Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị xử lý Mẫu chứng từ kế toán

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định hữu ích với bạn.

1. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định Bảng tổng hợp danh mục tài sản đề nghị xử lý Mẫu chứng từ kế toán

Tên đơn vị:………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

BẢNG TỔNG HỢP DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

(bán, điều chuyển, thu hồi, thanh lý)

STT

Tên tài sản

Đề nghị xử lý
(bán, điều chuyển, thu hồi, thanh lý)
Ghi chú (nêu rõ tình trạng sản cần thanh lý)

Năm sử dụng
Số lượng Chủng loại, cấp hạng
Nguyên giá theo SSKT
(nghìn đồng)
Giá trị còn lại theo SSKT
(nghìn đồng)
Phương thức xử lý
1


2
3

Ghi chú:

– Phương thức xử lý được ghi theo đúng phương thức đề nghị xử lý tài sản, như: Bán, thanh lý, điều chuyển, hoặc thu hồi.

– Số lượng tài sản đối với nhà, công trình ghi theo m2, các tài sản khác ghi theo chiếc, cái.

Người lập biểu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ……. tháng …… năm ……..

Thủ trưởng đơn vị
(Ký và đóng dấu)

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777
Lượt xem: 77777777

2. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

3. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

4. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

5. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

6. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

7. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

8. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

9. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

10. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

11. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

12. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

13. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

14. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

15. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

16. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Trên đây là TOP các nội dung về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

17. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Chắc hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định rồi nhỉ? Bài viết Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

18. Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 7777

Câu hỏi về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định

Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
cách Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
hướng dẫn Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định
Mẫu Đề Nghị Thanh Lý Tài Sản Cố Định miễn phí

Scores: 4.3 (108 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn