp.

– Địa chỉ: ghi địa chỉ nơi đóng trụ sở của đơn vị.

– Điện thoại: ghi số điện thoại của đơn vị.

– Email: ghi tên email của đơn vị.

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột (1): Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn.

– Cột (2): Ghi rõ họ, tên của từng người ỉao động.

Đối với những đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị khi lập danh sách cấp thẻ BHYT, tại cột (2) tách thành các nhóm theo mã đơn vị trực thuộc (nhóm và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập danh sách phân thành 02 nhóm: Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo danh sách của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo danh sách 50 lao động của Phân xưởng 2 (mã số đơn vị trực thuộc có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không quá 6 ký tự).

– Cột (3): Ghi mã số đối với người người đã có mã số BHXH.

– Cột (4): Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu.

– Cột (5): Ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu là nữ thì ghi từ “nữ”).

– Cột (6): Ghi số căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu của người tham gia được cơ quan có thẩm quyền cấp (Riêng hộ chiếu chỉ dành cho người nước ngoài).

– Cột (7): Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B …).

– Các Cột (8), (9), (10), (11): Phân loại theo: nhà quản lý; chuyên môn kỹ thuật bậc cao; chuyên môn kỹ thuật bậc trung; nhân viên trợ lý văn phòng; nhân viên dịch vụ và bán hàng; lao động có kỹ năng trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; thợ thủ công; thợ vận hành và lắp ráp máy móc thiết bị; lao động giản đơn.

– Cột (12): Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

– Các Cột (13), (14), (15): Ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

– Cột (16): Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động (nếu có).

– Cột (17): Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).

– Cột (18): Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm việc trong ngành/nghề nặng nhọc, độc hại.

– Cột (19): Ghi ngày, tháng, năm kết thúc làm việc trong ngành/nghề nặng nhọc, độc hại.

– Cột (20): Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn.

– Cột (21): Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu có hiệu lực của HĐLĐ xác định thời hạn.

– Cột (22): Ghi ngày, tháng, năm hết hiệu lực của HĐLĐ xác định thời hạn.

– Cột (23): Ghi ngày, tháng, năm bắt đầu có hiệu lực của HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (24): Ghi ngày, tháng, năm hết hiệu lực của HĐLĐ khác (dưới 1 tháng, thử việc).

– Cột (25): Ghi ngày, tháng, năm đơn vị bắt đầu đóng BHXH cho người lao động.

+ Đối với trường hợp người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu tăng mới hoặc chuyển đến làm việc tại đơn vị;

+ Đối với trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì ghi tháng, năm người lao động bắt đầu điều chỉnh mức đóng;

+ Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN) thì ghi thời điểm tháng, năm bắt đầu truy đóng.

– Cột (26): Ghi ngày, tháng, năm đơn vị kết thúc (dừng) đóng BHXH cho người lao động.

+ Đối với người lao động tăng mới hoặc bắt đầu chuyển đến làm việc tại đơn vị và trường hợp người lao động điều chỉnh mức đóng (tăng, giảm lương, các khoản phụ cấp,…) thì không ghi vào cột này (bỏ trống);

+ Đối với trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (bao gồm: truy đóng cộng nối thời gian, hoặc truy đóng, truy giảm tiền lương làm căn cứ đóng) chỉ đến tháng trước tháng lập Mẫu D02-LT thì ghi thời điểm kết thúc (tháng, năm) truy đóng.

– Cột (27): Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV (ghi rõ thời hạn HĐLV từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm) hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương…; trường hợp người lao động truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì ghi chú cụ thể. Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh,….

Lưu ý:

+ Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.

+ Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

+ Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục ghi chú (cột 27) tương tự như trên.

+ Trường hợp đơn vị báo tăng lao động đối với người lao động đã có mã số BHXH, ghi đầy đủ các tiêu thức trên biểu mẫu và ghi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 27.

+ Trường hợp đơn vị có nhiều người thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thì ghi cột (2), cột (3) và ghi nội dung thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 27, các cột khác bỏ trống.

e) Sau khi hoàn tất việc kê khai đơn vị ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu.

Mẫu D02-TS theo Quyết định 595/QĐ-BHXH

Tên đơn vị: .……………………………

Mã đơn vị: .……………………………..

Địa chỉ: ….……………………………….

Mẫu D02-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH LAO ĐỘNG

THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Số: …………… tháng ……….năm……

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Tổng số Sổ BHXH đề nghị cấp: ………………………………….

Tổng số thẻ BHYT đề nghị cấp: ………………………………….

Người lập biểu
Ký, ghi rõ họ tên

Ngày ……. tháng …… năm ………..
Đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn lập mẫu D02-TS

Ghi tăng, giảm lao động hoặc tăng, giảm tiền lương vào từng mục tương ứng, cụ thể:

* Chỉ tiêu theo cột:

– Cột A: Ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

– Cột B: Ghi rõ họ, tên của từng người lao động và ghi tương ứng vào từng mục tăng lao động, tăng tiền lương hoặc giảm lao động, giảm tiền lương.

Đối với những đơn vị có số lượng người tham gia BHYT lớn, có yêu cầu phân nhóm đối tượng để thuận tiện trong việc tiếp nhận và trả thẻ BHYT, cơ quan BHXH có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị khi lập danh sách cấp thẻ BHYT, tại cột B tách thành các nhóm theo mã đơn vị trực thuộc (nhóm và mã đơn vị trực thuộc do đơn vị tự xây dựng nhưng tối đa không quá 6 ký tự được ký hiệu bằng số hoặc bằng chữ).

Ví dụ: Công ty A có 02 phân xưởng trực thuộc, mỗi phân xưởng có 50 lao động thì Công ty A khi lập danh sách phân thành 02 nhóm: Phân xưởng 1, mã số 01, kèm theo danh sách của 50 lao động thuộc Phân xưởng 1; tiếp theo là Phân xưởng 2, mã số 02, kèm theo danh sách 50 lao động của Phân xưởng 2 (mã số đơn vị trực thuộc có thể là 01, 02 hoặc AA, AB hoặc nhiều ký tự hơn nhưng không quá 6 ký tự).

– Cột C: Ghi mã số đối với người đã có mã số BHXH.

– Cột 1: Ghi đầy đủ, chi tiết về cấp bậc, chức vụ, chức danh nghề, công việc, điều kiện nơi làm việc theo quyết định hoặc HĐLĐ, HĐLV (Ví dụ: Phó Chánh thanh tra Sở A, công nhân vận hành máy may công nghiệp Công ty B…).

– Cột 2: Ghi tiền lương được hưởng:

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì ghi bằng hệ số (bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu nếu có).

Ví dụ: Tiền lương ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc HĐLV là 2,34 thì ghi 2,34.

+ Người lao động thực hiện chế độ tiền lương do chủ sử dụng lao động quyết định thì ghi mức lương theo công việc hoặc chức danh, bằng tiền đồng Việt Nam.

Ví dụ: Mức lương của người lao động là 52.000.000 đồng thì ghi 52.000.000 đồng.

– Cột: 3, 4, 5: Ghi phụ cấp chức vụ bằng hệ số; phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề bằng tỷ lệ phần trăm (%) vào cột tương ứng, nếu không hưởng phụ cấp nào thì bỏ trống.

– Cột 6: Ghi phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động (nếu có).

– Cột 7: Ghi các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2018 (nếu có).

– Cột 8, 9: Ghi từ tháng năm đến tháng năm người lao động bắt đầu tham gia hoặc điều chỉnh mức đóng. Trường hợp người lao động có thời gian truy đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thì ghi từng dòng, theo từng mốc thời gian truy đóng.

– Cột 10: Ghi số; ngày, tháng, năm của HĐLĐ, HĐLV hoặc quyết định (tuyển dụng, tiếp nhận); tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương… Ghi đối tượng được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn nếu có giấy tờ chứng minh như: người có công, cựu chiến binh,….

* Chỉ tiêu hàng ngang:

– Tăng: Ghi theo thứ tự lao động tăng mới; lao động điều chỉnh tăng mức đóng trong đơn vị.

– Giảm: Ghi theo thứ tự lao động giảm do ngừng việc, nghỉ hưởng chế độ BHXH…; lao động điều chỉnh giảm mức đóng trong đơn vị.

– Ghi tổng số sổ BHXH, thẻ BHYT đề nghị cơ quan BHXH cấp.

Lưu ý:

  • Nếu trong tháng đơn vị lập nhiều danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN thì đánh số các danh sách.
  • Đơn vị kê khai đầy đủ, chính xác tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN của từng người lao động theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về việc lập hồ sơ; lưu trữ hồ sơ tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
  • Trường hợp người lao động chỉ tham gia BHTNLĐ, BNN thì ghi vào mục III (Chỉ đóng BHTNLĐ, BNN) tương tự như trên.
  • Trường hợp đơn vị báo tăng lao động đối với người lao động đã có mã số BHXH, ghi đầy đủ các tiêu thức trên biểu mẫu và ghi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 10.
  • Trường hợp đơn vị có nhiều người thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thì ghi cột B, cột C và ghi nội dung thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào cột 10, các cột khác bỏ trống.

Sau khi hoàn tất việc kê khai đơn vị ký, ghi rõ họ tên.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444
Lượt xem: 54445444

2. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ VNExpress

VNExpress
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

3. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

4. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

5. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

6. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

7. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

8. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ soha.vn

soha.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

9. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

10. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

11. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

12. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

13. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ vov.vn

vov.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

14. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

15. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

16. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Dưới đây là danh sách các bài viết về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

17. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh rồi nhỉ? Nội dung Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

18. Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh từ facebook.com

facebook.com
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Tóm tắt: Hy vọng rằng những thông tin trên về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được team tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 5444

Câu hỏi về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh

Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
cách Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
hướng dẫn Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh
Mẫu D02-Ts Theo Quyết Định 959/Qđ-Bhxh miễn phí

Scores: 4.8 (74 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn