Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2023 Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2023 Mẫu đơn xin chấm phúc khảo bài thi

Bạn đang tìm kiếm về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến bạn nội dung Top 18+ Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được team mình tổng hợp và biên tập từ nhiều nguồn trên internet. Hy vòng bài viết về chủ đề Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 hữu ích với bạn.

1. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022 Mẫu đơn xin chấm phúc khảo bài thi

Đơn xin phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022 là mẫu đơn được cá nhân, học sinh lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để đề nghị về việc được phúc khảo kết quả thi của cá nhân mình.

Trong đơn phúc khảo bài thi THPT Quốc gia cần trình bày đầy đủ các thông tin như: tên đơn, họ và tên thí sinh, giới tính, năm sinh, quê quán, số báo danh, đơn vị đăng ký dự thi, kết quả thi tuyển,…sau đó thí sinh sẽ ký vào đơn phúc khảo. Vậy dưới đây là toàn bộ cách viết và mẫu đơn phúc khảo, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi THPT Quốc gia 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI
Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm…….

Kính gửi: – Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi……………………………………………………………….

– Hội đồng thi Sở GD&ĐT ………………………………………………………………….

Họ và tên thí sinh: …………………………………………… Giới tính: ………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………… Dân tộc: ………………………………….

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: …………………………………. Số điện thoại:……………………………………….

Đã dự Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm …………:

Tại Hội đồng thi số ……… – Sở GD&ĐT ……………………………

Điểm thi:……………………………………………………………….. Số báo danh:……………………..

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT Môn thi Phòng thi Điểm bài thi Ghi chú (Ghi rõ môn ngoại ngữ)
1 Ngữ Văn
2 Toán
3 Vật lí
4 Hóa học
5 Sinh học
6 Tiếng Anh
7 Lịch sử
8 Địa lí
9 GDCD

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

………………., ngày ….. tháng …..năm…….

Thí sinh đề nghị phúc khảo
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đơn đề nghị phúc khảo bài thi THPT năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–o0o——–

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM……..

Kính gửi: Hội đồng thi THPT Quốc gia Trường …………………………………………………..

Tôi tên:…………………………………………

Sinh ngày:…………………………………….

Số báo danh:…………………………………

Tôi đã tham dự kỳ thi THPT Quốc gia tại Hội đồng thi Trường:……………………………………………………………..

Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn sau:

TT Môn xin chấm phúc khảo Điểm đã công bố Ghi chú
01
02
03
04
05

Tôi xin đóng lệ phí theo quy định (30.000 đồng/một môn xin chấm phúc khảo).

…………….., ngày……..tháng……….năm……….
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

* Điện thoại liên lạc:…………………………………

* Địa chỉ liên lạc:……………………………………..

Thời gian nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT

Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGĐT quy định về phúc khảo bài thi như sau:

  • Mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi;
  • Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi.
  • Nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi.
  • Trong 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Cụ thể, theo lịch tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 ban hành kèm Công văn số 1523/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được nộp Đơn xin phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT từ ngày 24/7 đến hết ngày 03/8/2022.

Sau khi biết điểm thi THPT quốc gia 2022, các thí sinh có thể làm đơn xin phúc khảo bài thi trong 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi tại nơi đã đăng ký dự thi.

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2022 tại các điểm thu hồ sơ đăng ký dự thi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Việc xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo sẽ hoàn thành chậm nhất vào ngày 23/9.

Chậm nhất ngày 18/8/2022, thí sinh có Đơn xin phúc khảo sẽ được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Quy định về phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2022

– Tất cả các thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tại chính nơi thí sinh đăng ký dự thi.

– Thời gian nhận đơn xin phúc khảo: Trường THPT nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố điểm thi THPT quốc gia, sau đó Trường sẽ chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo đến Hội đồng thi.

– Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo bài thi cho thí sinh trong vòng 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo.

Quy trình phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2022

Quy trình phúc khảo bài thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 được quy định như sau:

– Việc phúc khảo sẽ được thực hiện theo từng môn dưới sự điều hành của Trưởng ban phúc khảo. Trước khi bài thi được bàn giao cho ban Phúc khảo, Ban Thư ký Hội đồng thi cần thực hiện các việc sau:

– Tra cứu đề thi từ số báo danh, tìm số phách của bài thi, lấy bài thi và đối chiếu với phiếu thu bài để đối chiếu số tờ giấy thi.

– Tổng hợp các bài thi của một môn thi vào túi đựng, đồng thời ghi rõ số bài thi và số tờ giấy thi của từng bài thi sau đó bàn giao cho Ban phúc khảo.

– Khi tiến hành các việc liên quan đến phúc khảo bài thi phải có ít nhất 2 người trở lên, quan hệ giữa số báo danh và số phách phải được giữ bí mật tuyệt đối, không được ghép đầu phách.

Quy trình phúc khảo bài thi tự luận

Quy định về phúc khảo bài thi tự luận như sau:

– Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận được thực hiện bởi 2 cán bộ chấm thi, bắt buộc phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng để chấm trước đó trong bài thi của thí sinh.

– Ban Thư ký Hội đồng thi xử lý kết quả chấm phúc khảo bài thi tự luận như sau:

  • Nếu kết quả sau khi chấm của 2 cán bộ phúc khảo giống nhau thì sẽ lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo của thí sinh sau đó giao bài thi cho 2 cán bộ chấm phúc khảo ký xác nhận.
  • Nếu điểm sau khi chấm của 2 cán bộ chấm phúc khảo khác nhau thì sẽ lấy bài thi giao cho Trưởng ban Phúc khảo để cán bộ thứ 3 chấm bằng màu mực khác. Nếu như điểm chấm thi của 2 trong 3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo của thí sinh. Nếu cả 3 kết quả khác nhau thì sẽ lấy điểm Trung bình cộng của cả 3 lần chấm phúc khảo, làm tròn đến hai chữ số thập phân.
  • Nếu bài thi có điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm ban đầu từ 0,25 điểm trở lên thì điểm sẽ được điều chỉnh. Nếu điểm phúc khảo chênh lệch so với điểm ban đầu 0,5 trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa cán bộ chấm phúc khảo với cán bộ chấm đợt đầu, nếu phát hiện tiêu cực cần xử lý theo quy định.

Quy trình phúc khảo bài thi trắc nghiệm

Phúc khảo bài thi trắc nghiệm được quy định như sau:

– Thành phần của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm của Ban Phúc khảo tương tự như thành phần của Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm của Ban Chấm thi.

Điểm sau khi chấm lại của Tổ phúc khảo sẽ là điểm chính thức của thí sinh.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu đã công bố từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh điểm. Trường hợp bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.

Kết quả chấm phúc khảo

Theo Điều 33 Quy chế thi tốt nghiệp THPT, kết quả chấm phúc khảo bài thi xử lý như sau:

– Nếu kết quả chấm của 02 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy kết quả đó làm điểm phúc khảo;

– Nếu kết quả chấm của 02 cán bộ chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì chấm phúc khảo lần thứ ba:

  • Nếu kết quả chấm của 2/3 cán bộ chấm phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm phúc khảo.
  • Nếu kết quả chấm của cả ba cán bộ chấm phúc khảo lệch nhau thì lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm tròn đến hai chữ số thập phân làm điểm phúc khảo.

– Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111
Lượt xem: 91119111

2. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ VNExpress

VNExpress
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên VNExpress, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

3. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ dantri.com.vn

dantri.com.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên dantri.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

4. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ tuoitre.vn

tuoitre.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên tuoitre.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

5. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ thanhnien.vn

thanhnien.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên thanhnien.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

6. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ tienphong.vn

tienphong.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên tienphong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

7. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ vietnamnet.vn

vietnamnet.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên vietnamnet.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

8. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ soha.vn

soha.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên soha.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

9. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ 24h.com.vn

24h.com.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên 24h.com.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

10. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ kenh14.vn

kenh14.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên kenh14.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

11. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ zingnews.vn

zingnews.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên zingnews.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

12. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ vietnammoi.vn

vietnammoi.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên vietnammoi.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

13. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ vov.vn

vov.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên vov.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

14. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ afamily.vn

afamily.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên afamily.vn, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

15. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ cafebiz.vn

cafebiz.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên cafebiz.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

16. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ suckhoedoisong.vn

suckhoedoisong.vn
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Trong đây là TOP các nội dung về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên suckhoedoisong.vn sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

17. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ coccoc.com

coccoc.com
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Hẳn là bạn đã có thêm nhiều thông tin về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 rồi nhỉ? Nội dung Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên coccoc.com, hy vọng sẽ giúp bạn có được thông tin tốt nhất cho bản thân.
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

18. Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 từ facebook.com

facebook.com
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Tóm tắt: Mong rằng những thông tin trên về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được chúng mình tìm kiếm trên facebook.com sẽ giúp bạn giải quyết được những thắc mắc về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Đánh giá: 4-5 sao
Lượt đánh giá: 9111

Câu hỏi về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Nếu có bắt kỳ thắc mắc nào về Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 hãy cho chúng mình biết nhé, mọi câu hỏi hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình hoàn thiện hơn trong các bài sau nhé!

Bài viết Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 được mình và team tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 giúp ích cho bạn thì hãy ủng hộ team Like hoặc Share nhé!

Từ khóa tìm Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021

Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
cách Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
hướng dẫn Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
Mẫu Đơn Phúc Khảo Bài Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 miễn phí

Scores: 4.9 (109 votes)

100 lần tự tìm hiểu cũng không bằng 1 lần được tư vấn